Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

9º domingo trindade b 2012

599 vues

Publié le

 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I love this site. It always finds me the best tutors in accordance with my needs. I have been using it since last year. The prices are not expensive compared to other sites. I am glad I discored this site:)
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

9º domingo trindade b 2012

 1. 1. “… Asegúrovos que eu estarei sempre convosco ata a fin do mundo. Mt.28, 18-20
 2. 2. “Meu Deus, Trindade a quen adoro!,a Igrexa nos mergulla no teu misterio; confesámoste e bendicímoste, Señor, noso Deus”.
 3. 3. A fe faise confesión e loanza do misterio trinitario, que distingue a relixión cristiádos outros monoteísmos.
 4. 4. “ Oh Palabra do Pai , escoitámoste; oh Pai,mira o rostro do teu Verbo; oh Espíritu de amor, ven a nós; Señor, noso Deus”.
 5. 5. Adoramos a un Deus que vive e xera, vive e se comunica, vive e ama. Porque a Trindade de Deus é a vida. A vida de Deus.E a nosa propia vida, insertada xa para sempre na súa comunidade de comuñón.
 6. 6.  Ensinar, bautizar, e facer discípulos. Nesas palabrasencérrase a triple misión da Igrexa.
 7. 7. Unha vocación profética para anunciar unha palabra que salva.Unha función litúrxica na que se celebra a nova vida. Unha tarefa de diario pastoreo que recolle, alimenta e guía a comunidade dos cristiáns.
 8. 8. No seu nome fomos bautizados. Na súa presenzarecorremos o camiño. Na súa intimidadehabitamos, existimos e actuamos.
 9. 9. Está o Señor connosco? Bieito XVI repetía en Auschwitz : Onde estaba Deus naqueles días de morte e xenocidio?“Estaba precisamente nos que eran axustizados” O Señor está connosco, porque se identificou coa nosa propia sorte. E coa nosa morte.
 10. 10. Con toda a Igrexaatrevémonos a proclamar a loanza da nosa fe trinitaria: “Gloria ao Pai, ao Fillo e ao Espírito Santo. Amén”.
 11. 11. Texto: José Román Flecha AndrésPALABRA DO SEÑOR –SalamancaPresentación: Antonia Castro PaneroMúsica: Ego sum. Palestrina

×