Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
5
PHẦN 1KIẾN THỨC NỀN TẢNG CHO DẠNG BÀI ĐỌC HIỂU (PART 7)
KIẾN THỨC NỀN TẢNG
CHO DẠNG BÀI ĐỌC HIỂU (PART 7)
______________...
6
LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC PART 7
- 2 - CÁC CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN TRONG TIẾNG ANH (TYPES OF SENTENCES)
+ Câu trần thuật là câ...
7
PHẦN 1KIẾN THỨC NỀN TẢNG CHO DẠNG BÀI ĐỌC HIỂU (PART 7)
Câu đơn (Simple sentences)
Câu ghép (Compound sentences)
Câu phứ...
8
LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC PART 7
2.1. CÂU ĐƠN
Cấu trúc 1: Chủ ngữ (Subject) + Động từ (Verb)
- The dog runs.
- He studied ...
20
LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC PART 7
PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP
LÀM DẠNG BÀI ĐỌC HIỂU (PART 7)
_____________________________________...
21
PHƯƠNG PHÁP LÀM DẠNG BÀI ĐỌC HIỂU (PART 7) PHẦN 2
- How often/ How long/ who…?
Đây là những câu hỏi dễ nhất, học sinh c...
22
LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC PART 7
Các câu hỏi từ vựng có thể được trả lời nhanh chóng nếu học viên biết nghĩa của
từ. Tron...
36
LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC PART 7
PHẦN 3: PHÂN TÍCH CÁC DẠNG BÀI
ĐỌC HIỂU (KÈM VIDEO)
____________________________________...
37
PHẦN 3PHÂN TÍCH CÁC DẠNG BÀI ĐỌC HIỂU (KÈM VIDEO)
Hollywood Travel Plus
2498 Broadway
Hollywood, CA
July 14, 2008
Dear ...
38
LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC PART 7
(A) In one week
(B) In two weeks
(C) In one month
(D) In two months
Questions 4-5 refer ...
62
LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC PART 7
LUYỆN TẬP
____________________________________________________________________
DẠNG 1: E...
63
PHẦN 3LUYỆN TẬP
1 When does Mr. Lehman
have to leave?
(A) May 10
(B) May 13
(C) May 15
(D) May 17
A Câu xuất hiện
trong...
64
LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC PART 7
Dịch nghĩa bài đọc:
Từ: Rachel
Tới: Sophie
Theo như cuộc trao đổi trên điện thoại của ch...
65
PHẦN 3LUYỆN TẬP
Questions 3-4 refer to the following letter.
WindowWell
Ahnan Bros. Installation Co.
16 Pine Street
Fra...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Đọc thử luyệ thi toeic cấp tốc part 7 Tác giả Vũ Mai Phương

Đọc thử luyệ thi toeic cấp tốc part 7 Tác giả Vũ Mai Phương

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Đọc thử luyệ thi toeic cấp tốc part 7 Tác giả Vũ Mai Phương

 1. 1. 5 PHẦN 1KIẾN THỨC NỀN TẢNG CHO DẠNG BÀI ĐỌC HIỂU (PART 7) KIẾN THỨC NỀN TẢNG CHO DẠNG BÀI ĐỌC HIỂU (PART 7) _____________________________________________________________________ - Từ vựng thường gặp trong phần Đọc hiểu của bài thi TOEIC (xem phần 5 của cuốn sách này). - Ngữ pháp: các cấu trúc câu cơ bản (chủ động, bị động, câu đơn, câu phức, câu ghép, giảm mệnh đề,…) Cần chuẩn bị: - 1 - CÂU CHỦ ĐỘNG, BỊ ĐỘNG Động từ là thành tố quan trọng nhất trong câu. Một câu luôn phải có ít nhất một động từ. Các bài đọc hiểu sử dụng thể chủ động, bị động và sự hòa hợp các thì của động từ một cách linh hoạt. Học viên cần nắm được động từ nào ở thì nào (quá khứ, hiện tại hay tương lai) và động từ đó nghĩa là gì. Thì Quá khứ Hiện tại Tương lai Đơn played plays will play (Bị động) was played is played will be played Tiếp diễn was playing is playing will be playing (Bị động) was being played is being played Hoàn thành had played has played will have played (Bị động) had been played has been played will have been played Hoàn thành tiếp diễn had been playing has been playing will have been playing (Bị động) had been being played has been being played will have been being played (Các thì hoàn thành tiếp diễn sử dụng cấu trúc bị động của các thì hoàn thành).
 2. 2. 6 LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC PART 7 - 2 - CÁC CẤU TRÚC CÂU CƠ BẢN TRONG TIẾNG ANH (TYPES OF SENTENCES) + Câu trần thuật là câu cung cấp thông tin cho người đọc hoặc người nghe. Chữ cái đầu tiên của câu trần thuật được viết hoa và câu này kết thúc bằng dấu chấm câu. Ví dụ: Lan isn’t here. + Câu hỏi là câu yêu cầu cung cấp thông tin. Câu hỏi thường có trợ động từ đứng trước chủ ngữ, sau đó là động từ chính. Câu hỏi kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Ví dụ: How are you? Have you been to Hanoi? + Câu cảm thán cung cấp thông tin với sự nhấn mạnh vào một sắc thái tình cảm nhất định. Thông tin được cung cấp có thể ở dạng trần thuật hoặc mệnh lệnh. Câu cảm thán kết thúc bằng dấu chấm than. Ví dụ: What a voice! That’s great! + Câu mệnh lệnh yêu cầu người đối thoại thực hiện một hành động. Câu mệnh lệnh không có chủ ngữ vì bản thân câu đã có chủ ngữ ẩn là “you”. Câu mệnh lệnh có thể kết thúc bằng dấu chấm câu hoặc dấu chấm than. Ví dụ: Open the door. Run!
 3. 3. 7 PHẦN 1KIẾN THỨC NỀN TẢNG CHO DẠNG BÀI ĐỌC HIỂU (PART 7) Câu đơn (Simple sentences) Câu ghép (Compound sentences) Câu phức hợp (Complex sentences) Câu ghép phức hợp (Compound - complex sentences) Trong ngữ pháp tiếng Anh, câu được phân loại dựa trên cấu trúc (structure). Xét trên phương diện cấu trúc, câu tiếng Anh được chia làm 4 nhóm: + Câu đơn là câu chỉ gồm một mệnh đề độc lập và không có mệnh đề phụ nào. Ví dụ: She is my teacher. + Câu ghép là câu gồm hai hay nhiều mệnh đề độc lập được nối với nhau bởi các từ nối đồng đẳng như: or, and, but, for… Ví dụ: She is nice and she is also a good cook. + Câu phức hợp là câu gồm ít nhất một mệnh đề chính và một mệnh đề phụ. Ví dụ: Although he tried really hard, he failed to finish his work on time. + Câu ghép phức hợp là câu gồm ít nhất hai mệnh đề độc lập hay còn gọi mệnh đề chính, và ít nhất một mệnh đề phụ. Ví dụ: I’m listening to the kind of music she doesn’t like and she’ll never know your story like I do.
 4. 4. 8 LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC PART 7 2.1. CÂU ĐƠN Cấu trúc 1: Chủ ngữ (Subject) + Động từ (Verb) - The dog runs. - He studied very hard. - Last year’s sales rose dramatically. - I’m arrived at the conference later than the other managers. Cấu trúc 2: Chủ ngữ (Subject) + Động từ (to be)/Động từ nối (Linking Verb) + Bổ ngữ (Complement) Bổ ngữ (Complement) trong trường hợp này thường là một danh từ (noun) hoặc tính từ (adjective) - I am so happy. - Tom became a dentist. - The weather is getting colder these days. - Please remain seated until we come to a complete stop. Cấu trúc 3: Chủ ngữ (Subject) + Động từ thường (Action Verb) + Tân ngữ (Object) - I love flowers and plants. - The company raised their salaries. Cấu trúc 4: Chủ ngữ (Subject) + Động từ thường (Action Verb) + Tân ngữ gián tiếp (Indirect Object) + Tân ngữ trực tiếp (Direct Object) - I love flowers and plants. - The company raised their salaries.
 5. 5. 20 LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC PART 7 PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP LÀM DẠNG BÀI ĐỌC HIỂU (PART 7) ____________________________________________________________________ - 1 - PHÂN TÍCH BÀI THI Phần đọc hiểu (Part 7) của bài thi TOEIC Nghe – đọc gồm 48 câu hỏi. Thời gian làm bài dự kiến: 45 - 50 phút (trung bình 1 phút cho một câu hỏi). Yêu cầu của bài là: đọc đoạn văn, tìm và chọn đáp án thích hợp nhất để trả lời những câu hỏi có liên quan đến đoạn văn. Phần thi này thường gồm có 9 đoạn đơn (28 câu hỏi đầu tiên, mỗi đoạn có từ 2-5 câu hỏi) và 4 đoạn đôi (20 câu hỏi cuối, mỗi đoạn đôi có 5 câu hỏi) với các chủ đề như: Các mẫu quảng cáo, thông báo, biểu đồ, thư thương mại, thư cá nhân, fax, bài báo, báo cáo và và các chủ đề liên quan đến kinh doanh, thương mại, du lịch, dịch vụ, văn hóa xã hội, đời sống hàng ngày… * (Thông thường, phần này có 4 dạng câu hỏi: Main idea questions – câu hỏi yêu cầu tìm ý chính, Detail questions- câu hỏi yêu cầu tìm thông tin chi tiết, Inference questions - câu hỏi cần sự suy luận và những câu hỏi liên quan đến từ vựng - Vocabulary questions: a/ Câu hỏi tìm thông tin chi tiết (Detail questions) - How much is the product? - How many kinds of… - What percentage of the….? - When was the email sent?
 6. 6. 21 PHƯƠNG PHÁP LÀM DẠNG BÀI ĐỌC HIỂU (PART 7) PHẦN 2 - How often/ How long/ who…? Đây là những câu hỏi dễ nhất, học sinh cần tìm thông tin nhanh thông qua kỹ năng SCANNING (xem bên dưới) Chú ý tìm tên người, khoản tiền hay thời gian phải chính xác. b/ Câu hỏi tìm ý chính (Main idea questions) - What is being advertised? - What’s the purpose of the letter? - What’s the main idea of this article? - What is being discussed? - What is the reason for this correspondence?... Đây là các câu hỏi đòi hỏi sự tổng hợp thông tin, thường xuất hiện dưới dạng PARAPHRASING (xem bên dưới). Các đáp án thường tóm tắt thông tin được đưa ra ở đoạn đầu tiên hoặc tiêu đề của bài. c/ Câu hỏi suy luận (Inference questions) - Who might use the product? - Who would be most likely to read this advertisement? - What is not mentioned as a way to promote the new product in Sangrila Hotel? Các câu hỏi cái gì KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP đến đòi hỏi thí sinh phải loại trừ các đáp án đã được đề cập đến trong bài vì thế có thể một câu hỏi có từ NOT bằng ba câu hỏi tìm thông tin chi tiết. Các câu hỏi có most likely hoặc might là các câu hỏi không có đáp án trong bài mà đòi hỏi thí sinh phải dự đoán dựa trên các ý trong bài và kinh nghiệm. Đây là các câu hỏi khó nên để lại sau cùng. d/ Câu hỏi từ vựng (Vocabulary questions) . The word“promotion”in paragraph 1, is closest in meaning to … . The phrase“for rent”is closest in meaning to …
 7. 7. 22 LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC PART 7 Các câu hỏi từ vựng có thể được trả lời nhanh chóng nếu học viên biết nghĩa của từ. Trong trường hợp không biết nghĩa học viên cần đọc đoạn văn có chứa từ đó và đoán. - 2 - CHIẾN THUẬT LÀM BÀI a. Với các thí sinh cần đạt mức điểm trên 700TOEIC, nên làm 20 câu hỏi khó ở đoạn đọc đôi trước và làm các câu hỏi ở đoạn đọc đơn ở phần cuối của bài thi. Cách làm này giúp thí sinh dễ cân đối thời gian làm bài ở phần cuối của bài thi. Các thí sinh chỉ cần mức điểm dưới 700 thì làm tuần tự theo thứ tự câu hỏi. Thí sinh cần cân đối thời gian làm bài, trong rất nhiều trường hợp, thí sinh còn nhiều câu chưa làm được khi thời gian đã hết. b. Bài đọc hiểu có bốn dạng câu hỏi: Chi tiết (details),Ý chính (main idea), Suy luận (inference) và Từ vựng (Vocabulary). Thí sinh nên làm các câu hỏi từ dễ đến khó theo thứ tự nêu trên hoặc tuần tự các câu hỏi từ đầu đến cuối và bỏ cách các câu chưa tìm được đáp án về sau. c. Thí sinh cần nắm vững cách hành văn của từng dạng bài đọc hiểu khác nhau (emails/letters/memo/notice/advertisements..) để có thể dễ dàng tìm được nội dung cần thiết. Cuốn sách này sẽ phân tích kỹ từng dạng bài thí sinh có thể gặp phải trong phần đọc hiểu của bài thi TOEIC. Đặc biệt trong video đi kèm sách này, các em sẽ được cô Mai Phương giảng giải kỹ lưỡng phương pháp để tìm câu trả lời trong bài khóa một cách nhanh nhất. d. Skimming và Scanning là hai kỹ năng đọc quan trọng giúp chúng ta có thể thâu tóm được nội dung của toàn bộ bài đọc rất nhanh. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm và vận dụng được hai kỹ năng này trong bài đọc. e. Kỹ thuật Paraphrasing:Trong phần Đọc hiểu của bài thiTOEIC, thí sinh cần nắm được kỹ thuật Paraphrasing bởi vì câu hỏi và đáp án có thể viết lại các ý trong bài theo cách khác đi (ví dụ: dùng từ đồng nghĩa). Nếu thí sinh không nắm được kỹ thuật Paraphrasing thì nhiều khi cảm giác không tìm thấy đáp án ở đâu cả.
 8. 8. 36 LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC PART 7 PHẦN 3: PHÂN TÍCH CÁC DẠNG BÀI ĐỌC HIỂU (KÈM VIDEO) ____________________________________________________________________ DẠNG 1: EMAILS/ LETTERS Questions 1-3 refer to the following letter.
 9. 9. 37 PHẦN 3PHÂN TÍCH CÁC DẠNG BÀI ĐỌC HIỂU (KÈM VIDEO) Hollywood Travel Plus 2498 Broadway Hollywood, CA July 14, 2008 Dear Sir or Madam, I saw your company’s billboard advertisement promoting a package trip to Costa Rica. I am interested in learning more about this offer. The ad listed the price for the package, including airfare and accommodation for 6 nights, as $1,180.This seems like a very cheap price to me, and I’m wondering how it is possible. What type of hotel accommodation is included in the package, and where is it located? I am hoping to stay at a five-star hotel somewhere on the Pacific coast of Costa Rica. If the advertised package does not include such a hotel, are you offering other packages that do? I would appreciate if you could contact me soon to answer my questions, as I am planning a vacation for mid-September. You can call me at my cellphone at 714-555- 24488 Most thankfully, Vicky Siebens 1. Why was the letter written? (A) To describe a recent travel experience (B) To make hotel reservations in a foreign country (C) To request information about a package vacation (D) To complain about a billboard advertisement 2. What feature is Ms. Siebens looking for about a hotel? (A) A friendly atmosphere (B) An affordable price (C) A high quality rating (D) A downtown location 3. When does Ms. Siebens want to take trip?
 10. 10. 38 LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC PART 7 (A) In one week (B) In two weeks (C) In one month (D) In two months Questions 4-5 refer to the following email. From: Lared Petrovski, Office Manager <lared@naracore.com> To: Dan Vickerman, Administration Assistant <vickerman@naracore.com> Re: Tomorrow’s conference preparations Hi Dan, I need you to help me set up the conference room for tomorrow’s event. We have to arrange the tables, set up the audio-visual equipment, and prepare the afternoon tea. The conference starts at noon, so you should start helping me at around 9:30 a.m. If it’s just the two of us, I guess it will take a couple of hours to get everything done. But if there’s anyone else in the administration department who’s available to help, please bring them along. I’d like to get as many people involved in the preparations as possible, so that we can be ready by 11 a.m. Thanks, Lared Petrovski 4. When is the event scheduled to begin? (A) 9:30 (B) 11:00 (C) 11:30 (D) 12:00 5. What does Mr. Petrovski ask Dan Vickerman to do? (A) Ask other people to volunteer (B) Buy some audio-visual equipment (C) Call the administration manager (D) Bring handouts along to the room DẠNG 2: MEMO
 11. 11. 62 LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC PART 7 LUYỆN TẬP ____________________________________________________________________ DẠNG 1: EMAILS/ LETTERS Questions 1-2 refer to the following e-mail. From: Rachel To: Sophie As per our telephone conversation yesterday, I’m sending you the schedule for Mr. John Lehman’s business trip. I would appreciate it if you could book the flights and hotels based on this itinerary. Since he has several meetings scheduled in each city he visits in Europe, please note that Mr. Lehman must take early flights for all of his departures except for the New York to Berlin flight. He has an important lunch reception in New York on May 10th, so the earliest time he can depart is 3 p.m. May 10: New York to Berlin May 13: Berlin to Barcelona May 15: Barcelona to Madrid May 17: Madrid to Firenze May 20: Firenze to New York Based on the information you have given me, I informed Mr. Lehman that there is no direct flight from Firenze to New York that fits his schedule. Therefore, please makesurethathehasatleastthreehourstotransfersoasnottomisshisconnecting flight due to any possible delays. Also, Mr. Lehman would like to change planes in Barcelona, if possible. If you have questions or concerns, please let me know right away.Thank you for your assistance.
 12. 12. 63 PHẦN 3LUYỆN TẬP 1 When does Mr. Lehman have to leave? (A) May 10 (B) May 13 (C) May 15 (D) May 17 A Câu xuất hiện trong bài dẫn đến đáp án: He has an import- ant lunch reception in NewYork on May 10th, so the earliest time he can depart is 3 p.m. Reception: buổi chiêu đãi, tiếp tân. Khi nào thì ông Lehman phải đi? (A) Ngày 10 tháng năm (B) Ngày 13 tháng năm (C) Ngày 15 tháng năm (D) Ngày 17 tháng năm 2 What does Mr. Lehman want to do? (A) Change the departure date from New York (B) Stop over in Amsterdam (C) Transfer in Barcelona (D) Upgrade his flight class B Câu xuất hiện trong bài dẫn đến đáp án: Also, Mr. Leh- man would like tochange planes in Barcelona, if possible. Ông Lehman muốn làm gì? (A) Thay đổi ngày khởi hành từ New York. (B)Nghỉchântại Amsterdam. (C) Đổi chuyến bay ở Barcelona (D) Nâng hạng vé máy bay.
 13. 13. 64 LUYỆN THI TOEIC CẤP TỐC PART 7 Dịch nghĩa bài đọc: Từ: Rachel Tới: Sophie Theo như cuộc trao đổi trên điện thoại của chúng ta ngày hôm qua, tôi sẽ gửi cho anh bản kế hoạch chuyến công tác của ông John Lehman. Tôi sẽ đánh giá cao việc anh có thể đặt vé máy bay và khách sạn dựa theo lịch trình này. Vì ông ấy có một vài cuộc họp được sắp xếp ở mỗi thành phố ông ấy đến thăm ở châu Âu, nên anh hãy lưu ý rằng ông Lehman phải bay chuyến sớm trong tất cả các lần khởi hành ngoại trừ chuyến từ NewYork đến Berlin. Ông ấy phải tham dự một tiệc chiêu đãi quan trọng vào ngày 10 tháng 5 tại NewYork, do đó thời gian sớm nhất ông ấy có thể khởi hành là 3 giờ chiều. 10 tháng 5: New York tới Berlin 13 tháng 5: Berlin tới Barcelona 15 tháng 5: Barcelona tới Madrid 17 tháng 5: Madrid tới Firenze 20 tháng 5: Firenze tới New York Dựa trên thông tin anh cung cấp cho tôi, tôi đã thông báo cho ông Lehman rằng không có chuyến bay trực tiếp nào từ Firenze tới New York phù hợp với kế hoạch của ông ấy.Vì vậy, hãy đảm bảo ông ấy có ít nhất 3 tiếng đồng hồ để chuyển tiếp để không bị lỡ chuyến bay tiếp nối vì bất cứ lý do trì hoãn nào cả. Ngoài ra, ông Lehman muốn thay đổi chuyến bay ở Barcelona, nếu có thể. Nếu anh có câu hỏi hay lo ngại nào, xin báo cho tôi biết ngay. Xin cảm ơn sự hỗ trợ của anh.
 14. 14. 65 PHẦN 3LUYỆN TẬP Questions 3-4 refer to the following letter. WindowWell Ahnan Bros. Installation Co. 16 Pine Street Fraulingham 6161 Dear Friends at Alman Bros. Installation Co., Asthetopproducerofsingleandmulti-panewindows,WindowWellappreciates your company’s commitment to quality. We enthusiastically recommend our durable and stylish windows for any ongoing, or future construction endeavors. For this month only, we are offering special discounted purchasing options to new customers. For large orders, we offer up to 40% savings. Please consult our regionalWindowWell sales representative for more details. Call now, and we’ll even be including a free estimate for your latest project. Additional contact information is available on our website at www.windowwell.com. Let WindowWell help you see clearly. Sincerely yours, Jerry Alman www.windowwell.com

×