Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Osobni koucink se vyplati

313 vues

Publié le

V ČEM VÁM POMŮŽE OSOBNÍ KOUČ VE VAŠEM OSOBNÍM A PROFESIONÁLNÍM RŮSTU?
JAK ZVOLIT ZKUŠENÉHO KOUČE?

Publié dans : Business
  • Soyez le premier à commenter

Osobni koucink se vyplati

  1. 1. OSOBNÍ KOUČINK SE VYPLATÍKoučování (též koučing nebo koučink) je specifická a účinná metoda poradenství a trénovánípozitivních změn v myšlení a chování, pro niž je charakteristické, že kouč (trenér) nedává pevnérady nebo doporučení, ale pomáhá hledat optimální řešení společně s klientem.V průběhu života procházíme všichni různými etapami, kdy se nám mohou naše přání, priority acíle měnit. Je to přirozené a na uvedené změny působí řada jak vnějších, tak i vnitřních faktorů.Téměř každý člověk se setká ve svém životě se situací, kdy o sobě zapochybuje, vidí sebe, svojiosobní nebo společenskou situaci, své dosažené výsledky nebo výkony v negativním světle.Tento mentální postoj trvá různě dlouho a někdy může negativně ovlivnit naši psychiku, určitéoblasti našeho života, mezilidské vztahy, profesní výkonnost nebo zdraví.Koučování se vedle psychoterapie stává součástí moderní doby, která nás všeobecně kladestále vyšší osobní nebo pracovní nároky. Pod tímto tlakem si někdy potřebujeme ujasnit priority,hodnoty, cíle a případné konflikty mezi nimi. Kouče mají dnes nejen vrcholoví sportovci, topmanažeři, různí podnikatelé nebo mediální hvězdy, ale v řadě případů i lidé, kteří potřebujíodhalit své rezervy nebo potenciál pro harmonický a naplněný osobní život. Rozlišujeme takrůzné druhy koučování, například manažerský (leadership nebo executive) koučink, prodejníkoučink, sportovní koučink, osobnostní (one to one) koučink, životní koučink apod.Koučink by měl být co možná nejvíce konkrétní a jeho průběh je závislý na řadě faktorů nebovlivů. Proto správné koučování klientů je vždy velmi individuální a jeho hlavním cílem jezvýšení osobní výkonnosti, dosažení větší vyrovnanosti a konkrétních osobních cílů. Prokouče a koučování se musíte především rozhodnou sami a nezbytnou součástí je, že změnu vesvém osobním, pracovním nebo společenském životě musíte opravdu sami chtít, bez ohledu nasvé okolí. Pokud o svém cíli a vlastním rozhodnutí nejste vnitřně přesvědčeni, radějis koučováním vůbec nezačínejte.Pokud chcete spolupracovat s koučem, zkuste si nejprve najít odpovědi na následujícíotázky: Chci něco konkrétního změnit? Co je to. Proč to chci změnit? Jsem to opravdu já, kdo to chce změnit, nebo mne do toho tlačí mé okolí? Jaké jsou mé životní hodnoty? Jaké jsou mé cíle, kterých chci dosáhnout? Proč chci těchto cílů dosáhnout? Jsou mé cíle v souladu s hodnotami, které vyznávám? Jsem schopen si cíle detailně představit, popsat je nebo kvantifikovat? Jaký je můj ideální časový horizont pro dosažení zvolených cílů? Co všechno jsem ochoten udělat, abych stanovených cílů dosáhl? Jaká rizika jsou spojená s následováním zvolených cílů? Jsem ochoten nést tato rizika? Jsou moje denní návyky a zvyklosti v souladu s určenými cíli? Jak souvisí moje aktuální návyky s mým myšlením? Jak musím v této souvislosti změnit své životní zvyklosti, abych dosáhl svých cílů? Je způsob mého současného myšlení v souladu s mými stanovenými cíli?
  2. 2.  Jaké myšlenky a jaké chování nejsou v souladu s mými sny nebo cíli? Jsem ochoten změnit způsob mého přemýšlení nebo své chování abych mohl změnit zaběhléživotní rituály? Jaké myšlení a jaké vzorce mohou podpořit dosažení cílů?Zodpovězení otázek vám ulehčí celá řada vyzkoušených nástrojů, jejichž použití vám koučvysvětlí v průběhu osobního koučinku a jednotlivých pracovních sezení. Kouč vám rovněžpomůže s nastavením změn způsobu myšlení, přípravou strategie, vhodných procesů, rituálů, svolbou kroků, ale hlavně s odhalováním správného myšlení, které povede k dosažení vašichcílů.Za podmínky, že jste se rozhodli a jste ochotni na sobě pracovat, dokážete přijmoutodpovědnost, tedy samostatně se rozhodovat, lze koučování považovat za univerzální metodudosahování stanovených osobních cílů. Koučování odstraňuje obavy, pochybnosti, strach,závislosti i stresové faktory. Řeší problém vyhoření a umí pracovat i s organizací času a sil.Správný kouč vám nic nebude radit. Přinutí vás se potrápit s hledáním správných odpovědí.Přiměje vás si sáhnout na pomyslné dno vašich schopností a nalézt vlastní odpovědnost naosobní cestě za štěstím. Zkušený kouč bude naslouchat, může vám klást různé otázky apovzbudí vás, abyste řešení objevili sami. Cesta k cíli má svá úskalí, není nikdy přímočará. Koučvaše kroky a rozhodnutí může zpochybnit formou různých dotazů. Na správné řešení, kterébude mít pro vás trvalou hodnotu si však vždy musíte přijít sami. Pod vedenímopravdového kouče je hlavním cílem zejména ujasnění si vlastních myšlenek, názorů a nalezenísprávné cesty k cíli nebo vyřešení problému.5 kroků v osobním koučinku (základem je jednoduchost a snadné zapamatování):1) Je třeba znát své slabé stránky. Kde jsou vaše rezervy, váš potenciál a osobní pohled dozrcadla.2) Zpracování osobní „SWOT“ analýzy, případně 360stupňové hodnocení (pracovní,společenské, apod.). Uvědomte si, že svoji osobnost nezměníte. Koučinkem lze formovatoptimální změnu způsobu chování.3) Definování cíle – čeho chci dosáhnout, kam chci dojít, jaký výsledek očekávám a jak hobudu měřit, kvantifikace kalkulovaného rizika.4) Cesta – kam chci dojít, jaký směr zvolím, jak jsem s cílem ztotožněn a vnitřněpřesvědčen, jakou strategii a kroky učiním, sebereflexe, změna jako proces.5) Změna myšlení a zdravé sebevědomí – osvobození se od minulosti, zbavení semyšlenkových bloků, nové dohody, vizualizace úspěchu, relaxační techniky, harmonievědomí a podvědomí.Pokud jste vydrželi a došli ve čtení tohoto příspěvku až na toto místo, jsem moc rád. Protože sev našem životě neděje nic náhodou a vše má svůj smysl i čas, jste na nejlepší cestě se samirozhodnout, zda využijete nebo ne možnost vyzkoušet si osobní koučování v praxi.
  3. 3. Pokud se rozhodnete, můžete mne písemně kontaktovat na info@personalistika-navratil.com asjednat si se mnou schůzku.Od koučinku se mnou, sestaveného podle vašich potřeb můžete očekávat:- První informativní schůzku (zdarma) – osobní seznámení, informace o cílech a vašemprogramu, nastavení vlastních priorit, podklady pro osobní SWOT analýzu, časový plán,další podrobnosti.- Předběžný harmonogram schůzek na 2 měsíce – 2x měsíčně 90 minut.- Telefonické poradenství a zpětné vazby – 1 x týdně 15 – 20 min.- Telefonická non-stop linka pro akutní poradenství – 24/5.- Potvrzení ceny a platby za 3 měsíční osobní koučink.

×