Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Modelowanie i weryfikacja w programie MATLAB i Simulink

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 30 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Modelowanie i weryfikacja w programie MATLAB i Simulink (20)

Plus récents (20)

Publicité

Modelowanie i weryfikacja w programie MATLAB i Simulink

 1. 1. MATLAB & Simulink Modelowanie i weryfikacja Marcin Piątek 9 października 2013 r. Rzeszów
 2. 2. 2 www.ont.com.pl Nasi klienci w Polsce SimulinkMATLAB •NBP •Radwar Warszawa •TRW •Delphi •Bungee •Avio •ABB •PIAP •Przemysłowy Instytut Telekomunikacji •Telekomunikacja Polska •Motorola Polska •GE Company Polska •Instytut Łączności •MTU •Sikorsky Mielec •WITI •Wszystkie uczelnie techniczne w całej Polsce
 3. 3. 3 www.ont.com.pl Podstawowy produkt SimulinkMATLAB Środowisko do obliczeń technicznych •Obliczenia numeryczne •Analiza danych i szybka wizualizacja •Teraz staje się de facto językiem, którym posługują się inżynierowie na całym świecie, jest językiem programowania wysokiego poziomu do pisania algorytmów •Rozszerzenia tzw. toolboxes do przetwarzania sygnałów, grafiki, statystyki, optymalizacji itd.. •Produkt bazowy dla produktów firmy The MathWorks
 4. 4. 4 www.ont.com.pl Główne możliwości SimulinkMATLAB Wdrażanie aplikacji Dostęp do danych Analiza i wizualizacja Rozwijanie algorytmów i aplikacji
 5. 5. 5 www.ont.com.pl Dostęp do danych SimulinkMATLAB MATLAB Interfejs niskiego poziomu do innych urządzeń Instrument Control Toolbox Instrumenty elektroniczne i pomiarowe Data Acquisition Toolbox Karty akwizycji danych Image Acquisition Toolbox Kamery i sprzęt video
 6. 6. 6 www.ont.com.pl Analiza danych SimulinkMATLAB WaveletsSignal Processing Curve Fitting Statistics Optimization, GADS
 7. 7. 7 www.ont.com.pl Interfejsy graficzne SimulinkMATLAB •GUIDE (>> guide) •Projektowanie GUI •przyciski, menu przywoływalne, listy wyboru, wykresy MATLABa, kontrolki ActiveX •obsługa wywołań zwrotnych (callbacks) •Generacja kodu MATLABa •Interaktywne tworzenie i testowanie GUI
 8. 8. 8 www.ont.com.pl Wdrażanie aplikacji SimulinkMATLAB COMExcel Add-in Java www MATLAB Builder for .NET MATLAB Builder for Excel MATLAB Builder for Java .NET.EXE .DLL .LIB MATLAB Compiler
 9. 9. 9 www.ont.com.pl Produkt bazowy SimulinkMATLAB Środowisko do modelowania, symulowania, implementowania systemów dynamicznych i wbudowanych •Liniowe, nieliniowe, dyskretne, ciągłe, hybrydowe i wielowątkowe (multirate) systemy •Podstawa do projektowania za pomocą modeli matematycznych, pozwalające na przejście przez wszystkie etapy projektowania •Otwarta architektura do włączenia modeli zrobionych w innych narzędziach •Narzędzia pomagające przy projektowaniu systemów sterowania, przetwarzaniu sygnałów i w innych zastosowaniach
 10. 10. 10 www.ont.com.pl Projektowanie systemu SimulinkMATLAB Obiekt lub środowisko Regulator lub aplikacja + - System wbudowany
 11. 11. 11 www.ont.com.pl MATLAB Coder SimulinkMATLAB •generacja kodu ANSI/ISO C •generacja gotowych MEX-funkcji •wsparcie dla statycznej i dynamicznej alokacji pamięci •generacja kodu dla operacji macierzowych •wsparcie dla System Objects
 12. 12. 12 www.ont.com.pl Simulink Coder SimulinkMATLAB •generacja kodu ANSI/ISO C z modeli Simulinka i diagramów Stateflow •wiele domyślnych Targetów, w tym RapidSimulation •wsparcie dla zmiennych zmienno i stało- przecinkowych (w tym możliwość definiwoania własnych typów danych z Simulink Fixed-Point) •generacja aplikacji jedno i wielozadaniowch •obsługa trybu External do kalibracji parametrów
 13. 13. 13 www.ont.com.pl Embedded Coder SimulinkMATLAB •generacja kodu produkcyjnego ANSI/ISO C •optymalizacja zużycia pamięci, stosu lub wielkości programu •integracja ze środowiskami: Eclipse, Code Composer Studio, Visual DSP++ i wiele innych •wsparcie dla norm i standardów: Autosar, DO- 178B, ISO 26262, IEC 61508, MISRA C itp
 14. 14. 14 www.ont.com.pl Model-Based Design SimulinkMATLAB System Requirements System Design Software Design Coding Software Integration Hardware/Software Integration System Integration and Calibration Sim RP OTRP SIL PIL HIL Sim: Simulation RP: Rapid Prototyping OTRP: On-Target Rapid Prototyping PCG: Production Code Generation SIL: Software in Loop Testing PIL: Processor in Loop Testing HIL: Hardware in Loop Testing PCG
 15. 15. 15 www.ont.com.pl Closed Loop Simulation SimulinkMATLAB Weryfikacja poprawności projektu poprzez symulację środowiska w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. V
 16. 16. 16 www.ont.com.pl Rapid Prototyping SimulinkMATLAB Weryfikuje poprawność projektu algorytmu sterującego i umożliwia kalibrację parametrów dzięki uruchamianiu sterowania w czasie rzeczywistym na fizycznym obiekcie. V xPC-Target
 17. 17. 17 www.ont.com.pl On Target Rapid Prototyping SimulinkMATLAB Weryfikuje poprawność projektu algorytmu sterującego dzięki uruchamianiu sterowania na prawdziwym układzie sprzętowym sterownika. V
 18. 18. 18 www.ont.com.pl RP czy PCG? SimulinkMATLAB V Embedded Real-Time target generates production-quality code for use on embedded systems. • Reusable Code • Bidirectional Traceability • Clear Interfaces • Optimized for fast runs Generic Real-Time target generates code for use in SIL, PIL, HIL, Rapid Simulation and industrial PCs.
 19. 19. 19 www.ont.com.pl Software-In-the-Loop SimulinkMATLAB Weryfikuje poprawność wygenerowanego kodu źródłowego. V S-function wrapper that imports the generated code into Simulink
 20. 20. 20 www.ont.com.pl Processor-In-the-Loop SimulinkMATLAB Weryfikuje poprawność wygnerowanego kodu na konkretnej architekturze sprzętowej. V •exercises object code •stack profiling •code coverage •execution profiling
 21. 21. 21 www.ont.com.pl Hardware-In-the-Loop SimulinkMATLAB Weryfikuje poprawność całego projektu w symulowanym środowisku. V ~ ~
 22. 22. 22 www.ont.com.pl Weryfikacja SimulinkMATLAB •MATLAB – „skryptowy” język programowania •Simulink – projektowanie modeli systemu i/lub środowiska •Simulink Verification & Validation – bloki i funkcjonalność ułatwiająca testowanie •Simulink Design Verifier – analiza funkcjonalna projektu •SystemTest – zintegrowane środowisko do zautomatyzowanego przeprowadzania testów
 23. 23. 23 www.ont.com.pl Model-Based Design SimulinkMATLAB •Projektowanie za pomocą modeli •Identyfikacja obiektów •Prototypowanie algorytmów •Implementacja poprzez automatyczną generację kodu •Ciągłe testy i weryfikacja •Zautomatyzowane techniki testowania jak SIL, PIL, HIL
 24. 24. 24 www.ont.com.pl Projektowanie/Modelowanie SimulinkMATLAB
 25. 25. 25 www.ont.com.pl Model Reference SimulinkMATLAB
 26. 26. 26 www.ont.com.pl Jarzmo testowe SimulinkMATLAB Generacja sygnałów wejściowych Analiza wynikówModel
 27. 27. 27 www.ont.com.pl Sygnały wejściowe SimulinkMATLAB 1. Biblioteka: Sources 2. Blok: Signal Builder
 28. 28. 28 www.ont.com.pl Analiza wyników SimulinkMATLAB 1. Biblioteka: Sinks 2. Biblioteka: Model Verification
 29. 29. 29 www.ont.com.pl •Analiza układu logicznego •Analiza systemu dynamicznego Przykłady Przykłady Weryfikacja w Simulinku
 30. 30. 30 www.ont.com.pl Dopasowanie sygnałów Model Reference Weryfikacja w Simulinku

×