Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

2º domingo tob 2018

 1. 2º Domingo do Tempo Ordinario – Ciclo B2º Domingo do Tempo Ordinario – Ciclo B ““Aquí estou.Aquí estou. Veño porqueVeño porque me chamaches”.me chamaches”. Ata tres veces repiteAta tres veces repite o neno Samuelo neno Samuel estas palabras.estas palabras. (1Sam 3, 3-10.19).(1Sam 3, 3-10.19).
 2. Cando de novoCando de novo o esperta a voz, Samuelo esperta a voz, Samuel pronuncia a oración quepronuncia a oración que lle suxeriu o mesmo Elí:lle suxeriu o mesmo Elí: ““Fala SeñorFala Señor que o teu servo escoita”.que o teu servo escoita”.
 3. Como o pequeno Samuel, sabemos que a nosa vidaComo o pequeno Samuel, sabemos que a nosa vida pode cambiar se escoitamos con atención a vozpode cambiar se escoitamos con atención a voz do que nos fala no medio da noite.do que nos fala no medio da noite.
 4. No evanxeo de hoxe,No evanxeo de hoxe, Xoán Bautista descobreXoán Bautista descobre a Xesús e preséntaoa Xesús e preséntao dicindo:dicindo: - Este é o Año de- Este é o Año de Deus.Deus. Andrés e outro discípuloAndrés e outro discípulo oíron as súas palabrasoíron as súas palabras e seguiron a Xesús.e seguiron a Xesús.
 5. ““Xesús volveuse e,Xesús volveuse e, ao ver que o seguían,ao ver que o seguían, preguntoulles:preguntoulles: - Que buscades?- Que buscades?
 6. Cada un de nós defíneseCada un de nós defínese polas súas buscas.polas súas buscas. Esa pregunta de XesúsEsa pregunta de Xesús diríxese a todos nósdiríxese a todos nós e a toda a humanidade.e a toda a humanidade. Os nosos afáns de cada díaOs nosos afáns de cada día revelan os nosos interesesrevelan os nosos intereses persoais.persoais.
 7. Eles contestáronlle:Eles contestáronlle: - Rabbí, onde vives?- Rabbí, onde vives? El díxolles:El díxolles: - Vinde e veredes.- Vinde e veredes. Xn 1, 35-39Xn 1, 35-39
 8. Ao lado de Xoán, descubriron oAo lado de Xoán, descubriron o ““Año de Deus que quita o pecado do mundo”.Año de Deus que quita o pecado do mundo”. Iso abondou para que fosen detrás de Xesús.Iso abondou para que fosen detrás de Xesús.
 9. O neno Samuel oíu unha voz de Deus que transmitiu ao sacerdote Elí. Os discípulos de Xoán escoitaron o enviado de Deus e anunciaron aos demais aquel encontro. “Encontramos o Mesías”.
 10. Señor Xesús, nós sabemos e confesamos que Ti es aSeñor Xesús, nós sabemos e confesamos que Ti es a meta da nosa busca. Mándanos ir a ti para que temeta da nosa busca. Mándanos ir a ti para que te anunciemos aos nosos irmáns.anunciemos aos nosos irmáns. Amén.Amén.
 11. José Román Flecha Andrés Texto: a SEMILLA, Ciclo B –Editorial Monte Carmelo 2017 Presentación: Antonia Castro Panero
Publicité