Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Utformning av enkelspåriga höghastighetsbanor för tillförlitlig trafik

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Session 42 Olov Lindfeldt
Session 42 Olov Lindfeldt
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 11 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Utformning av enkelspåriga höghastighetsbanor för tillförlitlig trafik

 1. 1. Utformning av enkelspåriga höghastighetsbanor för tillförlitlig trafik Transportforum 2012-01-12 sid 1
 2. 2. Disposition Förutsättningar för enkelspår Ett lyckat exempel Möten och tidstillägg för möte Design-paramterar och beroendevariabler Modellering Resultat och slutsatser sid 2
 3. 3. Förutsättningar för att enkelspår ska fungera Få tågmöten – Begränsad turtäthet Hög punktlighet – Precisa tågmöten Homogen trafik – Högt utnyttjande av ett fåtal mötespunkter sid 3
 4. 4. Ett lyckat exempel i låg hastighet Roslagsbanan Rydbo – Åkers Runö 9 tåg/h på samma enkelspårssträcka Konvojtrafikering Medelförsening < 60 sekunder sid 4
 5. 5. Möten kräver tidstillägg 130 R1 115 F5 Distance [km] and crossing loops 100 F3 85 F1 70 M 55 F2 40 F4 25 F6 10 R2 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Time [s] Tilläggen bör vara: Små Oberoende av var tågmöte sker sid 5
 6. 6. Vikgita designparametrar och Measures of Performance Avstånd mellan Tidstillägg för möte mötesspår – Nödvändiga tidstillägg för Planenliga 95% av tågmötena mötesspårens längd Medelhastighet Resandeutbyte på planenliga mötesspår Största tillåtna hastighet (sth) Förseningsnivå sid 6
 7. 7. Hur uppskatta nödvändiga tidstillägg? Förseningsfortplantningen måste beräknas! 1 0.9 Exit 0.8 Entrance Vid ett möte genomgår Cummulative probability 0.7 0.6 förseningsfördelningen 0.5 0.4 en transformation! 0.3 0.2 0.1 0 0 120 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200 Delay [s] sid 7
 8. 8. SAMFOST Beräknar förseningsfortplantningen Infrastructure Vehicle data Crossing time function Delay situation after Passenger Delay situation crossing stops before crossing sid 8
 9. 9. Delay level Exp 100 400 350 Resultat 300 250 Time [s] 200 Crossing supplement 150 Passenger stop Uppehåll för 100 resandeutbyte 50 minskar behovet 0 av tidstillägg 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 No stop Stop No stop Stop 250 km/h 300 km/h Högre sth ger Loop length [m] Inter-loop dist.[m] större tidstillägg 1 1,500 20,000 2 1,500 10,000 3 20,000 20,000 4 20,000 10,000 sid 9
 10. 10. Slutsatser Det är möjligt att köra 300 km/h på enkelspår, givet uppställda villkor. Tågmöte bör kombineras med resandeutbyte. Förlängda mötesspår, partiella dubbelspår, krävs där resandeutbyte saknas. Avstånden mellan mötesspåren är mindre viktiga. sid 10
 11. 11. Tack! Olov Lindfeldt 0722- 00 10 46 sid 11

×