Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Vyhody proc prijimat zamestnance a manazery 50+

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
110514 lidove noviny
110514 lidove noviny
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Vyhody proc prijimat zamestnance a manazery 50+ (20)

Publicité

Plus par Oldřich NAVRÁTIL (20)

Vyhody proc prijimat zamestnance a manazery 50+

  1. 1. VÝHODY UPLATNĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ A MANAŽERŮ 50+ V pokrizovém období 2013 – 2014 nadále pokračuje stagnace rozvoje pracovních míst i platů u převážné většiny skupin zaměstnanců (od dělnických profesí po vrcholové manažery) a na trhu práce dále roste nabídka pracovní síly nad poptávkou. Nezaměstnanost se dlouhodobě pohybuje nad 7%. Od vedení společností je požadován neustále větší výkon s menšími zdroji, takže je stále méně místa na chybování při výběru nových zaměstnanců. I přes informace o postupném oživení ekonomiky a odhadech 2% nárůstu pro rok 2014, není v současné době na straně firem v České republice vidět optimistické odhodlání do adekvátních investic v oblasti rozvoje a náboru pracovníků. Výběrová řízení se prodloužila na straně firem z 6 týdnů až na 6 měsíců (podle významu pozice ve společnosti). Pokud uchazeči chtějí najít optimální zaměstnání, musí efektivněji stavět na svých zkušenostech, kompetenčních výhodách a hledat nové cesty k tomu správnému zaměstnavateli. Statistické odhady nám ukazují, že dnes je na sto Čechů v produktivním věku (20–64 let) 57 lidí, kterým je buď nad 65 let, nebo méně než 20 let. Tento poměr se podle demografických odhadů v budoucnu prudce změní. Během následujících 15 – 20 let bude na 100 produktivních lidí připadat až 110 „závislých“. Doporučení od OECD pro Českou republiku zní: „Najděte urychleně možnosti pracovního uplatnění pro starší lidi nad 50 let a umožněte práci těm, kteří pracovat chtějí a mohou.“ Všeobecně můžeme říci, že otevřená diskriminace vůči zaměstnancům 50+ není v pracovním prostředí pozorována. Existuje ale skrytá diskriminace, která se projevuje zejména při hledání a přijímání nových pracovníků. Kromě celé řady předsudků se zaměstnavatelé a HR oddělení dosud nenaučili efektivně pracovat s touto skupinou a chybí jim fungující procesy, podpora dalšího vzdělávání, systémy práce a ochota investovat do starších zaměstnanců nad 50 let. Ze strany státních organizací, vládních institucí i politických stran, kromě slibů a prázdných slov, je zjevná absence pobídkových nástrojů pro firmy, legislativu nevyjímaje. Trend „velmi mladých manažerů“, kteří velí starším, prohlubuje mezigenerační napětí a je patrný daleko více v zemích střední Evropy (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko) než v západní Evropě. Výrazný nárůst tohoto trendu lze pozorovat od roku 2005. Tzv. ageismus ještě více prohlubují různé sdělovací prostředky. Zejména reklamy, kde dvacetileté modelky nebo modelové propagují oblečení, hygienické produkty, různé zaručené kosmetické výrobky, nebo zdravotní přípravky proti stárnutí, což je holý nesmysl. V české a slovenské televizi dnes stěží uvidíte moderátory zpráv nad 35 let. Celospolečensky je problém starších lidí na trhu práce zobrazován velmi zjednodušeně a schematicky. Ukazuje se obraz pracovníka nad
  2. 2. padesát let jako málo dynamického, těžko přizpůsobitelného, hůře získávajícího práci, spojeného s nemocemi a brzkým odchodem do důchodu. Přitom dnešní generace starších padesáti let žije daleko aktivnějším životem než kdykoli v minulosti. Ve skutečnosti je mentálně i fyzicky o deset i více let "mladší" než stejná generace před deseti až patnácti lety. Generace nad padesát let je ekonomicky vysoce diverzifikovaná skupina s nerovnoměrně rozloženými příjmy. Stále větší počet v této kategorii má však volné peníze na utrácení, více volného času k dispozici a stejné "potřeby" jako svobodní lidé, kteří jsou bez dětí. Rozhodně lidé 50+ nejsou žádní outsideři. Naopak mnozí jsou plně zapojeni do života, kupují nová auta, spouští nové samostatné podnikání, zkouší změny, utrácí za rozmanité produkty osobní spotřeby, pravidelně sportují, cestují a mají zájem se učit nové věci. Rozhodně generace 50+ bude v budoucnu náročnější, početnější a její hlas bude zaznívat jasněji. Vlastně je spíše překvapením, že tato změna nastává tak pomalu v české kotlině. Česká společnost je až nesmyslně nastavena na „kult mládí“, a to je velmi chybná strategie, protože všechny demografické údaje ukazují zcela opačný vývoj. Dokonce generace dnešních čtyřicátníků, na rozdíl od konce devadesátých let, si nechce připustit, že do deseti let se ocitne ve stejné situaci, pokud nepodpoří rozumné změny na firemní, celospolečenské, ale i legislativní úrovni. Ve srovnání s minulostí nebo západními ekonomikami, zejména Skandinávskými zeměmi a Velkou Británií, chybí v Česku pozitivní mentoring a přenos praktických zkušeností generace 50+ na mladou generaci, doprovázený rovněž ústupem od tradic. Neuvědomujeme si, že internet a neosobní komunikace mohou vést též ke stagnaci rozvoje. Změna postojů v myšlení manažerů, přímých nadřízených, kteří mají moc ovlivnit každodenní pracovní činnosti jednotlivců i přijímání zaměstnanců, prosazování úspěšných zahraničních zkušeností a projektů „Age managementu“, doprovázené zbavením se mylných mýtů o stáří, je jedinou cestou pro zdravější rozvoj naší společnosti. Na základě průzkumů se stále více potvrzuje, že firmy, které jsou dnes nejdravější, úspěšné a nejvíce prosperují, přišly na to, že hlavní profit jim přináší mix zkušených lidí 50+ s těmi mladšími. Jaké jsou hlavní pracovní výhody pro zaměstnávání pracovně schopných lidí generace 50+:  Mnozí personalisté potvrzují, že fluktuace zaměstnanců do 35 ti let je vyšší než zaměstnanců 50+, tato generace je podle nich v zaměstnání stabilnější a spíše než mladší tak méně často mění práci. Kategorie zaměstnanců 50+ má výrazně menší touhu po hledání změn a kariérního růstu, než nižší věkové kategorie. Tyto motivy u zaměstnanců 50+ už nejsou tak výrazné a to je jejich velká výhoda.  Právě ve srovnání s mladou generací má pro tuto generaci samotná práce a její udržení větší význam než kariérní postup. Tento postoj ovlivňuje i to, že lidé 50+ mohou mít větší obavu z nezaměstnanosti, anebo že si již své profesní a kariérní cíle již splnili. Netouží již po rychlých změnách kariéry.  Co může přirozeně chybět na dynamice, ale není to pravidlo, je vyváženo poměrně velkou dávkou loajálnosti k firmě a dlouhodobě stabilním výkonem. Lidé 50+ dokážou ohodnotit situaci rychleji, což souvisí i s uvedenou vyšší mírou loajality.  Větší vyrovnanost a nižší tendence ke konfliktům než u mladší generace zaměstnanců.  Nejsou hrozbou pro šéfy ani kolegy „dravce“, jak si mnozí chybně myslí.  Personalisté úspěšných společností potvrdili, že know-how a znalosti jejich firmy jsou přirozeně předávány ze starší na mladší generaci a že někteří zaměstnanci 50+ pracují pro firmu mnohdy celý svůj aktivní život. Jejich zkušenosti v různých oblastech jsou nenahraditelným přínosem. Zejména v průmyslu, výrobě a technických oborech.  Nejvýraznější výhodou této věkové kategorie zaměstnanců je jednoznačně jejich několikaletá praxe v oboru a s tím spojené zkušenosti i odbornost, které jsou často důležitější než teoretické znalosti. Zkušení HR manažeři tuto výhodu identifikují jako klíčovou.  U některých profesí je i výhodou, že zaměstnanci 50+ znají systém a pozadí oboru, ve kterém pracují, ví jak jednat s úřady či jinými společnosti, mají vytvořené kontakty a známosti, mají znalost o vývoji svého oboru. Obecně mají díky letům praxe v oboru větší rozhled.
  3. 3.  V řadě případů již vystřídali několik zaměstnání, takže mají samozřejmě větší rozhled spojený se změnou zaměstnání a různými firemními kulturami. Zažili si, jak říká jedno anglické přísloví, „že na druhé straně kopce je tráva stejně zelená“.  Nepotřebují si nic „dokazovat“ a znají své reálné možnosti a kvality.  Všeobecně generace 50+ má větší schopnost rozpoznat rizikové faktory a potenciální hrozby.  Personalisté oceňují u této generace výrazně větší vděčnost a poctivost než je tomu u mladších lidí.  Lépe dokáží stát za svými názory a logicky je obhájit.  Preferují stabilní zaměstnání s odpovídajícím finančním ohodnocením, dlouhodobější perspektivou a možností seberealizace.  Ve více než 85% případů generace 50+ již není zatížena rodinnými starostmi a péčí o děti. Tzv. „syndrom prázdného hnízda“ dává větší volnost zaměstnancům této kategorie na plné soustředění na práci a plnění pracovních úkolů.  Všeobecně je tato kategorie zaměstnanců a manažerů skromnější, méně konfliktní, s nižšími životními nároky a má větší dávku vnitřní pokory. Hlavní mentální a fyzické výhody zaměstnanců generace 50+:  Generace 50+ má větší psychickou stabilitu a odolnost ve srovnání s mladšími věkovými kategoriemi.  Uspořádané hodnoty a zájmy, lepší smysl pro optimální vyváženost v oblasti pracovní a volnočasové (tzv. „work-life balance“), odolnější proti syndromu vyhoření.  Lékaři a psychologové poukazují na to, že tato generace trpí méně často migrénami a bolestmi hlavy, než mladší věkové skupiny.  Výrazně odolnější proti bolestem zubů (snížená citlivost) ve srovnání s generací 25 – 35.  Menší počet pracovních i mimopracovních úrazů v této věkové skupině. Zejména díky zkušenostem a větší dávce opatrnosti. Na závěr mi dovolte doporučení na některé zajímavé odkazy, studie, nebo odborné publikace, související s touto tématikou, které jsou k dispozici na webu: - http://www.equalcr.cz/files/clanky/532/Postaveni_zamestnancu_nad_50_let.pdf - http://www.cmkos.cz/data/articles/down_3531.pdf - http://www.respektinstitut.cz/wp-content/uploads/50plus_aktivne_zaverecne_studie.pdf - http://www.respektinstitut.cz/wp-content/uploads/Prague%20Workshop%20Outcomes_CZ_FINALx.pdf - http://www.aivd.cz/sites/default/files/metodicka_prirucka_-_web.pdf - http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_364.pdf - http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/260800-na-penzi-mladi-pro-praci-stari-pomuze-projekt- alternativy-50/ - http://www.potencial50plus.cz/ Autor: Ing. Oldřich Navrátil, Personální a manažerské poradenství E: ol.navratil@gmail.com M: +420 603 342 598

×