Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Jak efektivne sehnat zamestnani svych snu

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Prodejní dovednosti
Prodejní dovednosti
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité

Jak efektivne sehnat zamestnani svych snu

Na dnešním pracovním trhu panuje převaha nabídky velmi dobrých lidí oproti poptávce po pracovní síle. Důvodů je mnoho, ale ty zde nejsou předmětem rozboru. Stále se setkávám s tím, že mnozí talentovaní uchazeči neumí správně prodat své kompetence, znalosti, výjimečné vlastnosti a dovednosti. Po určité době hledání někteří začnou bloudit v začarovaném kruhu a tak jim ta pravá pozice, kde by se mohli realizovat, uniká. Je to velká škoda pro ně, ale i pro firmy, které by mohly využít jejich neuvěřitelného potenciálu. Proto je důležité si uvědomit několik zásad, které připraveným uchazečům umožní proniknout na správné místo.

Na dnešním pracovním trhu panuje převaha nabídky velmi dobrých lidí oproti poptávce po pracovní síle. Důvodů je mnoho, ale ty zde nejsou předmětem rozboru. Stále se setkávám s tím, že mnozí talentovaní uchazeči neumí správně prodat své kompetence, znalosti, výjimečné vlastnosti a dovednosti. Po určité době hledání někteří začnou bloudit v začarovaném kruhu a tak jim ta pravá pozice, kde by se mohli realizovat, uniká. Je to velká škoda pro ně, ale i pro firmy, které by mohly využít jejich neuvěřitelného potenciálu. Proto je důležité si uvědomit několik zásad, které připraveným uchazečům umožní proniknout na správné místo.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (19)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à Jak efektivne sehnat zamestnani svych snu (20)

Plus par Oldřich NAVRÁTIL (20)

Publicité

Jak efektivne sehnat zamestnani svych snu

  1. 1. JAK EFEKTIVNĚ SEHNAT ZAMĚSTNÁNÍ SVÝCH SNŮ Dokážete se správně prodat a podpořit poptávku po svých službách? Víte jak proniknout na správné místo? Na dnešním pracovním trhu panuje převaha nabídky velmi dobrých lidí oproti poptávce po pracovní síle. Důvodů je mnoho, ale ty zde nejsou předmětem rozboru. Stále se setkávám s tím, že mnozí talentovaní uchazeči neumí správně prodat své kompetence, znalosti, výjimečné vlastnosti a dovednosti. Po určité době hledání někteří začnou bloudit v začarovaném kruhu a tak jim ta pravá pozice, kde by se mohli realizovat, uniká. Je to velká škoda pro ně, ale i pro firmy, které by mohly využít jejich neuvěřitelného potenciálu. Proto je důležité si uvědomit několik zásad, které připraveným uchazečům umožní proniknout na správné místo. Předně je důležité se na chvíli zastavit a v klidu promyslet, zda známe přesně svůj cíl, máme-li strategii a postup na získání pozice, o kterou usilujeme a jaké jsou naše unikátní strategické síly „S“. Strategickým silám „S“ můžeme říkat zjednodušeně strategické zásoby SEBE SAMA. Zahrnují zejména naše silné stránky, výjimečné vlastnosti, specializaci, know-how, informace a zkušenosti, které můžeme nabídnout. Druhým krokem je analýza zvyšování poptávky po našich strategických silách „S“: - Umím se správně nabízet? - Mám zpracovanou svoji osobní a pracovní SWOT analýzu (rozbor silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb). - Jak zvyšuji svoji tržní hodnotu? - Pracuji na svých vyjednávacích dovednostech a hovorovém projevu? - Dokáži se postavit k problémům čelem místo toho, abych se litoval/a? - Stanovuji si dostatečně velké cíle? - Nenechávám se odradit negativními radami od druhých? - Umím dostatečně naslouchat svému vnitřnímu hlasu a řídit se jím? - Hovořím od srdce a s nadšením? - Zajistil/a jsem si pomoc, nebo se učím od lidí, kteří jsou moudřejší a zkušenější než já?
  2. 2. - Vytvářím si vždy pozitivní představy? Připravuji se dostatečně a procvičuji se v prezentaci sebejistého vystupování? Umím rychle, disciplinovaně a logicky myslet? Mám vytvořenou strategii „ekonomického přežití“? Koncentruji se na dosažení svého cíle dostatečně? Umím eliminovat vše, co vede ke zbytečnému stresu nebo strachu z neúspěchu? Mám schopnost nelpět přehnaně na „jistotách“? Využívám správně svůj „networking“ (síť vztahů)? Po té, co si písemně zpracujete a vyhodnotíte své strategické síly „S“, zkuste se zamyslet nad následujícím doporučeními pro podporu poptávky po vašich službách. Naučte se zahodit plně celou svoji minulost a snažte se přemýšlet ve stavu „tady a teď“. 1. Identifikujte svou strategickou vítěznou výhodu a využijte ji k „likvidaci“ vaší konkurence. Každý člověk má nějaké specifické nadání nebo znalosti. Všichni jsme jedineční. Není stejné bytosti na tomto světě! Onu jedinečnosti si však ke škodě a pod tlakem okolností uvědomuje sotva 9% všech lidí. Téměř 90% z nás si připouští obavy, strach a další negativní emoce, které nás jen brzdí. Úspěch v životě je výsledkem využití našeho výjimečného nadání. Transformujte vaši strategickou výhodu – strategickou sílu „S“ v prostředek vaší obživy. Vypracujte si písemný seznam toho, co umíte lépe než jiní. Naučte se tyto výhody správně prodat. Transformujte svoji službu v produkt, jenž můžete nabídnout. Je jednodušší prodávat produkty než služby. 2. Sestavte si seznam potenciálních zájemců o vaši strategickou sílu „S“. Zjistěte si potřeby druhé strany. Vašich potenciálních zaměstnavatelů. Načerpejte dostupné informace a mějte otevřenou mysl. To, co vidíte, nebo uslyšíte, nemusí být to, jak skutečnost opravdu vypadá. Snažte se to uvědomit ve vašem vědomí a podvědomí. V budoucnu vám to určitě pomůže. Vytvořte si dva seznamy. „Lovecký seznam“: 50 - 100 kontaktů na potenciální zájemce (společnosti), kde vidíte možnost svého uplatnění. „Rybářský seznam“: co největší skupinu vašich kontaktů, které vám mohou pomoci s doporučením nebo „návnadou“ pro vaše potencionální zájemce. 3. Zvýrazněte svoji dostupnost. Prezentujte svůj „PRODUKT“ správnou formou v „mozkovém katalogu“ vašich potenciálních zákazníků. Zjistěte si jaké kanály a formy jsou pro vaši prezentaci klíčové! 4. Zabudujte do svého produktu unikátní přidanou hodnotu. Co nemohou poskytnout konkurenti? Co má unikátní charakter? Jaký přínos vaše strategická síla „S“ má pro vašeho zaměstnavatele? 5. Vytvořte si vlastní jedinečnost. Stylizujte se do postavení odborníka na určitý obor nebo problematiku. Naučte se rychle nové věci ve vašem oboru a využijte veškeré svoje strategické síly „S“.
  3. 3. 6. Zajistěte si publicitu. Naučte se psát články, které jsou šikovné a radí, jak se vypořádat s problémem. Naučte se využívat „kontroverzních článků“ nebo na ně reagovat. Zabírají! Zkuste vydávat váš osobní a specifický „INFORMAČNÍ BULLETIN“. Vyberte si vhodné sociální sítě a buďte zde aktivní. Články a publikování odborných znalostí vás postaví do pozice seriózního odborníka. Umožní vám to kontakt s mnoha potencionálními zákazníky o vaše služby. 7. Choďte za klienty osobně. Využívejte doporučení, ale základ vašeho úspěchu je v přímém oslovení konkrétní klíčové osoby s rozhodovací pravomocí. Oslovujte ty, kteří rozhodují! 8. Naučte se nazpaměť zahájení a působivý závěr vaší prezentace. Nacvičte si zahájení svého projevu a upoutání pozornosti potenciálních klientů. To, co říkáte, musí být jednoduché (maximálně 3 argumenty) a přirozeně podané. Vystupujte sebevědomě. Neupoutáteli plně pozornost, analyzujte důvody a změňte rychle taktiku. Nesnažte se vnucovat, ale vzbuďte zájem o potřebu vašeho produktu. 9. Investujte do svého osobního rozvoje. Investice do vašeho osobního rozvoje jsou investicemi do jakosti. Jsou to nejlépe vynaložené peníze s nejvyšší mírou budoucího zhodnocení. Na základě osobní SWOT analýzy si určete tři prioritní oblasti, kde se potřebujete zdokonalit. Najděte si seriózního, zkušeného a profesionálního kouče, který vám může výrazně pomoci v dané oblasti. Popřemýšlejte o kurzu rétoriky a prezentačních dovedností. Sežeňte si kvalitní odborné publikace. Využijte řady kvalitních prezentací na vybraných webových serverech. 10. Prezentujte se klientům s vítěznou strategií. Dejte průchod svému „JÁ“ a nepodvádějte. Raději o místo přijděte než získat funkci, pro kterou budete nevhodní! Mějte vždy správné duševní rozpoložení. Opakujte si svoji mantru: „Jsem inteligentní, sebevědomý, spokojený, vyrovnaný, šťastný a společenský člověk a dosahuji vždy svého cíle. Žádné problémy mne netíží. Psychologické testy a pohovory jsou pro mne radostí a obrovskou zábavou“. Mějte zdravý nadhled. Buďte vyzbrojeni doporučeními od bývalých nadřízených. Buďte vždy slušní k bývalým zaměstnavatelům a nehaňte nikdy své bývalé „šéfy“. Co říci závěrem? Vypracujte si různé alternativy a plány. V duchu si představujte svůj úspěch! Radujte se z každého pokroku a oslavte každou drobnou výhru na vaší cestě k cíli. V případě překážky celý proces vždy opakujte! Zachovejte si nadhled a pracujte chytře. Uvědomte si, že jste úžasní! Autor: Ing. Oldřich Navrátil, Personální a manažerské poradenství E: ol.navratil@gmail.com M: +420 603 342 598

×