Елица Кубадинова (Glovo)

Octopus Events
Octopus EventsOctopus Events
Growth Challenges
Лектор
Елица Кубадинова | Head of sales | Glovo
Казвам се Елица Кубадинова - ръководител отдел
продажби в Glovo България, част от групата на
Delivery Hero.
Започнах кариерата си в сферата на
ресторантьорството през 2010, малко след това
получих предложение да се включа в екипа на
foodpanda България като търговски представител.
Две години по-късно вече оглавявах търговския
екип. След сливането на foodpanda и Glovo запазих
позицията си и вече 8 години и половина съм част
от динамиката на този бизнес и работя с екип от
млади и амбициозни хора.
2013
● 4 служители
● 6 ресторанта
● 3 поръчки
● 0 % сваляне на апликация
ОТ СТАРТА …
● 0 промоции
● Без доставка
СОФИЯ
ПЛОВДИВ
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
ПЛЕВЕН
СТАРА
ЗАГОРА
ПЕРНИК
ЛОВЕЧ
ЯМБОЛ
ШУМЕН
ДОБРИЧ
МОНТАНА
ПАЗАРДЖИК
ГАБРОВО
ДО СЕГА
2022
СЛИВЕН
РУСЕ
БЛАГОЕВГРАД ХАСКОВО
КЪРДЖАЛИ
● Над 100
слyжители
● Над 2000
ресторанта
● Над 76%
сваляне на
апликацията
● Опция за поръчка на всичко с
доставка до 35мин.
● Над 1500
промоции
● Доставка в
над 20 града
● Над 150
магазина
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА РАСТЕЖА
ЕКИП
ПАРТНЬОР
ПАРТНЬОРИ
Дефиниране на проблема
Анализиране на данни
Вземане на решение
Прилагане на алтернативни методи
Изграждане на доверие
Създаване на дългосрочни отношения
ЕКИП
у
с
п
е
х
и
индивидуал
ен
подход
м
о
т
и
в
а
ц
и
я
и
з
г
р
а
ж
д
а
н
е
н
а
д
о
в
е
р
и
е
о
б
у
ч
е
н
и
я
о
б
р
а
т
н
а
в
р
ъ
з
к
а
презвикате
лства
п
о
с
т
о
я
н
с
т
в
о
ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД КЪМ ЕКИПА
Бързакът
Внимател
ният
Самоувере
ният
МОТИВАЦИЯ
КОГО
o Екипа
o Ръководителите
o Контракора
o Себе си
КАК
o Анализ на фактори
o Съставяне на
мотивационни профили
o Мотивационни
разговори
o Лидерство в екипа
КОГА
o В началото на
проекта
o При успех
o При неуспех
o В края на проекта
КЪМ КАКВО
o Висока
работоспособност
от началото до края
на проекта
ЦЕННОСТИ
БЛАГОДАРЯ ВИ!
ВЪПРОСИ
@elitsa.kubadinova@glovoapp.com
+359878991705
1 sur 10

Contenu connexe

Plus de Octopus Events(20)

Боби Петров (datenwerk)Боби Петров (datenwerk)
Боби Петров (datenwerk)
Octopus Events81 vues
Илиян Опрев (Artery Team)Илиян Опрев (Artery Team)
Илиян Опрев (Artery Team)
Octopus Events186 vues
Явор Сяров (Rocket Studio)Явор Сяров (Rocket Studio)
Явор Сяров (Rocket Studio)
Octopus Events87 vues

Елица Кубадинова (Glovo)