Publicité

Contenu connexe

Publicité

Pembentangan PDP.pptx

  1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENGAJARAN DI BILIK DARJAH GURU DAN ISI PELAJARAN PENYAMPAIAN STRUKTUR ISI MURID Isi Kandungan • Penulisan • Rumusan • Pemahaman • Sistem Bahasa • KOMSAS Objektif Langkah Pengajaran • Set Induksi • Perkembangan • Refleksi Strategi • Berpusatkan Guru • Berpusatkan Murid • Berpusatkan Bahan Pendekatan • Induktif • Deduktif • Eklektik • Komunikatif • Kaedah • Teknik • Aktiviti Bagaimana guru menstrukturkan isi untuk mudah difahami oleh murid dalam bentuk struktur atau formula tertentu. Menerima isi kandungan pelajaran dalam bentuk pemahaman yang berkekalan berdasarkan struktur dan formula. Murid mengingat struktur atau formula dan mengaplikasikannya kepada prestasi lisan dan bertulis.
Publicité