Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Less40

108 vues

Publié le

Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Less40

  1. 1. Урок №____ 8___ клас 1 група ________________ 2 група ________________ Тема: Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин. Мета:  навчальна: познайомити учнів з операціями порівняння, алгоритмічною конструкцією розгалуження та її графічним поданням;  розвивальна: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;  виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість. Тип уроку:  засвоєння нових знань; Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, проектор. Хід уроку І. Організаційний етап Привітання з класом. Повідомлення теми і мети уроку ІІ. Мотивація навчальної діяльності Ви вже знайомі з алгоритмічною конструкцією «розгалуження» - такою формою організації дій, при якій залежно від виконання або невиконання деякої умови здійснюється або одна, або інша послідовність дій. ІІІ. Актуалізація опорних знань Повторення раніше вивченого матеріалу 1. Що вивчає наука логіка? Що вивчає математична логіка? 2. Що таке висловлення? Наведіть приклади істинних і хибних висловлень. 3. Які речення не є висловленнями? 4. Що називається логічною константою? IV. Вивчення нового матеріалу Розгалуження (алгоритм з умовою) – базова алгоритмічна структура, яка передбачає виконання однієї із зазначених дій в залежності від справедливості поставленої умови. Умова – логічний вираз, який може набувати лише одного з двох значень: True (істинна) або False (хибність) Значення True та False називають логічними константами. Умови бувають простими та складеними. Для створення простих умов використовують оператори порівняння: Оператор Назва == Дорівнює (рівність)
  2. 2. != Не дорівнює > Більше < Менше >= Більше або дорівнює (більше-рівно) <= Менше або дорівнює (менше-рівно) Існує три основних типи алгоритмів з розгалуженням Повне розгалуження – передбачає виконання дій і при істинності і при хибності поставленої умови Реалізація на Python: Приклад Знайти квадратний корінь з введеного числа, якщо це неможливо – вивести відповідне повідомлення.
  3. 3. Неповне розгалуження – передбачає виконання дії, лише при істинності поставленої умови Реалізація на Python: Приклад Визначити чи задане число ділиться на 2, 3 та 5 окремо
  4. 4. Вкладені розгалуження – передбачає вкладення однієї умови у вітку хибності іншої Реалізація на Python:
  5. 5. Приклад Визначити чи введене число є додатнім, від’ємним чи рівним нулю. V. Закріплення знань (робота за комп’ютером) 1. Інструктаж з БЖД 2. Завдання Написати програму, яка визначить чи є вказане число кратним заданому.
  6. 6. VI. Релаксація Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору VII. Підбиття підсумків уроку Бесіда за питаннями 1. Що таке розгалуження? 2. Які існують типи розгалуження? Чим вони особливі? 3. Який тип розгалуження на вашу думку кращий? Доведіть свою думку. Виставлення оцінок за роботу на уроці VIІ. Домашнє завдання  Опрацювати конспект

×