Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Less36

32 vues

Publié le

Прості типи величин: числовий, логічний, символьний, рядковий.

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Less36

  1. 1. Урок №____ 8___ клас 1 група ________________ 2 група ________________ Тема: Прості типи величин: числовий, логічний, символьний, рядковий Мета:  навчальна: навчитись розрізняти величини за їх типами, ознайомити з призначенням та використанням функцій введення та виведення даних.  розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;  виховна: виховувати інформаційну культуру; Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Хід уроку І. Організаційний етап  привітання  перевірка присутніх  перевірка готовностіучнів до уроку ІІ. Актуалізаціяопорних знань  Як пов'язаніінформація, повідомлення і дані?  Які існують типи даних?  Які пристрої використовує людина для роботиз даними? ІІІ. Мотивація навчальноїдіяльності IV. Вивченнянового матеріалу Дані та їх типи Можна помітити, що все, що ми робимо, миробимо над чимось - якимись предметами або об'єктами. Ми міняємо властивостіоб'єктів та їх можливості. Програми для комп'ютерів також маніпулюють якимись об'єктами (назвемо їх поки даними). Очевидно, дані бувають різними. Дуже часто комп'ютерній програмі доводиться працювати з числами і рядками. Наприклад, в минулих статтях ми "маніпулювали" числами, виконуючи над ними арифметичні операції. Можна сказати, що операція додавання виконувала зміну першого числа на величину другого, або множення збільшувало одне число в кількість разів, що відповідає другому числу. Числа у свою чергу також бувають різними: цілими, дробовими, можуть мати величезне значення або дуже довгу дробову частину. При знайомстві з мовою програмування Python ми точно зіткнемося з трьома типами даних:
  2. 2.  Цілі числа (integer) - позитивні і негативні цілі числа, а також 0 (наприклад, 4, 687, -45, 0).  Числа з плаваючою крапкою (float point) - дробові числа (наприклад, 1.45, -3.789654, 0.00453). Примітка: роздільником цілої і дробової частини служить крапка, а не кома.  Рядки (string) - набір символів, укладених в лапки (наприклад, "ball", "What is your name?", 'DkfjUUv', '6589'). Примітка: лапки в Python можуть бути одинарними або подвійними. Цілими (integers) називаються числа, які ми легко можемо порахувати, наприклад 1, 2, 3. Зрозуміло, сюди ж відносяться 0 і негативні числа -1, -2, -3 і т. д. Десяткові числа (decimal numbers), які також називають дійсними (real numbers), мають десяткову точку і якесь значення після неї, наприклад 1.25, 0.3752 і -101.2. У програмуваннітакі числа ще називають числами з плаваючою точкою (floating-point numbers). Адже десятковаточка може зміщуватися в різні боки. Наприклад, в змінній даного типу може міститися число 0.00123456 або 12345.6. Перетворення типів Часто виникає необхідність перейти від одного типу даних до іншого. Наприклад, число, яке виводиться на екран, спочатку може знадобитися перетворити в текст. Цю операцію за вас виконує команда print, але бувають ситуації, коли потрібно поміняти тип без виведення інформації на екран або здійснити перетворення рядка в число (таке перетворення команда print виконувати не вміє). Ця операція називається перетворенням типів (type conversion). Яким чином вона реалізується? Насправді інтерпретатор Python не «перетворює» типи один в одного. Він створює з вихідного елемента новий елемент потрібного вам типу. Ось ряд функцій, які вміють виконувати цю операцію:  float () створює нове число з плаваючою точкою (десяткове) з рядка або цілого числа.  int () створює нове ціле число з рядка або числа з плаваючою крапкою.  str () створюєновийрядок з числа (або значення будь-якого іншого типу). Дужки в кінці вказують, що перед нами не команди мови Python (такі як print), а вбудовані в нього функції. Детально функції будуть розглянуті трохи пізніше, а на даному етапі вам досить знати, що значення яке підлягає перетворенню вказується в дужках. Найкраще помітно це на прикладах. Розглянемо їх в інтерактивному режимі оболонки IDLE. Отримуємо додаткову інформацію
  3. 3. Раніше, за наявністю лапок ми визначали, що саме перед нами - число або рядок. Але це можна дізнатися і іншим способом. В Python існує функція type (), що повідомляє в явному вигляді тип змінної. Операціїз числовими типами: Для цілих чисел: Оператор Операція Вхідні дані Результат + Додавання (a+b) a = int() b = int() >>> type(a+b) <class 'int'> - Віднімання (a-b) a = int() b = int() >>> type(a-b) <class 'int'> * Множення (a*b) a = int() b = int() >>> type(a*b) <class 'int'> / Ділення (a/b) a = int() b = int() >>> type(a/b) <class 'float'> ** Піднесення до степеня (a**b) a = int() b = int() Якщо b>=0: >>> type(a**b) <class 'int'> Якщо b<0: >>> type(a**b) <class 'float'> // Ціла частина від ділення (a//b) a = int() b = int() >>> type(a//b) <class 'int'> % Остача від ділення (a%b) a = int() b = int() >>> type(a%b) <class 'int'> Для дійсних чисел: Для дійсних чисел притаманні всі ті ж операції, що і для цілих. Якщо хоча б один з операндів буде дійсним числом - то і результат всієї операції буде числом дійсним! Інкремент і декремент Пам'ятайте приклад з попереднього уроку: first = first + 10? Ми назвали цю операцію збільшенням, або інкрементуванням. Аналогічний приклад first = first – 10 називають негативним приростом, або декрементуванням. Ці операції в програмуванні виконуються настільки часто, що для них вигадали спеціальні оператори: + = (інкремент) і - = (декремент). Операції над текстом:
  4. 4. Для роботи з текстовими типами даних також визначенно деякі операції. Найчастіше використовуються наступні: Оператор Операція Приклад виконання + Конкатенація “Hello”+” “+”world”+”!” “Hello world!” * Дублювання “Hello world! “*5 “Hello world! Hello world! Hello world! Hello world! Hello world!” V. Засвоєннянабутихзнань Виконання вправи «Типи даних» в Python: http://nikolay.in.ua/do- uroku/interaktivni-vpravi/103-osnovi-programuvannya/601-tipi-danikh-python- trenuvalna-vprava Робота з ПК: Запустити середовище IDLE Python. Використовуючи інтерактивний режим розв’яжіть наступні задачі. 1. За допомогою функції float () перетворіть рядок '12 .34' в число. Переконайтеся, що в результаті дійсно виходить число! 2. За допомогоюфункції int () перетворіть число 56.78 в ціле. У більшу або в меншу сторону відбувається округлення в даному випадку? 3. За допомогою функції int () створіть з рядка ціле число. Переконайтеся, що в результаті виходить саме ціле число! 4. Проведіть самостійно наступний експеримент: перевірте типи значень "12" і "2.4"? Якого вони типу і чому? 5. Що станеться, якщо рядок "8.53" спробувати перетворити в ціле число з допомогою функції int ()? Як вирішити цю проблему? VIІ. Підсумки уроку Рефлексія  мені було незрозуміло…;  у мене виникли такі запитання…;  я не впорався з такими завданням…;  мені сподобалось і я буду використовувати… VІІI. Домашнєзавдання 1. Опрацювати конспект 2. Опрацювати статтю «Типиданих. Функції перетворення типів. Операції з числовимитипами» (http://nikolay.in.ua/navchaemos/python-
  5. 5. 3/612-tipi-danikh-funktsiji-peretvorennya-tipiv-operatsiji-z-chislovimi- tipami) ІХ. Оцінюванняроботи учнів

×