Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
MODUL 1 : UNDANG-UNDANG
KESELAMATAN DAN KESIHATAN
PEKERJAAN
PASPORT KESELAMATAN
MINYAK & GAS
(OGSP)
OBJEKTIF
Pada akhir sesi ini, peserta akan dapat
keperluan perundangan keselamatan,
dan alam sekitar di tempat kerja.
2 ©2...
KANDUNGAN
i. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (AKKP) 1994
– Skop & Prinsip AKKP
– Kewajipan Am Pekerja
– Kewajipan...
SKOP AKKP 1994
Semua orang di tempat kerja KECUALI :
 Angkatan Tentera (Tentera Darat, Laut dan Udara)
 Pekerjaan di ata...
OBJEKTIF AKKP 1994
 Untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan
orang-orang yang sedang bekerja.
 Untuk melind...
PRINSIP AKKP 1994
Akta ini menekankan :
• Pengaturan kendiri
• Perundingan
• Kerjasama majikan / pekerja
• Penglibatan pek...
KEWAJIPAN AM PEKERJA
(SEKSYEN 24)
 Perhatian yang munasabah bagi keselamatan dan
kesihatan dirinya dan orang lain.
 Beke...
CONTOH BARANGAN YANG
DILARANG DIBAWA KE DALAM
LOJI
Pemetik Api Telefon Mudah AlihKamera
Radio Transistor Dadah dan Alkohol...
PERBUATAN YANG DILARANG
DI DALAM LOJI
Bergurau Merokok
Mengambil
Dadah
Berjudi Pengambilan
Alkohol
Tidur di Tempat Kerja
J...
PERLINDUNGAN DIRI (PPE)
DIPERLUKAN UNTUK
MELAKSANAKAN KERJA DI
LOJI
Kasut Keselamatan
Topi Keselamatan
Pelindung Mata
Kese...
CONTOH KEPERLUAN PPE
YANG SPESIFIK
Perlindungan Pernafasan
• Jaket Pemantul Cahaya – semua
tapak penghantaran, atau ditakr...
KEWAJIPAN MAJIKAN DAN
ORANG YANG BEKERJA
SENDIRI (SEKSYEN 15)
“Setakat yang praktik…”
 Pengadaan dan penyenggaraan loji d...
KEWAJIPAN MAJIKAN DAN
ORANG YANG BEKERJA
SENDIRI (AKKP SEKSYEN 15)
• Pengadaan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan (S...
 Pengadaan dan penyenggaraan cara
masuk dan keluar dari tempat kerja.
 Pengadaan dan penyenggaraan
persekitaran pekerjaa...
 Majikan hendaklah melaporkan semua
kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan
pekerjaan dan penyakit pekerjaan.
NADOPOD (...
POLISI KESELAMATAN DAN
KESIHATAN (AKKP SEKSYEN16)
 Polisi keselamatan dan Kesihatan menyatakan
keprihatinan dan komitmen ...
CONTOH POLISI
KESELAMATAN DAN
KESIHATAN
17 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
JAWATANKUASA
KESELAMATAN DAN
KESIHATANAKKP ‘94 mengkehendaki tiap-tiap majikan yang mengambil kerja 40
orang pekerja atau ...
PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA
(PERATURAN 12)
Pemeriksaan tempat kerja hendaklah dilakukan sekurang-
kurangnya tiga bulan sekali...
PENYIASATAN KEMALANGAN
(PERATURAN 13)
Tujuan :
 Untuk mencari punca kemalangan tersebut
 Untuk mengadakan langkah kawala...
 Pengharmonian Peraturan
21
Peraturan CPL
PERATURAN
PENGANGKUTAN
MENGENAI
BARANG YANG
BERBAHAYA
KLASIFIKASI RACUN
MAKHLUK...
PENGELASAN, PELABELAN DAN
HELAIAN DATA KESELAMATAN
BAHAN KIMIA BERBAHAYA
(CLASS) PERATURAN 2013
22
1. Pembekal utama henda...
23
Jika bahan kimia yang akan dikelaskan tidak tersenarai
dalam bahan kimia dalam bahagian 1 tataamalan industri,
pengelas...
LABEL BAHAN KIMIA
©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.24
Peraturan-peraturan
keselamatan dan kesihatan
pekerjaan (Pen...
PENALTI KERANA TIDAK
MEMATUHI AKKP 1994
Kepada majikan :
 Penalti maksima: RM 50,000 / 2 tahun
penjara atau kedua-duanya....
AKTA KILANG DAN JENTERA
1967
Mesin yang memerlukan Sijil Perakuan Kelayakan (dari
JKKP):
Dandang (PMD)
Mesin angkat (PMA...
ORANG YANG KOMPETEN
Sijil kelayakan untuk pekerja:
• Mesin Dandang :
• Pemandu Enjin
• Jurutera Dandang
• Jurutera Pelawat...
 Akta Kilang dan Jentera (Keselamatan, Kesihatan
dan Kebajikan) Peraturan1970.
 Menyediakan :
1. Kemudahan sanitari.
2. ...
PENALTI TIDAK MEMATUHI
AKTA KILANG DAN JENTERA
1967
 Penalti maksima: RM 250,000 / 5 tahun penjara atau
kedua-duanya.
29 ...
AKTA KUALITI ALAM SEKELILING
1974 DAN
PERATURAN-PERATURANNYA
30
1974 - Akta Kualiti Alam Sekeliling (AKAS) (Akta127)
1989 ...
LARANGAN PENCEMARAN
AKAS 1974
1. Larangan Pencemaran Udara (Seksyen 22).
2. Larangan Pencemaran Bunyi Bising (Seksyen 23)....
PERATURAN KUALITI ALAM
SEKELILING
(BUANGAN TERJADUAL) 2005
“Tiada sesiapapun boleh menempatkan, meletakkan atau
melupuskan...
PENGURUSAN BAHAN
BUANGAN
BUANGAN DOMESTIK
Sampah biasa seperti kertas, plastik,
kaca, sisa makanan dan lain-lain
bahan bio...
BUANGAN TERJADUAL
 Apa-apa buangan yang termasuk dalam
kategori buangan yang disenaraikan dalam
Jadual Pertama KAS (Buang...
Sarung Tangan
Tercemar (SW410)
Sisa Makmal
(SW429)
Papan Litar (SW110)
Minyak Hidraulik Terpakai
(SW306)
Bateri Cadmium,
N...
Majikan hendaklah memastikan sisa buangan terjadual yang
dipindah dan diangkut hendaklah dibungkus, dilabel dan
dihantar k...
PENGUATKUASAAN
Pegawai JKKP / JAS
 Kad Kuasa.
 Mempunyai kuasa memasuki, memeriksa, menyiasat,
mengambil sampel dan seba...
ADA SEBARANG PERSOALAN ?
38 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Pasport Keselamatan Minyak & Gas (OGSP)

3 501 vues

Publié le

1.  Pengharmonian peraturan 1 Peraturan CPL PERATURAN PENGANGKUTAN MENGENAI BARANG YANG BERBAHAYA KLASIFIKASI RACUN MAKHLUK PEROSAK & PELABELAN PELABELAN PENGGUNA 2008 - 2013 CLASS2013 MEMAHAMIGHS 2004 - 2007 (PENGELASAN, PELABELAN DAN HELAIAN DATA KESELAMATAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA) PERATURAN 2013 - CLASS
2. 2 1. Untuk memastikan produk yang direkabentuk dan dibina supaya selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan apabila digunakan dengan sepatutnya; 2. Menjalankan ujian atau pemeriksaan ke atas produk yang dibina 3. Maklumat yang memadai mengenai produk tersebut KEWAJIPAN AM PEREKABENTUK, PENGILANG DAN PEMBEKAL (CLASS)
3. 3 Maklumat yang memadai bagi pereka bentuk atau pengilang:-  Menjalankan penyelidikan untuk menghapus atau mengurang risiko  Cara selamat loji dibina atau dipasang KEWAJIPAN AM PEREKABENTUK, PENGILANG DAN PEMBEKAL (CLASS)

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Pasport Keselamatan Minyak & Gas (OGSP)

 1. 1. MODUL 1 : UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN PASPORT KESELAMATAN MINYAK & GAS (OGSP)
 2. 2. OBJEKTIF Pada akhir sesi ini, peserta akan dapat keperluan perundangan keselamatan, dan alam sekitar di tempat kerja. 2 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 3. 3. KANDUNGAN i. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (AKKP) 1994 – Skop & Prinsip AKKP – Kewajipan Am Pekerja – Kewajipan Am Majikan • Polisi Keselamatan dan Kesihatan • Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan • Pemberitahuan Kemalangan dan Penyakit Pekerjaan - Denda / Penalti ii. Akta Kilang dan Jentera (AKJ )1967 – Pemberitahuan, Sijil Kelayakan dan Pemeriksaan1970 – Keselamatan Kesihatan dan Kebajikan 1970 – Sijil Kompetensi untuk Pekerja iii. Akta Kualiti Alam Sekeliling (AKAS)1974 – Buangan Terjadual, 2005 3 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 4. 4. SKOP AKKP 1994 Semua orang di tempat kerja KECUALI :  Angkatan Tentera (Tentera Darat, Laut dan Udara)  Pekerjaan di atas kapal dagang 4 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 5. 5. OBJEKTIF AKKP 1994  Untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja.  Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orang-orang yang sedang bekerja.  Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka.  Untuk mengadakan sistem peraturan dan tataamalan industri untuk menyokong undang-undang sedia ada. 5 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 6. 6. PRINSIP AKKP 1994 Akta ini menekankan : • Pengaturan kendiri • Perundingan • Kerjasama majikan / pekerja • Penglibatan pekerja 6 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 7. 7. KEWAJIPAN AM PEKERJA (SEKSYEN 24)  Perhatian yang munasabah bagi keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain.  Bekerjasama dengan majikan atau mana-mana orang lain yang diberi tanggungjawab.  Memakai atau menggunakan Kelengkapan Perlindungan Diri (PPE).  Mematuhi arahan atau langkah keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diperkenalkan oleh majikan. 7 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 8. 8. CONTOH BARANGAN YANG DILARANG DIBAWA KE DALAM LOJI Pemetik Api Telefon Mudah AlihKamera Radio Transistor Dadah dan Alkohol 8 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 9. 9. PERBUATAN YANG DILARANG DI DALAM LOJI Bergurau Merokok Mengambil Dadah Berjudi Pengambilan Alkohol Tidur di Tempat Kerja Jenayah 9 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 10. 10. PERLINDUNGAN DIRI (PPE) DIPERLUKAN UNTUK MELAKSANAKAN KERJA DI LOJI Kasut Keselamatan Topi Keselamatan Pelindung Mata Keselamatan Kod berpakaian mungkin berbeza dari satu syarikat ke syarikat lain . Sila semak mengikut keperluan loji masing –masing. Perlindungan Pendengaran10 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 11. 11. CONTOH KEPERLUAN PPE YANG SPESIFIK Perlindungan Pernafasan • Jaket Pemantul Cahaya – semua tapak penghantaran, atau ditakrif sebagai kawasan kerja. • Penutup leher dan kaki, topi keselamatan dan pelindung mata keselamatan apabila bekerja di semua loji. Perlindungan dari Jatuh Jaket Pemantul Cahaya Perlindungan Badan ‘Escape Respirator’ dan ‘Pouch’ 11 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 12. 12. KEWAJIPAN MAJIKAN DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI (SEKSYEN 15) “Setakat yang praktik…”  Pengadaan dan penyenggaraan loji dan sistem kerja selamat.  Pembuatan perkiraan berkaitan penggunaan dan pengendalian, penanganan, penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan. 12 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 13. 13. KEWAJIPAN MAJIKAN DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI (AKKP SEKSYEN 15) • Pengadaan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan (Seksyen 15) MAKLUMAT ARAHAN LATIHAN PENYELIAAN 13 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 14. 14.  Pengadaan dan penyenggaraan cara masuk dan keluar dari tempat kerja.  Pengadaan dan penyenggaraan persekitaran pekerjaan dan kemudahan kebajikan. 14 KEWAJIPAN MAJIKAN DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI (AKKP SEKSYEN 15) 14 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 15. 15.  Majikan hendaklah melaporkan semua kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan. NADOPOD (AKKP SEKSYEN 32) 15 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 16. 16. POLISI KESELAMATAN DAN KESIHATAN (AKKP SEKSYEN16)  Polisi keselamatan dan Kesihatan menyatakan keprihatinan dan komitmen majikan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerjanya  Sebagai asas untuk pembangunan dan pelaksanaan program bagi melindungi keselamatan dan kesihatan di tempat kerja “Tiap-tiap majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri yang mempunyai lebih dari LIMA orang perlu mempunyai polisi keselamatan dan kesihatan.” Apakah maksud bagi dasar polisi keselamatan dan kesihatan? 16 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 17. 17. CONTOH POLISI KESELAMATAN DAN KESIHATAN 17 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 18. 18. JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATANAKKP ‘94 mengkehendaki tiap-tiap majikan yang mengambil kerja 40 orang pekerja atau lebih untuk menubuhkan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja SILA RUJUK SEMUA MASALAH KESELAMATAN DAN KESIHATAN DI TEMPAT KERJA ANDA KEPADA JAWATANKUASA INI PENGERUSI SETIAUSAH A WAKIL PEKERJA WAKIL MAJIKAN WAKIL MAJIKAN WAKIL PEKERJA 18 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 19. 19. PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA (PERATURAN 12) Pemeriksaan tempat kerja hendaklah dilakukan sekurang- kurangnya tiga bulan sekali.  Siapa melakukannya: Ahli Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan, Pegawai Keselamatan dan Kesihatan, Pasukan Pemeriksa Khas (Cth : Ahli Kimia).  Bagaimana: Gunakan senarai semak khusus yang dibangunkan untuk pemeriksaan keselamatan dan kesihatan ditempat kerja tersebut.  Kekerapan: Sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.  Laporan: Hendaklah disediakan dan diberikan kepada majikan. 19 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 20. 20. PENYIASATAN KEMALANGAN (PERATURAN 13) Tujuan :  Untuk mencari punca kemalangan tersebut  Untuk mengadakan langkah kawalan supaya kemalangan yang sama tidak berulang  Untuk merekodkan fakta mengenai kemalangan tersebut untuk tujuan-tujuan tertentu (tuntutan,pampasan dll)  Untuk menganalisis trend dan kos kemalangan untuk perancangan jangka panjang Anda dikehendaki memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pasukan penyiasat yang melakukan penyiasatan 20 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 21. 21.  Pengharmonian Peraturan 21 Peraturan CPL PERATURAN PENGANGKUTAN MENGENAI BARANG YANG BERBAHAYA KLASIFIKASI RACUN MAKHLUK PEROSAK & PELABELAN PELABELAN PENGGUNA 2008 - 2013 CLASS2013 MEMAHAMIGHS 2004 - 2007 PENGELASAN, PELABELAN DAN HELAIAN DATA KESELAMATAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA (CLASS) PERATURAN 2013 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 22. 22. PENGELASAN, PELABELAN DAN HELAIAN DATA KESELAMATAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA (CLASS) PERATURAN 2013 22 1. Pembekal utama hendaklah mengelaskan bahan kimia sebagai bahan kimia berbahaya mengikut senarai bahan kimia terkelas yang dinyatakan dalam bahagian 1 tataamalan industri. ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 23. 23. 23 Jika bahan kimia yang akan dikelaskan tidak tersenarai dalam bahan kimia dalam bahagian 1 tataamalan industri, pengelasan bahan kimia itu sebagai bahan kimia berbahaya hendaklah mengikut bahaya fizikal, kesihatan dan alam sekitar bahan kimia itu sebagaimana yang dinyatakan dalam bahagian 2 tataamalan industri. PENGELASAN, PELABELAN DAN HELAIAN DATA KESELAMATAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA (CLASS) PERATURAN 2013 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 24. 24. LABEL BAHAN KIMIA ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.24 Peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013
 25. 25. PENALTI KERANA TIDAK MEMATUHI AKKP 1994 Kepada majikan :  Penalti maksima: RM 50,000 / 2 tahun penjara atau kedua-duanya. Kepada Pekerja :  Penalti maksima: RM 1,000 / 3 bulan penjara atau kedua-duanya. 25 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 26. 26. AKTA KILANG DAN JENTERA 1967 Mesin yang memerlukan Sijil Perakuan Kelayakan (dari JKKP): Dandang (PMD) Mesin angkat (PMA) Pengandung Tekanan (PMT) 26 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 27. 27. ORANG YANG KOMPETEN Sijil kelayakan untuk pekerja: • Mesin Dandang : • Pemandu Enjin • Jurutera Dandang • Jurutera Pelawat • Operator Kren : Bergerak, Menara. • Pengendali Perancah 27 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 28. 28.  Akta Kilang dan Jentera (Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan) Peraturan1970.  Menyediakan : 1. Kemudahan sanitari. 2. Kemudahan kebersihan dan membasuh. 3. Tandas dan air minuman. 4. Pertolongan cemas. KEPERLUAN KESELAMATAN DI TAPAK BINA 28 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 29. 29. PENALTI TIDAK MEMATUHI AKTA KILANG DAN JENTERA 1967  Penalti maksima: RM 250,000 / 5 tahun penjara atau kedua-duanya. 29 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 30. 30. AKTA KUALITI ALAM SEKELILING 1974 DAN PERATURAN-PERATURANNYA 30 1974 - Akta Kualiti Alam Sekeliling (AKAS) (Akta127) 1989 - AKAS (Bising) Peraturan 2005 - AKAS (Pelupusan Terjadual) Peraturan 2007 - AKAS (Pelupusan Terjadual) Peraturan (Pindaan) 2009 - AKAS Kumbahan 2009 - AKAS Efluen Industri Peraturan 2014 - AKAS (Kebersihan Udara) Peraturan HUKUMAN: Penalti maksima - RM500,000 / 5 tahun penjara atau kedua-duanya ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 31. 31. LARANGAN PENCEMARAN AKAS 1974 1. Larangan Pencemaran Udara (Seksyen 22). 2. Larangan Pencemaran Bunyi Bising (Seksyen 23). 3. Larangan Pencemaran Tanah Tanih (Seksyen 24). 4. Larangan Pencemaran Air Daratan (Seksyen 25). 5. Larangan Melepaskan Minyak ke dalam Perairan Malaysia (Seksyen 27). 6. Larangan Pembuangan Sisa (Seksyen 29). 7. Larangan Pembakaran Terbuka (Seksyen 29A). 31 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 32. 32. PERATURAN KUALITI ALAM SEKELILING (BUANGAN TERJADUAL) 2005 “Tiada sesiapapun boleh menempatkan, meletakkan atau melupuskan atau menyebabkan atau membenarkan ditempatkan, diletakkan atau dilupuskan kecuali di premis yang ditetapkan sahaja. Apa-apa buangan terjadual di daratan atau di dalam perairan” Kesalahan boleh dikompaun dibawah Seksyen 45 AKAS 1974 32 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 33. 33. PENGURUSAN BAHAN BUANGAN BUANGAN DOMESTIK Sampah biasa seperti kertas, plastik, kaca, sisa makanan dan lain-lain bahan biologi yang boleh dilupuskan di tapak pelupusan perbandaran. 33 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 34. 34. BUANGAN TERJADUAL  Apa-apa buangan yang termasuk dalam kategori buangan yang disenaraikan dalam Jadual Pertama KAS (Buangan Terjadual) Peraturan yang tidak boleh dilupuskan di tapak pelupusan perbandaran.  Mesti dilupuskan ditapak yang dibenarkan (Cth. Kualiti Alam)  Contoh buangan terjadual seperti cat, pencair, bateri, tangki kumbahan, sisa skim dari pemintas, kain, sarung tangan dan sebagainya yang digunakan untuk membendung tumpahan minyak. PENGURUSAN BAHAN BUANGAN 34 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 35. 35. Sarung Tangan Tercemar (SW410) Sisa Makmal (SW429) Papan Litar (SW110) Minyak Hidraulik Terpakai (SW306) Bateri Cadmium, Nikel Terpakai (SW103) Bekas Tercemar (SW409) Lampu Kalimantang Terpakai (SW110) BUANGAN TERJADUAL 35 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 36. 36. Majikan hendaklah memastikan sisa buangan terjadual yang dipindah dan diangkut hendaklah dibungkus, dilabel dan dihantar ke tapak pelupusan yang diluluskan oleh Ketua Pengarah JAS Cth : Kualiti Alam bagi tujuan rawatan atau pelupusan. PENGURUSAN BAHAN BUANGAN 36 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 37. 37. PENGUATKUASAAN Pegawai JKKP / JAS  Kad Kuasa.  Mempunyai kuasa memasuki, memeriksa, menyiasat, mengambil sampel dan sebagainya.  Mengeluarkan notis larangan dan penambahbaikan; dan boleh mendakwa mana-mana ketidakpatuhan OSHE.  Memerlukan rekod sejarah pengeluaran. 37 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.
 38. 38. ADA SEBARANG PERSOALAN ? 38 ©2016 NIOSH Malaysia. All Right Reserved.

×