Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Essens Marketing Plan

846 vues

Publié le

Essens nezavisni distributer
Novica Sladoje
www.essens.rs
ID 10012848
Tel: +381 60 733 78 37

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

Essens Marketing Plan

 1. 1. Marketing Plan style BESPLATNA REGISTRACIJA !!! www.essensworld.com www.essenseurope.com Facebook Profil: www.facebook.com/essensparfemi Fan page: www.facebook.com/EssensParfemiParfume Email: essensperfumes@gmail.com Essens nezavisni distributer www.essens.rs ID 10012848 Novica Sladoje Tel: +381 60 733 78 37
 2. 2. Direktna zarada je 40 % na distributerske cene ( 30 % od prodajne cene). Kvalifikacije su mesečne. Mesečna obaveza samo 20 bodova 3% 6% 9% 12% 17% 20% 25% 100 400 1.200 2.400 4.000 6.000 10.000 15.000
 3. 3. 10 Primer obračuna provizije 17 % 17% - 6% = 11% 750 boda X 11% = 82 € 17% 6% 4.460 750 Milica 9% Vesna 82 € 136 € 112 € 1.020 Jasmina 27 € 3% 3% 190 Svetlana 350 Dušan 52 € 49 € 6% 14 € 3% 370 0% 80 Milica Stefan Nemanja Sanja Obračun grupne provizije za Milicu i njene saradnike 1.700 4460 X 17% = 758 € Vesna 750 X 6% = 45 € Dušan 1.700 X 9% = 153 € Jasmina 1.020 X 6% = 61€ Stefan 370 X 3% = 11€ Sanja 350 X 3% = 10 € Svetlana Nemanja 1 bod = 1 € bez pdv 1 parfem od 50 ml = 10 bodova mesečna obaveza je kupovina 20 bod. Iznosi u eurima obojeni crveno su Milicina zarada od razlike u procentima po granama. 136+52+14+27+49+112+82= 472 € 3% = 100 bodova 6% = 400 bodova 9% = 1.200 bodova 12% = 2.400 bodova 17% = 4.000 bodova 20% = 6.000 bodova 25% = 10.000 bodova 28% = 15.000 bodova 190 X 3% = 6 € 80 X 0% = 0 € Milicina lična zarada Ukupan iznos provizije 17 % umanjen za zbir provizija svih grana (45+153+61+11+10+6= 286) 758 – 286= 472 472 €
 4. 4. 10 Primer obračuna provizije 20 % 20% 12% 7.130 3.120 Milica 9% Vesna 250 € 231 € 143 € Dušan 63 € 60 € 6% 32 € Obračun grupne provizije za Milicu i njene saradnike 2.100 16 € 3% 3% 190 Svetlana 350 0% 80 Nemanja Sanja 1 bod = 1 € bez pdv 1 parfem od 50 ml = 10 bodova mesečna obaveza je kupovina 20 bod. Iznosi u eurima obojeni crveno su Milicina zarada od razlike u procentima po granama. 250+231+143+60+32+16+63= 795 Stefan € 3% = 100 bodova 6% = 400 bodova 9% = 1.200 bodova 12% = 2.400 bodova 17% = 4.000 bodova 20% = 6.000 bodova 25% = 10.000 bodova 28% = 15.000 bodova Vesna 3.120 X 12% = 374 € Dušan 2.100 X 9% = 189 € Jasmina 1.020 X 6% = 61 € Stefan 370 X 3% = 11 € Sanja 350 X 3% = 10 € 190 X 3% = 6€ Nemanja Jasmina 3% Milica Svetlana 1.020 370 7.130 X 20% = 1.426 € 80 X 0% = 0€ Milicina lična zarada Ukupan iznos provizije 20% umanjen za zbir provizija svih grana (374+189+61+11+10+6= 631) 1.426 – 631 = 795 795 €
 5. 5. 10 Primer obračuna provizije 25 % 25% 17% 10.690 4.130 Milica 12% Vesna 331 € 333 € 283 € Dušan 215 € 127 € 9% 77 € Obračun grupne provizije za Milicu i njene saradnike 2.560 20 € 6% 6% 670 350 Svetlana 0% 80 Nemanja Sanja 1 bod = 1 € bez pdv 1 parfem od 50 ml = 10 bodova mesečna obaveza je kupovina 20 bod. Iznosi u eurima obojeni crveno su Milicina zarada od razlike u procentima po granama. 331+283+127+77+20+215+333=1.386 Stefan € 3% = 100 bodova 6% = 400 bodova 9% = 1.200 bodova 12% = 2.400 bodova 17% = 4.000 bodova 20% = 6.000 bodova 25% = 10.000 bodova 28% = 15.000 bodova Vesna 4.130 X 17% = 702 € Dušan 2.560 X 12% = 307 € Jasmina 1.770 X 9% = 159 € Stefan 1.130 X 6% = 68 € Sanja 670 X 6% = 40 € 350 X 3% = 10 € Nemanja Jasmina 3% Milica Svetlana 1.770 1.130 10.690 X 25% = 2.672 € 80 X 0% = 0€ Milicina lična zarada Ukupan iznos provizije 25 % umanjen za zbir provizija svih grana (702+307+159+68+40+10 = 1.286) 2.672 – 1.286 = 1.386 1.386 €
 6. 6. 10 Primer obračuna provizije 28 % 28% 17% 16.260 4.130 Milica 12% Vesna 454 € 410 € 336 € Dušan 249 € 147 € 9% 437 € Obračun grupne provizije za Milicu i njene saradnike 2.560 592 € 6% 6% 2.300 Svetlana 670 12% 3.700 Nemanja Sanja 1 bod = 1 € bez pdv 1 parfem od 50 ml = 10 bodova mesečna obaveza je kupovina 20 bod. Iznosi u eurima obojeni crveno su Milicina zarada od razlike u procentima po granama. 454+336+147+437+592+249+410= Stefan 2.625 € 3% = 100 bodova 6% = 400 bodova 9% = 1.200 bodova 12% = 2.400 bodova 17% = 4.000 bodova 20% = 6.000 bodova 25% = 10.000 bodova 28% = 15.000 bodova Vesna 4.130 X 17% = 702 € Dušan 2.560 X 12% = 307 € Jasmina 1.770 X 9% = 159 € Stefan 1.130 X 6% = 67 € 670 X 6% = 40 € 2.300 X 9% = 207 € Nemanja Jasmina 9% Milica Svetlana 1.770 1.130 16.260 X 28% = 4.553 € 3.700 X 12% = 444 € Sanja Milicina lična zarada Ukupan iznos provizije 28% umanjen za zbir provizija svih grana (702+307+159+67+40+207+444= 1.926) 4.553 – 1.926= 2.625 2.625 €
 7. 7. 3x3 1 3 4 80 0% 0€ 2 9 13 260 3% 3 27 40 800 6% 48 € / 24,6 € 4 81 121 2420 12 % 290 € / 146 € 5 243 364 7280 20 % 1456 € / 586 € 6 729 1093 21860 28 % 6120 € / 1752 € 7,8 € / 7,8 € 5x5 1 5 6 120 3% 3,6 € / 3,6 € 2 25 31 620 6% 37,2 € / 18,6 € 3 125 156 3120 12 % 370,4 € / 184,4 € 4 625 781 15620 28 % 4374 € / 2500 €
 8. 8. 2. Plan isplate  Isplata 4 % od međ unarodnog  meseč nog  prometa  Platina međunarodni menadžer + 4 × 25 % grane (zbir bodova jedne grane minimum 10.000 iz inostranstva) dobija udeo iz međunarodnog prometa od 1% (koeficijent:1,0) Za svaku sledeću granu od 25 % sa min. 10 000 bodova koeficijent vaše isplate raste za 0,5 Platina nacionalni menadžer 3 × 25 % grane udeo od 1 % od međunarodnog prometa ( koeficijent 1,0) + Za svaku narednu granu-liniju od 25 % koeficijent isplate raste za 0,5 Zlatni nacionalni menadžer + 3 × 17 % grana isplata 2 % od međunarodnog prometa (koeficijent 1,0) Za svaku sledeću kvalifikovanu granu od 17 % raste koeficijent isplate od 0,5 Provizija se isplaćuje po 2 planu isplate,mesečno, svakom članu koji se kvalifikovao u datom mesecu,10 og sledećeg narednog meseca.
 9. 9. 3. Plan isplate  Za vernost kompaniji deli se  1 %  od godišnjeg međ unarodnog prometa SARADNICIMA KOJI SU OSTVARILI MENADŽERSKU POZICIJU 9 MESECI U JEDNOJ KALENDARSKOJ GODINI.   Dupla međunarodna platina 9 × međunarodni platina menadžer u kalendarskoj godini 1% udeo međunarodne prodaje za kalendarsku godinu (koeficijent 2.0) Dupla nacionalna platina 9 × platina nacionalni menadžer u kalendarskoj godini 1% udeo međunarodne prodaje za kalendarsku godinu (koeficijent 2.0) Duplo nacionalno zlato 9 × nacionalni zlatni menadžer u kalendarskoj godini 1% udeo međunarodne prodaje za kalendarsku godinu (koeficijent 1.0) TREĆI PLAN ZARADE SE ISPAĆUJE GODIŠNJE ( 10. 01 ) IZRAČUNAVA SE SLIČNO ZARADI IZ 2.PLANA ZARADE
 10. 10. PRIVILEGIJE KOJE IMATE U MOTIVACIONOM PLANU FIRME ESSENS SU MNOGO LAKŠE OSTVARIVE NEGO U KONKURENTNIM KOMPANIJAMA. Prime PUTOVANJE ALL INCLUSIVE ULTRA PLUS KVALIFIKACIJA SA VEĆ 4000 GRUPNIH BODOVA NAZDRAVIMO UZ JEDAN KOKTEL PORED BAZENA KOMPANIJA ESSENS JE TRENUTNO JEDINA KOJA ZA MOTIVACIJU DAJE AUTO, SA 4000 bodova GRUPNOG PROMETA. AKO IMATE SAMO 3 SARADNIKA KOJI ŽELE DA VOZE PEŽO 207 VI STE ZLATNI MENADŽER (3x 4000 BODA) TADA DOBIJATE BMW .
 11. 11. Odmor i relaksacija Na Istoku,u domovini 1000 mirisa... U čudesnoj Turskoj* all-inclusive, odmor snova od nedelju dana! Jednodnevni izlet u Istambul, gde ćemo posetiti kompaniju Seluz, velikog proizvođača esensnih ulja. U vreme kada zima kuca na vrata mi dobijamo priliku da obezbedimo sebi besplatno letovanje... Pridružite nam se! Dovoljno je ako... 2013 septembar, oktobar, novembar, decembar, 2014 januar i februar mesec u tri meseca napravite kvalifikaciju od 17% -ili od toga višlu poziciju... i da u mesecu kvalifikacije minimum 300 € zarade (bonusa) ostvarite ...ako ove uslove ostvarite putujete sa nama u Tursku. *vreme koje planiramo za put :maj meseca 2013 god. Tačno vreme i mesto ćemo još konkretno objaviti.Samo aktivni članovi mogu putovati.Put se ne može preneti na drugu osobu.. U slučaju da neko ne može da iskoristi putovanje nema kompenzacije. Za prateću osobu se može dokupiti mesto,ali samo za osobu stariju od 14 godina Vaš ESSENS World tim
 12. 12. Dacia Sandero Za članove ESSENS Kluba Već od 17% kvalifikacije ESSENS Vam sada omogućava, da na period od 4 godine, bez administracionih problema, bez prikaza U prvom mesecu postignete uslov, sledeći mesec potvrdite iste bodove, i već se možete javiti da želite Vaš automobil. Uslovi kvalifikacije: U programu svaki član ESSENS Kluba ima mogućnost da učestvuje. o mogućnostima kreditiranja, bez ikakvog učešća, imate mogućnost da jedan Dacia Sandero bude Vaš. Za vremenski period od 4 godine auto ima sveobuhvatno Ukoliko član kluba Essens dostigne kasko i obavezno osiguranje. željenu kvalifikaciju a provizija mu ne Kvalifikacija Deo vaše uplate Koji Vi snosite: 17 % 300 500 700 € € € 150 € 100 € 50 € Menadžer: 900 € 1€ 20 % 25 % 28 % ili Minimum vašeg bonusa dostigne granicu svote iz tabele, može da iskoristi uslove iz niže kategorije. U svakom datom mesecu, u kojem član kluba ESSENS, ne postigne ni jedan od uslova koji su navedeni u tabeli, dužan je platiti svotu od 20 €.
 13. 13. KADA STE NA MENADŽERSKOJ POZICIJI IMATE PRAVO NA LIZING ZA AUTOMOBIL MARKE BMW OSTVARITE SVOJE SNOVE UZ KOMPANIJU ESSENS !
 14. 14. BMW po vašem izboru Uslovi kvalifikacije u programu: ESSENS World promoviše program podsticaja već od pozicije Zlatni Nacionalni Menadžer, za sve one koji su postigli kvalifikaciju. Uz pomoć ovoga programa podsticaja članova kluba ESSENS, imate priliku da dobijete novčani prilog, svotu za otplatu i kupovinu automobila BMW marke po Vašem izboru ! Ako u jednom mesecu postignete kvalifikaciju Zlatni Nacionalni Menadžer, sledeći mesec potvrdite istu kvalifikaciju (ili višu) i već možete krenuti u izbor auta vaših snova. Kvalifikacija: Svota koju kompanija plaća Zlatni Nacionalni menadžer 500 € Platina Nacionalni Menadžer 750 € Platina Međunarodni Menadžer 1000 € U programu učestvuje svaki član kluba Essens koji je uspeo da sklopi lizing ugovor sa autosalonom, na period od 60 meseci. Visinu svote koju kompanija plaća za otplatu lizinga,određuje Vaša pozicija, kvalifikacija iz predhodnog meseca. U ovom programu BMW mora biti bele boje, zatim na automobilu mora da se nalazi ESSENS logo, sa obe strane prednjih vrata.

×