Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Maior ou vello

266 vues

Publié le

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Maior ou vello

  1. 1. ESAfm. MAIOR OU VELLO? Acende os altofalantes
  2. 2. Maior é quen tenmoita idade, vello équen perdeu axovialidade.A idade causa adexeneración dascélulas, a vellezproduce odeterioro doespírito.
  3. 3. Es maior cando tepreguntas…paga apena?; es vellocando “sen pensar”respondes que non.Es maior candosoñas; es vellocando apenasconsegues durmir.
  4. 4. Es maior candoaínda aprendes; esvello cando xa nonensinas.Es maior candoconsegues facerexercicios; es vellocando pasas amaior parte do teutempo sentado oudeitado
  5. 5. Es maior cando odía que comeza éúnico; es vellocando todos os díasson iguais.
  6. 6. Es maior cando atú axenda tenproxectos eobrigacións paracumprir mañá,pasado ou asemana que vén;es vello cando atúa axenda está enbranco e só vivespensando no onte.
  7. 7. O maior trata derenovarse cada díaque comeza; o vellodetense a pensarque é e pode ser oúltimo dos seus díase deprímese, porquementres o maior pona vista no horizonte,onde sae o sol eilumina as súasesperanzas, o vellosente que tencataratas que miranas sombras do onte.
  8. 8. En suma, o maiorpode ter a mesmaidade cronolóxica dovello; as súasdiferenzas están noseu espírito ou noseu corazón. PARA OS MEUS AMIGOS MAIORES- ASAKI

×