Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Noordwijks Sportakkoord

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
20151110 nme dag-perl
20151110 nme dag-perl
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 19 Publicité

Noordwijks Sportakkoord

Télécharger pour lire hors ligne

Het Noordwijkse Sportakkoord is tijdens de Nationale Sportweek door veel betrokken organisaties ondertekend. Het akkoord verbindt sport met welzijn, cultuur en onderwijs. Hieruit komt voort dat we in Noordwijk met 10 nieuwe projecten aan de slag gaan... Handtekeningen gezet Het sportakkoord bevat 20 handtekeningen van organisaties die een project oppakken en door de verschillende ambassadeurs. Wethouder Roberto ter Hark ondertekende het akkoord namens de gemeente Noordwijk. “Een fantastisch moment. Ik ben enorm trots op zoveel mooie samenwerkingen en projecten die nu in de gemeente worden uitgevoerd. Het Noordwijks Sportakkoord is er om iedereen in beweging te krijgen! Zo verbinden we in onze gemeente sport met welzijn, cultuur en onderwijs”, aldus de wethouder Cultuur. Samen aan de slag Er staan 4 verschillende thema’s centraal in het sportakkoord. Van jongs af aan vaardig in bewegen, vitale en toekomstbestendige verenigingen, duurzame accommodaties en iedereen kan meedoen. Het doel is om met plaatselijke organisaties afspraken te maken. Die moeten ervoor zorgen dat iedere inwoner van Noordwijk weer en/of meer gaat bewegen. Hier zijn we een jaar geleden mee gestart. Alle organisaties in de gemeente konden ideeën inbrengen voor activiteiten. Deze zijn allemaal beoordeeld door de betrokken stuurgroep. Hier zijn 10 mooie projecten uit gekomen. 10 nieuwe projecten Vanuit deze 4 thema’s zijn er tien mooie projecten ontstaan met hele mooie en bijzondere samenwerkingen. Denk aan Reuring Noordwijk die samenwerkt met zwembad BinnenZee. Zij gaan bewegen in het water organiseren voor mensen met dementie en een aangeboren hersenletsel. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan zwemles voor ouderen, fietsles voor kinderen en mensen met een migratie achtergrond. Er worden zogenaamde motorische quotiëng-scans gehouden op de basisscholen in onze gemeente. Om te kijken hoe het staat met de motorische ontwikkeling van de kinderen in onze gemeente. Via het 'Athletics Skill model' gaan we motorische vaardigheden van inwoners bevorderen. Jongeren gaan vloggen, bloggen en fotograferen in combinatie met sport. Er komt een rolmodel voor jongeren en is er een Sportloket opgericht in de gemeente. Het Sportakkoord is ondertekend en de projecten gaan van start. Het 1e resultaat van het sportakkoord is al zichtbaar. Er zijn 2 Cultuurcoaches aangesteld in de gemeente!

Het Noordwijkse Sportakkoord is tijdens de Nationale Sportweek door veel betrokken organisaties ondertekend. Het akkoord verbindt sport met welzijn, cultuur en onderwijs. Hieruit komt voort dat we in Noordwijk met 10 nieuwe projecten aan de slag gaan... Handtekeningen gezet Het sportakkoord bevat 20 handtekeningen van organisaties die een project oppakken en door de verschillende ambassadeurs. Wethouder Roberto ter Hark ondertekende het akkoord namens de gemeente Noordwijk. “Een fantastisch moment. Ik ben enorm trots op zoveel mooie samenwerkingen en projecten die nu in de gemeente worden uitgevoerd. Het Noordwijks Sportakkoord is er om iedereen in beweging te krijgen! Zo verbinden we in onze gemeente sport met welzijn, cultuur en onderwijs”, aldus de wethouder Cultuur. Samen aan de slag Er staan 4 verschillende thema’s centraal in het sportakkoord. Van jongs af aan vaardig in bewegen, vitale en toekomstbestendige verenigingen, duurzame accommodaties en iedereen kan meedoen. Het doel is om met plaatselijke organisaties afspraken te maken. Die moeten ervoor zorgen dat iedere inwoner van Noordwijk weer en/of meer gaat bewegen. Hier zijn we een jaar geleden mee gestart. Alle organisaties in de gemeente konden ideeën inbrengen voor activiteiten. Deze zijn allemaal beoordeeld door de betrokken stuurgroep. Hier zijn 10 mooie projecten uit gekomen. 10 nieuwe projecten Vanuit deze 4 thema’s zijn er tien mooie projecten ontstaan met hele mooie en bijzondere samenwerkingen. Denk aan Reuring Noordwijk die samenwerkt met zwembad BinnenZee. Zij gaan bewegen in het water organiseren voor mensen met dementie en een aangeboren hersenletsel. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan zwemles voor ouderen, fietsles voor kinderen en mensen met een migratie achtergrond. Er worden zogenaamde motorische quotiëng-scans gehouden op de basisscholen in onze gemeente. Om te kijken hoe het staat met de motorische ontwikkeling van de kinderen in onze gemeente. Via het 'Athletics Skill model' gaan we motorische vaardigheden van inwoners bevorderen. Jongeren gaan vloggen, bloggen en fotograferen in combinatie met sport. Er komt een rolmodel voor jongeren en is er een Sportloket opgericht in de gemeente. Het Sportakkoord is ondertekend en de projecten gaan van start. Het 1e resultaat van het sportakkoord is al zichtbaar. Er zijn 2 Cultuurcoaches aangesteld in de gemeente!

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Noordwijks Sportakkoord (20)

Plus récents (19)

Publicité

Noordwijks Sportakkoord

 1. 1. NOORDWIJKS SPORTAKKOORD 20202020
 2. 2. 1920-2020 Yos Lotens Sportpedagoog Bollenstreek 2
 3. 3. Thema’s Projecten 1 Van jongs af aan vaardig in bewegen 5 2 Vitale en toekomstbestendige vereniging & positief verenigingsklimaat 6 3 Duurzame accommodatie, zowel milieu als fysiek 7 4 Inclusiviteit, iedereen kan mee doen 8 1 ‘Jongeren rolmodel’ € 3.000,- 10 2 Inrichten sportloket € 2.000,- 11 3 Vloggen, bloggen en fotografie € 2.000,- 12 4 Scoor een boek € 2.300,- 13 5 Fietsvaardigheid (migranten)vrouwen verbeteren € 3.000,- 14 6 Motorial Remedial Teaching MRT € 7.500,- 15 7 Zwemles voor ouderen € 3.500,- 16 8 Bewegen in het water voor mensen met dementie € 5.000,- 17 9 Athletics Skills Model € 2.500,- 18 Fietsvaardigheid kinderen verbeteren € 1.000,- 19 inhoud 10
 4. 4. 4 Thema’s Noordwijks ‘sport’akkoord
 5. 5. 5 Thema 1 Van jongs af aan vaardig in bewegen Speerpunten • Beweegvaardigheid en bewegen bevorderen • Ouderbetrokkenheid bevorderen • Communiceren van aanbod en mogelijkheden Ambities! 1 Meer aandacht voor bewegen in het basisonderwijs 2 Schooltoernooien worden beter benut 3 Speeltuinen beter presenteren 4 Optimaliseren motorische vaardigheden 5 Gebruik sportparken optimaliseren
 6. 6. 6 Thema 2 Vitale en toekomstbestendige vereniging / positief verenigingsklimaat Speerpunten • Vindbaarheid van kennis en informatie • Vrijwilligersbehoud en werven • Kwaliteit kader verbeteren en borgen • Sociale vaardigheden en sociale veiligheid binnen de organisatie Ambities! 1 Eén sport en cultuurloket voor Noordwijk 2 Eén gedragscode voor Noordwijk 3 Verenigings- en vrijwilligersondersteuning integraal opnemen in gemeentelijk sport-, cultuur- en welzijnsbeleid
 7. 7. 7 Ambities! 1 Verkennen van samenwerking verenigingen met aangrenzende accommodaties 2 Realisatie van bijvoorbeeld jeu de boulesbanen op sportparken en/of in de buitenruimte 3 Een energiescan voor verenigingsaccommodaties 4 Oplossingsrichtingen o.a. warmtepomp, groene daken, zonnecollectoren input voor gemeentelijke aanpak op duurzaamheid Speerpunten • Verkennen van samenwerking in het kader van: - Duurzaamheid in de zin van milieu - Multifunctionaliteit ten behoeve van een betere exploitatie, economisch, maatschappelijk, toegankelijk - Fysieke aanpassingen ten behoeve van bovenstaande Thema 3 Duurzame accommodaties, milieu en fysiek
 8. 8. 8 Thema 4 Inclusiviteit, iedereen kan meedoen Speerpunten • Centrale communicatie • Denkwijze en blik verbreden • Samenwerken en doorverwijzen • Kennisdelen tbv de kwetsbare groepen Ambities! 1 Eén sport/cultuurloket opzetten 2 Aanbod voor kwetsbare doelgroep zichtbaar maken 3 Sport en cultuur evenementen organiseren
 9. 9. 9 Projecten Noordwijks ‘sport’akkoord
 10. 10. 10 Project 1. Jongeren rolmodel € 3.000,- • (Charismatische) jongeren worden opgeleid en ingezet om leeftijdsgenoten te enthousiasmeren tot het deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten; • De activiteit vindt in samenwerking plaats tussen Welzijnskwartier, Sportbedrijf Noordwijk, JGT, sociaal wijkteam en politie; • Alle activiteiten vinden plaats in overleg en samenwerking met zowel het Sportbedrijf als de jongerenwerker. Voorwaarden: • Een inspanningsverplichting, naast de eigen bijdrage, voor het vinden van sponsors; • Het meewerken aan een tussentijdse en eindevaluatie; • De media worden proactief opgezocht; • Partners worden proactief betrokken bij het project.
 11. 11. 11 Project 2. Sportloket € 2.000,- • Het verkrijgen en up-to-date houden van een goede sociale kaart; • De aanwezigheid van een up-to-date sport en cultuurprogramma (incl. evenementen); • Een samenwerkingsafspraak tussen Wmo-loket, sociaal wijkteam, centrale toegang, welzijn Noordwijk, CJG, eerstelijnszorg, Sportbedrijf Noordwijk, regionale beweegmakelaar, lokaal adviseur sport en de sportverenigingen/sportaanbieders in Noordwijk; • Meer gebruik van het sport- en cultuurloket en interactie met de inwoners van Noordwijk, o.a. campagne en PR materiaal en activiteiten. Voorwaarden: • Een inspanningsverplichting, naast de eigen bijdrage, voor het vinden van sponsors; • Het meewerken aan een tussentijdse en eindevaluatie; • De media worden proactief opgezocht; • Partners worden proactief betrokken bij het project.
 12. 12. 12 Project 3. Vloggen, bloggen, fotografie € 2.000,- • Het starten van een cursus vloggen, bloggen en eventueel fotografie; • Leerlingen (voortgezet onderwijs) worden gekoppeld aan professionele vloggers en bloggers; • De activiteiten vinden plaats bij zowel sport- als bij culturele verenigingen/instellingen; • De filmpjes kunnen vervolgens ingezet worden voor passende doeleinden. * De activiteit wordt uitgevoerd door de Bibliotheek Noordwijk. Voorwaarden: • Een inspanningsverplichting, naast de eigen bijdrage, voor het vinden van sponsors; • Het meewerken aan een tussentijdse en eindevaluatie; • De media worden proactief opgezocht; • Partners worden proactief betrokken bij het project.
 13. 13. 13 Project 4. Scoor een boek € 2.300,- • Het project scoor een boek wordt met behulp van cofinanciering uitgevoerd; • In samenwerking met de Bibliotheek Noordwijk en ten minste één Noordwijkse sportvereniging wordt een activiteit georganiseerd waarbij het lezen van boeken wordt gestimuleerd. Voorwaarden: • Een inspanningsverplichting, naast de eigen bijdrage, voor het vinden van sponsors; • Het meewerken aan een tussentijdse en eindevaluatie; • De media worden proactief opgezocht; • Partners worden proactief betrokken bij het project.
 14. 14. 14 Project 5. fietsles voor vrouwen, in het bijzonder migranten­vrouwen die willen leren fietsen € 3.000,- • In één jaar krijgen 20 (migranten)vrouwen fietsles; • Het traject is zes weken, zowel theorie als praktijk en er wordt afgesloten met een diploma; • De activiteit vindt in samenwerking plaats tussen Stichting Marhaba, Optisport, Welzijn Noordwijk, VluchtelingenWerk Nederland, Wereldvrouwen Bollenstreek, Sportbedrijf Noordwijk en Mooijekind fietsen. Voorwaarden: • Een inspanningsverplichting, naast de eigen bijdrage, voor het vinden van sponsors; • Het meewerken aan een tussentijdse en eindevaluatie; • De media worden proactief opgezocht; • Partners worden proactief betrokken bij het project.
 15. 15. 15 Project 6. Motorial remedial teaching (MRT) € 7.500,- • MRT-lessen worden gegeven door een begeleider met geldig ALO-diploma, bij voorkeur een aanvullende opleiding /cursus MRT; • In kaart brengen van motorische achterstanden in de gemeente Noordwijk (in samenwerking met SJG, de gemeente en het onderwijs) o.a. door middel van de MQ (Motorische Quotiënt) -scan; • Vakleerkracht maakt analyse van de MQ-scan uitslagen; • Contact met de ouders over het resultaat van de MQ- scan en vervolgens aanbod MRT of doorverwijzing naar zorg/fysiotherapie. Voorwaarden: • Een inspanningsverplichting, naast de eigen bijdrage, voor het vinden van sponsors; • Het meewerken aan een tussentijdse en eindevaluatie; • De media worden proactief opgezocht; • Partners worden proactief betrokken bij het project.
 16. 16. 16 Project 7. Zwemles voor ouderen € 3.500,- • De lessen worden gegeven conform de richtlijnen NPZ/NRZ; • De nadruk van de activiteit ligt bij het behalen van een A-diploma; • Het enthousiasmeren van deze ouderen om te blijven zwemmen; • Samenwerking met Sportfondsen Noordwijk, zwemvereniging NZPC, stichting Marhaba en de ouderenbonden. Voorwaarden: • Een inspanningsverplichting, naast de eigen bijdrage, voor het vinden van sponsors; • Het meewerken aan een tussentijdse en eindevaluatie; • De media worden proactief opgezocht; • Partners worden proactief betrokken bij het project.
 17. 17. 17 Project 8. Bewegen in het water voor mensen met dementie € 5.000,- • Bewegen in het water met muziek voor mensen met dementie en een niet aangeboren hersenletsel. Deze activiteit is om deze mensen te activeren en sociaal actief te houden; • Samenwerking met Sportfondsen Noordwijk, zorgcentrum ’s Heeren Loo, Reuring en de ouderenbonden. Voorwaarden: • Een inspanningsverplichting, naast de eigen bijdrage, voor het vinden van sponsors; • Het meewerken aan een tussentijdse en eindevaluatie; • De media worden proactief opgezocht; • Partners worden proactief betrokken bij het project.
 18. 18. 18 Project 9. Athletic Skills model (asm) € 2.500,- • Het starten van het ASM door trainers volgens dit specifieke model op te leiden; • Het ASM model vindt in samenwerking plaats tussen voetbalvereniging SJC en Sportfysio Noordwijk. Zij starten met de mogelijke uitbreiding naar andere verenigingen en/of het onderwijs in de gemeente Noordwijk; • ASM is ter bevordering van de motorische vaardigheden van zowel sporters als niet sporters; • Er dient een samenwerking te worden aangegaan met het onderwijs en het project Motorial Remedial Teaching (MRT) om de motorische achterstanden binnen het basisonderwijs ook door middel van ASM te verminderen. Voorwaarden: • Een inspanningsverplichting, naast de eigen bijdrage, voor het vinden van sponsors; • Het meewerken aan een tussentijdse en eindevaluatie; • De media worden proactief opgezocht; • Partners worden proactief betrokken bij het project.
 19. 19. 19 Project 10. Fietsvaardigheid jeugd bevorderen € 1.000,- • Kleuters beter leren balanceren door loopfiets clinics; • Bovenbouw basisscholen fietsprogramma’s aanbieden; • Ouder en kind stimuleren samen naar school te fietsen of in vrije tijd meer te fietsen; • Samen met de buurtsportcoaches, Goed Bezig, het onderwijs en de fietsenmaker zorgen voor veilig(e) fietsen. Voorwaarden: • Een inspanningsverplichting, naast de eigen bijdrage, voor het vinden van sponsors; • Het meewerken aan een tussentijdse en eindevaluatie; • De media worden proactief opgezocht; • Partners worden proactief betrokken bij het project.

×