Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ጋብቻ.doc

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (16)

Publicité

ጋብቻ.doc

  1. 1. ጋብቻ የኢማን ግማሽ ነው!
  2. 2. ባረከላሁ ለከ ወባረከ ዐለይከ ወጀመዐ በይነኩማ ፊ ኽይር
  3. 3. ባረከላሁ ለኩማ ወ ጀመዐ በይነኩማ ፊኸይር
  4. 4. ቢስሚላሂ አላሁመ ጀኒብነሸይጧን ወ ጀኒብነሸይጧኒ ማረዘቅተና
  5. 5. “ ሴት ለ አራት ነገሮች ትጋባለች ለ ሀብቷ ለ ክብሯ ለ ዉበቷ እና ለ ዲኗ
  6. 6. ከ ዚኡ ውስጥ ግን ረሱል (ሰዐወ) ዲን ያላትን ይምረጥ ብለዋል” ረሱል (ሰዐወ)
  7. 7. “እናንተ የወጣት ጀማዐወች ሆይ! የ ጋብቻን ጣጣ የቻለ ሰው ያግባ! ምክንያቱም አይኑን ሰበር ያደርግለታል እንዲሁም ብልቱን ከዝሙት ይጠብቅበታል” ረሱል (ሰዐወ)
  8. 8. “ሀብትን የፈለገ ሰው ያግባ!” አቡበክር (ረዐ)
  9. 9. “ልሞት 10 ቀናት ቢቀሩኝ እንኳ ጋብቻን እፈጽማለሁ፣ ምክንያቱም አላህ ፊት ላጤ ሆኘ እንዳልቀርብ ስል” አብደላህ ኢብን መስዑድ (ረዐ)

×