Cara cara guru mengaplikasi model Honey and Mumford

N
Nur Leana BurnHigh School Teacher at Pusat Bimbingan Karya à Pusat Bimbingan Karya
Bincangkan cara-cara guru
mengaplikasikan model-model
Gaya Pembelajaran dalam proses
pengajaran dan pembelajaran
mengikut Model Honey Mumford
NUR LIYANA BINTI BAKAR [SN31118]
Konsep Gaya Pembelajaran
• Gaya pembelajaran merupakan pendekatan atau cara bagaimana
seseorang itu belajar dalam memperolehi pengetahuan.
• Gaya pembelajaran juga merupakan cara seseorang individu
bertindak balas terhadap dunia sekitarnya dan menggunakan gaya
pembelajarannya untuk berinteraksi dengan persekitarannya.
• Menurut Honey & Mumford pula, pengalaman individu akan
menentukan sama ada seseorang itu gemar pengalaman yang baru,
menjalankan refleksi, mencuba idea-idea baru atau bersifat
objektif.
• Tidak ada gaya pembelajaran yang dikatakan paling baik atau
buruk. Oleh itu, gaya pembelajaran yang dipilih adalah bergantung
dengan individu tersebut.
TUJUAN MENGUJI GAYA
PEMBELAJARAN
• Mengenal pasti gaya pembelajaran yang
paling berkesan bagi seseorang individu.
• Mengenal pasti gaya pembelajaran secara
tepat melalui instrumen tertentu.
• Mengelakkan salah tafsir tingkah laku dan
mengenali tanda-tanda tingkah laku
tertentu.
JENIS-
JENIS
MURID
Murid
auditori
Murid
taktik/
kinestetik
Murid
visual
Murid visual
• Mudah menjalani pembelajaran melalui penglihatan
• Mudah terangsang dan terdorong untuk memberikan tumpuan
terhadap pengajaran guru sekiranya guru menggunakan alat visual
yang menarik
• Mudah ingat dan faham maklumat yang disampaikan
• 69% murid lebih kerap menggunakan imej visual dan mereka lebih
gemar membaca imej, carta dan animasi.
Murid Auditori
• Mempelajari dan menerima maklumat melalui pendengaran
• Lebih mudah faham melalui kaedah perbincangan dan
mendengar penerangan pendapat orang lain melalui sesi
kuliah
• Intonasi suara, pitch, kelajuan suara amat penting bagi
memahami makna tersirat yang disampaikan apabila
mendengar sesuatu
• Mendapat manfaat yang paling banyak melalui aktiviti :
-bercerita
-pita rakaman
-membaca teks secara lantang
Murid Taktik / Kinestetik
• Belajar melalui pergerakan, merasa, menyentuh, menyusun, mereka
cipta dan membina
• Aktiviti hands-on adalah lebih berkesan kerana murid dapat
meneroka secara aktif akan persekitaran fizikal mereka
• Lebih cenderung belajar sekiranya guru sediakan ruang untuk
membina atau mencipta serta meluahkan perasaan mereka melalui
isyarat tubuh badan
• Tidak dapat duduk diam dengan lebih lama, mudah terganggu dan
mempunyai keinginan untuk meneroka sesuatu benda baharu
Implikasi Gaya Pembelajaran dalam
PdP
kurikulum
penilaian
bimbingan
Kurikulum
• Guru perlu meletakkan dan menekankan intuisi, perasaan,
sensing dan sentiasa peka terhadap setiap perubahan
murid-murid
• Guru perlu mendorong murid untuk menganalisi,
memberikan alas an dan menyelesaikan masalah murid-
murid secara teratur
Bimbingan
• Guru boleh mereka satu bentuk bimbingan untuk menghubungkan
bentuk gaya pembelajaran dengan unsur pengalaman, refleksi, serta
uji kaji.
• Guru boleh mendedahkan murid dengan pelbagai unsur pengalaman
di dalan suasana bilik darjah
• Contoh unsur:
-bunyi-bunyian
-visual
-pergerakan
-perbualan/percakapan
Penilaian
• Guru boleh melaksanakan pelbagai bentuk teknik penilaian
Contoh penilaian : sumatif, formatif
• Penilaian mesti memberi fokus kepada perkembangan
terhadap kapasiti otak dan kemampuan murid-murid
secara keseluruhan dan yang mempunyai perkaitan dengan
gaya pembelajaran
Menganalisis Gaya Pembelajaran
Honey Dan Mumford Serta
Implikasinya Terhadap Pdpc
Honey dan Mumford (1986)
Aktivis
Reflektif
Teoris
Pragmatis
Gaya Pembelajaran Aktivis
• Cara belajar:- melibatkan diri
secara aktif dan agresif.
• Ciri-ciri:
• Sikap tidak sabar dan tindakan tergesa-gesa
• Naluri ingin tahu yang tinggi terhadap perkara baru
• Gemar mencuba pengalaman baru
• Bersemangat, fleksibel dan berfikiran terbuka
• Motivasi dalaman yang kuat dan inisiatif untuk
menyelesaikan masalah
• Kemahiran berfikir kritis dan kreatif
Implikasi terhadap pdp
• Pelajar melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran secara
berkumpulan dan penyelesaian masalah.
• Pelajar digalakkan supaya melakukan perbincangan untuk
mengeluarkan idea-idea yang baik.
• Strategi pengajaran yang sesuai digunakan untuk
kumpulan pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran
aktivis ialah kaedah inkuiri penemuan, kaedah projek,
penyelesaian masalah, dan perbincangan.
Gaya Pembelajaran Reflektif
Cara belajar:- suka memerhati, berfikir,
membuat refleksi kendiri
• Ciri-ciri:
• Mampu berfikir secara kritis dan kreatif
• Mentafsir dan menilai sesuatu perkara, prinsip,
keputusan atau projek serta membuat refleksi
• Mencari hakikat yang sebenar
• Sikap berhati-hati, sentiasa memikirkan pelbagai
pilihan dengan teliti
• Belajar dan bekerja secara sistematik
• Tidak terburu-buru membuat keputusan
Implikasi terhadap pdpc
• Melakukan aktiviti di mana pelajar boleh berada dalam
situasi melihat dan berfikir
• Strategi pengajaran yang sesuai untuk kumpulan pelajar
ini ialah kaedah penyelesaian masalah, inkuiri penemuan,
projek dan perbincangan.
Gaya Pembelajaran Teoris
• Cara belajar:- gemar menggunakan prinsip dan teori
untuk membuat kesimpulan
• Ciri-ciri:
• Memiliki fikiran rasional dan logik
• Berdisiplin
• Suka membentuk hipotesis, kesimpulan berdasarkan bukti
• Kurang kreatif dan menitikberatkan penggunaan otak kiri
• Suka mengesan sebab dan akibat yang berlaku
• Berminat mengkaji fenomena alam
Implikasi terhadap pdp
• Pelajar-pelajar yang mengamalkan gaya pembelajaran
Teoris digalakkan lebih banyak meyediakan peta konsep dan
peta minda.
• Pelajar juga disarankan melakukan aktiviti seperti
perbincangan, bertukar pendapat dan menganalisis
maklumat di mana pelajar perlu menggunakan kemahiran dan
pengetahuan yang sedia ada untuk mencapai sesuatu
objektif tertentu.
• Strategi pengajaran yang sesuai digunakan ialah kaedah
induksi dan deduksi, bertukar pendapat melalui
perbincangan dan mengumpul data untuk membuat analisis,
tafsiran dan membuat rumusan melalui kaedah penyelidikan.
Gaya Pembelajaran Pragmatis
• Cara belajar:- mementingkan hakikat yang
sebenar daripada teori, hukum atau prinsip
• Ciri-ciri:
• Bersifat praktikal
• Mementingkan bukti dan hakikat sebenar sebagai
objektif pembelajarannya
• Percaya perkara yang dapat dilihat lebih daripada
mendengar
• Mengutamakan penggunaan pengalaman yang sebenar
dan suka membuat perbandingan
• Kreatif dan inovatif
Implikasi terhadap pdp
• Pelajar-pelajar yang mengamalkan gaya pembelajaran Pragmatis adalah digalakkkan
melakukan aktiviti yang menggunakan bahan-bahan konkrit dalam proses
pembelajaran di mana pelajar boleh mengaplikasikan idea, teori dan teknik dalam
latihan amali yang dilaksanakan.
• Salah satu aktiviti yang sesuai untuk pelajar yang mengamalkan gaya pembelajan ini
ialah secara “hands-on” di mana pelajar menghasilkan sesuatu kerja dengan daya
usaha sendiri dan mengaplikasikan teori yang dipelajari kepada praktikal.
• Strategi pengajaran yang sesuai digunakan untuk golongan pelajar ini ialah kaedah
kerja praktik dan strategi pemusatan bahan termasuk bahan elektronik, carta dan
gambar rajah.
1 sur 21

Recommandé

Pengajian kurikulum model kurikulum par
Pengajian kurikulum model kurikulumPengajian kurikulum model kurikulum
Pengajian kurikulum model kurikulumNoradilah Hj Nain
36K vues47 diapositives
Gaya pembelajaran berdasarkan model pembelajaran kolb par
Gaya pembelajaran berdasarkan model pembelajaran kolbGaya pembelajaran berdasarkan model pembelajaran kolb
Gaya pembelajaran berdasarkan model pembelajaran kolbanwar Hazim
21.3K vues28 diapositives
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna par
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknakapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknanoorfarahanahmohdnoo
14.2K vues22 diapositives
Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum par
Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulumBab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum
Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulumVince Here
31.5K vues32 diapositives
Pendapat dan pandangan pakar pakar tentang kurikulum par
Pendapat dan pandangan pakar pakar tentang kurikulumPendapat dan pandangan pakar pakar tentang kurikulum
Pendapat dan pandangan pakar pakar tentang kurikulumHayati Mustaffa
30.9K vues26 diapositives
MODEL-MODEL KURIKULUM par
MODEL-MODEL KURIKULUMMODEL-MODEL KURIKULUM
MODEL-MODEL KURIKULUMhudhud321
10.8K vues15 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Gaya pembelajaran honey & mumford par
Gaya pembelajaran honey & mumfordGaya pembelajaran honey & mumford
Gaya pembelajaran honey & mumfordNorlelaAlim
2.6K vues6 diapositives
Teori pembelajaran behavioris par
Teori pembelajaran behaviorisTeori pembelajaran behavioris
Teori pembelajaran behaviorisnurzaharuddin
49.6K vues11 diapositives
kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke... par
kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...
kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...Cho Shirley
40.1K vues10 diapositives
Gaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn par
Gaya Pembelajaran Model Dunn & DunnGaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn
Gaya Pembelajaran Model Dunn & DunnSALWANIERAZLI
12.4K vues12 diapositives
Perkembangan bahasa,2 par
Perkembangan bahasa,2Perkembangan bahasa,2
Perkembangan bahasa,2Melisa Amirullah
9K vues13 diapositives
2. edup2023 psikologi pendidikan par
2. edup2023  psikologi pendidikan2. edup2023  psikologi pendidikan
2. edup2023 psikologi pendidikanNancyKuak
31.2K vues53 diapositives

Tendances(20)

Gaya pembelajaran honey & mumford par NorlelaAlim
Gaya pembelajaran honey & mumfordGaya pembelajaran honey & mumford
Gaya pembelajaran honey & mumford
NorlelaAlim2.6K vues
Teori pembelajaran behavioris par nurzaharuddin
Teori pembelajaran behaviorisTeori pembelajaran behavioris
Teori pembelajaran behavioris
nurzaharuddin49.6K vues
kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke... par Cho Shirley
kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...
kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...
Cho Shirley40.1K vues
Gaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn par SALWANIERAZLI
Gaya Pembelajaran Model Dunn & DunnGaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn
Gaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn
SALWANIERAZLI12.4K vues
2. edup2023 psikologi pendidikan par NancyKuak
2. edup2023  psikologi pendidikan2. edup2023  psikologi pendidikan
2. edup2023 psikologi pendidikan
NancyKuak31.2K vues
Teori Pembelajaran Humanisme par AsyrafRidzuan
Teori Pembelajaran HumanismeTeori Pembelajaran Humanisme
Teori Pembelajaran Humanisme
AsyrafRidzuan17.7K vues
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan par Ahmad Fahmi
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam PendidikanNota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Ahmad Fahmi86.7K vues
Pendekatan & strategi pengajaran tematik par Moon Joanne
Pendekatan & strategi pengajaran tematikPendekatan & strategi pengajaran tematik
Pendekatan & strategi pengajaran tematik
Moon Joanne11.2K vues
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx par AishahSal
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptxRefleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx
AishahSal6.5K vues
edup-3033-nota-murid-dan-pembelajaran par arshaqaxman
edup-3033-nota-murid-dan-pembelajaranedup-3033-nota-murid-dan-pembelajaran
edup-3033-nota-murid-dan-pembelajaran
arshaqaxman39.1K vues
Pemindahan Pembelajaran dan Kepentingannya par Ika Patrict
Pemindahan Pembelajaran dan KepentingannyaPemindahan Pembelajaran dan Kepentingannya
Pemindahan Pembelajaran dan Kepentingannya
Ika Patrict7.3K vues
MODUL SENI DALAM PENDIDIKAN par Amran Aris
MODUL SENI DALAM PENDIDIKANMODUL SENI DALAM PENDIDIKAN
MODUL SENI DALAM PENDIDIKAN
Amran Aris47.7K vues
Pelaziman klasik dan operan par embun Pagi
Pelaziman klasik dan operanPelaziman klasik dan operan
Pelaziman klasik dan operan
embun Pagi10.2K vues
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT... par Santa Barbara
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...
Santa Barbara19K vues

Similaire à Cara cara guru mengaplikasi model Honey and Mumford

Honey dan munford serta implikasi dalam pd p farhah par
Honey dan munford serta implikasi dalam pd p farhahHoney dan munford serta implikasi dalam pd p farhah
Honey dan munford serta implikasi dalam pd p farhahDAYANGSITIFARHAHWAHA
874 vues12 diapositives
Pembentangan kaedah dan teknik pembelajaran aqidah par
Pembentangan kaedah dan teknik pembelajaran aqidahPembentangan kaedah dan teknik pembelajaran aqidah
Pembentangan kaedah dan teknik pembelajaran aqidahChe' Wan Azhar Shariffudin
10.5K vues44 diapositives
Kaedah dan teknik pendidikan jasmani pp par
Kaedah dan teknik pendidikan jasmani ppKaedah dan teknik pendidikan jasmani pp
Kaedah dan teknik pendidikan jasmani ppPensil Dan Pemadam
2.9K vues28 diapositives
Strategi pengajaran2 par
Strategi pengajaran2Strategi pengajaran2
Strategi pengajaran2samjs
193 vues10 diapositives
5. kaedah pengajara nl par
5. kaedah pengajara nl5. kaedah pengajara nl
5. kaedah pengajara nla5yr4f08
2.6K vues104 diapositives
1. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 2012 par
1. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 20121. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 2012
1. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 2012Farra Deena
7.2K vues20 diapositives

Similaire à Cara cara guru mengaplikasi model Honey and Mumford(20)

Strategi pengajaran2 par samjs
Strategi pengajaran2Strategi pengajaran2
Strategi pengajaran2
samjs193 vues
5. kaedah pengajara nl par a5yr4f08
5. kaedah pengajara nl5. kaedah pengajara nl
5. kaedah pengajara nl
a5yr4f082.6K vues
1. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 2012 par Farra Deena
1. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 20121. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 2012
1. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 2012
Farra Deena7.2K vues
Pengajaran makro par KPM
Pengajaran makroPengajaran makro
Pengajaran makro
KPM4.1K vues
Kumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa par pikaosman
Kumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasaKumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa
Kumpulan 6 pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa
pikaosman3.4K vues
Pemulihan dan pengayaan par Izzi Farah
Pemulihan dan pengayaanPemulihan dan pengayaan
Pemulihan dan pengayaan
Izzi Farah10.8K vues
Model arcs (j par fizah1212
Model arcs (jModel arcs (j
Model arcs (j
fizah12121.6K vues
Pengajaran mikro thn3 sabah2012 par zulazrimadin
Pengajaran mikro thn3 sabah2012Pengajaran mikro thn3 sabah2012
Pengajaran mikro thn3 sabah2012
zulazrimadin571 vues

Cara cara guru mengaplikasi model Honey and Mumford

 • 1. Bincangkan cara-cara guru mengaplikasikan model-model Gaya Pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengikut Model Honey Mumford NUR LIYANA BINTI BAKAR [SN31118]
 • 2. Konsep Gaya Pembelajaran • Gaya pembelajaran merupakan pendekatan atau cara bagaimana seseorang itu belajar dalam memperolehi pengetahuan. • Gaya pembelajaran juga merupakan cara seseorang individu bertindak balas terhadap dunia sekitarnya dan menggunakan gaya pembelajarannya untuk berinteraksi dengan persekitarannya. • Menurut Honey & Mumford pula, pengalaman individu akan menentukan sama ada seseorang itu gemar pengalaman yang baru, menjalankan refleksi, mencuba idea-idea baru atau bersifat objektif. • Tidak ada gaya pembelajaran yang dikatakan paling baik atau buruk. Oleh itu, gaya pembelajaran yang dipilih adalah bergantung dengan individu tersebut.
 • 3. TUJUAN MENGUJI GAYA PEMBELAJARAN • Mengenal pasti gaya pembelajaran yang paling berkesan bagi seseorang individu. • Mengenal pasti gaya pembelajaran secara tepat melalui instrumen tertentu. • Mengelakkan salah tafsir tingkah laku dan mengenali tanda-tanda tingkah laku tertentu.
 • 5. Murid visual • Mudah menjalani pembelajaran melalui penglihatan • Mudah terangsang dan terdorong untuk memberikan tumpuan terhadap pengajaran guru sekiranya guru menggunakan alat visual yang menarik • Mudah ingat dan faham maklumat yang disampaikan • 69% murid lebih kerap menggunakan imej visual dan mereka lebih gemar membaca imej, carta dan animasi.
 • 6. Murid Auditori • Mempelajari dan menerima maklumat melalui pendengaran • Lebih mudah faham melalui kaedah perbincangan dan mendengar penerangan pendapat orang lain melalui sesi kuliah • Intonasi suara, pitch, kelajuan suara amat penting bagi memahami makna tersirat yang disampaikan apabila mendengar sesuatu • Mendapat manfaat yang paling banyak melalui aktiviti : -bercerita -pita rakaman -membaca teks secara lantang
 • 7. Murid Taktik / Kinestetik • Belajar melalui pergerakan, merasa, menyentuh, menyusun, mereka cipta dan membina • Aktiviti hands-on adalah lebih berkesan kerana murid dapat meneroka secara aktif akan persekitaran fizikal mereka • Lebih cenderung belajar sekiranya guru sediakan ruang untuk membina atau mencipta serta meluahkan perasaan mereka melalui isyarat tubuh badan • Tidak dapat duduk diam dengan lebih lama, mudah terganggu dan mempunyai keinginan untuk meneroka sesuatu benda baharu
 • 8. Implikasi Gaya Pembelajaran dalam PdP kurikulum penilaian bimbingan
 • 9. Kurikulum • Guru perlu meletakkan dan menekankan intuisi, perasaan, sensing dan sentiasa peka terhadap setiap perubahan murid-murid • Guru perlu mendorong murid untuk menganalisi, memberikan alas an dan menyelesaikan masalah murid- murid secara teratur
 • 10. Bimbingan • Guru boleh mereka satu bentuk bimbingan untuk menghubungkan bentuk gaya pembelajaran dengan unsur pengalaman, refleksi, serta uji kaji. • Guru boleh mendedahkan murid dengan pelbagai unsur pengalaman di dalan suasana bilik darjah • Contoh unsur: -bunyi-bunyian -visual -pergerakan -perbualan/percakapan
 • 11. Penilaian • Guru boleh melaksanakan pelbagai bentuk teknik penilaian Contoh penilaian : sumatif, formatif • Penilaian mesti memberi fokus kepada perkembangan terhadap kapasiti otak dan kemampuan murid-murid secara keseluruhan dan yang mempunyai perkaitan dengan gaya pembelajaran
 • 12. Menganalisis Gaya Pembelajaran Honey Dan Mumford Serta Implikasinya Terhadap Pdpc
 • 13. Honey dan Mumford (1986) Aktivis Reflektif Teoris Pragmatis
 • 14. Gaya Pembelajaran Aktivis • Cara belajar:- melibatkan diri secara aktif dan agresif. • Ciri-ciri: • Sikap tidak sabar dan tindakan tergesa-gesa • Naluri ingin tahu yang tinggi terhadap perkara baru • Gemar mencuba pengalaman baru • Bersemangat, fleksibel dan berfikiran terbuka • Motivasi dalaman yang kuat dan inisiatif untuk menyelesaikan masalah • Kemahiran berfikir kritis dan kreatif
 • 15. Implikasi terhadap pdp • Pelajar melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran secara berkumpulan dan penyelesaian masalah. • Pelajar digalakkan supaya melakukan perbincangan untuk mengeluarkan idea-idea yang baik. • Strategi pengajaran yang sesuai digunakan untuk kumpulan pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran aktivis ialah kaedah inkuiri penemuan, kaedah projek, penyelesaian masalah, dan perbincangan.
 • 16. Gaya Pembelajaran Reflektif Cara belajar:- suka memerhati, berfikir, membuat refleksi kendiri • Ciri-ciri: • Mampu berfikir secara kritis dan kreatif • Mentafsir dan menilai sesuatu perkara, prinsip, keputusan atau projek serta membuat refleksi • Mencari hakikat yang sebenar • Sikap berhati-hati, sentiasa memikirkan pelbagai pilihan dengan teliti • Belajar dan bekerja secara sistematik • Tidak terburu-buru membuat keputusan
 • 17. Implikasi terhadap pdpc • Melakukan aktiviti di mana pelajar boleh berada dalam situasi melihat dan berfikir • Strategi pengajaran yang sesuai untuk kumpulan pelajar ini ialah kaedah penyelesaian masalah, inkuiri penemuan, projek dan perbincangan.
 • 18. Gaya Pembelajaran Teoris • Cara belajar:- gemar menggunakan prinsip dan teori untuk membuat kesimpulan • Ciri-ciri: • Memiliki fikiran rasional dan logik • Berdisiplin • Suka membentuk hipotesis, kesimpulan berdasarkan bukti • Kurang kreatif dan menitikberatkan penggunaan otak kiri • Suka mengesan sebab dan akibat yang berlaku • Berminat mengkaji fenomena alam
 • 19. Implikasi terhadap pdp • Pelajar-pelajar yang mengamalkan gaya pembelajaran Teoris digalakkan lebih banyak meyediakan peta konsep dan peta minda. • Pelajar juga disarankan melakukan aktiviti seperti perbincangan, bertukar pendapat dan menganalisis maklumat di mana pelajar perlu menggunakan kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada untuk mencapai sesuatu objektif tertentu. • Strategi pengajaran yang sesuai digunakan ialah kaedah induksi dan deduksi, bertukar pendapat melalui perbincangan dan mengumpul data untuk membuat analisis, tafsiran dan membuat rumusan melalui kaedah penyelidikan.
 • 20. Gaya Pembelajaran Pragmatis • Cara belajar:- mementingkan hakikat yang sebenar daripada teori, hukum atau prinsip • Ciri-ciri: • Bersifat praktikal • Mementingkan bukti dan hakikat sebenar sebagai objektif pembelajarannya • Percaya perkara yang dapat dilihat lebih daripada mendengar • Mengutamakan penggunaan pengalaman yang sebenar dan suka membuat perbandingan • Kreatif dan inovatif
 • 21. Implikasi terhadap pdp • Pelajar-pelajar yang mengamalkan gaya pembelajaran Pragmatis adalah digalakkkan melakukan aktiviti yang menggunakan bahan-bahan konkrit dalam proses pembelajaran di mana pelajar boleh mengaplikasikan idea, teori dan teknik dalam latihan amali yang dilaksanakan. • Salah satu aktiviti yang sesuai untuk pelajar yang mengamalkan gaya pembelajan ini ialah secara “hands-on” di mana pelajar menghasilkan sesuatu kerja dengan daya usaha sendiri dan mengaplikasikan teori yang dipelajari kepada praktikal. • Strategi pengajaran yang sesuai digunakan untuk golongan pelajar ini ialah kaedah kerja praktik dan strategi pemusatan bahan termasuk bahan elektronik, carta dan gambar rajah.