Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ABC kohtaa nuoria -esite

2 761 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

ABC kohtaa nuoria -esite

  1. 1. vuorovaikutus vuorovaikutus u yhteistyöverkosto ö o LLISUUS nuoria ABC kohtaa Lisäksi kehitetään uudenlaisia vertaistoimin- VAIHTOEHTOJA Pitkään auki olevat, vapaamuotoisen nan muotoja esim. peli-ikärajoihin liittyvissä kokoontumisen paikat kiinnostavat nuoria kysymyksissä. yhteistyöverkosto usein enemmän kuin monet juuri nuorille suunnatut tilat. ABC-liikennemyymälät ovat Vaihtoehtoja, tästä hyvä esimerkki. ABC ja Nuorten Palvelu tukea ja turvallisuutta ry ovat aloittaneet yhteistyön, jotta asiointi Monialaisen yhteistyöverkostonyhteistyöverkosto avulla t ö ht i voi- k t vuorovaikutus sujuisi jatkossa mahdolli- nuorten kanssa daan muodostaa kokonaiskuva nuorille suun- simman hyvässä hengessä. VASTUULLISUUS natuista vapaa-ajanviettomahdollisuuksista. Lisäksi pureudutaan erilaisten tukimahdol- Tavoitteena rakentava lisuuksien tarjoamiseen niille nuorille, jotka vuorovaikutusVASTUULLISUUS VAIHTOEHTOJ viettävät paljon aikaa yksin iltamyöhään tai Ymmärtämällä paremmin mistä nuorten esimerkiksi juhlapyhinä. Tavoitteena on siis VAIHTOEHTOJA kokoontumisessa on kyse ja millaisilla tavoil- lisätä turvallisuutta ja keinoja auttaa lapsia ja nuoria, jotka hakevat liikennemyymälöistä yhteistyöverkosto i t öv la haasteellisia tilanteita voidaan ennakoida, parannetaan nuorten ja henkilökunnan turvaa. VA VAIHTOEHTOJA O keskinäistä vuorovaikutusta. Henkilöstö voi tietoisesti kartoittaa omaa suhtautumistaan Kohti vastuullista aikuisuutta vuorovaikutus nuoriin. Liikennemyymälöissä kokoontuvat Hankkeen tärkeänä tehtävänä on lisätä ym- nuoret voivat puolestaan itse pohtia tilan märrystä ja osaamista nuoruuteen ja nuori- hyvät käytännöt y n t käyttöään. ABC-liikennemyymälöissä kehi- soon liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on tetään hankkeen myötä rakentavia toiminta- myös nostaa esille useita arkisia tapoja luoda vuorovaikutus tapoja nuorten kanssa asioimiseen rajoi- turvallista, vastuullista aikuisuutta sekä lisätä VASTUULLISUUS tusten, kieltojen ja turvallisuusvalvonnan nuorten omaa vastuunkantamisen kulttuuria. lisäämisen sijaan. yhteistyöverkosto Luodaan jäntevä VAIHTOEHTOJA yhteistyöverkosto Hankkeessa luodaan eri tahoista koostuva yhteistyöverkosto ABC-liikennemyymälöi- den lähiympäristöön. Monialaisen toiminta- mallin myötä kyky tarjota vaihtoehtojaA nuorten vapaa-ajanviettoon jäntevöityy. yhteistyöverkosto ö
  2. 2. vuorovaikutus vuorovaikutus o u yhteistyöverkosto y kyhteistyöverkosto v o Hyvät käytännöt Hankkeen toiminta-aika: otetaan tavaksi 11.2.2010-31.12.2013 VAIHTOEHTOJA A Hankkeen alkuvaiheessa on mukana 15 eri puolilla Suomea sijaitsevaa pilotti- Hankkeen rahoittaja: Nuorten Palvelu ry on vuonna liikennemyymälää, joissa vuorovaikutusta Raha-automaattiyhdistys yhteistyöverkosto o 1969 perustettu sitoutumaton ja uusia toimintatapoja kehitetään. VASTUULLISUUS Hyviksi ja toimiviksi osoittautuneet Hankkeen hallinnoija: ja puolueeton nuorisokasvatus- vuorovaikutus käytännöt otetaan jatkossa käyttöönVAIHTOEHTOJA Nuorten Palvelu ry alan valtakunnallinen järjestö. kaikissa ABC-liikennemyymälöissä. Nuorten Palvelu ry:n toiminta- VASTUULLISU ajatuksena on toimia nuorten ABC on mukana Projektipäällikkö tärkeässä hankkeessa Taina Worster VAIHTOEHTO y hyvinvoinnin puolesta heidän Uusia käytäntöjä voidaan jatkossa hyö- 040 157 7072 omilla reviireillään. Järjestön dyntää muissakin nuorten suosimissa taina.worster@nuortenpalvelu. tavoitteena on tuntea vaikeas- kokoontumispaikoissa – ABC on siis sa elämäntilanteessa elävän mukana tärkeässä hankkeessa, jonka Projektikoordinaattori nuoren arkea, etsiä tukea, vaikutukset ulottuvat jatkossa myös Mikko Leppävuori ABC-liikennemyymälöiden ulkopuolelle. 040 157 7848 löytää auttajia ja toimia yhdes- mikko.leppavuori@nuortenpalvelu. sä. Periaatteena on, että nuoret Projektin menetelmät tukevat toisiaan. • nuorten osallisuus asiointiosaamisen Nuorten Palvelu ry kehittämisessä Tulliportinkatu 11, 70100 Kuopio hyvät käytännöt ä ä ä ö www.nuortenpalvelu. • yhteistyöverkoston tunnistaminen ja VAIHTOEHTOJA luominen vuoro a u us vuorovaikutu • ongelmallisten ja turvattomuutta aiheuttavien tilanteiden tunnista- yhteistyössä minen • henkilöstökoulutus ja liikenne- myymäläkohtaisten toiminta- manuaalien tekeminen www.nuortenpalvelu.fi w nuortenpalvelu u • vapaaehtoistoimijoiden organisointi vuorovaikutus nuorten tueksi • sosiaalisen median hyödyntäminen yhteistyöverkosto e s yhteistyöverkosto VASTU VAIHTOEHTOJA H

×