Publicité

Благовест Иорданов (ID Consult)

Octopus Events
2 Nov 2022
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Благовест Иорданов (ID Consult)(20)

Publicité

Благовест Иорданов (ID Consult)

 1. БЛАГОВЕСТ ЙОРДАНОВ Предстоящата миграция към GA4
 2. ● 10+ години опит в дигиталния маркетинг ● 25+ години продажбен опит в различни компании и индустрии ● Фокусиран в осигуряването на точни, верни и надеждни данни и анализи за управление и оптимизация на дигиталния бизнес Лектор Благовест Йорданов | Управляващ съдружник | ID - Digital Consulting
 3. Какво се случва? Сравнение на GA4 и GA3 GA4 - Предимства и недостатъци Какво можем да правим с GA4? Планиране на миграцията Темите днес
 4. Какво се случва?
 5. 01.07.2023 – Universal Analytics спира записването на хитове Налага се имплементация на GA4 (или друго аналитично решение 😂) GA4 използва друга схема на данните Миграция на събирането (front-end и back-end) Различен фокус - нов подход към обработката и визуализирането на данните Възприемане на новите измервателни концепции Aдаптиране на текущия процес на обработка, анализ и рапортуване на данните Експорт на историческите GA3 данните - ще имате достъп до тях за ограничен период от време
 6. Ориентиран към по-големи бизнеси - изисква повече знания и експертиза за планиране на събирането и работата с данните Различен интерфейс - липсват познатите отчети Частична несъвместимост с ключови GA3 метрики и дименсии (bounce rate, users, new users, sessions…). Данните ще са различни от GA3… но може просто да сте объркали нещо 😕 Дава повече препоръки и по-малко сурови данни на ниво потребителски интерфейс Няма удобен начин за сравнение на GA3 и GA4 данните Използва AI/ML за да генерира препоръки и потребителски сегменти Впечатления от GA4
 7. GA3 vs GA4 Сравнение
 8. Нов начин на събиране на данните User centric – обединява данните от WEB и APP Използва Streams за дефиниране на източниците на данни Активностите се измерва чрез Събития (Events) Полезната информация се подава под формата на Event parameters (вместо Custom dimension) към даден Event Автоматично събиране (за WEB): page_view, click, file_download, scroll, video engagement и др. Възможност за създаване на Custom Events от текущо подаваните стойности на Events и техните Parameters Регистриране на Custom parameters като Custom dimensions
 9. Обединяване на данните между WEB и APP Замества Hits с Events Различно дефиниране на Sessions и измерване чрез естимация на уникалните Sessions IDs Статистическо моделиране замества бисквитките Експорт към BigQuery за последваща (платена) обработка Фокус на измерването
 10. GA4 Предимства и недостатъци
 11. o Предвижда потребителските действия чрез predictive metrics. o Изчислява User LTV и свързани с него сегменти/кохорти o Повече възможност за създаване/експорт на интересни аудитории o Възможност за създаване на много по- комплексни конверсии (вместо лимитираните Goals) o Подобрени настройки за User Privacy (IP анонимизиране, работа без бисквитки) o Безплатен експорт на суровите данни в BigQuery o Cross-platform измерване на потребителската активност o Измерване без бисквитки o Подобрени User engagement метрики, заместват Bounce rate, Unique Pageviews o Повече Custom dimensions & Metrics (50 срещу 25) o Възможност за персонализиране на „стандартните“ UI отчети o Гъвкаво създаване на custom отчети (меню Explorations), достъп до Template Gallery o По-голям фокус върху User journey Предимства
 12. o Не се поддържат Views o Силно ограничени възможности на филтрите o Custom dimensions логиката o Липсват готови отчети o Не поддържа автоматизации o Няма Custom Channel Grouping o Моделирането на потребителското поведение като метод за измерване ще създава казуси с атрибутирането на конверсиите по канали o Липса на детайлна техническа документация Недостатъци
 13. Какво можем да правим с GA4?
 14. Key-value pairs transaction_id: "T_12345" value: 25.42 …….
 15. User ID
 16. А с GA3 не ставаше ли?
 17. GA4 Планиране на миграцията
 18. Етап 0 - Използвайте консултант. Ще Ви спести СКЪПИ грешки, усилия и години ненужно изучаване на материята. Етап 1 – Дискусия с DEV екипа Ви как ще бъдат подавани данните – през GTM/dataLayer или през gtag.js. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ И ДВЕТЕ! Етап 2 – Дефиниране и документиране на Custom събитията и специфичните Event parameters Етап 3 – Имплементация и валидиране на front-end подаването на данните Етап 4 – Валидиране на данните в GA4 и сравнение с тези от GA3 и ERP! Етап 4.1 – Валидиране на данните в BigQuery, ако има ресурс за това. Някои Event parameters НЕ СЕ визуализират в GA4 интерфейса/. Етап 5 – Намиране на разликите между GA4 и GA3 и причините за тях. Анализ дали са очакваните или девиация, поради грешно събиране Етап 6 – Създаване на Explorations, Конверсии и Аудитории и обучение на екипите
 19. Благовест Йорданов +359 889 454447 blago@idconsult.bg Благодаря за вниманието!

Notes de l'éditeur

 1. Както обичайно в живота, всяко предимство върви в комплект с недостатъци.
 2. Това е гъвкава и напълно абстрактна схема за работа с данните. Но, тя изисква по-добро планиране и познаване на целия процес от събиране до анализа им.
Publicité