Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Det stopper opp  Økonomisk Oversikt, august 2011  31. august 20111
Svakt internasjonaltOljeprisen trender fortsatt oppNorge blir rammet, men beskjedentBoligfesten fortsetter
Svakere internasjonalt                                    USA og Eurosonen med     ...
Negativ spiral snurrer                Italia, Spania og Frankrike                har lansert...
Bedriftenes investeringer vil rammes
Liten hjelp fra verdenshandelen              Eksporten skulle redde de              svake økon...
Svakeste oppgang siden andre verdenskrigMen erfaringene er at det tar tid etter finanskriser I gjennomsnitt:  – Arbeids...
Harde data viser ennå ikke resesjon, menvarslene er faretruende
Risiko for resesjonR GD growth, Probability, eal P              USA       Euro area%         %...
Svakt internasjonaltOljeprisen trender fortsatt oppNorge blir rammet, men beskjedentBoligfesten fortsetter
Oljeprisens trend er fortsatt opp   Resesjon kan gi et betydelig fall      140                   ...
Svakt internasjonaltOljeprisen trender fortsatt oppNorge blir rammet, men beskjedentBoligfesten fortsetter
Lang, langt under Norges Bank    5    Norges Banks Hovedsenario        Norges Banks Lavrentesenario    ...
Hvorfor blir Norge mindre rammet enn Sverige?110   Indeks       Industriproduksjon               I...
Høy oljepris gir høye oljeinvesteringer              Oljeinvesteringer, NOK mrd   160           ...
Arbeidsmarkedet bra – god lønnsvekst               Fortsatt lønnsvekst               på rund...
God inntektsvekst, lav ledighet og høy sparingtilsier god forbruksvekst fremover             12.0%      ...
Foreløpig svært lav inflasjon i Norge
Anslag      Norway    30-Aug-11  3M    6M   1Y   2Y     Leading rate     2.25   2.25  2.25 ...
Svakt internasjonaltOljeprisen trender fortsatt oppNorge blir rammet, men beskjedentBoligfesten fortsetter
Sterk prisoppgang i boligmarkedet                  10,0 % opp                  24,9 % ...
0.00        1.00            2.00               3.00                   ...
Boligbyggingen har tatt seg opp, men holderikke tritt med befolkningsveksten
Boligprisveksten blir sterkere med lavere rente
Thank you   Steinar Juel   Thina Saltvedt   ErIk Bruce   Katrine Boye    Nordea Markets is the name of the Mark...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

31. august 2011 Økonomisk oversikt presentasjon

3 400 vues

Publié le

Publié dans : Économie & finance
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

31. august 2011 Økonomisk oversikt presentasjon

 1. 1. Det stopper opp Økonomisk Oversikt, august 2011 31. august 20111
 2. 2. Svakt internasjonaltOljeprisen trender fortsatt oppNorge blir rammet, men beskjedentBoligfesten fortsetter
 3. 3. Svakere internasjonalt USA og Eurosonen med nullvekst i høst – Forbrukerne er forsiktigere6 6 %å/å BNP vekst5 5 – Bedriftene vil investere mindre4 Verden 4 – Kutt i offentlig budsjetter3 32 2 Ingen renteøkninger1 1 internasjonalt før i 20130 0-1 Anslag -1 Sverige blir hardt rammet-2 USA -2 via eksporten.-3 -3 Euroland – Rentekutt-4 -4-5 05 06 07 08 09 10 11 12 13 -5 Fortsatt god vekst i Kina, – 8-9 prosent
 4. 4. Negativ spiral snurrer Italia, Spania og Frankrike har lansert nye innsparingsplaner etter uroen i sommer Italias budsjettkutt alene Tilstramninger demper Eurosonens BNP- Lavere vekst med 0,2 vekst prosentpoeng. Frankrikes er fortsatt på tegnebrettet Innstramninger er også hovedtema i USA
 5. 5. Bedriftenes investeringer vil rammes
 6. 6. Liten hjelp fra verdenshandelen Eksporten skulle redde de svake økonomiene Tyskland har mest nytte av fortsatt sterk vekst i Kina
 7. 7. Svakeste oppgang siden andre verdenskrigMen erfaringene er at det tar tid etter finanskriser I gjennomsnitt: – Arbeidsledigheten stiger med 7 prosentpoeng, og økningen skjer over ca 5 år – Boligprisene faller med 35 %, over en 6 års periode – Aksjekurser faller med 50-60 % over 3-4 år Kilde: Rogoff og Carmen Kraftige mottiltak har ikke raskere utløst positiv vekstspiral i privat sektor
 8. 8. Harde data viser ennå ikke resesjon, menvarslene er faretruende
 9. 9. Risiko for resesjonR GD growth, Probability, eal P USA Euro area% % 2011 2012 2011 2012Baseline 45 1.3 1.6 1.6 0.6Positive surprise 10 1.5-2.0 2.0-3.0 1.7-2.0 1.0-2.0Mild recession 40 0.7-1.2 0.5-1.5 1.2-1.5 -0.5-0.5Deep recession 5 0.5-1.0 -2.0--1.0 0.5-1.0 -2.0--1.0
 10. 10. Svakt internasjonaltOljeprisen trender fortsatt oppNorge blir rammet, men beskjedentBoligfesten fortsetter
 11. 11. Oljeprisens trend er fortsatt opp Resesjon kan gi et betydelig fall 140 USD per barrel 140 USD per barrel 130 130 120 120 110 110 100 Baseline 100 90 90 80 80 70 Low price 70 60 60 50 50 40 40 30 30 Forecast 20 20 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1311 31 August, 2011 Source: Nordea Markets and Reuters Ecowin
 12. 12. Svakt internasjonaltOljeprisen trender fortsatt oppNorge blir rammet, men beskjedentBoligfesten fortsetter
 13. 13. Lang, langt under Norges Bank 5 Norges Banks Hovedsenario Norges Banks Lavrentesenario Nordea FRA strip 4 3m NIBOR 3 2 1 jan09 jan10 jan11 jan12 jan13 jan14
 14. 14. Hvorfor blir Norge mindre rammet enn Sverige?110 Indeks Industriproduksjon Indeks 2008:7 =10010510095 Norge9085 Sverige8075 05 06 07 08 09 10 11 Mindre konjunkturfølsom eksport og mindre eksport utenom olje (18% mot 35%)
 15. 15. Høy oljepris gir høye oljeinvesteringer Oljeinvesteringer, NOK mrd 160 Selskapenes eget anslag 2011 140 120 100 80 60 40 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 16. 16. Arbeidsmarkedet bra – god lønnsvekst Fortsatt lønnsvekst på rundt 4 prosent – Langt mer enn i andre land
 17. 17. God inntektsvekst, lav ledighet og høy sparingtilsier god forbruksvekst fremover 12.0% 9.8% 7.5% 5.3% 3.0% 0.8% -1.5% -3.8% -6.0% 78 80 19 2 84 19 6 88 19 0 92 19 4 96 98 20 0 02 20 4 06 20 8 10 12 8 8 9 9 0 0 0 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 Sparerate Sparerate uten aksjer
 18. 18. Foreløpig svært lav inflasjon i Norge
 19. 19. Anslag Norway 30-Aug-11 3M 6M 1Y 2Y Leading rate 2.25 2.25 2.25 2.50 3.25 10Y (Gov) 2.84 3.08 3.55 3.84 4.15 USA 30-Aug-11 3M 6M 1Y 2Y Leading rate 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75 10Y (Gov) 2.17 2.20 2.50 3.30 3.85 Euroland 30-Aug-11 3M 6M 1Y 2Y Leading rate 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 10Y (Gov) 2.15 2.20 2.80 3.25 3.55 Sweden 30-Aug-11 3M 6M 1Y 2Y Leading rate 2.00 2.00 2.00 1.50 2.00 10Y (Gov) 2.06 2.20 3.00 3.35 3.70 30-Aug-11 3M 6M 1Y 2Y EURNOK 7.745 7.900 7.600 7.600 7.600 EURUSD 1.443 1.400 1.350 1.300 1.250 USDNOK 5.368 5.643 5.630 5.846 6.080 SEKNOK 0.844 0.863 0.822 0.813 0.809 GBPNOK 8.739 9.080 8.736 9.048 9.157
 20. 20. Svakt internasjonaltOljeprisen trender fortsatt oppNorge blir rammet, men beskjedentBoligfesten fortsetter
 21. 21. Sterk prisoppgang i boligmarkedet 10,0 % opp 24,9 % opp
 22. 22. 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00Mar-03Sep-03 Høyt pressMar-04Sep-04Mar-05Sep-05 (3m gl. gj.snitt)Mar-06Sep-06Mar-07 Boliger til salgs/omsetningSep-07Mar-08Sep-08Mar-09Sep-09Mar-10Sep-10Mar-11
 23. 23. Boligbyggingen har tatt seg opp, men holderikke tritt med befolkningsveksten
 24. 24. Boligprisveksten blir sterkere med lavere rente
 25. 25. Thank you Steinar Juel Thina Saltvedt ErIk Bruce Katrine Boye Nordea Markets is the name of the Markets departments of Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc and Nordea Bank Danmark A/S. The information provided herein is intended for background information only and for the sole use of the intended recipient. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Markets as of the date of this document and are subject to change without notice. This notice is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient. The information provided herein is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information contained herein has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. Nordea Markets is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction. This document may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Markets.25

×