Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prilagodbe u nastavi njemačkog jezika za učenike s posebnim obrazovnim potrebama Tamara Jančevski, prof. rehabilitator Mi...
Učenik s posebnim obrazovnim potrebama <ul><li>Dijete s teškoćama </li></ul><ul><li>u razvoju ................... </li><...
Učenik s posebnim obrazovnim potrebama <ul><li>svako dijete koje ima teškoće u učenju (znatno veće od svojih vršnjaka), z...
Učenici usporenog kognitivnog razvoja Učenici s lakom mentalnom retardacijom Učenici graničnih intelektualnih sposobn...
IOOP <ul><li>za svakog učenika s posebnim obrazovnim potrebama treba izraditi Individualizirani odgojno- obrazovni progra...
Koraci u izradi IOOP <ul><li>Inicijalna procjena </li></ul><ul><li>Plan/program podrške </li></ul><ul><li>Vrednovanje i oc...
Inicijalna procjena <ul><li>navesti učenikove </li></ul><ul><li>sposobnosti, </li></ul><ul><li>vještine, </li></ul><ul>...
Plan/program podrške <ul><li>Učenici usporenog kognitivnog razvoja imaju teškoća u području: </li></ul><ul><li>slušne i v...
<ul><li>Prilagođavaju se nastavni sadržaji, vrijeme potrebno za savladavanje određenog nastavnog sadržaja, razina usvajanj...
Postupci prilagođavanja <ul><li>SADRŽAJ </li></ul><ul><li>Usvajanje manjeg broja činjenica (naročito apstrakcija) </li></u...
<ul><li>Složene pojmove i zadatke razložiti i savladavati po koracima </li></ul><ul><li>Poučiti učenika da izrađuje kognit...
<ul><li>SREDSTVA </li></ul><ul><li>postupno uvođenje u apstraktan način mišljenja (neposredna stvarnost- slika- simbol) </...
<ul><li>Individualizirani nastavni listići - </li></ul><ul><li>- izdvojiti bitno i izostaviti suvišne detalje na crtežima...
<ul><li>METODE </li></ul><ul><li>Metoda demonstracije, crtanja i praktičnog rada </li></ul><ul><li>Kod usmenog izlaganja ...
<ul><li>Kod čitanja može biti potrebno primjereno uključivanje i korištenje orijentira </li></ul><ul><li>Omogućiti prep...
<ul><li>OBLICI RADA </li></ul><ul><li>Omogućiti pomoć drugih učenika- točno reći kome se i kako obratiti </li></ul><ul><li...
Vrednovanje i ocjenjivanje <ul><li>Češće kraće provjere manjih nastavnih cjelina </li></ul><ul><li>U pismenim ispitima zna...
<ul><li>Provjeravanje i ocjenjivanje treba djelovati poticajno na učenika </li></ul><ul><li>Razraditi motivacijski plan ak...
<ul><li>Svaki učenik s posebnim obrazovnim potrebama zaslužuje njemu primjereno školovanje! </li></ul>
Literatura <ul><li>Ivančić, Đ., Stančić Z.: Didaktičko- metodički aspekti rada s učenicima s posebnim potrebama (iz knjige...
<ul><li>Guberina- Abramović, D.: Priručnik za rad s učenicima s posebnim potrebama integriranim u razrednu nastavu u osnov...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Prilagodbe za učenike s posebnim obrazovnim potrebama

7 976 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Login to see the comments

Prilagodbe za učenike s posebnim obrazovnim potrebama

 1. 1. Prilagodbe u nastavi njemačkog jezika za učenike s posebnim obrazovnim potrebama Tamara Jančevski, prof. rehabilitator Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Obiteljski centar Virovitičko-podravske županije
 2. 2. Učenik s posebnim obrazovnim potrebama <ul><li>Dijete s teškoćama </li></ul><ul><li>u razvoju ................... </li></ul>Učenik s posebnim obrazovnim potrebama Osoba s invaliditetom <ul><li>oštećenje vida </li></ul><ul><li>oštećenje sluha </li></ul><ul><li>poremećaji glasovno-jezično-govorne komunikacije </li></ul><ul><li>motorički poremećaji i kronične bolesti </li></ul><ul><li>snižene intelektualne sposobnosti </li></ul><ul><li>poremećaji pažnje/hiperaktivnost </li></ul><ul><li>specifične teškoće učenja </li></ul><ul><li>poremećaji u ponašanju i emocionalni poremećaji </li></ul><ul><li>poremećaji iz autističnog spektra </li></ul>
 3. 3. Učenik s posebnim obrazovnim potrebama <ul><li>svako dijete koje ima teškoće u učenju (znatno veće od svojih vršnjaka), zbog čega mu je potrebna posebna odgojno- obrazovna podrška </li></ul><ul><li>najčešće su to učenici usporenog kognitivnog razvoja </li></ul>
 4. 4. Učenici usporenog kognitivnog razvoja Učenici s lakom mentalnom retardacijom Učenici graničnih intelektualnih sposobnosti Učenici iz kulturalno deprivirane sredine
 5. 5. IOOP <ul><li>za svakog učenika s posebnim obrazovnim potrebama treba izraditi Individualizirani odgojno- obrazovni program (IOOP) </li></ul><ul><li>Program izrađuju učitelji i stručni suradnici škole, a roditelji trebaju biti upoznati s time </li></ul>
 6. 6. Koraci u izradi IOOP <ul><li>Inicijalna procjena </li></ul><ul><li>Plan/program podrške </li></ul><ul><li>Vrednovanje i ocjenjivanje </li></ul>
 7. 7. Inicijalna procjena <ul><li>navesti učenikove </li></ul><ul><li>sposobnosti, </li></ul><ul><li>vještine, </li></ul><ul><li>potrebe, </li></ul><ul><li>interese i </li></ul><ul><li>predznanja </li></ul><ul><li>(jake strane, a zatim slabe strane) značajne unutar nastavnog predmeta </li></ul><ul><li>suradnja s profesorom hrvatskog jezika </li></ul>
 8. 8. Plan/program podrške <ul><li>Učenici usporenog kognitivnog razvoja imaju teškoća u području: </li></ul><ul><li>slušne i vidne percepcije </li></ul><ul><li>pamćenja </li></ul><ul><li>pažnje </li></ul><ul><li>mišljenja </li></ul><ul><li>govorne recepcije i ekspresije </li></ul><ul><li>i </li></ul><ul><li>adaptivnom ponašanju </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Prilagođavaju se nastavni sadržaji, vrijeme potrebno za savladavanje određenog nastavnog sadržaja, razina usvajanja nastavnog sadržaja te nastavne metode, oblici i sredstva rada </li></ul><ul><li>S obzirom na utvrđene sposobnosti i teškoće učenika primjenjuju se razni postupci prilagođavanja </li></ul>
 10. 10. Postupci prilagođavanja <ul><li>SADRŽAJ </li></ul><ul><li>Usvajanje manjeg broja činjenica (naročito apstrakcija) </li></ul><ul><li>Povezivanje sadržaja sa svakodnevnim životom </li></ul><ul><li>Duže vremensko razdoblje za usvajanje nekih tema </li></ul><ul><li>Koristiti prerađene, sažete, jednostavnije tekstove </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Složene pojmove i zadatke razložiti i savladavati po koracima </li></ul><ul><li>Poučiti učenika da izrađuje kognitivne mape </li></ul><ul><li>Stupnjevito pružanje pomoći s namjerom postupnog poticanja sve veće samostalnosti u radu </li></ul>
 12. 12. <ul><li>SREDSTVA </li></ul><ul><li>postupno uvođenje u apstraktan način mišljenja (neposredna stvarnost- slika- simbol) </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Individualizirani nastavni listići - </li></ul><ul><li>- izdvojiti bitno i izostaviti suvišne detalje na crtežima i slikama </li></ul><ul><li>- u tekstu povećati razmake </li></ul><ul><li>- istaknuti važno uokvirivanjem, uokvirivanjem, podcrtavanjem , mijenjanjem boje tiska/papira </li></ul><ul><li>- zadavati manji broj zadataka i rasporediti ih po težini (lakši- teži- lakši) </li></ul>markiranjem
 14. 14. <ul><li>METODE </li></ul><ul><li>Metoda demonstracije, crtanja i praktičnog rada </li></ul><ul><li>Kod usmenog izlaganja približiti se učeniku, primijeniti kraće i razgovijetne rečenice s poznatim ili objašnjenim novim riječima uz slikovno predočavanje sadržaja te češće ponavljati i provjeravati razumijevanje </li></ul><ul><li>U razgovoru pomagati učeniku pomoćnim pitanjima </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Kod čitanja može biti potrebno primjereno uključivanje i korištenje orijentira </li></ul><ul><li>Omogućiti prepisivanje u dijelovima ili istaknuti samo rečenice bitne za prepisivanje </li></ul><ul><li>Kod diktiranja prilagoditi tempo i dužinu izlaganja ili provoditi selekcionirano diktiranje </li></ul><ul><li>Dati kompozicijske smjernice za samostalne pismene radove te podsjetiti na osnovna pravopisna pravila i oblike u kojima učenik najčešće griješi </li></ul>
 16. 16. <ul><li>OBLICI RADA </li></ul><ul><li>Omogućiti pomoć drugih učenika- točno reći kome se i kako obratiti </li></ul><ul><li>Koristiti različite oblike grupnog rada </li></ul>
 17. 17. Vrednovanje i ocjenjivanje <ul><li>Češće kraće provjere manjih nastavnih cjelina </li></ul><ul><li>U pismenim ispitima znanja koristiti zadatke nadopunjavanja, uspoređivanja, dvočlanog ili mnogočlanog izbora </li></ul><ul><li>Ocjenjivati u usporedbi s inicijalnim predznanjem, a ne s ostatkom razreda </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Provjeravanje i ocjenjivanje treba djelovati poticajno na učenika </li></ul><ul><li>Razraditi motivacijski plan ako je potrebno </li></ul><ul><li>Razvijati sposobnost samoocjenjivanja </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Svaki učenik s posebnim obrazovnim potrebama zaslužuje njemu primjereno školovanje! </li></ul>
 20. 20. Literatura <ul><li>Ivančić, Đ., Stančić Z.: Didaktičko- metodički aspekti rada s učenicima s posebnim potrebama (iz knjige “Do prihvaćanja zajedno: integracija djece sa posebnim potrebama”) </li></ul><ul><li>www.mzos.hr- Učenici s posebnim obrazovnim potrebama </li></ul><ul><li>S vama, polugodišnjak Hrvatske udruge za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama “IDEM”, broj 4/5 (2006./2007.) </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Guberina- Abramović, D.: Priručnik za rad s učenicima s posebnim potrebama integriranim u razrednu nastavu u osnovnoj školi, Šk, Zg, 2005. </li></ul>

×