ТТШ .docx

O

com

7-р анги ТТШ асуултууд ТҮҮХ
1.Дундад зууны өмнөх үеийг
А эртний В өмнөх үе С шинэ үе D.Пап ламын үе
2.Эргүний гүний монгол,30 татар, 9татар зэргийн нийтлэг тал юу вэ?
А.Нийт монголчуудыг нэрлэх нэр
В.татарын 3 өөр нэр
С.монгол улстай огт холбоогүй D.хятадтай холбоотой
3.Монголын эртний олонх аймаг ямар шашин шүтдэг байсан вэ?
А.Христийн В.Загалмайн С.Бөөгийн шашин D.Пап лам
4.Нируган хэмээх үг ямар утгатай үг вэ?
А.нуруу В.Малгай С.Могой D.Пап ламын бичиг
5.Эдгээрээс аль нь бичгийн эх сурвалж хамаарах вэ?
А.Өгөөдэй хааны зоос В.Чингис хааны зураг С.Монголын эртний эсгий гэр D.Пап
ламын бичиг
6.Монголчуудыг эрхэлж аж ахуйгаар 2 ангилдаг..
А.Малчин анчин В.Худалдаачин Захчин С.Наймаачин,эмч
7.Шинэ үеийн өмнөх үеийг
А эртний В өмнөх үе С шинэ үе D.дундад зуун
8.Эрт дээр үеээс монголчууд....эрхэлж байсан
А.Мал аж ахуй В.Худалдаа С.газар тариалан D.түүвэр
9.Алангоо эхийн домог дээр хэдэн хүүтэй гэж гардаг вэ?
А,15 В,9 С3 D20
10.555 онд Жужан улс мөхсний дараа монголчууд....очиж нутаглсан
А.Эргүнэ гүн В.хятад С.Орос D.дундад оронд
9-р ангийн түүх
1.Окятбрийн эргэлт ямар улсад гарсан вэ?
А.Орос В.Хятад С.Монгол
2.Окябрийн эргэлт гарснаар шинээр Большевникуудын бүлгэмийн удирдагч.......Орос
улсын төрийн эрх мэдлийг гартаа оруулсан.
А.Распутин В.Гержинев С.Ленин D. Дастониров
3.Дэлхийн II дайнд нийт.... хүн амь үрэгдсэн гэсэн тоон баримт бий..
А.15 сая В.289 сая С.40 гаруй сая D.52 сая
4.Динамитийг зохион бүтээсэн хожим тэр хүний нэрээр шинжлэх ухааны томоохон
шагналыг олгох болсон.
А.Нобель В.Ньютон С.Архимед D.Да винчи
5.Дэлхийн 1 дайн гарсан шалтгаан нь...
А.Франсис ферлинан буудаж хороосон В.Магеллан Хороосон С.Итали Франц газрын
маргаан
6.Санкт петербург хотод болсон бослого ажил хаялт дээр анх эмэгтэй ажилчид ямар
лоозон барьж жагсаал хийсэн вэ?
А.Дайн В.Энх тайван С.Талх D.үйлдвэрлэл
7.1921 оны 3 сарын 18 өдөр ямар үйл явдал болсон вэ?
А.Дайн гарсан В.Хиагт хотыг чөлөөлсөн С.Их хаан өргөмжлөгдсөн D.Монгол сонгууль
явуулсан
8.1921 оны 7 сарын 11 өдөр ямар түүхэн үйл явдал гарсан вэ?
А.Жагсаал болсон В.Ардын хувьсгал С.Шалгалт болсон D.Сургууль нээгдсэн
9.Цэргийн яамны дарга....
А.Сүхбаатар В.Бодоо С.Данзан D.Хүслэн
10.гадаад яам...
А.Сүхбаатар В.Бодоо С.Данзан D.Хүслэн
10-анги сонгон
1.Гэрлэх хэлбэрүүдийг зөв харгалзуулна уу?
1 Моногами гэр бүл A Нэг эмэгтэй олон нөхөртэй гэрлэх
2 Полиандр гэр бүл B Нэг эрэгтэй олон эхнэртэй гэрлэх
3 Полигени гэр бүл C Нэг эрэгтэй нэг эмэгтэй хоорондоо гэрлэх
А. 1b2a3c В. 1a2c3b С. 1c2b3a
2.Дэлхийн улс ба улс бус оролцогчид хоорондын олон талт харилцаа, тэдний гадаад
бодлого, үйл ажиллагааг судалдаг нийгмийн шинжлэх ухааны салбарыг хэрхэн
нэрлэдэг вэ?
a. Дипломат харилцаа b. Гадаад харилцаа
c. Олон талт харилцаа d. Олон улсын харилцаа
3. Бүрэн эрхт улс ямар тохиолдолд олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгддөг вэ?
a. Европын холбоонд элссэнээр
b. НҮБ-ын гишүүн болсноор
4. Олон улсын харилцааны “ улс” оролцогчдын ангилалд аль нь хамаарахгүй вэ?
a. Их гүрэн b. Дунд улс c. Бага улс d. Хөгжингүй улс
5. Олон улсын харилцаанд улс орныг бүрэн бус хүлээн зөвшөөрснийг
..................................... гэж нэрлэдэг.
a. Статус кво b. Де-факто c. Автономит d. Де-юре
6. “Мөнхийн дайсан гэж байхгүй, мөнхийн хөрш байдаг ” гэж хэн хэлсэн бэ?
a. А.Линколин b. М.Вебер c. К.Маркс d. У.Черчилль
7. Доорх өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу?
1 Их
гүрэн
a Олон улсын харилцаанд нөлөө багатай ч өөрийн тусгаар тогтнол,
газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах арга хэрэгсэлтэй байдаг
ядуу улс.
2 Дунд
улс
b Өөрийн ойрын хүрээлэлдээ ялангуяа хөрш улсууд, бүс нутагтаа
баттай нөлөөлдөг, голчлон тогтвортой эдийн засгийн хөгжилтэй
улсууд байдаг
3 Бага
улс
c Өөрийн аюулгүй байдлыг төдийгүй хөрш, холбоотой улсууд, бүс
нутгийн аюулгүй байдлыг хангах хүчин чадалтай байдаг
a. 1a 2c 3b b. 1c2b3a c. 1b 2c 3a d. 1c 2a 3b
8.Ёрөөл ангид аль нь хамаарах вэ?
А.Баян В.Эмч С.Орон гэргүй
9.хэрэв шинээр гэрлэсэн хосууд нөхрийн талд амьдрах бол.... юм
А.неолокаль В.Патериокоаль С.Материокаль
10.нэг нь нөгөөгийн өмч болж байдаг,дайн өр төлөөс,тоталитар дэглэм үед үүсдэг
давхраажилтын хэв маяг ..
А.боолчлол В.Язгуур С.Каст
11.Голчлон Ази улсуудад оршиж байсан,хэрэв багш болж төрсбн бол насан туршдаа
багш бол үлдэх хэв маяг...
А.боолчлол В.Язгуур С.Каст
12.Хааны хүү дараагийн хаан болох ёстой гэсэн бол энэ дундад зуунд байсан
давхраажилтын хэв маяг
А.боолчлол В.Язгуур С.Каст
13. Өөрийн аюулгүй байдлыг төдийгүй хөрш, холбоотой улсууд, бүс нутгийн аюулгүй
байдлыг хангах хүчин чадалтай байдаг улсыг...
А.Их гүрэн В.Дунд С.Бага улс
14. Олон улсын харилцаанд нөлөө багатай ч өөрийн тусгаар тогтнол, газар нутгийн
бүрэн бүтэн байдлыг хангах арга хэрэгсэлтэй байдаг ядуу улс.
А.Их гүрэн В.Дунд С.Бага улс
15. Олон улсын харилцаанд улс орныг бүрэн хүлээн зөвшөөрснийг .....................................
гэж нэрлэдэг.
a. Статус кво b. Де-факто c. Автономит d. Де-юре
10-ани заавал судлах 10а анги
1. Бүх нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн Үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомж нь хүн
бүрт тэгш үйлчлэх явдлыг эрх зүйн шинжлэх ухаанд хэрхэн нэрлэдэг вэ?
a. Үндсэн хуулийн суурь зарчим b. Эрх зүйд захирагдах ёс c. Тэгш байдал d. Тэгш эрх
2.Дараах бодомжуудаас бурууг олно уу?
a. Хүний эрхэм чанар нь хүн бүрд адилхан байдаг
b. Хүнээс хүний эрхэм чанарыг нь салгаж бодоггүй
c. Хүний эрхэм чанарт халдаж болохгүй
d. Хүний эрхэм чанар нь үл хэмжигдэх үнэт зүйл
e. Алдаатай бодомж алга
3. НҮБ хэдэн онд “Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал” хэмээх баримт бичгийг батлан
гаргасан бэ?
a. 1924 он b. 1940 он c. 1941 он d. 1948 он
4. 18 наснаас эхлэн иргэний эрх зүйн чадамжийн аль ангилалд хамаарах вэ?
а. Эрх зүйн чадамжгүй b. Эрх зүйн бүрэн чадамж с. Эрх зүйн бүрэн бус чадамж d. Эрх
зүйн заримдаг чадамж e. Эрх зүйн боломжит чадамж
5. Эрх зүйн заримдаг чадамжтай хүн гэж хэнийг хэлэх вэ? а. 14-18 хүртэлх насны
хүүхэд b. 18- аас дээш насны хүмүүс с. 7-14 хүртэлх насны хүүхэд d. 7 хүртэлх насны
хүүхэд e. 16 хүртэлх насны хүүхэд
. Хүний эрхийн төлөө тэмцэгчдийн үзэл баримтлалыг зөв харгалзуулна уу?
6 Мартин Лютер
Кинг
a Нэг хүүхэд, нэг багш, нэг үзэг, нэг ном дэлхийг өөрчилж
чадна.
7 Элеанор
Рузвельт
b “Надад мөрөөдөл бий”
8 Малала
Юсуфзай
c Хүний эрх нь энгийн зүйлээс эхэлдэг.Хүн эрхээ эдлэхийн тулд
ямар эрхтэйгээ мэдэх хэрэгтэй.
9. Эрх зүйн бүрэн бус чадамжтай хүн гэж хэнийг хэлэх вэ? а. 14-18 хүртэлх насны
хүүхэд b. 18- аас дээш насны хүмүүс с. 7-14 хүртэлх насны хүүхэд d. 7 хүртэлх насны
хүүхэд e. 16 хүртэлх насны хүүхэд
10. Эрх зүйн чадамжгүй хүн гэж хэнийг хэлэх вэ? а. 14-18 хүртэлх насны хүүхэд b. 18-
аас дээш насны хүмүүс с. 7-14 хүртэлх насны хүүхэд d. сэтгэцийн өвчтэй хүн

Recommandé

History par
HistoryHistory
HistoryBaterdene Tserendash
856 vues7 diapositives
түүх 2012 par
түүх  2012түүх  2012
түүх 2012Burmaa Ganbaatar
1.7K vues9 diapositives
түүх хувилбар D par
түүх хувилбар Dтүүх хувилбар D
түүх хувилбар Dtungalag
3.8K vues7 diapositives
түүх хувилбар D par
түүх хувилбар Dтүүх хувилбар D
түүх хувилбар Dtungalag
458 vues7 diapositives
түүх хувилбар C par
түүх хувилбар Cтүүх хувилбар C
түүх хувилбар Ctungalag
1K vues9 diapositives
түүх хувилбар C par
түүх хувилбар Cтүүх хувилбар C
түүх хувилбар Ctungalag
397 vues9 diapositives

Contenu connexe

Similaire à ТТШ .docx

800.mn - 2013 ЭЕШ Монголын түүх А хувилбар by byambaa avirmed par
800.mn - 2013 ЭЕШ Монголын түүх А хувилбар by byambaa avirmed800.mn - 2013 ЭЕШ Монголын түүх А хувилбар by byambaa avirmed
800.mn - 2013 ЭЕШ Монголын түүх А хувилбар by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
161 vues7 diapositives
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed par
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
62 vues7 diapositives
Niigmiin tuhai medleg-4 par
Niigmiin tuhai medleg-4Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4tulgaa14
2.7K vues8 diapositives
800.mn - 2013 Монголын түүх Хувилбар Б by byambaa avirmed par
800.mn  - 2013 Монголын түүх Хувилбар Б by byambaa avirmed800.mn  - 2013 Монголын түүх Хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2013 Монголын түүх Хувилбар Б by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
155 vues7 diapositives
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed par
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
71 vues7 diapositives
2021A_1-34.docx par
2021A_1-34.docx2021A_1-34.docx
2021A_1-34.docxDulamkhandGantulga
72 vues7 diapositives

Similaire à ТТШ .docx(20)

800.mn - 2013 ЭЕШ Монголын түүх А хувилбар by byambaa avirmed par Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2013 ЭЕШ Монголын түүх А хувилбар by byambaa avirmed800.mn - 2013 ЭЕШ Монголын түүх А хувилбар by byambaa avirmed
800.mn - 2013 ЭЕШ Монголын түүх А хувилбар by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed par Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
Niigmiin tuhai medleg-4 par tulgaa14
Niigmiin tuhai medleg-4Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4
tulgaa142.7K vues
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed par Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Монгол улсын түүх ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
монголын түүх судлал par tungalag
монголын түүх судлалмонголын түүх судлал
монголын түүх судлал
tungalag1.3K vues
монголын түүх судлал par tungalag
монголын түүх судлалмонголын түүх судлал
монголын түүх судлал
tungalag1.3K vues
монголын түүх судлал par tungalag
монголын түүх судлалмонголын түүх судлал
монголын түүх судлал
tungalag654 vues
монголын түүх судлал par tungalag
монголын түүх судлалмонголын түүх судлал
монголын түүх судлал
tungalag4K vues
монголын түүх судлал par tungalag
монголын түүх судлалмонголын түүх судлал
монголын түүх судлал
tungalag1.1K vues
Niigmiin tuhai medleg-1 par tulgaa14
Niigmiin tuhai medleg-1Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1
tulgaa146.7K vues
монголын нуц товчооны тест par erka0903
монголын нуц товчооны тестмонголын нуц товчооны тест
монголын нуц товчооны тест
erka09035.6K vues
монголын нуц товчооны тест par erka0903
монголын нуц товчооны тестмонголын нуц товчооны тест
монголын нуц товчооны тест
erka0903919 vues

ТТШ .docx

  • 1. 7-р анги ТТШ асуултууд ТҮҮХ 1.Дундад зууны өмнөх үеийг А эртний В өмнөх үе С шинэ үе D.Пап ламын үе 2.Эргүний гүний монгол,30 татар, 9татар зэргийн нийтлэг тал юу вэ? А.Нийт монголчуудыг нэрлэх нэр В.татарын 3 өөр нэр С.монгол улстай огт холбоогүй D.хятадтай холбоотой 3.Монголын эртний олонх аймаг ямар шашин шүтдэг байсан вэ? А.Христийн В.Загалмайн С.Бөөгийн шашин D.Пап лам 4.Нируган хэмээх үг ямар утгатай үг вэ? А.нуруу В.Малгай С.Могой D.Пап ламын бичиг 5.Эдгээрээс аль нь бичгийн эх сурвалж хамаарах вэ? А.Өгөөдэй хааны зоос В.Чингис хааны зураг С.Монголын эртний эсгий гэр D.Пап ламын бичиг 6.Монголчуудыг эрхэлж аж ахуйгаар 2 ангилдаг.. А.Малчин анчин В.Худалдаачин Захчин С.Наймаачин,эмч 7.Шинэ үеийн өмнөх үеийг А эртний В өмнөх үе С шинэ үе D.дундад зуун 8.Эрт дээр үеээс монголчууд....эрхэлж байсан А.Мал аж ахуй В.Худалдаа С.газар тариалан D.түүвэр 9.Алангоо эхийн домог дээр хэдэн хүүтэй гэж гардаг вэ? А,15 В,9 С3 D20 10.555 онд Жужан улс мөхсний дараа монголчууд....очиж нутаглсан А.Эргүнэ гүн В.хятад С.Орос D.дундад оронд
  • 2. 9-р ангийн түүх 1.Окятбрийн эргэлт ямар улсад гарсан вэ? А.Орос В.Хятад С.Монгол 2.Окябрийн эргэлт гарснаар шинээр Большевникуудын бүлгэмийн удирдагч.......Орос улсын төрийн эрх мэдлийг гартаа оруулсан. А.Распутин В.Гержинев С.Ленин D. Дастониров 3.Дэлхийн II дайнд нийт.... хүн амь үрэгдсэн гэсэн тоон баримт бий.. А.15 сая В.289 сая С.40 гаруй сая D.52 сая 4.Динамитийг зохион бүтээсэн хожим тэр хүний нэрээр шинжлэх ухааны томоохон шагналыг олгох болсон. А.Нобель В.Ньютон С.Архимед D.Да винчи 5.Дэлхийн 1 дайн гарсан шалтгаан нь... А.Франсис ферлинан буудаж хороосон В.Магеллан Хороосон С.Итали Франц газрын маргаан 6.Санкт петербург хотод болсон бослого ажил хаялт дээр анх эмэгтэй ажилчид ямар лоозон барьж жагсаал хийсэн вэ? А.Дайн В.Энх тайван С.Талх D.үйлдвэрлэл 7.1921 оны 3 сарын 18 өдөр ямар үйл явдал болсон вэ? А.Дайн гарсан В.Хиагт хотыг чөлөөлсөн С.Их хаан өргөмжлөгдсөн D.Монгол сонгууль явуулсан 8.1921 оны 7 сарын 11 өдөр ямар түүхэн үйл явдал гарсан вэ? А.Жагсаал болсон В.Ардын хувьсгал С.Шалгалт болсон D.Сургууль нээгдсэн 9.Цэргийн яамны дарга.... А.Сүхбаатар В.Бодоо С.Данзан D.Хүслэн 10.гадаад яам... А.Сүхбаатар В.Бодоо С.Данзан D.Хүслэн 10-анги сонгон 1.Гэрлэх хэлбэрүүдийг зөв харгалзуулна уу? 1 Моногами гэр бүл A Нэг эмэгтэй олон нөхөртэй гэрлэх 2 Полиандр гэр бүл B Нэг эрэгтэй олон эхнэртэй гэрлэх
  • 3. 3 Полигени гэр бүл C Нэг эрэгтэй нэг эмэгтэй хоорондоо гэрлэх А. 1b2a3c В. 1a2c3b С. 1c2b3a 2.Дэлхийн улс ба улс бус оролцогчид хоорондын олон талт харилцаа, тэдний гадаад бодлого, үйл ажиллагааг судалдаг нийгмийн шинжлэх ухааны салбарыг хэрхэн нэрлэдэг вэ? a. Дипломат харилцаа b. Гадаад харилцаа c. Олон талт харилцаа d. Олон улсын харилцаа 3. Бүрэн эрхт улс ямар тохиолдолд олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгддөг вэ? a. Европын холбоонд элссэнээр b. НҮБ-ын гишүүн болсноор 4. Олон улсын харилцааны “ улс” оролцогчдын ангилалд аль нь хамаарахгүй вэ? a. Их гүрэн b. Дунд улс c. Бага улс d. Хөгжингүй улс 5. Олон улсын харилцаанд улс орныг бүрэн бус хүлээн зөвшөөрснийг ..................................... гэж нэрлэдэг. a. Статус кво b. Де-факто c. Автономит d. Де-юре 6. “Мөнхийн дайсан гэж байхгүй, мөнхийн хөрш байдаг ” гэж хэн хэлсэн бэ? a. А.Линколин b. М.Вебер c. К.Маркс d. У.Черчилль 7. Доорх өгөгдлийг зөв харгалзуулна уу? 1 Их гүрэн a Олон улсын харилцаанд нөлөө багатай ч өөрийн тусгаар тогтнол, газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах арга хэрэгсэлтэй байдаг ядуу улс. 2 Дунд улс b Өөрийн ойрын хүрээлэлдээ ялангуяа хөрш улсууд, бүс нутагтаа баттай нөлөөлдөг, голчлон тогтвортой эдийн засгийн хөгжилтэй улсууд байдаг 3 Бага улс c Өөрийн аюулгүй байдлыг төдийгүй хөрш, холбоотой улсууд, бүс нутгийн аюулгүй байдлыг хангах хүчин чадалтай байдаг a. 1a 2c 3b b. 1c2b3a c. 1b 2c 3a d. 1c 2a 3b 8.Ёрөөл ангид аль нь хамаарах вэ? А.Баян В.Эмч С.Орон гэргүй 9.хэрэв шинээр гэрлэсэн хосууд нөхрийн талд амьдрах бол.... юм
  • 4. А.неолокаль В.Патериокоаль С.Материокаль 10.нэг нь нөгөөгийн өмч болж байдаг,дайн өр төлөөс,тоталитар дэглэм үед үүсдэг давхраажилтын хэв маяг .. А.боолчлол В.Язгуур С.Каст 11.Голчлон Ази улсуудад оршиж байсан,хэрэв багш болж төрсбн бол насан туршдаа багш бол үлдэх хэв маяг... А.боолчлол В.Язгуур С.Каст 12.Хааны хүү дараагийн хаан болох ёстой гэсэн бол энэ дундад зуунд байсан давхраажилтын хэв маяг А.боолчлол В.Язгуур С.Каст 13. Өөрийн аюулгүй байдлыг төдийгүй хөрш, холбоотой улсууд, бүс нутгийн аюулгүй байдлыг хангах хүчин чадалтай байдаг улсыг... А.Их гүрэн В.Дунд С.Бага улс 14. Олон улсын харилцаанд нөлөө багатай ч өөрийн тусгаар тогтнол, газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах арга хэрэгсэлтэй байдаг ядуу улс. А.Их гүрэн В.Дунд С.Бага улс 15. Олон улсын харилцаанд улс орныг бүрэн хүлээн зөвшөөрснийг ..................................... гэж нэрлэдэг. a. Статус кво b. Де-факто c. Автономит d. Де-юре 10-ани заавал судлах 10а анги 1. Бүх нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн Үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомж нь хүн бүрт тэгш үйлчлэх явдлыг эрх зүйн шинжлэх ухаанд хэрхэн нэрлэдэг вэ? a. Үндсэн хуулийн суурь зарчим b. Эрх зүйд захирагдах ёс c. Тэгш байдал d. Тэгш эрх 2.Дараах бодомжуудаас бурууг олно уу? a. Хүний эрхэм чанар нь хүн бүрд адилхан байдаг b. Хүнээс хүний эрхэм чанарыг нь салгаж бодоггүй
  • 5. c. Хүний эрхэм чанарт халдаж болохгүй d. Хүний эрхэм чанар нь үл хэмжигдэх үнэт зүйл e. Алдаатай бодомж алга 3. НҮБ хэдэн онд “Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал” хэмээх баримт бичгийг батлан гаргасан бэ? a. 1924 он b. 1940 он c. 1941 он d. 1948 он 4. 18 наснаас эхлэн иргэний эрх зүйн чадамжийн аль ангилалд хамаарах вэ? а. Эрх зүйн чадамжгүй b. Эрх зүйн бүрэн чадамж с. Эрх зүйн бүрэн бус чадамж d. Эрх зүйн заримдаг чадамж e. Эрх зүйн боломжит чадамж 5. Эрх зүйн заримдаг чадамжтай хүн гэж хэнийг хэлэх вэ? а. 14-18 хүртэлх насны хүүхэд b. 18- аас дээш насны хүмүүс с. 7-14 хүртэлх насны хүүхэд d. 7 хүртэлх насны хүүхэд e. 16 хүртэлх насны хүүхэд . Хүний эрхийн төлөө тэмцэгчдийн үзэл баримтлалыг зөв харгалзуулна уу? 6 Мартин Лютер Кинг a Нэг хүүхэд, нэг багш, нэг үзэг, нэг ном дэлхийг өөрчилж чадна. 7 Элеанор Рузвельт b “Надад мөрөөдөл бий” 8 Малала Юсуфзай c Хүний эрх нь энгийн зүйлээс эхэлдэг.Хүн эрхээ эдлэхийн тулд ямар эрхтэйгээ мэдэх хэрэгтэй. 9. Эрх зүйн бүрэн бус чадамжтай хүн гэж хэнийг хэлэх вэ? а. 14-18 хүртэлх насны хүүхэд b. 18- аас дээш насны хүмүүс с. 7-14 хүртэлх насны хүүхэд d. 7 хүртэлх насны хүүхэд e. 16 хүртэлх насны хүүхэд 10. Эрх зүйн чадамжгүй хүн гэж хэнийг хэлэх вэ? а. 14-18 хүртэлх насны хүүхэд b. 18- аас дээш насны хүмүүс с. 7-14 хүртэлх насны хүүхэд d. сэтгэцийн өвчтэй хүн