SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  14
MINGGU 2 ISNIN 28 MAC 2022
Perhimpunan
pagi
8:00 – 8:40
 Taklimat SOP Kelas, Sekolah
 Taklimat Tahsin
 Taklimat PK UPI mengenai Kelebihan Ramadan dan Pertandingan
Tilawah
Banat 6 Bilal
8:40 – 9:20
Murid tiada:
1. Alisya
2. Sara
Tema / Tajuk : Tahsin Surah Al-Insan (ayat 1-5)
Objektif : i- Murid dapat bertilawah dengan tartil.
Aktiviti :
1. Murid akan membaca doa sebelum tilawah.
2. Murid akan mendengar bacaan Surah Al-Insan ayat 1 hingga 5.
3. Murid akan mengikut bacaan Surah Al-Insan ayat 1 hingga 5 dengan betul.
4. Guru akan menyemak bacaan murid dan memperbaiki bacaan murid.
5. Bacaan doa selepas membaca Al-Quran.
AAMK : “ Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil “ ( Surah Al-Muzammil : 4 )
Refleksi : 9 /11 murid mencapai objektif yang telah ditetapkan . Arissa dan Auni perlu
bimbingan.
TKRS
6 Bilal
9:50 – 10:25
Murid tiada :
1. Sara
2. Aqil
3. Danial
Unit 2
Topik : KETATANEGARAAN
Objektif pembelajaran Murid-murid dapat :
1. Menjelaskan maksud simbol-simbol pada logo dan bendera TKRS .
2. Mengetahui Falsafah, Matlamat, dan Undang-undang TKRS MUSLEH
3. Mengetahui struktur organisasi kekuatan dan keaggotaan TKRS
4. Menerangkan pemeringkatan SRI TKRS dan lagu-lagu dalam TKRS MUSLEH
BBM : Powerpoint , lagu-lagu patriotik, struktur organisasi dan tanda pangkat Tkrs.
Kemahirah / Kemampuan TKRS: Bertanggungjawab dan buat keputusan
AMK / Muwasoffat : Ibadah yang sahih
Aktiviti : Buku teks tkrs ( halaman 8-23 )
1. Guru akan berkongsi slide tajuk ketatanegaraan
2. Guru akan menerangkan isi pengajaran melalui power point
3. Murid dan guru akan saling berkongsi pendapat mengenai isi pengajaran yang
ditayang pada slaid power point.
4. Guru dan murid menyanyikan lagu-lagu patriotik dalam TKRS bersama-sama.
5. Murid melakar, melabel dan mewarna logo krs.
6. Guru membuat kesimpulan pelajaran pada hari ini.
Penilaian :
1. Murid menulis lagu krs dan krs Musleh tanpa melihat buku.
Refleksi :
Alhamdulillah 25/28 murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.
TKRS
6 Umar
11:00-11:35
Unit 2
Topik : KETATANEGARAAN
Objektif pembelajaran Murid-murid dapat :
1. Menjelaskan maksud simbol-simbol pada logo dan bendera TKRS
2. Mengetahui Falsafah, Matlamat, dan Undang-undang TKRS MUSLEH
3. Mengetahui struktur organisasi kekuatan dan keaggotaan TKRS
4. Menerangkan pemeringkatan SRI TKRS dan lagu-lagu dalam TKRS MUSLEH
BBM : Powerpoint , lagu-lagu patriotik, struktur organisasi dan tanda pangkat Tkrs.
Kemahirah / Kemampuan TKRS: Bertanggungjawab dan buat keputusan
AMK / Muwasoffat : Ibadah yang sahih
Aktiviti : Buku teks tkrs ( halaman 8-23 )
1. Guru akan berkongsi slide tajuk ketatanegaraan
2. Guru akan menerangkan isi pengajaran melalui power point
3. Murid dan guru akan saling berkongsi pendapat mengenai isi pengajaran yang
ditayang pada slaid power point.
4. Guru dan murid menyanyikan lagu-lagu patriotik dalam TKRS bersama-sama.
5. Murid melakar, melabel dan mewarna logo krs.
6. Guru membuat kesimpulan pelajaran pada hari ini.
Penilaian :
1. Murid menulis lagu krs dan krs Musleh tanpa melihat buku.
Refleksi :
Alhamdulillah 30/30 murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.
SAINS
6 Bilal
2:25-3:35
Murid tiada:
1. Sara
2. Aqil
3. Danial
Unit : 1
Tema : Inkuiri dalam Sains
Topik : Kemahiran Saintifik
Standard Kandungan: 1.1 Kemahiran Proses Sains
Standard Pembelajaran: 1.1.10 hingga 1.1.12
Objektif Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :
1. Menjelaskan dengan konsep kemahiran proses sains.
2. Melengkapkan soalan-soalan dalam buku aktiviti
BBM : Buku Aktiviti
KPS : Mengeksperimen, Berkomunikasi, mentafsir data
EMK : Kreatif dan Inovatif
AMK : “Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya,
berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah” (HR Malik)
Domain : Pembelajaran sepanjang hayat
Aktiviti:
Set Induksi :
1. Guru akan menyoal murid tentang pengetahuan sedia ada mereka mengenai
tajuk.
2. Guru meminta murid menjelaskan KPS yang dipelajari pada masa lepas
1. Guru berbincang dengan murid soalan-soalan berkaitan KPS yang terdapat
dalam buku aktiviti.
2. Murid melengkapkan soalan-soalan KPS dalam buku aktiviti muka surat 5, 6,
7 dan 8.
PBD : Soalan KPS
Refleksi :
Alhamudlillah 25/28 murid mencapai objektif yang ditetapkan dan ----- murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa
akan datang
MINGGU 2 SELASA 29 MAC 2022
Tilawah
Banat 6 Bilal
8:00 – 8:40
Murid tiada :
1. Sara
2. Alisya
Tema / Tajuk : Tahsin Surah Al-Insan (ayat 6-10)
Objektif : i- Murid dapat bertilawah dengan tartil.
Aktiviti :
1. Murid akan membaca doa sebelum tilawah.
2. Murid akan mendengar bacaan Surah Al-Insan ayat 1 hingga 5.
3. Murid akan mengikut bacaan Surah Al-Insan ayat 1 hingga 5 dengan betul.
4. Guru akan menyemak bacaan murid dan memperbaiki bacaan murid.
5. Bacaan doa selepas membaca Al-Quran.
AAMK : “ Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil “ ( Surah Al-Muzammil : 4 )
Refleksi : 9/11 murid mencapai objektif yang telah ditetapkan . Arissa, dan Auni perlu
bimbingan.
SAINS
6 Zaid
9:15 – 10:25
Murid tiada :
1. Aisyah
2. Ammar
3. Sofea
4. Arman
5. Sumayyah
6. Nashriel
7. Syasya
8. Fatimah
Unit : 1
Tema : Inkuiri dalam Sains
Topik : Kemahiran Saintifik
Standard Kandungan: 1.1 Kemahiran Proses Sains
Standard Pembelajaran: 1.1.10 hingga 1.1.12
Objektif Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :
1. Menjelaskan dengan konsep kemahiran proses sains.
2. Melengkapkan soalan-soalan dalam buku aktiviti
BBM : Buku Aktiviti
KPS : Mengeksperimen, Berkomunikasi, mentafsir data
EMK : Kreatif dan Inovatif
AMK : “Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya,
berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah” (HR Malik)
Domain : Pembelajaran sepanjang hayat
Aktiviti:
Set Induksi :
1. Guru akan menyoal murid tentang pengetahuan sedia ada mereka mengenai
tajuk.
2. Guru meminta murid menjelaskan KPS yang dipelajari pada masa lepas
3. Guru berbincang dengan murid soalan-soalan berkaitan KPS yang terdapat
dalam buku aktiviti.
4. Murid melengkapkan soalan-soalan KPS dalam buku aktiviti muka surat 5, 6, 7
dan 8.
PBD : Soalan KPS
Refleksi :
Alhamudlillah 21/29 murid mencapai objektif yang ditetapkan dan ----- murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa
akan datang
TKRS
6 Uthman
1:50 – 2:25
Murid tiada:
1. Al-Amin
2. Rayyan
Mirza
Unit 2
Topik : KETATANEGARAAN
Objektif pembelajaran Murid-murid dapat :
1. Menjelaskan maksud simbol-simbol pada logo dan bendera TKRS .
2. Mengetahui Falsafah, Matlamat, dan Undang-undang TKRS MUSLEH
3. Mengetahui struktur organisasi kekuatan dan keaggotaan TKRS
4. Menerangkan pemeringkatan SRI TKRS dan lagu-lagu dalam TKRS MUSLEH
BBM : Powerpoint , lagu-lagu patriotik, struktur organisasi dan tanda pangkat Tkrs.
Kemahirah / Kemampuan TKRS: Bertanggungjawab dan buat keputusan
AMK / Muwasoffat : Ibadah yang sahih
Aktiviti : Buku teks tkrs ( halaman 8-23 )
1. Guru akan berkongsi slide tajuk ketatanegaraan
2. Guru akan menerangkan isi pengajaran melalui power point
3. Murid dan guru akan saling berkongsi pendapat mengenai isi pengajaran yang
ditayang pada slaid power point.
4. Guru dan murid menyanyikan lagu-lagu patriotik dalam TKRS bersama-sama.
5. Murid melakar, melabel dan mewarna logo krs.
6. Guru membuat kesimpulan pelajaran pada hari ini.
Penilaian :
1. Murid menulis lagu krs dan krs Musleh tanpa melihat buku.
Refleksi :
Alhamdulillah 26/28 murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.
MINGGU 2 RABU 30 MAC 2022
Hafazan
Banat 6 Bilal
8:00 – 8:45
Murid tiada :
1. Sara
2. Umairah
Tema / Tajuk : Hafazan Surah Al-Insan
Objektif : i- Murid boleh menghafaz Surah Al-Insan dengan bacaan yang betul
Aktiviti :
1. Murid akan membaca doa sebelum hafazan.
2. Murid akan menghafaz surah Al-Insan mengikut bilangan ayat masing-masing.
3. Guru akan menyemak bacaan murid dan memperbaiki bacaan murid.
4. Bacaan doa selepas membaca Al-Quran
AAMK : “ Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil “ ( Surah Al-Muzammil : 4 )
Refleksi : 8/11 murid mencapai objektif yang telah ditetapkan . Alisya, Arissa dan Auni
perlu bimbingan.
SAINS
6 Ali
9:15 – 10:25
Murid tiada :
1. Umar I
Unit : 1
Tema : Inkuiri dalam Sains
Topik : Kemahiran Saintifik
Standard Kandungan: 1.1 Kemahiran Proses Sains
Standard Pembelajaran: 1.1.10 hingga 1.1.12
Objektif Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :
1. Menjelaskan dengan konsep kemahiran proses sains.
2. Melengkapkan soalan-soalan dalam buku aktiviti
BBM : Buku Aktiviti
KPS : Mengeksperimen, Berkomunikasi, mentafsir data
EMK : Kreatif dan Inovatif
AMK : “Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya,
berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah” (HR Malik)
Domain : Pembelajaran sepanjang hayat
Aktiviti:
Set Induksi :
1. Guru akan menyoal murid tentang pengetahuan sedia ada mereka mengenai
tajuk.
2. Guru meminta murid menjelaskan KPS yang dipelajari pada masa lepas
3. Guru berbincang dengan murid soalan-soalan berkaitan KPS yang terdapat
dalam buku aktiviti.
4. Murid melengkapkan soalan-soalan KPS dalam buku aktiviti muka surat 5, 6, 7
dan 8.
PBD : Soalan KPS
Refleksi :
Alhamudlillah 27/28 murid mencapai objektif yang ditetapkan dan ----- murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan
datang
SAINS
6 Zaid
10:25-11:35
Murid tiada :
1. Aisyah
2. Meor
3. Sumayyah
4. Eiman
5. Syasya
6. Fatimah
Unit : 1
Tema : Inkuiri dalam Sains
Topik : Kemahiran Saintifik
Standard Kandungan: 1.1 Kemahiran Proses Sains
Standard Pembelajaran: 1.1.3 – 1.1.12
Objektif Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :
1. Menjelaskan dengan konsep kemahiran proses sains mengeksperimen
BBM : Belon, botol 500ml, gunting, pita pelekat, lidi, penyedut minuman
KPS : Mengeksperimen, berkomunikasi, memerhati
EMK : Sains dan teknologi
AMK : “Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya,
berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah” (HR Malik)
Domain : Pembelajaran sepanjang hayat
Aktiviti:
Set Induksi : Guru akan menunjukkan bahan maujud kereta belon dan memberi
penjelasan berkaitan eksperimen
1. Guru akan meminta murid menjelaskan KPS yang telah dipelajari pada minggu
lepas beserta contoh.
2. Guru akan menerangkan KPS mengeksperimen menggunakan penyiasatan
daripada buku teks sains muka surat 2 hingga 8
3. Murid akan membuat ramalan hasil penyiasatan yang dilakukan oleh dalam
muka surat 14.
4. Guru akan menerangkan KPS membuat hipotesis, meramal dan membuat
pembolehubah
5. Murid akan menjalankan penyiasatan dari dalam buku teks muka surat 2 hingga
4
6. Murid akan mencatat hasil keputusan penyiasatan
7. Guru membuat kesimpulan daripada hasil pengajaran pada hari ini.
PBD: Kemahiran Proses Sains mengeksperimen
Refleksi :
Alhamdulillah 23/29 murid mencapai objektif yang ditetapkan dan ----- murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa
akan datang
TKRS
6 Zaid
12:10- 12:45
Murid tiada :
1. Aisyah
2. Meor
3. Sumayyah
4. Eiman
5. Syasya
6. Fatimah
Unit 2
Topik : KETATANEGARAAN
Objektif pembelajaran Murid-murid dapat :
1. Menjelaskan maksud simbol-simbol pada logo dan bendera TKRS .
2. Mengetahui Falsafah, Matlamat, dan Undang-undang TKRS MUSLEH
3. Mengetahui struktur organisasi kekuatan dan keaggotaan TKRS
4. Menerangkan pemeringkatan SRI TKRS dan lagu-lagu dalam TKRS MUSLEH
BBM : Powerpoint , lagu-lagu patriotik, struktur organisasi dan tanda pangkat Tkrs.
Kemahirah / Kemampuan TKRS: Bertanggungjawab dan buat keputusan
AMK / Muwasoffat : Ibadah yang sahih
Aktiviti : Buku teks tkrs ( halaman 8-23 )
1. Guru akan berkongsi slide tajuk ketatanegaraan
2. Guru akan menerangkan isi pengajaran melalui power point
3. Murid dan guru akan saling berkongsi pendapat mengenai isi pengajaran yang
ditayang pada slaid power point.
4. Guru dan murid menyanyikan lagu-lagu patriotik dalam TKRS bersama-sama.
5. Murid melakar, melabel dan mewarna logo krs.
6. Guru membuat kesimpulan pelajaran pada hari ini.
Penilaian :
1. Murid menulis lagu krs dan krs Musleh tanpa melihat buku.
Refleksi :
Alhamdulillah 23/29 murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.
MINGGU 2 KHAMIS 31 MAC 2022
Hafazan
Banat 6 Bilal
8:00 – 8:45
Murid tiada :
1. Sara
Tema / Tajuk : Hafazan Surah Al-Insan
Objektif : i- Murid boleh menghafaz Surah Al-Insan dengan bacaan yang betul
Aktiviti :
1. Murid akan membaca doa sebelum tilawah.
2. Murid akan menghafaz surah Al-Insan mengikut bilangan ayat masing-masing.
3. Guru akan menyemak bacaan murid dan memperbaiki bacaan murid.
4. Bacaan doa selepas membaca Al-Quran
AAMK : “ Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil “ ( Surah Al-Muzammil : 4 )
Refleksi : 9 /12 murid mencapai objektif yang telah ditetapkan . Alisya, Arissa dan
Auni perlu bimbingan.
SAINS
6 Ali
9:15-10:25
Murid tiada :
1. Umar I
Unit : 1
Tema : Inkuiri dalam Sains
Topik : Kemahiran Saintifik
Standard Kandungan: 1.1 Kemahiran Proses Sains
Standard Pembelajaran: 1.1.3 – 1.1.12
Objektif Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :
1. Menjelaskan dengan konsep kemahiran proses sains mengeksperimen
BBM : Belon, botol 500ml, gunting, pita pelekat, lidi, penyedut minuman
KPS : Mengeksperimen, berkomunikasi, memerhati
EMK : Sains dan teknologi
AMK : “Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya,
berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah” (HR Malik)
Domain : Pembelajaran sepanjang hayat
Aktiviti:
Set Induksi : Guru akan menunjukkan bahan maujud kereta belon dan memberi
penjelasan berkaitan eksperimen
1. Guru akan meminta murid menjelaskan KPS yang telah dipelajari pada minggu
lepas beserta contoh.
2. Guru akan menerangkan KPS mengeksperimen menggunakan penyiasatan
daripada buku teks sains muka surat 2 hingga 8
3. Murid akan membuat ramalan hasil penyiasatan yang dilakukan oleh dalam
muka surat 14.
4. Guru akan menerangkan KPS membuat hipotesis, meramal dan membuat
pembolehubah
5. Murid akan menjalankan penyiasatan dari dalam buku teks muka surat 2 hingga
4
6. Murid akan mencatat hasil keputusan penyiasatan
7. Guru membuat kesimpulan daripada hasil pengajaran pada hari ini.
PBD: Kemahiran Proses Sains mengeksperimen
Refleksi :
Alhamdulillah 27/28 murid mencapai objektif yang ditetapkan dan ----- murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa
akan datang
USRAH
6 Bilal
11:35 – 12:45
Lihat Lampiran dalam GD
TKRS
6 Abu Bakar
1:50 – 2:25
Murid tiada :
1. Haq
2. Nadhratul
Unit 2
Topik : KETATANEGARAAN
Objektif pembelajaran Murid-murid dapat :
1. Menjelaskan maksud simbol-simbol pada logo dan bendera TKRS .
2. Mengetahui Falsafah, Matlamat, dan Undang-undang TKRS MUSLEH
3. Mengetahui struktur organisasi kekuatan dan keaggotaan TKRS
4. Menerangkan pemeringkatan SRI TKRS dan lagu-lagu dalam TKRS MUSLEH
BBM : Powerpoint , lagu-lagu patriotik, struktur organisasi dan tanda pangkat Tkrs.
Kemahirah / Kemampuan TKRS: Bertanggungjawab dan buat keputusan
AMK / Muwasoffat : Ibadah yang sahih
Aktiviti : Buku teks tkrs ( halaman 8-23 )
1. Guru akan berkongsi slide tajuk ketatanegaraa
2. Guru akan menerangkan isi pengajaran melalui power point
3. Murid dan guru akan saling berkongsi pendapat mengenai isi pengajaran yang
ditayang pada slaid power point.
4. Guru dan murid menyanyikan lagu-lagu patriotik dalam TKRS bersama-sama.
5. Murid melakar, melabel dan mewarna logo krs.
6. Guru membuat kesimpulan pelajaran pada hari ini.
Penilaian :
1. Murid menulis lagu krs dan krs Musleh tanpa melihat buku.
Refleksi :
Alhamdulillah 27/28 murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.
TKRS
6 Ali
2:25 – 3:00
Murid tiada :
1. Umar I
Unit 2
Topik : KETATANEGARAAN
Objektif pembelajaran Murid-murid dapat :
1. Menjelaskan maksud simbol-simbol pada logo dan bendera TKRS .
2. Mengetahui Falsafah, Matlamat, dan Undang-undang TKRS MUSLEH
3. Mengetahui struktur organisasi kekuatan dan keaggotaan TKRS
4. Menerangkan pemeringkatan SRI TKRS dan lagu-lagu dalam TKRS MUSLEH
BBM : Powerpoint , lagu-lagu patriotik, struktur organisasi dan tanda pangkat Tkrs.
Kemahirah / Kemampuan TKRS: Bertanggungjawab dan buat keputusan
AMK / Muwasoffat : Ibadah yang sahih
Aktiviti : Buku teks tkrs ( halaman 8-23 )
1. Guru akan berkongsi slide tajuk ketatanegaraan
2. Guru akan menerangkan isi pengajaran melalui power point
3. Murid dan guru akan saling berkongsi pendapat mengenai isi pengajaran yang
ditayang pada slaid power point.
4. Guru dan murid menyanyikan lagu-lagu patriotik dalam TKRS bersama-sama.
5. Murid melakar, melabel dan mewarna logo krs.
6. Guru membuat kesimpulan pelajaran pada hari ini.
Penilaian :
1. Murid menulis lagu krs dan krs Musleh tanpa melihat buku.
Refleksi :
Alhamdulillah 27/28 murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.
MINGGU 2 JUMAAT 01 APRIL 2022
Hafazan
Banat 6 Bilal
8:00 – 8 :45
Murid tiada :
1. Sara
Tema / Tajuk : Hafazan Surah Al-Insan
Objektif : i- Murid boleh menghafaz Surah Al-Insan dengan bacaan yang betul
Aktiviti :
1. Murid akan membaca doa sebelum tilawah.
2. Murid akan menghafaz surah Al-Insan mengikut bilangan ayat masing-
masing.
3. Guru akan menyemak bacaan murid dan memperbaiki bacaan murid.
4. Bacaan doa selepas membaca Al-Quran
AAMK : “ Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil “ ( Surah Al-Muzammil : 4 )
Refleksi : 9 /12 murid mencapai objektif yang telah ditetapkan . Alisya, Arissa dan
Auni perlu bimbingan.
SAINS
6 Bilal
11:35 – 12:45
Murid tiada:
1. Afif
2. Danial
3. Faiq
4. Aqil
5. Umair
6. Sara
Unit : 1
Tema : Inkuiri dalam Sains
Topik : Kemahiran Saintifik
Standard Kandungan: 1.1 Kemahiran Proses Sains
Standard Pembelajaran: 1.1.3 – 1.1.12
Objektif Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :
1. Menjelaskan dengan konsep kemahiran proses sains mengeksperimen
BBM : Belon, botol 500ml, gunting, pita pelekat, lidi, penyedut minuman
KPS : Mengeksperimen, berkomunikasi, memerhati
EMK : Sains dan teknologi
AMK : “Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya,
berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah” (HR Malik)
Domain : Pembelajaran sepanjang hayat
Aktiviti:
Set Induksi : Guru akan menunjukkan bahan maujud kereta belon dan memberi
penjelasan berkaitan eksperimen
1. Guru akan meminta murid menjelaskan KPS yang telah dipelajari pada
minggu lepas beserta contoh.
2. Guru akan menerangkan KPS mengeksperimen menggunakan penyiasatan
daripada buku teks sains muka surat 2 hingga 8
3. Murid akan membuat ramalan hasil penyiasatan yang dilakukan oleh dalam
muka surat 14.
4. Guru akan menerangkan KPS membuat hipotesis, meramal dan membuat
pembolehubah
5. Murid akan menjalankan penyiasatan dari dalam buku teks muka surat 2
hingga .
6. Murid akan mencatat hasil keputusan penyiasatan
7. Guru membuat kesimpulan daripada hasil pengajaran pada hari ini.
PBD: Kemahiran Proses Sains mengeksperimen
Refleksi :
Alhamdulillah 26/28 murid mencapai objektif yang ditetapkan dan ----- murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa
akan datang
MINGGU 3 ISNIN 04 APRIL 2022
Perhimpunan pagi
8:00 – 8:40
 Perhimpunan rasmi sekolah
 Taklimat PK HEM
Tilawah
Banat 6 Bilal
8:40 – 9:20
Murid tiada:
Tema / Tajuk : Tahsin Surah Al-Insan (ayat 1-15)
Objektif : i- Murid dapat bertilawah dengan tartil.
Aktiviti :
1. Murid akan membaca doa sebelum tilawah.
2. Murid akan mendengar bacaan Surah Al-Insan ayat 1 hingga 5.
3. Murid akan mengikut bacaan Surah Al-Insan ayat 1 hingga 5 dengan betul.
4. Guru akan menyemak bacaan murid dan memperbaiki bacaan murid.
5. Bacaan doa selepas membaca Al-Quran.
AAMK : “ Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil “ ( Surah Al-Muzammil : 4 )
Refleksi : _____ murid mencapai objektif yang telah ditetapkan . _______ perlu
bimbingan.
TKRS
6 Bilal
9:50 – 10:25
Murid tiada :
Unit 2
Topik : KETATANEGARAAN
Objektif pembelajaran Murid-murid dapat :
1. Menjelaskan maksud simbol-simbol pada logo dan bendera TKRS
2. Mengetahui Falsafah, Matlamat, dan Undang-undang TKRS MUSLEH
3. Mengetahui struktur organisasi kekuatan dan keaggotaan TKR
4. Menerangkan pemeringkatan SRI TKRS dan lagu-lagu dalam TKRS MUSLEH
BBM : Powerpoint , lagu-lagu patriotik, struktur organisasi dan tanda pangkat Tkrs.
Kemahirah / Kemampuan TKRS: Bertanggungjawab dan buat keputusan
AMK / Muwasoffat : Ibadah yang sahih
Aktiviti : Buku teks tkrs ( halaman 8-23 )
1. Guru akan berkongsi slide tajuk ketatanegaraan
2. Guru akan menerangkan isi pengajaran melalui power point
3. Murid dan guru akan saling berkongsi pendapat mengenai isi pengajaran yang
ditayang pada slaid power point.
4. Guru dan murid menyanyikan lagu-lagu patriotik dalam TKRS bersama-sama.
5. Murid melakar, melabel dan mewarna logo krs.
6. Guru membuat kesimpulan pelajaran pada hari ini.
Penilaian :
1. Murid menulis lagu krs dan krs Musleh tanpa melihat buku.
Refleksi :
Alhamdulillah ______ murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.
TKRS
6 Umar
11:00-11:35
Unit 2
Topik : KETATANEGARAAN
Objektif pembelajaran Murid-murid dapat :
1. Menjelaskan maksud simbol-simbol pada logo dan bendera TKRS
2. Mengetahui Falsafah, Matlamat, dan Undang-undang TKRS MUSLEH
3. Mengetahui struktur organisasi kekuatan dan keaggotaan TKRS
4. Menerangkan pemeringkatan SRI TKRS dan lagu-lagu dalam TKRS MUSLEH
BBM : Powerpoint , lagu-lagu patriotik, struktur organisasi dan tanda pangkat Tkrs.
Kemahirah / Kemampuan TKRS: Bertanggungjawab dan buat keputusan
AMK / Muwasoffat : Ibadah yang sahih
Aktiviti : Buku teks tkrs ( halaman 8-23 )
1. Guru akan berkongsi slide tajuk ketatanegaraan
2. Guru akan menerangkan isi pengajaran melalui power point
3. Murid dan guru akan saling berkongsi pendapat mengenai isi pengajaran yang
ditayang pada slaid power point.
4. Guru dan murid menyanyikan lagu-lagu patriotik dalam TKRS bersama-sama.
5. Murid melakar, melabel dan mewarna logo krs.
6. Guru membuat kesimpulan pelajaran pada hari ini.
Penilaian :
1. Murid menulis lagu krs dan krs Musleh tanpa melihat buku.
Refleksi :
Alhamdulillah _____ murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.
SAINS
6 Bilal
2:25-3:35
Murid tiada:
Unit : 1
Tema : Inkuiri dalam Sains
Topik : Kemahiran Saintifik
Standard Kandungan: 1.1 Kemahiran Proses Sains
Standard Pembelajaran: 1.1.3 – 1.1.12
Objektif Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :
1. Menjalankan penyiasatan berdasarkan konsep kemahiran proses sains
mengeksperimen
BBM : Belon, botol 500ml, gunting, pita pelekat, lidi, penyedut minuman
KPS : Mengeksperimen, berkomunikasi, memerhati
EMK : Sains dan teknologi
AMK : “Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya,
berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah” (HR Malik)
Domain : Pembelajaran sepanjang hayat
Aktiviti:
Set Induksi : Guru akan menunjukkan bahan maujud kereta belon dan memberi
penjelasan berkaitan eksperimen
1. Guru akan menjelaskan pemboleh ubah yang akan terlibat sebelum
menjalankan penyiasatan.
2. Murid akan membentuk dua orang setiap satu kumpulan.
3. Murid melengkapkan kereta belon masing-masing menggunakan bahan sedia
ada
4. Murid mengikut langkah yang disediakan daripada buku teks.
5. Murid membina hipotesis serta ramalan awal berdasarkan pernyataan masalah
diberi.
6. Guru membuat kesimpulan berdasarkan topik pengajaran pada harini.
PBD: Hasil kereta belon masing-masing
Refleksi :
Alhamdulillah _________ murid mencapai objektif yang ditetapkan dan ----- murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada
masa akan datang

Contenu connexe

Similaire à MINGGU 2.docx

PENDIDIKAN-KESENIAN-MUZIK.docx
PENDIDIKAN-KESENIAN-MUZIK.docxPENDIDIKAN-KESENIAN-MUZIK.docx
PENDIDIKAN-KESENIAN-MUZIK.docx
MegaSai2
 
Rph dunia sains dan teknologi
Rph dunia sains dan teknologiRph dunia sains dan teknologi
Rph dunia sains dan teknologi
marshiza
 
Dunia sains dan teknologi
Dunia sains dan teknologiDunia sains dan teknologi
Dunia sains dan teknologi
wmzuri
 
Rancangan pengajaran harian
Rancangan pengajaran harianRancangan pengajaran harian
Rancangan pengajaran harian
midiewahab
 

Similaire à MINGGU 2.docx (20)

6 kajian kes sejarah tahun 4
6 kajian kes sejarah tahun 46 kajian kes sejarah tahun 4
6 kajian kes sejarah tahun 4
 
SEJARAH TAHUN 6.docx
SEJARAH TAHUN 6.docxSEJARAH TAHUN 6.docx
SEJARAH TAHUN 6.docx
 
Kssr
KssrKssr
Kssr
 
4 mac
4 mac4 mac
4 mac
 
Soalan lazim kssr
Soalan lazim kssrSoalan lazim kssr
Soalan lazim kssr
 
PENDIDIKAN-KESENIAN-MUZIK.docx
PENDIDIKAN-KESENIAN-MUZIK.docxPENDIDIKAN-KESENIAN-MUZIK.docx
PENDIDIKAN-KESENIAN-MUZIK.docx
 
2. contoh kajian_kes
2. contoh kajian_kes2. contoh kajian_kes
2. contoh kajian_kes
 
Soalan lazim kpm
Soalan lazim kpmSoalan lazim kpm
Soalan lazim kpm
 
Rph pdpr bm_t6_01-07.09.2021-m29&m30
Rph pdpr bm_t6_01-07.09.2021-m29&m30Rph pdpr bm_t6_01-07.09.2021-m29&m30
Rph pdpr bm_t6_01-07.09.2021-m29&m30
 
Rph dunia sains dan teknologi
Rph dunia sains dan teknologiRph dunia sains dan teknologi
Rph dunia sains dan teknologi
 
RPT SEJARAH THN 6 2023-2024 By Rozayus Academy.pdf
RPT SEJARAH THN 6 2023-2024 By Rozayus Academy.pdfRPT SEJARAH THN 6 2023-2024 By Rozayus Academy.pdf
RPT SEJARAH THN 6 2023-2024 By Rozayus Academy.pdf
 
RPT SEJARAH THN 6 2023-2024 By Rozayus Academy.pdf
RPT SEJARAH THN 6 2023-2024 By Rozayus Academy.pdfRPT SEJARAH THN 6 2023-2024 By Rozayus Academy.pdf
RPT SEJARAH THN 6 2023-2024 By Rozayus Academy.pdf
 
Kt.Globalisasi Minda Bm2
Kt.Globalisasi Minda Bm2Kt.Globalisasi Minda Bm2
Kt.Globalisasi Minda Bm2
 
KBAT, iThink, VLE.pptx
KBAT, iThink, VLE.pptxKBAT, iThink, VLE.pptx
KBAT, iThink, VLE.pptx
 
Minggu 2
Minggu 2Minggu 2
Minggu 2
 
W5 tuesday 15 july 2014
W5  tuesday 15 july 2014W5  tuesday 15 july 2014
W5 tuesday 15 july 2014
 
Dunia sains dan teknologi
Dunia sains dan teknologiDunia sains dan teknologi
Dunia sains dan teknologi
 
Minggu 1
Minggu 1Minggu 1
Minggu 1
 
1.2 analisis fungsi
1.2 analisis fungsi1.2 analisis fungsi
1.2 analisis fungsi
 
Rancangan pengajaran harian
Rancangan pengajaran harianRancangan pengajaran harian
Rancangan pengajaran harian
 

MINGGU 2.docx

 • 1. MINGGU 2 ISNIN 28 MAC 2022 Perhimpunan pagi 8:00 – 8:40  Taklimat SOP Kelas, Sekolah  Taklimat Tahsin  Taklimat PK UPI mengenai Kelebihan Ramadan dan Pertandingan Tilawah Banat 6 Bilal 8:40 – 9:20 Murid tiada: 1. Alisya 2. Sara Tema / Tajuk : Tahsin Surah Al-Insan (ayat 1-5) Objektif : i- Murid dapat bertilawah dengan tartil. Aktiviti : 1. Murid akan membaca doa sebelum tilawah. 2. Murid akan mendengar bacaan Surah Al-Insan ayat 1 hingga 5. 3. Murid akan mengikut bacaan Surah Al-Insan ayat 1 hingga 5 dengan betul. 4. Guru akan menyemak bacaan murid dan memperbaiki bacaan murid. 5. Bacaan doa selepas membaca Al-Quran. AAMK : “ Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil “ ( Surah Al-Muzammil : 4 ) Refleksi : 9 /11 murid mencapai objektif yang telah ditetapkan . Arissa dan Auni perlu bimbingan. TKRS 6 Bilal 9:50 – 10:25 Murid tiada : 1. Sara 2. Aqil 3. Danial Unit 2 Topik : KETATANEGARAAN Objektif pembelajaran Murid-murid dapat : 1. Menjelaskan maksud simbol-simbol pada logo dan bendera TKRS . 2. Mengetahui Falsafah, Matlamat, dan Undang-undang TKRS MUSLEH 3. Mengetahui struktur organisasi kekuatan dan keaggotaan TKRS 4. Menerangkan pemeringkatan SRI TKRS dan lagu-lagu dalam TKRS MUSLEH BBM : Powerpoint , lagu-lagu patriotik, struktur organisasi dan tanda pangkat Tkrs. Kemahirah / Kemampuan TKRS: Bertanggungjawab dan buat keputusan AMK / Muwasoffat : Ibadah yang sahih Aktiviti : Buku teks tkrs ( halaman 8-23 ) 1. Guru akan berkongsi slide tajuk ketatanegaraan 2. Guru akan menerangkan isi pengajaran melalui power point 3. Murid dan guru akan saling berkongsi pendapat mengenai isi pengajaran yang ditayang pada slaid power point. 4. Guru dan murid menyanyikan lagu-lagu patriotik dalam TKRS bersama-sama. 5. Murid melakar, melabel dan mewarna logo krs. 6. Guru membuat kesimpulan pelajaran pada hari ini. Penilaian : 1. Murid menulis lagu krs dan krs Musleh tanpa melihat buku. Refleksi : Alhamdulillah 25/28 murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. TKRS 6 Umar 11:00-11:35 Unit 2 Topik : KETATANEGARAAN Objektif pembelajaran Murid-murid dapat :
 • 2. 1. Menjelaskan maksud simbol-simbol pada logo dan bendera TKRS 2. Mengetahui Falsafah, Matlamat, dan Undang-undang TKRS MUSLEH 3. Mengetahui struktur organisasi kekuatan dan keaggotaan TKRS 4. Menerangkan pemeringkatan SRI TKRS dan lagu-lagu dalam TKRS MUSLEH BBM : Powerpoint , lagu-lagu patriotik, struktur organisasi dan tanda pangkat Tkrs. Kemahirah / Kemampuan TKRS: Bertanggungjawab dan buat keputusan AMK / Muwasoffat : Ibadah yang sahih Aktiviti : Buku teks tkrs ( halaman 8-23 ) 1. Guru akan berkongsi slide tajuk ketatanegaraan 2. Guru akan menerangkan isi pengajaran melalui power point 3. Murid dan guru akan saling berkongsi pendapat mengenai isi pengajaran yang ditayang pada slaid power point. 4. Guru dan murid menyanyikan lagu-lagu patriotik dalam TKRS bersama-sama. 5. Murid melakar, melabel dan mewarna logo krs. 6. Guru membuat kesimpulan pelajaran pada hari ini. Penilaian : 1. Murid menulis lagu krs dan krs Musleh tanpa melihat buku. Refleksi : Alhamdulillah 30/30 murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. SAINS 6 Bilal 2:25-3:35 Murid tiada: 1. Sara 2. Aqil 3. Danial Unit : 1 Tema : Inkuiri dalam Sains Topik : Kemahiran Saintifik Standard Kandungan: 1.1 Kemahiran Proses Sains Standard Pembelajaran: 1.1.10 hingga 1.1.12 Objektif Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : 1. Menjelaskan dengan konsep kemahiran proses sains. 2. Melengkapkan soalan-soalan dalam buku aktiviti BBM : Buku Aktiviti KPS : Mengeksperimen, Berkomunikasi, mentafsir data EMK : Kreatif dan Inovatif AMK : “Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah” (HR Malik) Domain : Pembelajaran sepanjang hayat Aktiviti: Set Induksi : 1. Guru akan menyoal murid tentang pengetahuan sedia ada mereka mengenai tajuk. 2. Guru meminta murid menjelaskan KPS yang dipelajari pada masa lepas 1. Guru berbincang dengan murid soalan-soalan berkaitan KPS yang terdapat dalam buku aktiviti. 2. Murid melengkapkan soalan-soalan KPS dalam buku aktiviti muka surat 5, 6, 7 dan 8. PBD : Soalan KPS Refleksi : Alhamudlillah 25/28 murid mencapai objektif yang ditetapkan dan ----- murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
 • 3. MINGGU 2 SELASA 29 MAC 2022 Tilawah Banat 6 Bilal 8:00 – 8:40 Murid tiada : 1. Sara 2. Alisya Tema / Tajuk : Tahsin Surah Al-Insan (ayat 6-10) Objektif : i- Murid dapat bertilawah dengan tartil. Aktiviti : 1. Murid akan membaca doa sebelum tilawah. 2. Murid akan mendengar bacaan Surah Al-Insan ayat 1 hingga 5. 3. Murid akan mengikut bacaan Surah Al-Insan ayat 1 hingga 5 dengan betul. 4. Guru akan menyemak bacaan murid dan memperbaiki bacaan murid. 5. Bacaan doa selepas membaca Al-Quran. AAMK : “ Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil “ ( Surah Al-Muzammil : 4 ) Refleksi : 9/11 murid mencapai objektif yang telah ditetapkan . Arissa, dan Auni perlu bimbingan. SAINS 6 Zaid 9:15 – 10:25 Murid tiada : 1. Aisyah 2. Ammar 3. Sofea 4. Arman 5. Sumayyah 6. Nashriel 7. Syasya 8. Fatimah Unit : 1 Tema : Inkuiri dalam Sains Topik : Kemahiran Saintifik Standard Kandungan: 1.1 Kemahiran Proses Sains Standard Pembelajaran: 1.1.10 hingga 1.1.12 Objektif Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : 1. Menjelaskan dengan konsep kemahiran proses sains. 2. Melengkapkan soalan-soalan dalam buku aktiviti BBM : Buku Aktiviti KPS : Mengeksperimen, Berkomunikasi, mentafsir data EMK : Kreatif dan Inovatif AMK : “Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah” (HR Malik) Domain : Pembelajaran sepanjang hayat Aktiviti: Set Induksi : 1. Guru akan menyoal murid tentang pengetahuan sedia ada mereka mengenai tajuk. 2. Guru meminta murid menjelaskan KPS yang dipelajari pada masa lepas 3. Guru berbincang dengan murid soalan-soalan berkaitan KPS yang terdapat dalam buku aktiviti. 4. Murid melengkapkan soalan-soalan KPS dalam buku aktiviti muka surat 5, 6, 7 dan 8. PBD : Soalan KPS Refleksi : Alhamudlillah 21/29 murid mencapai objektif yang ditetapkan dan ----- murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
 • 4. TKRS 6 Uthman 1:50 – 2:25 Murid tiada: 1. Al-Amin 2. Rayyan Mirza Unit 2 Topik : KETATANEGARAAN Objektif pembelajaran Murid-murid dapat : 1. Menjelaskan maksud simbol-simbol pada logo dan bendera TKRS . 2. Mengetahui Falsafah, Matlamat, dan Undang-undang TKRS MUSLEH 3. Mengetahui struktur organisasi kekuatan dan keaggotaan TKRS 4. Menerangkan pemeringkatan SRI TKRS dan lagu-lagu dalam TKRS MUSLEH BBM : Powerpoint , lagu-lagu patriotik, struktur organisasi dan tanda pangkat Tkrs. Kemahirah / Kemampuan TKRS: Bertanggungjawab dan buat keputusan AMK / Muwasoffat : Ibadah yang sahih Aktiviti : Buku teks tkrs ( halaman 8-23 ) 1. Guru akan berkongsi slide tajuk ketatanegaraan 2. Guru akan menerangkan isi pengajaran melalui power point 3. Murid dan guru akan saling berkongsi pendapat mengenai isi pengajaran yang ditayang pada slaid power point. 4. Guru dan murid menyanyikan lagu-lagu patriotik dalam TKRS bersama-sama. 5. Murid melakar, melabel dan mewarna logo krs. 6. Guru membuat kesimpulan pelajaran pada hari ini. Penilaian : 1. Murid menulis lagu krs dan krs Musleh tanpa melihat buku. Refleksi : Alhamdulillah 26/28 murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.
 • 5. MINGGU 2 RABU 30 MAC 2022 Hafazan Banat 6 Bilal 8:00 – 8:45 Murid tiada : 1. Sara 2. Umairah Tema / Tajuk : Hafazan Surah Al-Insan Objektif : i- Murid boleh menghafaz Surah Al-Insan dengan bacaan yang betul Aktiviti : 1. Murid akan membaca doa sebelum hafazan. 2. Murid akan menghafaz surah Al-Insan mengikut bilangan ayat masing-masing. 3. Guru akan menyemak bacaan murid dan memperbaiki bacaan murid. 4. Bacaan doa selepas membaca Al-Quran AAMK : “ Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil “ ( Surah Al-Muzammil : 4 ) Refleksi : 8/11 murid mencapai objektif yang telah ditetapkan . Alisya, Arissa dan Auni perlu bimbingan. SAINS 6 Ali 9:15 – 10:25 Murid tiada : 1. Umar I Unit : 1 Tema : Inkuiri dalam Sains Topik : Kemahiran Saintifik Standard Kandungan: 1.1 Kemahiran Proses Sains Standard Pembelajaran: 1.1.10 hingga 1.1.12 Objektif Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : 1. Menjelaskan dengan konsep kemahiran proses sains. 2. Melengkapkan soalan-soalan dalam buku aktiviti BBM : Buku Aktiviti KPS : Mengeksperimen, Berkomunikasi, mentafsir data EMK : Kreatif dan Inovatif AMK : “Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah” (HR Malik) Domain : Pembelajaran sepanjang hayat Aktiviti: Set Induksi : 1. Guru akan menyoal murid tentang pengetahuan sedia ada mereka mengenai tajuk. 2. Guru meminta murid menjelaskan KPS yang dipelajari pada masa lepas 3. Guru berbincang dengan murid soalan-soalan berkaitan KPS yang terdapat dalam buku aktiviti. 4. Murid melengkapkan soalan-soalan KPS dalam buku aktiviti muka surat 5, 6, 7 dan 8. PBD : Soalan KPS Refleksi : Alhamudlillah 27/28 murid mencapai objektif yang ditetapkan dan ----- murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
 • 6. SAINS 6 Zaid 10:25-11:35 Murid tiada : 1. Aisyah 2. Meor 3. Sumayyah 4. Eiman 5. Syasya 6. Fatimah Unit : 1 Tema : Inkuiri dalam Sains Topik : Kemahiran Saintifik Standard Kandungan: 1.1 Kemahiran Proses Sains Standard Pembelajaran: 1.1.3 – 1.1.12 Objektif Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : 1. Menjelaskan dengan konsep kemahiran proses sains mengeksperimen BBM : Belon, botol 500ml, gunting, pita pelekat, lidi, penyedut minuman KPS : Mengeksperimen, berkomunikasi, memerhati EMK : Sains dan teknologi AMK : “Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah” (HR Malik) Domain : Pembelajaran sepanjang hayat Aktiviti: Set Induksi : Guru akan menunjukkan bahan maujud kereta belon dan memberi penjelasan berkaitan eksperimen 1. Guru akan meminta murid menjelaskan KPS yang telah dipelajari pada minggu lepas beserta contoh. 2. Guru akan menerangkan KPS mengeksperimen menggunakan penyiasatan daripada buku teks sains muka surat 2 hingga 8 3. Murid akan membuat ramalan hasil penyiasatan yang dilakukan oleh dalam muka surat 14. 4. Guru akan menerangkan KPS membuat hipotesis, meramal dan membuat pembolehubah 5. Murid akan menjalankan penyiasatan dari dalam buku teks muka surat 2 hingga 4 6. Murid akan mencatat hasil keputusan penyiasatan 7. Guru membuat kesimpulan daripada hasil pengajaran pada hari ini. PBD: Kemahiran Proses Sains mengeksperimen Refleksi : Alhamdulillah 23/29 murid mencapai objektif yang ditetapkan dan ----- murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang TKRS 6 Zaid 12:10- 12:45 Murid tiada : 1. Aisyah 2. Meor 3. Sumayyah 4. Eiman 5. Syasya 6. Fatimah Unit 2 Topik : KETATANEGARAAN Objektif pembelajaran Murid-murid dapat : 1. Menjelaskan maksud simbol-simbol pada logo dan bendera TKRS . 2. Mengetahui Falsafah, Matlamat, dan Undang-undang TKRS MUSLEH 3. Mengetahui struktur organisasi kekuatan dan keaggotaan TKRS 4. Menerangkan pemeringkatan SRI TKRS dan lagu-lagu dalam TKRS MUSLEH BBM : Powerpoint , lagu-lagu patriotik, struktur organisasi dan tanda pangkat Tkrs. Kemahirah / Kemampuan TKRS: Bertanggungjawab dan buat keputusan
 • 7. AMK / Muwasoffat : Ibadah yang sahih Aktiviti : Buku teks tkrs ( halaman 8-23 ) 1. Guru akan berkongsi slide tajuk ketatanegaraan 2. Guru akan menerangkan isi pengajaran melalui power point 3. Murid dan guru akan saling berkongsi pendapat mengenai isi pengajaran yang ditayang pada slaid power point. 4. Guru dan murid menyanyikan lagu-lagu patriotik dalam TKRS bersama-sama. 5. Murid melakar, melabel dan mewarna logo krs. 6. Guru membuat kesimpulan pelajaran pada hari ini. Penilaian : 1. Murid menulis lagu krs dan krs Musleh tanpa melihat buku. Refleksi : Alhamdulillah 23/29 murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.
 • 8. MINGGU 2 KHAMIS 31 MAC 2022 Hafazan Banat 6 Bilal 8:00 – 8:45 Murid tiada : 1. Sara Tema / Tajuk : Hafazan Surah Al-Insan Objektif : i- Murid boleh menghafaz Surah Al-Insan dengan bacaan yang betul Aktiviti : 1. Murid akan membaca doa sebelum tilawah. 2. Murid akan menghafaz surah Al-Insan mengikut bilangan ayat masing-masing. 3. Guru akan menyemak bacaan murid dan memperbaiki bacaan murid. 4. Bacaan doa selepas membaca Al-Quran AAMK : “ Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil “ ( Surah Al-Muzammil : 4 ) Refleksi : 9 /12 murid mencapai objektif yang telah ditetapkan . Alisya, Arissa dan Auni perlu bimbingan. SAINS 6 Ali 9:15-10:25 Murid tiada : 1. Umar I Unit : 1 Tema : Inkuiri dalam Sains Topik : Kemahiran Saintifik Standard Kandungan: 1.1 Kemahiran Proses Sains Standard Pembelajaran: 1.1.3 – 1.1.12 Objektif Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : 1. Menjelaskan dengan konsep kemahiran proses sains mengeksperimen BBM : Belon, botol 500ml, gunting, pita pelekat, lidi, penyedut minuman KPS : Mengeksperimen, berkomunikasi, memerhati EMK : Sains dan teknologi AMK : “Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah” (HR Malik) Domain : Pembelajaran sepanjang hayat Aktiviti: Set Induksi : Guru akan menunjukkan bahan maujud kereta belon dan memberi penjelasan berkaitan eksperimen 1. Guru akan meminta murid menjelaskan KPS yang telah dipelajari pada minggu lepas beserta contoh. 2. Guru akan menerangkan KPS mengeksperimen menggunakan penyiasatan daripada buku teks sains muka surat 2 hingga 8 3. Murid akan membuat ramalan hasil penyiasatan yang dilakukan oleh dalam muka surat 14. 4. Guru akan menerangkan KPS membuat hipotesis, meramal dan membuat pembolehubah 5. Murid akan menjalankan penyiasatan dari dalam buku teks muka surat 2 hingga 4 6. Murid akan mencatat hasil keputusan penyiasatan 7. Guru membuat kesimpulan daripada hasil pengajaran pada hari ini. PBD: Kemahiran Proses Sains mengeksperimen Refleksi : Alhamdulillah 27/28 murid mencapai objektif yang ditetapkan dan ----- murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
 • 9. USRAH 6 Bilal 11:35 – 12:45 Lihat Lampiran dalam GD TKRS 6 Abu Bakar 1:50 – 2:25 Murid tiada : 1. Haq 2. Nadhratul Unit 2 Topik : KETATANEGARAAN Objektif pembelajaran Murid-murid dapat : 1. Menjelaskan maksud simbol-simbol pada logo dan bendera TKRS . 2. Mengetahui Falsafah, Matlamat, dan Undang-undang TKRS MUSLEH 3. Mengetahui struktur organisasi kekuatan dan keaggotaan TKRS 4. Menerangkan pemeringkatan SRI TKRS dan lagu-lagu dalam TKRS MUSLEH BBM : Powerpoint , lagu-lagu patriotik, struktur organisasi dan tanda pangkat Tkrs. Kemahirah / Kemampuan TKRS: Bertanggungjawab dan buat keputusan AMK / Muwasoffat : Ibadah yang sahih Aktiviti : Buku teks tkrs ( halaman 8-23 ) 1. Guru akan berkongsi slide tajuk ketatanegaraa 2. Guru akan menerangkan isi pengajaran melalui power point 3. Murid dan guru akan saling berkongsi pendapat mengenai isi pengajaran yang ditayang pada slaid power point. 4. Guru dan murid menyanyikan lagu-lagu patriotik dalam TKRS bersama-sama. 5. Murid melakar, melabel dan mewarna logo krs. 6. Guru membuat kesimpulan pelajaran pada hari ini. Penilaian : 1. Murid menulis lagu krs dan krs Musleh tanpa melihat buku. Refleksi : Alhamdulillah 27/28 murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. TKRS 6 Ali 2:25 – 3:00 Murid tiada : 1. Umar I Unit 2 Topik : KETATANEGARAAN Objektif pembelajaran Murid-murid dapat : 1. Menjelaskan maksud simbol-simbol pada logo dan bendera TKRS . 2. Mengetahui Falsafah, Matlamat, dan Undang-undang TKRS MUSLEH 3. Mengetahui struktur organisasi kekuatan dan keaggotaan TKRS 4. Menerangkan pemeringkatan SRI TKRS dan lagu-lagu dalam TKRS MUSLEH BBM : Powerpoint , lagu-lagu patriotik, struktur organisasi dan tanda pangkat Tkrs. Kemahirah / Kemampuan TKRS: Bertanggungjawab dan buat keputusan AMK / Muwasoffat : Ibadah yang sahih Aktiviti : Buku teks tkrs ( halaman 8-23 ) 1. Guru akan berkongsi slide tajuk ketatanegaraan 2. Guru akan menerangkan isi pengajaran melalui power point 3. Murid dan guru akan saling berkongsi pendapat mengenai isi pengajaran yang ditayang pada slaid power point. 4. Guru dan murid menyanyikan lagu-lagu patriotik dalam TKRS bersama-sama. 5. Murid melakar, melabel dan mewarna logo krs.
 • 10. 6. Guru membuat kesimpulan pelajaran pada hari ini. Penilaian : 1. Murid menulis lagu krs dan krs Musleh tanpa melihat buku. Refleksi : Alhamdulillah 27/28 murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.
 • 11. MINGGU 2 JUMAAT 01 APRIL 2022 Hafazan Banat 6 Bilal 8:00 – 8 :45 Murid tiada : 1. Sara Tema / Tajuk : Hafazan Surah Al-Insan Objektif : i- Murid boleh menghafaz Surah Al-Insan dengan bacaan yang betul Aktiviti : 1. Murid akan membaca doa sebelum tilawah. 2. Murid akan menghafaz surah Al-Insan mengikut bilangan ayat masing- masing. 3. Guru akan menyemak bacaan murid dan memperbaiki bacaan murid. 4. Bacaan doa selepas membaca Al-Quran AAMK : “ Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil “ ( Surah Al-Muzammil : 4 ) Refleksi : 9 /12 murid mencapai objektif yang telah ditetapkan . Alisya, Arissa dan Auni perlu bimbingan. SAINS 6 Bilal 11:35 – 12:45 Murid tiada: 1. Afif 2. Danial 3. Faiq 4. Aqil 5. Umair 6. Sara Unit : 1 Tema : Inkuiri dalam Sains Topik : Kemahiran Saintifik Standard Kandungan: 1.1 Kemahiran Proses Sains Standard Pembelajaran: 1.1.3 – 1.1.12 Objektif Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : 1. Menjelaskan dengan konsep kemahiran proses sains mengeksperimen BBM : Belon, botol 500ml, gunting, pita pelekat, lidi, penyedut minuman KPS : Mengeksperimen, berkomunikasi, memerhati EMK : Sains dan teknologi AMK : “Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah” (HR Malik) Domain : Pembelajaran sepanjang hayat Aktiviti: Set Induksi : Guru akan menunjukkan bahan maujud kereta belon dan memberi penjelasan berkaitan eksperimen 1. Guru akan meminta murid menjelaskan KPS yang telah dipelajari pada minggu lepas beserta contoh. 2. Guru akan menerangkan KPS mengeksperimen menggunakan penyiasatan daripada buku teks sains muka surat 2 hingga 8 3. Murid akan membuat ramalan hasil penyiasatan yang dilakukan oleh dalam muka surat 14. 4. Guru akan menerangkan KPS membuat hipotesis, meramal dan membuat pembolehubah 5. Murid akan menjalankan penyiasatan dari dalam buku teks muka surat 2 hingga . 6. Murid akan mencatat hasil keputusan penyiasatan 7. Guru membuat kesimpulan daripada hasil pengajaran pada hari ini. PBD: Kemahiran Proses Sains mengeksperimen Refleksi : Alhamdulillah 26/28 murid mencapai objektif yang ditetapkan dan ----- murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang
 • 12. MINGGU 3 ISNIN 04 APRIL 2022 Perhimpunan pagi 8:00 – 8:40  Perhimpunan rasmi sekolah  Taklimat PK HEM Tilawah Banat 6 Bilal 8:40 – 9:20 Murid tiada: Tema / Tajuk : Tahsin Surah Al-Insan (ayat 1-15) Objektif : i- Murid dapat bertilawah dengan tartil. Aktiviti : 1. Murid akan membaca doa sebelum tilawah. 2. Murid akan mendengar bacaan Surah Al-Insan ayat 1 hingga 5. 3. Murid akan mengikut bacaan Surah Al-Insan ayat 1 hingga 5 dengan betul. 4. Guru akan menyemak bacaan murid dan memperbaiki bacaan murid. 5. Bacaan doa selepas membaca Al-Quran. AAMK : “ Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil “ ( Surah Al-Muzammil : 4 ) Refleksi : _____ murid mencapai objektif yang telah ditetapkan . _______ perlu bimbingan. TKRS 6 Bilal 9:50 – 10:25 Murid tiada : Unit 2 Topik : KETATANEGARAAN Objektif pembelajaran Murid-murid dapat : 1. Menjelaskan maksud simbol-simbol pada logo dan bendera TKRS 2. Mengetahui Falsafah, Matlamat, dan Undang-undang TKRS MUSLEH 3. Mengetahui struktur organisasi kekuatan dan keaggotaan TKR 4. Menerangkan pemeringkatan SRI TKRS dan lagu-lagu dalam TKRS MUSLEH BBM : Powerpoint , lagu-lagu patriotik, struktur organisasi dan tanda pangkat Tkrs. Kemahirah / Kemampuan TKRS: Bertanggungjawab dan buat keputusan AMK / Muwasoffat : Ibadah yang sahih Aktiviti : Buku teks tkrs ( halaman 8-23 ) 1. Guru akan berkongsi slide tajuk ketatanegaraan 2. Guru akan menerangkan isi pengajaran melalui power point 3. Murid dan guru akan saling berkongsi pendapat mengenai isi pengajaran yang ditayang pada slaid power point. 4. Guru dan murid menyanyikan lagu-lagu patriotik dalam TKRS bersama-sama. 5. Murid melakar, melabel dan mewarna logo krs. 6. Guru membuat kesimpulan pelajaran pada hari ini. Penilaian : 1. Murid menulis lagu krs dan krs Musleh tanpa melihat buku. Refleksi : Alhamdulillah ______ murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.
 • 13. TKRS 6 Umar 11:00-11:35 Unit 2 Topik : KETATANEGARAAN Objektif pembelajaran Murid-murid dapat : 1. Menjelaskan maksud simbol-simbol pada logo dan bendera TKRS 2. Mengetahui Falsafah, Matlamat, dan Undang-undang TKRS MUSLEH 3. Mengetahui struktur organisasi kekuatan dan keaggotaan TKRS 4. Menerangkan pemeringkatan SRI TKRS dan lagu-lagu dalam TKRS MUSLEH BBM : Powerpoint , lagu-lagu patriotik, struktur organisasi dan tanda pangkat Tkrs. Kemahirah / Kemampuan TKRS: Bertanggungjawab dan buat keputusan AMK / Muwasoffat : Ibadah yang sahih Aktiviti : Buku teks tkrs ( halaman 8-23 ) 1. Guru akan berkongsi slide tajuk ketatanegaraan 2. Guru akan menerangkan isi pengajaran melalui power point 3. Murid dan guru akan saling berkongsi pendapat mengenai isi pengajaran yang ditayang pada slaid power point. 4. Guru dan murid menyanyikan lagu-lagu patriotik dalam TKRS bersama-sama. 5. Murid melakar, melabel dan mewarna logo krs. 6. Guru membuat kesimpulan pelajaran pada hari ini. Penilaian : 1. Murid menulis lagu krs dan krs Musleh tanpa melihat buku. Refleksi : Alhamdulillah _____ murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan. SAINS 6 Bilal 2:25-3:35 Murid tiada: Unit : 1 Tema : Inkuiri dalam Sains Topik : Kemahiran Saintifik Standard Kandungan: 1.1 Kemahiran Proses Sains Standard Pembelajaran: 1.1.3 – 1.1.12 Objektif Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat : 1. Menjalankan penyiasatan berdasarkan konsep kemahiran proses sains mengeksperimen BBM : Belon, botol 500ml, gunting, pita pelekat, lidi, penyedut minuman KPS : Mengeksperimen, berkomunikasi, memerhati EMK : Sains dan teknologi AMK : “Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah” (HR Malik) Domain : Pembelajaran sepanjang hayat Aktiviti: Set Induksi : Guru akan menunjukkan bahan maujud kereta belon dan memberi penjelasan berkaitan eksperimen 1. Guru akan menjelaskan pemboleh ubah yang akan terlibat sebelum menjalankan penyiasatan. 2. Murid akan membentuk dua orang setiap satu kumpulan. 3. Murid melengkapkan kereta belon masing-masing menggunakan bahan sedia ada 4. Murid mengikut langkah yang disediakan daripada buku teks.
 • 14. 5. Murid membina hipotesis serta ramalan awal berdasarkan pernyataan masalah diberi. 6. Guru membuat kesimpulan berdasarkan topik pengajaran pada harini. PBD: Hasil kereta belon masing-masing Refleksi : Alhamdulillah _________ murid mencapai objektif yang ditetapkan dan ----- murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang