Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Deus existe

320 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Deus existe

 1. 1. DEUS E X I ST E ?
 2. 2. A lei do cosmos revela unhaintelixencia de talsuperioridade, que comparadacon ela todo pensar humano éinsignificante Albert Einstein
 3. 3. De onde aparece todo esa orde ebeleza que vemos no mundo? Nonparece claro que existe un Serintelixente? Newton
 4. 4. Desconcértametanto pensar queDeus existe, comoque non existe. Gabriel García Márquez
 5. 5. É evidente que a ciencia, a pesar dos seus progresosincribles, non pode, nin poderá nunca, explicarnostodo. Cada vez gañará novas zonas ao que hoxe nosparece inexplicable; pero a raia fronteiriza do saber,por moi lonxe que se leve, terá sempre por diante uninfinito mundo misterioso, a cuxa porta chamaráangustiosamente o noso por que, sen que nos deaoutra resposta que unha palabra de Deus. Gregorio Marañón
 6. 6. Canto máis investigamos omecanismo do proceso daevolución, tanto máiscomprendemos a realidadeda existencia dunhaintelixencia infinita capazde telo programado todo. Bermudo Meléndez
 7. 7. Deus é a evidencia invisible. Víctor HugoOnde queira que vaias busca sempre abeleza e a inmensa bondade de Deus. Teresa de Calcuta
 8. 8. Prefiro equivocarme crendo nun Deus que nonexiste, que equivocarme non crendo nun Deusque existe. Porque se despois non hai nada,evidentemente nunca o saberei, cando meafunda na nada eterna; pero se hai algo, se haiAlguén, terei que dar conta da miña actitudede rexeitamento. Blaise Pascal
 9. 9. Encoméndate a Deus de todo corazón,que moitas veces adoita chover assúas misericordias no tempo que están máis secas asesperanzas. Miguel de Cervantes
 10. 10. Estou convencido de que nun principio Deusfixo un mundo distinto para cada home, eque é nese mundo, que está dentro de nósmesmos, onde deberíamos intentar vivir. Oscar Wilde
 11. 11. Non creo que Deus queira exactamente quesexamos felices, quere que sexamos capaces deamar e de ser amados, quere que maduremos, e eusuxiro que precisamente porque Deus nos amaconcedeunos o don de sufrir; ou por dicilo doutromodo: a dor é o megáfono que Deus utiliza paraespertar a un mundo de xordos; porque somos comobloques de pedra, a partir dos cales o escultor poucoa pouco vai formando a figura dun ser humano. Osgolpes do seu cicel, que tanto dano nos fan, taménnos fan máis perfectos. Clive Staplé Lewis
 12. 12. Creas no que creas, sexa na existencia dunser supremo, na providencia, nunhaconciencia, unha vontade, unha xustizacelestial, ou nada de todo iso, senón nototal absurdo do mundo e da existencia,en calquera caso estás pensando en Deus. Arthur Schnitzler
 13. 13. Deus non manda cousas imposibles,senón que, ao mandar o que manda,invítate a facer o que poidas e pedir oque non poidas, e axúdate para quepoidas. Santo Agostiño
 14. 14. Cando Deus borra é quevai escribir algo Jacqué Benigne Bossuet
 15. 15. Só coñezo dous tipos depersoas razoables: asque aman a Deus detodo corazón,e as que o buscan detodo corazón porquenon o coñecen. Blas Pascal
 16. 16. Ninguén nega a Deus, senón aquel a quenconvén que Deus non exista. Santo AgostiñoCada criatura, ao nacer, tráenos amensaxe de que Deus aínda non perdeu aesperanza nos homes. Rabindranath Tagore
 17. 17. Dá grazas a Deus, que te axudou, e gózatena túa vitoria. Que alegría máis fonda, esaque sente a túa alma, despois de tercorrespondido! San Xosemaría EscriváSe un persevera, Deus non se nega aninguén. Santa Tareixa de Xesús
 18. 18. Non pidades a Deus que vos dea unhacarga apta para os vosos ombreiros;pedídelle uns ombreiros aptos parasoportar as vosas cargas. Phillips Brooks
 19. 19. O home encontra a Deus detrás decada porta que a ciencia logra abrir. Albert Einstein
 20. 20. Os ollos non poden ver a Deus senón através de bágoas. Victor Hugo
 21. 21. Meus amigos, Deus éme necesarioporque é o único ser que pode amareternamente. Fëdor Dostoievski
 22. 22. Cres que o sol existe cando non oves por causa dunha nube? Daquelanon dubides da bondade de Deuspara contigo, cando parece que Elesconde o seu rostro. Anónimo
 23. 23. Tarde te amei, fermosura tan antiga e tannova, tarde te amei! Ti estabas dentro de mine eu fóra, e por fóra te buscaba; lanzábamesobre esas cousas fermosas que Ti creaches.Ti estabas comigo pero eu non estabacontigo. Retíñanme lonxe de Ti aquelascousas que, se non estivesen en Ti, nonserían. Chamaches e clamaches, e rompichesa miña xordeira; brillaches e resplandeciches,e curaches a miña cegueira, exhalaches o tuperfume e respirei, e suspiro por Ti; gustei deTi, e sinto fame e sede; tocáchesme, eabraseime na túa paz. Santo Agostiño

×