Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Nordeas undersökning om fickpengar 2015

3 557 vues

Publié le

Nordeas undersökning om fickpengar 2015

Publié dans : Économie & finance
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Nordeas undersökning om fickpengar 2015

 1. 1. Nordeas undersökning om fickpengar 2015 Emma Persson Privatekonom 20/4/2015
 2. 2. Summering x • Trenden att inte ge sina barn vecko- eller månadspeng stärks ytterligare. Hela 44 procent av föräldrar ger antingen inte fickpengar alls, eller då och då efter behov. • Yngre tenderar till att få veckopeng medans äldre i större utsträckning får ett högre belopp i månadspeng. Beräknat per månad är genomsnittet belopp 349 kr per barn. • Det sker en förändring bort från kontanter. Fickpengar ges fortfarande oftast som kontanter, 46 procent, medan 43 procent använder sig av banköverföring. 2013 var det 51 procent som använde sig av kontanter och 38 procent som valde banköverföring. • 4 av 10 har eget bankkort, vanligast från 12-årsåldern. • Det största skälet till att inte ge sitt barn vecko- eller månadspeng anges vara att man ger pengar när man tycker det behövs. • Att lära sina barn ta ansvar för sina pengar anges vara de främsta skälet till varför man ger vecko/månadspeng. • Flickor har i större utsträckning än pojkar ett extrajobb efter skoltid eller andra möjligheter att tjäna egna pengar. 2
 3. 3. 3 Base: 1 000 Källa: TNS for Nordea 2015 16% 40% 22% 22% Ja, veckopeng Ja, månadspeng Ja, då och då men inte i förväg bestämt Nej, inte alls Hela 44 procent ger inte regelbundet vecko- eller månadspeng Får ditt barn fickpengar?
 4. 4. 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ja, veckopeng Ja, månadspeng Ja, då och då men inte i förväg bestämt Nej, inte alls Base: 1 000 Källa: TNS for Nordea 2015 Får ditt barn fickpengar? Barn ålder
 5. 5. 5 kr. 349 kr. 342 kr. 357 kr. 90 kr. 79 kr. 148 kr. 164 kr. 320 kr. 317 kr. 737 kr. 691 Totalt Pojke Flicka 6-8 år 6-8 år (2013) 9-11 år 9-11 år (2013) 12-14 år 12-14 år (2013) 15-17 år 15-17 år (2013) Base: Barn får fickpengar och har angett belopp, 746 Källa: TNS for Nordea 2015 Beräknat per månad är genomsnittet 349 kr per barn Belopp som barnet får beräknat per månad (genomsnitt)
 6. 6. 6 91 81 95 109 145 185 245 317 411 477 832 864 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Base: Barn får fickpengar och har angett belopp, 746 Källa: TNS for Nordea 2015 Det sker en markant ökning av månadsbeloppet vid 15 till 16 år Genomsnitt belopp som barnet får beräknat per månad
 7. 7. 7 Base: Barn får vecko/månadspengar, 558 Källa: TNS for Nordea 2015 46% 43% 9% 1% Kontanter Banköverföring Både kontanter och banköverföring Ingen av dessa Fickpengar ges främst i form av kontanter Ger du fickpengen som kontanter eller genom banköverföring? 2013
 8. 8. 8 46% 46% 93% 77% 38% 7% 41% 45% 1% 16% 45% 82% 12% 7% 4% 6% 15% 11% 2% 1% 2% 2% 2%1% Pojke Flicka 6-8 år 9-11 år 12-14 år 15-17 år Kontanter Banköverföring Både kontanter och banköverföring Ingen av dessa Vet inte Base: Barn får vecko/månadspengar, 558 Källa: TNS for Nordea 2015 Yngre får kontanter och äldre pengar på kontot Ger du fickpengen som kontanter eller genom banköverföring?
 9. 9. 9 Base: 1 000 Källa: TNS for Nordea 2015 39% 61% Ja Nej Fyra av tio har ett eget bankkort Har ditt barn ett eget bankkort?
 10. 10. 10 40% 38% 5% 15% 54% 94% 60% 62% 94% 85% 46% 6% Pojke Flicka 6-8 år 9-11 år 12-14 år 15-17 år Ja Nej Base: 1 000 Källa: TNS for Nordea 2015 Bankkort vanligast från 12-årsåldern Har ditt barn ett eget bankkort?
 11. 11. 11 42% 38% 38% 15% 13% 6% 5% 5% 3% 9% 2% Jag/vi ger pengar när vi tycker det behövs Mitt/vårt barn är för ung/omogen Jag/vi betalar ändå för allting Jag/vi ger pengar när barnet ber om det Därför att jag/vi sällan har kontanter i plånboken Om mitt barn behöver pengar bör han/hon tjäna ihop dom på egen hand Jag/vi tycker det ger bättre kontroll när jag/vi betalar istället för att ge barnet egna pengar att bestämma över Jag/vi vet aldrig hur stor summa det bör vara Jag/vi har inte råd Andra skäl Vet inte Base: Barn får inte i förväg bestämt vecko/månadspeng, 441 Källa: TNS for Nordea 2015 Föräldrar ger pengar när det behövs Vad är skälet till att du/ni inte ger ditt barn vecko/månadspeng? (Max tre svar)
 12. 12. 12 92% 46% 45% 39% 7% 4% Jag/vi vill lära mitt barn att ta ansvar för sina pengar Jag/vi vill lära mitt barn att spara Jag/vi tycker det ingår i uppfostran Det är ett sätt att sätta upp ramar för mitt barns konsumtion Jag/vi vill undvika tjat om pengar hela tiden Andra skäl Base: Barn får vecko/månadspengar, 558 Källa: TNS for Nordea 2015 Föräldrar vill lära sitt barn ta ansvar för sina pengar Varför ger du vecko/månadspeng? (Max tre svar)
 13. 13. Nästan 3 av 4 föräldrar ger inte sina barn möjligheten att tjäna extrapengar hemma Har ditt barn ett extrajobb efter skoltid eller andra möjligheter att tjäna egna pengar (t ex hushållssysslor eller städa sitt rum)? 13 Base: 1 000 Källa: TNS for Nordea 2015 27% 72% 1% Ja Nej Vet inte
 14. 14. 14 22% 31% 12% 29% 37% 37% 77% 67% 87% 71% 62% 61% 1% 2% 1% 1% 2% Pojke Flicka 6-8 år 9-11 år 12-14 år 15-17 år Ja Nej Vet inte Base: 1 000 Källa: TNS for Nordea 2015 Flickor har i större utsträckning än pojkar ett extrajobb Har ditt barn ett extrajobb efter skoltid eller andra möjligheter att tjäna egna pengar?
 15. 15. 15 Undersökningen är genomförd av TNS Gallup för Nordea. Datainsamlingen ägde rum den 17-26 mars 2015 och är genomförd via TNS Sifos online-panel. Data är viktad på kön, ålder och region. Resultaten är baserade på totalt 1 000 svar från ett representativt urval av barn som bor hemma, 6 till 17 år. Om undersökningen x

×