Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

DBI - migawki

 1. Bezpiecznie w wirtualnym świecie SAFE IN THE VIRTUAL WORLD
 2. TURN ON YOUR COMPUTER ONLY IF THE ADULT IS AT HOME. Nie podawaj swoich danych, a gdy jednak podasz je, powiedz mamie, powiedz tacie, a wszystko ułoŜy się. Włączaj komputer tylko wtedy, gdy ktoś dorosły jest w domu.
 3. Do not trust enyone you met In the Internet. Nie ufaj osobie poznanej przez Internet. Nigdy nie moŜesz być pewien, kim Mieć Internet – fajna rzecz, kaŜdy go powinien mieć. ona naprawdę jest. MoŜna pograć i pogadać, ale trzeba teŜ uwaŜać, Mówi, Ŝe ma 8 lat, ale a szczególnie na obcego, co chce Twoim być kolegą. moŜe mieć 40!
 4. Do not trust enyone you met In the Internet. Internecie, Internecie – przyjacielu dzieci na całym świecie. - Nie poznawaj mnie z obcymi, choćby byli bardzo mili. - Działaj sprawnie, działaj cicho, aby mnie nie wzięło licho.
 5. Nie podawaj swoich danych, Nie podawaj swoich danych, bo tam siedzą dwa bałwany, bo to niebezpieczne jest, jeden dobry, drugi zły, i gdy tylko podasz je, nie wiadomo na którego trafisz Ty! złego coś napotka Cię. Nie zdradzaj nikomu swojego imienia ani adresu! Nie mów teŜ, ile masz lat i do jakiej szkoły chodzisz. Nie podawaj numeru telefonu. Do not share your address and do not tell your real name to anyone in the Internet.
 6. Create your own nickname. nickname. Wymyśl sobie jakiś fajny nick , czyli internetowy pseudonim. Nie podawaj w nim daty urodzenia ani wieku. Świat kolorowy jest odlotowy. Świat internetowy jest dla dzieci i dla Dody.
 7. Nie podawaj w nim daty urodzenia ani wieku. Wykorzystaj imię bohatera ulubionego filmu lub słowo z piosenki. UŜyj swojej fantazji. Na pewno wymyślisz coś ciekawego! Create your own nickname. nickname.
 8. TAKE CARE ABOUT YOUR PASSWORD. Dbaj o swoje hasło jak o największą tajemnicę. Wymyśl takie, które Nie podawaj hasła w Necie, będzie trudne do odgadnięcia. w tym upartym świecie.
 9. Gdy coś Cię przestraszy lub zaniepokoi, wyłącz monitor i powiedz o tym W Internecie mądrym bądź, dorosłemu. Powiedz teŜ, jeśli szukając dorosłego o pomoc proś! informacji, trafiłeś na stronę, która namawia do nienawiści lub do czegoś dziwnego. If something will worry Or scary you, just turn your display off and tell about it an adult.
 10. Think before you will send an e-mail, a Message Or an SMS. Pomyśl kilka razy, zanim wyślesz wiadomość, e-mail czy smsa. Kiedy klikniesz „wyślij”, nie moŜna juŜ tego cofnąć.
 11. DO NOT MEET WITH PERSONS YOU MET Nie spotykaj się z osobami poznanymi przez IN THE INTERNET! Internet! Zawsze skonsultuj to z rodzicami. Zabierz na pierwsze spotkanie zaufanego dorosłego lub przynajmniej kolegę lub koleŜankę.
 12. DO NOT ANNOY OTHER PEOPLE. Nie dokuczaj innym. Pamiętaj, Ŝe w Internecie obowiązuje zasada nieuŜywania brzydkich słów. Traktuj innych tak, jak byś chciał, Ŝeby Ciebie traktowano.
 13. Take care about your friends’ safety. Dbaj o bezpieczeństwo swoich Nie podawaj nikomu ich danych, przyjaciół. nie publikuj zdjęć bez ich zgody.
 14. Zabezpiecz komputer. UŜywaj dobrego programu antywirusowego, dbaj by baza wirusów była aktualna. PROTECT YOUR COMPUTER. Wyjdź, robaczku, z komputera, bo mi cały program zŜerasz. Mam na ciebie antywira, więc stąd szybko się zabieraj. Dobra rada nasza taka - antywirus na robaka.
 15. Respect the law of property In the Internet. Szanuj prawo własności w Sieci. Zawsze podawaj źródło pochodzenia materiałów znalezionych w Internecie.
 16. Nasz komputer jest cichutki, Odliczamy więc minutki. Nasz komputer odpoczywa – Nasza mama jest szczęśliwa. Długie korzystanie z komputera szkodzi zdrowiu i moŜe być przyczyną wielu innych problemów, np. w szkole. Remember, long-lasting using a computer is long- damaging for your health and may cause a lot of other problems.
 17. Komputery są bezpieczne, Do nauki uŜyteczne. Nie zapominaj o sporcie i innych rozrywkach, nie związanych z komputerami i Internetem.
 18. We will be happy if you use our recommendations. Będziemy szczęśliwi, jeśli zastosujecie się do tych zasad. Wasi nauczyciele
 19. WARTO ZAJRZEĆ
Publicité