Publicité
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Publicité
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Publicité
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Publicité
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Publicité
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Publicité
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Publicité
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Publicité
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Publicité
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Publicité
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản
Prochain SlideShare
Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại công ty Cổ phần Dịch vụ bất độ...Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại công ty Cổ phần Dịch vụ bất độ...
Chargement dans ... 3
1 sur 73
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản (20)

Plus de OnTimeVitThu(20)

Publicité

Dernier(20)

Khóa luận: Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty bất động sản

 1. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam SV Ngô Trí Tiến Page 1
 2. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam Giảng viên hướng dẫn TS. Vòng Thình Nam Sinh viên Ngô Trí Tiến MSSV: 94011200720 SV Ngô Trí Tiến Lewis Page Campus 2 Email:admission@siu.edu.vn Website: www.siu.edu.vn
 3. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam Thành phố Hồ Chí Minh – 2016 BÁO CÁO Lời cảm ơn KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Để hoàn thành khóa luận: “Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại công Ngành ty dịch vụ bất động sản Luxury Home” em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của Quản trị kinh doanh Thầy Cô và Công Ty. Đề tài Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại côngTrướctycổ tiên,phầnemdịchxin vụbàybấttỏlòngđộngbiếtsảnơnLuxurysâusắcđến Ts. Vòng Thình Nam, người Home. đã tận tình hướng dẫn em thực hiện và hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các anh chị ở Phòng kinh doanh công ty dịch vụ bất động sản Luxury Home đã dành nhiều thời gian quý báu để hướng dẫn, giúp đỡ em rất nhiều để em có đủ tư liệu, thông tin và kiến thức cần thiết, nhờ đó em mới có thể hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Sinh viên thực hiện SV Ngô Trí Tiến Page 3
 4. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam Nhận xét của giảng viên hướng dẫn ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... SV Ngô Trí Tiến Page 4
 5. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam Nhận xét của giảng viên hướng dẫn ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... SV Ngô Trí Tiến Page 5
 6. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam Lời mở đầu Trong điều kiện thị trường như ngày nay, sự gia tăng dân số cùng tốc độ đô thị hóa nhanh chóng tất yếu đã dẫn đến nhu cầu nhà ở của người dân và cơ sở hạ tầng cho các tổ chức kinh doanh trở thành vấn đề cấp bách. Cùng với sự phát triển nhanh chóng và nhất là sự phức tạp và mất thời gian của các thủ tục, giấy tờ pháp lý về chủ quyền nhà đất tại Việt Nam. Song song với những điều này là tính minh bạch trong lĩnh vực công bố thông tin liên quan đến nhà đất (như quy hoạch, thuế, khung giá đất,…) người mua và chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn trong quá trình thống nhất với nhau. Do đó, rất cần sự có mặt của những nhà môi giới bất động sản ,thông qua dịch vụ của các sàn giao dịch bất động sản để có thể tạo ra sự kết nối giữa các chủ đầu tư với khách hàng, giúp nhanh chóng thực hiện thành công việc mua bán, kinh doanh bất động sản. Nhu cầu thị trường về dịch vụ môi giới bất động sản ngày càng cao, có thể nói đây là lĩnh vực đang và có nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên, hoạt động môi giới bất động sản ở nước ra còn rất nhiều vấn đề bất cập và cần hoàn thiện hơn nữa, đặc biệt cần kể đến là một vài vấn đề như: đội ngũ môi giới bất động sản trên thị trường hiện nay còn rất lộn xộn, phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà nước, cùng với đó là sự hoạt động thiếu chuyên nghiệp và thiếu đạo đức nghề nghiệp, có nhiều tính chất lừa đảo và chộp giật… điều này dĩ nhiên không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng dịch vụ môi giới mà còn gây các tác động tiêu cực tới thị trường nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. Nhìn một cách tổng thể, hiện nay đội ngũ trên chia làm nhiều cấp độ: quy mô nhất là các Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn với số lượng vô cùng lớn, và cũng không thể không kể đến hình thức làm ăn riêng lẻ của các cá nhân. Với thực tế trên, Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Luxury Home đang có nhiều cơ hội và thách thức trên bước đà phát triển dịch vụ môi giới tốt hơn, hiệu quả hơn. Mặc dù sàn đã đi vào hoạt động khá lâu và là một trong những sàn có tổ chức hoạt động hiệu quả hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn còn vướng phải nhiều khiếm khuyết cần khắc phục, đặc biệt dịch vụ môi giới cần triệt để loại bỏ các sai phạm và hoạt động mang tính chuyên nghiệp hơn. Từ những thực tế được chứng kiến SV Ngô Trí Tiến Page 6
 7. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam trong quá trình thực tập tại công ty, em xin đưa ra đề tài “Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty CP dịch vụ Bất Động Sản Luxury Home” với mong muốn tìm hiểu sâu hơn hoạt đông môi giới sàn và đồng thời đưa ra một số ý kiến chủ quan nhằm giúp cho hoạt động môi giới của sàn ngày càng hiệu quả hơn. Mục tiêu nghiên cứu chuyên đề: Mục tiêu tổng quát: phân tích, đánh giá hoạt động môi giới tại sàn nhằm đề xuất một số giải pháp nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động môi giới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt đông môi giới sàn nói riêng và hoạt động kinh doanh của sàn nói chung. Mục tiêu cụ thể: -Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về bất động sản, kinh doanh bất động sản. -Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về môi giới bất động sản. -Tìm hiểu, phân tích, đánh giá hoạt động môi giới tại Công ty. -Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động môi giới của công ty. -Đối tượng nghiên cứu: hoạt động môi giới bất động sản tại công ty CP dịch vụ bất động sản Luxury Home. -Phạm vi nghiên cứu: Tất cả các hoạt động về mảng môi giới mua, bán, thuê, cho thuê nhà đất, cung cư cao cấp, bất động sản nghỉ dưỡng tại công ty. -Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2014 đến nay. -Phương pháp nghiên cứu: Vận dụng các phương pháp: phân tích, tổng hợp, thu thập các tài liệu tại Công ty CP dịch vụ bất động sản Luxury Home. -Kết cấu đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo thì đề tài bao gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về môi giới bất động sản. Chương 2: Thực trạng về hoạt động môi giới bất động sản tại Công ty CP dịch vụ bất động sản Luxury Home. SV Ngô Trí Tiến Page 7
 8. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động môi giới bất động sản. Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ dạy của giảng viên Ts. Vòng Thình Nam đã hướng dẫn và hỗ trợ cho em trong quá trình hoàn thành báo cáo, sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong công ty CP dịch vụ bất động sản Luxury Home đã giúp em hoàn thành chuyên đề này. SV Ngô Trí Tiến Page 8
 9. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam Mục Lục CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN............................................................................................ 12 1.1 Khái niệm và vai trò của môi giới bất động sản. .......................................12 1.1.1 Một số khái niệm liên quan.................................................................12 1.1.2 Vai trò của môi giới bất động sản .......................................................13 1.2 Những nguyên tắc cơ bản và các điều kiện cần thiết trong hoạt động môi giới....................................................................................................................17 1.2.1 Các nguyên tắc trong môi giới bất động sản.......................................17 1.2.2 Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản. ...........................................................................18 1.3 Qui trình môi giới bất động sản. ................................................................19 1.3.1 Thu thập thông tin về cung và cầu bất động sản.................................19 1.3.2 Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản.................................................................................................................20 1.3.3 Lập hồ sơ thương vụ môi giới.............................................................24 1.3.4 Thời hạn thực hiện thương vụ môi giới ..............................................25 1.4 Nghiệp vụ môi giới bất động sản ...............................................................27 1.4.1 Nghiệp vụ soạn thảo hợp đồng............................................................27 1.4.2 Nghiệp vụ thu thập thông tin...............................................................30 1.4.3 Nghiệp vụ xử lí và quản lí thông tin ...................................................32 1.4.4 Nghiệp vụ giao dịch với khách hàng...................................................34 1.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề môi giới bất động sản . 35 1.5.1 Nhu cầu về bất động sản .....................................................................35 1.5.2 Sức cung của bất động sản..................................................................36 1.5.3 Nhân tố tài chính .................................................................................36 1.5.4 Sự bất ổn định của thị trường bất động sản ........................................37 1.5.5 Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong môi giới bất động sản.. 38 SV Ngô Trí Tiến Page 9
 10. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam 1.6 Các tiêu chí đánh giá hoạt động môi giới bất động sản ............................ 38 1.7 Kinh nghiệm một số nước trên thế giới .................................................... 39 1.7.1 Nghề môi giới tại Thụy Điển ............................................................ 39 1.7.2 Kinh nghiệm đào tạo nghề môi giới ở Thượng Hải, Trung Quốc ......41 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LUXURY HOME............................ 43 2.1 Giới thiệu về công ty dịch vu môi giới Luxury Home. ............................. 43 2.1.1 Giới thiệu về công ty. ....................................................................... 43 2.1.2 Cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự. ................................................ 44 2.2 Thực trạng hoạt động môi giới tại công ty dịch vụ bất động sản Luxury Home. ............................................................................................................ 48 2.2.1 Tổng quan thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay............................................................................................................. 48 2.2.2 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ bất động sản Luxury Home. ............................................................................ 49 2.2.3 Tổ chức, quy trình môi giới tại công ty cổ phần dịch vụ Luxury Home. ...................................... .......................... .......................... ........................ 50 2.2.4 Thực trạng hoạt động môi giới tại công ty cổ phần dịch vụ Luxury home.......................................................................................................... 55 2.3 Đánh giá về những mặt ưu, nhược điểm hoạt động kinh doanh môi giới tại công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Luxury Home. .................................... 57 2.3.1 Những thành quả đạt được. ............................................................... 57 2.3.2 Những vấn đề tồn tại. ........................................................................ 59 CHƯƠNG 3 Giải pháp phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Luxury Home. ............................ 61 3.1 Bối cảnh thị trường: ................................................................................. 61 3.1.1 Tổng quan thị trường bất động sản của thành phố Hồ Chí Minh qua các năm 2014 và 2015. .............................................................................. 61 3.1.2 Những đánh giá về thị trường bất động sản năm 2016. ..................... 62 3.2 Mục tiêu và phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh và hoạt động môi giới tại công ty cổ phần dịch vụ Luxury Home. ...................................... 63 3.2.1 Phương hướng phát triển của công ty. ............................................... 63 SV Ngô Trí Tiến Page 10
 11. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam 3.2.2 Mục tiêu đề ra trong tương lai của công ty. ........................................64 3.3 Giải pháp phát triển dịch vụ môi giới bất động sản tại công ty.................65 3.3.1 Giải pháp về nguồn nhân lực. .............................................................65 3.3.2 Giải pháp về phát triển chiến lược. .....................................................66 3.3.3 Giải pháp liên kết với các công ty khác..............................................67 3.3.4 giải pháp thu hút nhà đầu tư và khách hàng........................................67 3.3.5 Kiến nghị đối với nhà nước.................................................................68 SV Ngô Trí Tiến Page 11
 12. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN. 1.1 Khái niệm và vai trò của môi giới bất động sản. 1.1.1 Một số khái niệm liên quan Theo từ điển Tiếng Việt: môi giới là người làm trung gian để cho hai bên tiếp xúc, giao thiệp với nhau. Theo từ điển Bách khoa tiếng Việt: môi giới là một chủ thể( một cá nhân, một nhóm, một tổ chức, một hãng…) làm trung gian cho hai hoặc nhiều chủ thể khác tạo đươc quan hệ trong giao tiếp, kinh doanh. Bất động sản Điều 181 Bộ luật Dân sự qui định: “ bất động sản là tài sản không thể di dời” bao gồm: -Đất đai. - Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai và tài sản gắn liền với công trình. - Các tài sản khác gắn liền với đất đai. - Các tài sản khác theo qui định của pháp luật. Môi giới bất động sản: là thực hiện công việc cho những người khác mà đối tượng là những quyền hạn khác nhau liên quan đến bất động sản. Kết quả của những hoạt động này là việc thực hiện những yêu cầu của khách hàng như hợp đồng bán, trao đổi, cho thuê và thuê với sự giúp đỡ của nhà môi giới. Những hoạt động này dẫn đến sự thay đổi ở khía cạnh pháp lý và thực tể của bất động sản. Nhà môi giới thực hiện các công việc để nhận được thù lao cho những thay đổi trên thông qua các thương vụ mà đối tượng của nó là các quyền đối với bất động sản. SV Ngô Trí Tiến Page 12
 13. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam 1.1.2 Vai trò của môi giới bất động sản Phần lớn những người môi giới bất động sản cũng như khách hàng của họ rằng không có gì khó khăn để xác định công việc của nhà môi giới là gì. Người ta hiểu đơn giản nghề môi giới như là công việc dẫn dắt các bên đến việc ký kết thương vụ, mà một bên là chủ sở hữu, hay người có một số quyền sử dụng nào đó đối với bất động sản, muốn bán, cho thuê nó và bên thứ hai muốn mua, thuê hay sử dụng nó. Khái niệm này được hiểu một cách thông thường, không rõ ràng trong phạm vi hẹp của vấn đề so với bản chất đầy đủ của việc môi giới hiện nay. Dĩ nhiên yếu tố quan trọng nhất của việc môi giới là sự dẫn dắt người bán/ cho thuê với người mua/ thuê đến việc kí kết thương vụ. Tuy vậy bên cạnh vấn đề này, trong công việc của nhà môi giới còn xuất hiện các yếu tố khác như khả năng tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho từng khách hàng. Nhà môi giới cẩn trọng dẫn dắt khách hàng của mình qua tất cả các bước có thể xảy ra trong những giai đoạn khác nhau của thương vụ. Vì vậy việc môi giới hiểu theo nghĩa hẹp chính là việc kết nối trong thương vụ và theo nghĩa rộng như là dịch vụ với dãy những hoạt động phụ thêm xung quanh thương vụ. Nhà môi giới hoạt động theo yêu cầu của một bên khách hàng và thực hiện những dịch vụ nhất định cho khách hàng của họ. Nhà môi giới cần tìm ra bên thứ hai của thương vụ, người mà chấp nhận những điều kiện đưa ra bởi khách hàng của mình hoặc đàm phán với họ về những điều kiện đó. Bản chất của việc môi giới vì vậy đơn giản là hành động máy móc. Vai trò của việc môi giới ở đây là tìm ra bên thứ hai của thương vụ cho khách hàng của mình, tìm ra người phù hợp với hàng hóa và những điều kiện đặt ra. Đây cũng là hành vi mang tính thương mại cao, thường đòi hỏi nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và khả năng giới thiệu, thuyết phục về hàng hóa. Vai trò của việc môi giới là một khái niệm rộng, mà bên cạnh vấn đề bản chất của môi giới nó cho ta biết nhà môi giới cần hành động như thế nào, những hoạt động gì cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất, chuyên nghiệp nhất. Vì vậy vai trò của việc môi giới không chỉ là dẫn dắt đến việc kí kết thương vụ, mà còn là vấn đề bằng cách nào để đảm bảo tốt nhất những quyền lợi của khách hàng. Vai trò của việc môi giới sẽ được thể hiện thông qua sự chuyên nghiệp của những SV Ngô Trí Tiến Page 13
 14. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam người thực hiện công việc này. Thị trường bất động sản đúng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nó chịu ảnh hưởng của tốc độ tăng trưởng kinh tế nhưng mặt khác cũng trực tiếp ảnh hưởng đến nền kinh tế. Những ảnh hưởng của thị trường bất động sản đến nền kinh tế quốc dân được thể hiện qua các măt: • Vị trí của môi giới bất động sản trong nền kinh tế quốc dân. • Vị trí trong dự trữ quốc dân. Dự trữ được định nghĩa như là tổng giá trị đất đai và nhà cửa. Thị trường bất động sản đã cung cấp những mặt bằng cần thiết cho việc thực hiện các hoạt động kinh tế. Giá thuê các mặt bằng này cũng như chi phí liên quan đến nó ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí hoạt động của doanh nghiệp cũng như hiệu quả tài chính của các hoạt động nay. • Sự tham gia đông đảo của các lực lượng lao động. • Vị trí trong việc thu thuế. Thường là thuế đánh vào việc làm mới các bất động sản, thuế bán bất động sản, thuế giá trị gia tăng của bất động sản… • Khả năng hâm nóng thị trường vốn đầu tư vào bất động sản thông qua việc thế chấp. Khả năng huy động vốn này có ý nghĩa quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho sự tăng trưởng kinh tế. Trong một nền kinh tế thị trường ổn định, nếu đat được những chức năng trên của mình, khu vực bất động sản sẽ góp phần vào sự ổn định kinh tế. Xuất phát từ những ảnh hưởng đến nền kinh tế trên, chúng ta nhận thấy khu vực bất động sản có năm chức năng cơ bản góp phần tạo ra những yếu tố cho sự phát triển. Thứ nhất, bất động sản trong đó có cả những công trình hạ tầng cơ sở, là yếu tố sản xuất, tạo nên cơ sở về vốn cho việc tạo ra sản phẩm và dịch vụ. Thứ hai, bất động sản cung cấp không gian cho sự tồn tại, nghỉ ngơi và các hoạt động xã hội của kinh tế gia đình ngoài thời gian làm việc. Thứ ba, bất động sản là đối tượng để đầu tư trong thời gian dài, là nơi dụng vốn. Nó là nơi gom vốn và có thể chuyển sự gom vốn từ người này sang người khác khi được bán. SV Ngô Trí Tiến Page 14
 15. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam Thứ tư, bất động sản có giá trị vốn trên thị trường. Điều này cho phép thực hiện việc chuyển bất động sản thành tiền thông qua việc bán hay để vay vốn tín dụng bằng thế chấp. Thứ năm, bản thân sự vận hành của khu vực bất động sản sẽ mang đến những hiệu quả lớn theo cấp số nhân trong vòng quay kinh tế, nhờ sự liên hệ mật thiết và đa dạng, tạo ra cầu về hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra bởi nền kinh tế trong nước. Từ tình hình thực tiễn mới hiện nay của nền kinh tế cũng như quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế đã tạo ra những sự khuyến khích thị trường trong việc tái sắp đặt các nguồn tài sản từ chức năng nông nghiệp, công nghiệp nặng sang nền công nghiệp nhẹ và dịch vụ. Tính hợp lý của thị trường đã tạo ra áp lực làm thay đổi các phương thức hoạt động kinh tế trước đây. Ví dụ cụ thể là sự dich chuyển các xí nghiệp công nghiệp từ trung tâm thành phố ra ven đô, sự hình thành các khu công nghiệp tập trung trong những năm gần đây tại các tỉnh lân cận thành phố, việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương trong cả nước…Vì vậy tồn tại một nhu cầu cấp thiết trong việc tái sắp đặt lại nguồn bất động sản và cần thực hiện trên một phạm vi lớn trên cả nước. Trên bình diện vĩ mô, nếu như việc tái sắp đặt lực lượng lao động hay vốn tài chính vào những lĩnh vực hiệu quả hơn một cách tương đối đơn giản hơn bao nhiêu, thì việc luân chuyển nguồn vốn bất động sản, thay đổi chức năng, vị trí, quyền sở hữu hay quyền sử dụng chúng một cách chuẩn mực sẽ khó khăn hơn nhiều bấy nhiêu. Hơn nữa việc tạo ra nguồn cung bất động sản mới( dạng tài sản thu hút nhiều vốn) là quá tốn kém trong tình hình vốn và đất đai chỉ có hạn. Vì vậy để đối phó với tình hình này, nhất thiết phải tạo ra sức ép lớn hơn trong việc sử dụng hợp lý nhất có thể những nguồn bất động sản đang có, thông qua biện pháp tái sắp đặt một cách khoa học. Việc này đồng nghĩa với việc điều chỉnh vòng quay bất động sản trên thị trường một cách hiệu quả hơn. Không ai hết, trách nhiệm nặng nề trong việc hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi này diễn ra suôn sẻ chính là của các nhà môi giới bất động sản. Họ chính là “dầu nhớt “ giúp cho bộ máy nặng nề là thị trường bất động sản vận hành một cách trôi chảy, hiệu quả. SV Ngô Trí Tiến Page 15
 16. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam Việc phát triển thị trường bất động sản một cách hiệu quả và chuẩn mực, trong đó có dịch vụ môi giới chuyên nghiệp là con đường duy nhất để chỉnh sửa một cách hiệu quả sự méo mó trong việc sắp đặt vị trí bất động sản của hệ thống kinh tế trước đây. Ngoài ra đây cũng là biện pháp để từng bước làm hợp lý việc quản lý và sử dụng nguồn tài sản bất động sản và không gian, để dãn tập trung vào khu vực trung tâm. Thị trường bất động sản hoạt động một cách chuẩn mực cần tạo điều kiện cho những người, mà việc sử dụng của họ là hiệu quả nhất. Làm sao tạo điều kiện cho họ có được một không gian hợp lý tại địa điểm thích hợp thông qua con đường mua bán, hợp tác kinh doanh hay cho thuê bất động sản trên thị trường. Cho phép họ tiếp nhận quyền định đoạt, sử dụng bất động sản từ những người sử dụng kém hiệu quả hơn. Việc nhân rộng những thương vụ hiệu quả này thông qua sự tái sắp đặt sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển kinh tế của đất nước. Những kết quả trên sẽ có được nếu cơ chế thị trường hoạt động đúng hướng, dựa vào nhu cầu về bất động sản của những người, tổ chức mà việc sử dụng bất động sản của họ có hiệu quả cao, thông qua sự vận hành tự do và minh bạch của thị trường bất động sản. Một điều tiên quyết là thị trường này cần được “chèo lái” một cách chuyên nghiệp bởi các nhà chuyên môn trong lĩnh vực định giá, quản trị, môi giới, tài chính và tư vấn bất động sản. Như đã nhắc ở phần trên, bất động sản chiếm một vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Tuy vậy vị trí của chúng trong tổng sản phẩm quốc dân(GDP) vẫn còn thấp. Có thể nói rằng, khu vực bất động sản chưa đóng vai trị cần thiết theo đúng nhiệm vụ của chúng trong nền kinh tế, nhưng chúng có tiềm năng lớn bên cạnh giả thiết rằng, nền kinh tế Việt Nam vẫn phát triển và sẽ cần tiếp tục thực hiện những sự thay đổi cơ cấu. Trong hoàn cảnh thực tiễn hiện nay tại Việt Nam, phát triển nghề môi giới bất động sản sẽ góp phần to lớn trong việc làm ổn định thị trường. Để nghề môi giới bất động sản có thể phát triển cần tạo ra một môi trường pháp lý, xã hội lành mạnh, cạnh tranh với những dịch vụ có chất lượng cao. SV Ngô Trí Tiến Page 16
 17. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam 1.2 Những nguyên tắc cơ bản và các điều kiện cần thiết trong hoạt động môi giới. 1.2.1 Các nguyên tắc trong môi giới bất động sản a. Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện qui định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 8 của Luật kinh doanh Bất động sản được kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, làm trung gian trong việc đàm phán, kí hợp đồng kinh doanh bất động sản và được hưởng thù lao, hoa hồng theo hợp đồng môi giới bất động sản. • Khoản 2: Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng kí kinh doanh dịch vụ bất động sản theo qui định của pháp luật. • Khoản 3: Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải đănng kí kinh doanh theo qui định của pháp luật và có chứng chỉ môi giới bất động sản. - Tổ chức, cá nhân môi giới làm trung gian trong việc đàm phán, kí hợp đồng kinh doanh bất động sản và được hưởng thù lao, hoa hồng theo hợp đồng môi giới bất động sản. - Thù lao môi giới: + Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản được hưởng một khoản tiền thù lao môi giới từ khách hàng không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba. + Mức thù lao môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới. - Hoa hồng môi giới bất động sản: + Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản được hưởng một khoản tiền hoa hồng môi giới theo hợp đồng môi giới khi bên được môi giới kí hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản. + Mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận theo tỷ lệ phần trăm của: ➢ Giá trị hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản SV Ngô Trí Tiến Page 17
 18. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam hoặc ➢ Giá trị chênh lệch giữa giá bán bất động sản và giá của người được môi giới đưa ra hoặc một số tiền cụ thể do các bên thỏa thuận trong hợp đồng môi giới bất động sản. b. Hoạt động môi giới bất động sản phải công khai, trung thực và tuân thủ pháp luật. c. Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản. 1.2.2 Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản. 1.2.2.1 Điều kiện kinh doanh Các cá nhân, tổ chức đăng kí kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản cần hội đủ những điều kiện sau: - Thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã đăng kí kinh doanh dịch vụ bất động sản theo qui định của pháp luật. - Phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản. - Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải đăng kí kinh doanh theo qui định của pháp luật và có chứng chỉ môi giới bất động sản. 1.2.2.2 Yêu cầu chuyên môn: Kiến thức: • Kinh tế: mua bán- đầu tư • Luật: các quyền về tài sản và bất động sản. • Kĩ thuật: xây dựng, kiến trúc, vật liệu. • Xã hội: giao tiếp, kiến thức hỗ trợ. • Kiến thức riêng về nghề môi giới, am hiểu và nắm rõ nội dung, yêu cầu, trình tự thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch bất động sản. Kĩ năng: • Thực hiện các tác nghiệp thích hợp trong thương vụ. • Thực hiện các tác nghiệp giải quyết các quan hệ: công chứng, nộp thuế, SV Ngô Trí Tiến Page 18
 19. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam thanh toán, kiểm tra giấy tờ… • Đàm phán, giải quyết các mâu thuẫn. 1.3 Qui trình môi giới bất động sản. 1.3.1 Thu thập thông tin về cung và cầu bất động sản. 1.3.1.1 Nguồn cung bất động sản Thị trường bất động sản là nơi cung cấp hàng hóa bất động sản. Có những dạng cung cơ bản là bán, cho thuê, cho thuê lại. Cung bất động sản tại một thời điểm phụ thuộc vào lượng bất động sản rao bán, cho thuê tại thời điểm đó cộng với số lượng bất động sản mà chủ sử dụng hủy hợp đồng thuê. Hàng hóa bất động sản bao gồm những nguồn cung sau: -Nhà nước -Các cá nhân, tổ chức sở hữu bất động sản. -Công ty đầu tư, kinh doanh, phát triển bất động sản. -Ngân hàng. -bất động sản ở nước ngoài. bất động sản hay các quyền về bất động sản chính là đối tượng chính của thương vụ. Vì vậy việc tìm kiếm bất động sản hay nói cách khác là tìm kiếm khách hàng có bất động sản cần bán, cho thuê là một trong những hoạt động đầu tiên của thương vụ. Trách nhiệm của nhà môi giới là phải thu thập thông tin liên quan đến bất động sản trong vùng và trên cả nước để có thể hình thành được kiến thức tổng quan về sự phát triển thị trường bất động sản. Có nhiều nguồn thông tin tiềm năng về bất động sản có thể khai thác. Đó là: ➢ Sách báo phổ thông, Internet: Đây là nguồn thông tin dồi dào, cập nhật nhất về nhu cầu bán, cho thuê bất động sản, đặc biệt là từ Internet. Báo “Mua và bán”, Tạp chí “Bất động sản”, “Thị trường bất động sản”, “ Thị trường chứng khoán”, …rất nhiều thông tin có thể tìm thấy trong những tạp chí đầy màu sắc trên. Những vấn đề liên quan đến bất động sản luôn nóng và được các tạp chí săn đón. Ngoài những thông tin có sẵn, nhà môi giới cũng có thể sử dụng báo chí, internet để đăng tin tìm các loại SV Ngô Trí Tiến Page 19
 20. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam bất động sản. ➢ Văn phòng môi giới: Nguồn thông tin phong phú thứ hai chính là từ các đồng nghiệp của nhà môi giới. Mỗi văn phòng môi giới có vùng hoạt động, mối quan hệ riêng nên việc sử dụng các thông tin từ họ sẽ rất thuận lợi cho nhà môi giới. Ở đây cũng cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp cũng như cơ chế làm việc hợp lý giữa các văn phòng môi giới với nhau, giữa văn phòng môi giới với cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác. ➢ Cơ quan Nhà nước, công ty kinh doanh: Các cơ quan Nhà nước có chức năng quản lý như Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoach và Đầu tư, Bộ Thương mai,..là những nơi có nhiều thông tin về các dự án, công trình bất động sản. Các công ty xây dựng, kinh doanh cũng là nơi có nguồn cung bất động sản lớn. ➢ Cơ quan đấu giá. ➢ Đi thực tế: Đây là nguồn thông tin quan trọng thông qua việc đi tìm hiểu thực tế để phát hiện những khu nhà, đất bỏ trống hay những dự án bất động sản mới. Cũng có thể trực tiếp gửi quảng cáo, nhu cầu tìm bất động sản tại các khu vực, tòa nhà, khu phố mà nhà môi giới cần tìm. 1.3.1.2 Thông tin về cầu bất động sản: Phân loại đối tượng cầu bất động sản Người mua bất động sản: tiêu dùng, đầu tư, bảo toàn vốn. Người thuê bất động sản: làm văn phòng, công sở, chi nhánh, phòng giao dịch, đại lý; thuê kinh doanh dịch vụ, thương mại; thuê sản xuất kinh doanh( công nghiệp, nhà xưởng, mặt bằng sản xuât); thuê nhà để ở. Tín dụng, thế chấp: ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư tài chính, công ty bảo hiểm. 1.3.2 Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản 1.3.2.1 Xác định đối tượng thương vụ Thông tin mua bán bất động sản đến với nhà môi giới bằng nhiều con đường khác nhau. Thông thường khách hàng trước tiên cung cấp thông tin bán hay cho thuê SV Ngô Trí Tiến Page 20
 21. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam bất động sản cho nhà môi giới bằng điện thoại. Trên cơ sở những thông tin trao đổi lần đầu bằng điện thoại, nhà môi giới bắt đầu quyết định có tiếp nhân công việc hay không. Bước thứ hai tiếp theo là xem xét bất động sản muốn bán. Nhà môi giới cần thực hiện cẩn thận công việc công việc xem xét này cho dù bất động sản đó là loại căn hô chung cư mà họ đã gặp hàng trăm lần, hay đó là một ngơi biệt thự cổ. Không thể cung cấp dịch vụ hiệu quả cũng như đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng nếu như không trực tiếp nhìn thấy tận mắt bất động sản. Việc xác định bất động sản là cần thiết do những nguyên nhân sau: -Thứ nhất: mỗi một bất động sản đều khác nhau, không thể dựa trên kinh nghiệm để phán đoán. -Thứ hai: chỉ có sự ghi chép của bản thân mới có thể miêu tả chính xác bức tranh toàn cảnh về bất động sản, đánh giá chân thực hơn những lời miêu tả tốt đẹp vể bất động sản của chủ sở hữu, bước đầu đánh giá được giá trị của bất động sản. -Thứ ba: chỉ có ở tại hiện trường mới cho phép nhà môi giới đưa ra những câu hỏi về bất động sản, xem xét đầy đủ giấy tờ liên quan đến bất động sản. Trong quá trình xác định bất động sản cần đặc biệt chú ý đến những vấn đề sau đây: ➢ Vị trí: Có lẽ chỉ có ba yếu tố quyết định đến sức hấp dẫn của bất động sản đó là: Vị trí, vị trí và…vị trí. Có thể chứng minh được điều này khi mà kiến trúc, trang thiết bị và tiêu chuẩn kĩ thuật đều có thể thay đổi được trong khi vị trí bất động sản là cố định. Chính vì vậy mà địa điểm, địa chỉ, môi trường xung quanh, địa điểm trên bản đồ có ý nghĩa nhất định, tác động đến mối quan tâm của khách hàng, quyết định của họ cũng như giá cả bất động sản. Tuy vậy vị trí không phải là yếu tố khách quan. Đối với người này thì một vị trí được cho là đẹp nhưng đối với người khác thì bị cho là xấu. Vì vậy trong khi đi xem xét địa điểm, nhà môi giới không nên đánh giá. Việc đánh giá địa điểm đẹp hay không hãy để cho người mua hay người thuê đánh giá. Việc của nhà môi giới là chỉ ghi chép lại những yếu tố, đặc tính của địa điểm. Nhà môi giới cần ghi chép lại những đặc tính liên quan đến bất động sản kiểu như hướng, hình dạng mảnh đất, ngôi nhà, khoảng cách đến các phương tiện công cộng, hàng xóm liền kề, có gần đầu SV Ngô Trí Tiến Page 21
 22. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam phố, bãi đỗ xe, công viên, vườn hoa không, có gần bệnh viện, trường học, nhà trẻ, bể bơi, siêu thị,…Đó chính là những yếu tố xung quanh dệt nên bức tranh toàn cảnh liên quan đến bất động sản. Nhà môi giới sẽ sử dụng những tiêu chuẩn này giải đáp những yêu cầu của người mua hay thuê. ➢ Tình trạng kĩ thuật: Vấn đề này liên quan mật thiết đến khách hàng. Khách hàng thường quan tâm đến việc phải đầu tư thêm bao nhiêu để bất động sản được an toàn và tiện dụng về kĩ thuật. Đây là một trong những mối quan tâm hàng đầu cho những người muốn mua căn hộ chung cư( cả cũ lẫn mới). Việc đánh giá tình trạng kĩ thuật nên dành cho khách hàng. Dĩ nhiên họ có thể sử dụng tư vấn của những nhà chuyên môn. Từ góc độ của nhà môi giới việc này không ảnh hưởng gì khi khách hàng sử dụng kiến thức của các nhà chuyên môn cho dù đó là kĩ sư xây dựng hay giáo sư đại học. Nhà môi giới có trách nhiệm hướng dẫn mọi ngóc nghách của bất động sản cho người tư vấn kĩ thuật. Việc làm này giúp cho sự đánh giá cuối cùng về tình trạng kĩ thuật của bất động sản. ➢ Trang thiết bị: Nhiều người khi bán căn nhà thường khoát tay nói rằng sẽ để lại hết vật dụng, đồ đạc và chỉ mang đi những đồ vật cá nhân. Lúc này thường là họ chưa suy tính đầy đủ. Tuy vậy cũng không nên bắt chặt lời chủ nhà, buộc họ phải để lại những gì họ đã nói. Nhiệm vụ của nhà môi giới không chỉ là ghi chép lại danh sách những đồ vật để lại, mà còn phải thỏa thuận giá cả những đồ vật giá trị người mua muốn để lại hoặc những đồ vật nào nhất định chủ nhà sẽ mang đi. 1.3.2.2 Xác định các bên tham gia thương vụ Trong thực tế nhà môi giới đại diện( cho một bên hay cả hai bên) cho lợi ích của người bán hay người mua, người cho thuê hay người thuê. Nói chung nguyên tắc hoạt động đều như nhau: cố gắng hết mình, cẩn thận chi tiết, trung thực. Tuy vậy với mỗi trường hợp khác nhau thì lại cần những cách tiếp cận và hành động khác nhau. Dưới đây là những đối tác điển hình trong các thương vụ mà nhà môi giới cần xem xét. ➢ Người mua và khả năng tài chính: Đối với người mua thì vấn đề quan trọng nhất là khả năng tài chính. Trong thực tế cần trả lời những câu hỏi: người mua có khả năng và khả năng thực tế của họ đến đâu? Nguồn tiền của người mua là tiền mặt, SV Ngô Trí Tiến Page 22
 23. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam vốn tự có, vốn vay hay thế chấp. Ngoài góc độ bao nhiêu? thì một khía cạnh không kém phần quan trọng là khi nào? có thể có trong tay. Vấn đề này sẽ trở nên quan trọng khi xác định thời hạn các bước thanh toán. Trong trường hợp người mua vay vốn thế chấp bất động sản thì viêc kiểm tra khả năng tài chính sẽ dễ dàng hơn. Ngân hàng sẽ trả lời được là sẽ cho vay bao nhiêu và bao giờ. Để đảm bảo thuận lợi cho thương vụ cần tiến hành các hoạt động liên quan đến việc đánh giá khả năng được vay thế chấp của người mua, thậm chí trước khi người mua tiến hành tìm hiểu cụ thể về việc vay thế chấp này. Trong một số trường hợp đòi hỏi nhà môi giới phải đưa ra phán đoán nhanh, xác định được người mua sẽ vay được bao nhiêu và khi nào. Ngoài những vấn đề liên quan đến năng lực tài chính của người mua còn phải chú ý đến tình trạng cá nhân của họ. Nểu người mua chưa đủ tuổi( 16 tuổi) hay là người nước ngoài thì họ cần những giấy tờ cần thiết riêng. Không phải lúc nào nhà môi giới cũng có thể biết hết được nội dung cũng như thời gian nào có thể nhận được đầy đủ giấy tờ cần thiêt( ví dụ việc bán nhà cho Việt kiều). Nhà môi giới trong trường hợp này không phải có trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến tòa án, hay các cơ quan chính quyền. Tuy vậy nhà môi giới cần sắp xếp các tình huống kịch bản có thể xảy ra để hành động. Một khía cạnh không kém phần quan trọng nữa là việc xác định các yêu cầu của khách hàng. Sự hiểu biết về tình trạng gia đình, sở thích, thói quen, nguyện vọng và phong cách sống của khách hàng sẽ giúp chúng ta xác định vùng tìm kiếm phù hợp. ➢ Người thuê: Việc xác định nhu cầu của người thuê trên nguyên tắc cũng giống như trường hợp người mua. Thông thường đòi hỏi của người thuê cụ thể, chính xác hơn và quyết định họ đưa ra nhanh hơn. Mặt khác người cho thuê thường quan tâm đến hoàn cảnh của người thuê. Đối với những người cho thuê khó tính thì họ không muốn cho người thuê có trẻ nhỏ, thú vật nuôi trong nhà. Vì vậy khi kí kết hợp đồng cũng như buổi tiếp xúc ban đầu cần phải thống nhất điểm này cho cả hai bên. Ngoài ra người cho thuê cũng hay quan tâm đến hoàn cảnh riêng của người thuê, đặc biệt là nguồn thu nhập, mức độ ổn định của công việc, điều này giúp cho người thuê hy vọng vế sự ổn SV Ngô Trí Tiến Page 23
 24. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam định trong suốt quá trình thuê. ➢ Chủ sở hữu- Người thuê: Ngày càng có nhiều người đầu tư và thị trường bất động sản và coi thu nhập từ việc cho thuê là nguồn căn bản. Đối với nhà môi giới, ngoài việc ghi chép những vấn đề liên quan đến bất động sản, tình trạng kĩ thuật, pháp lý, mức giá cho thuê thì còn cần quan sát, đánh giá người cho thuê. Không phải lúc nào người ta cho thuê cũng tỏ ra trung thực, tử tế. Đôi lúc người ta cho thuê chỉ để người thuê trang bị bất động sản hộ cho họ rồi ngay sau đó thay đổi kế hoạch. Lúc này người cho thuê đặt nhà môi giới và người thuê vào tình trạng khó xử. ➢ Chủ sở hữu- Người bán: Hoàn cảnh của người bán cũng có ý nghĩa nhất định, đặc biệt trong trường hợp một nhóm chủ sở hữu chung bất động sản. Lúc này cần xác định có phải tất cả đều đồng lòng bán với mức giá thỏa thuận hay không. Một trường hợp rất hay xảy ra là người có ít phần nhất lại cản trở được thương vụ vì những lí do rất kì quặc. Trong trường hợp này nên thống nhất với những người bán ủy quyền cho một người. Cũng có thể gặp rắc rối khi bán là một đôi vợ chồng, nhất là khi hai vợ chồng đang làm thủ tục li hơn. 1.3.3 Lập hồ sơ thương vụ môi giới Từ lúc tiếp nhận yêu cầu bán, cho thuê hay mua, thuê của khách hàng, chúng ta phải chuẩn bị hồ sơ giấy tờ đầy đủ để hoàn thành gọn thương vụ. Việc thu thập và xác định các loại giấy tờ cần bắt đầu thực hiện ngay sau khi kí hợp đồng môi giới. Không nên nhận những giấy tờ bản gốc vì giấy tờ thường hay bị mất do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vì vậy chỉ nên photo copy chúng còn bản gốc để chủ sở hữu hay người được ủy quyền trình tại nơi cần thiêt, ở lúc thích hợp. Khách hàng trong quá trình tiến hành thương vụ nhiều lúc phải tự đi giải quyết các thủ tục giấy tờ và chúng ta cần nắm bắt những tiến trình này của khách hàng. Cần bí mật kiểm tra và theo dõi, giúp đỡ, và ở những giai đoạn cần thiết lam thay cho khách hàng. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể chắc chắn rằng không có văn đề gì sơ suất hay thực hiện không chu đáo. Từ lúc bắt đầu công việc chung với khách hàng nhà môi giới cần có những SV Ngô Trí Tiến Page 24
 25. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam thông tin cá nhân sau: - Họ và tên. - Họ và tên bố, mẹ - Địa chỉ thường trú. - Loại và số CMT hay hộ chiếu - Số hộ khẩu, giấy đăng kí tạm trú - Địa chỉ liên lạc - Số điện thoại bàn và di động Đối với bất động sản nhất thiết phải tìm hiểu những thông tin tối thiểu sau: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng có hiệu lực( sổ đỏ, hồng…) - Hợp đồng công chứng về việc mua, bán, trao tặng… - Hóa đơn đóng thuế đất hàng năm. Khi chúng ta thu thập đầy đủ những loại giấy tờ trên thì chúng ta đã sẵn sàng cho mọi công việc tiếp theo. Trong suốt quá trình diễn ra thương vụ, cần thu thập thêm tất cả những giấy tờ liên quan như giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, bản chia tài sản, thừa kế của tòa án, bản cam kết, hồ sơ xây dựng, giấy phép các loại… 1.3.4 Thời hạn thực hiện thương vụ môi giới Đây là một vấn đề rất quan trọng trong mọi thương vụ trên thị trường bất động sản. Việc xác định các giai đoạn thực hiện thỏa thuận đòi hỏi nhà môi giới phải có không chỉ kiến thức mà cả khả năng hình dung, tiên liệu sự việc. Thông thường việc thực hiện thương vụ có thể chia làm ba giai đoạn: ➢ Kí kết hợp đồng khởi điểm: bao gồm cả việc đặt cọc trước( khoảng 10%), đồng thời thỏa thuận những điều khoản để chứng tỏ ý chí của các bên sẽ kí kết hợp đồng công chứng cuối cùng. Kết thúc quá trình xem xét, kiểm tra và đàm phán. Đồng thời trong hợp đồng khởi điểm sẽ chỉ rõ những trách nhiệm của người mua, sự cần thiết phải chuẩn bị tiền hay tiến hành thế chấp. Đối với người bán hợp đồng chỉ rõ việc cần thực hiện các bước liên quan đến tình trạng pháp lý và kĩ thuật của bất động sản để SV Ngô Trí Tiến Page 25
 26. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam bán. ➢ Kí kết hợp đồng công chứng- đây là thời điểm chuyển quyền sở hữu, sử dụng sang người mua và việc chi trả phần lớn lượng tiền theo giá cả ghi trong hợp đồng(+/- 80%). ➢ Giao nhận bất động sản: những đồ vật cuối cùng của chủ sở hữu được chở đi khỏi bất động sản, giao trả bất động sản cùng với những trang thiết bị, ghi chép số công tơ điện, nước, người mua chỉ trả các khoản còn lại trong đó có lượng tiền nhà còn lại theo giá cả thỏa thuận. Các bước hoạt động điển hình của nhà môi giới: - Tìm kiếm thông tin: + Tìm kiếm bất động sản cần bán, cho thuê + Xem xét bất động sản đem bán một cách cẩn thận, tỉ mỉ và đầy đủ. + Điều tra, phân tích môi trường, hạ tầng xung quanh bất động sản và tình trạng kĩ thuật của bất động sản + Kiểm tra tình trạng pháp lý của bất động sản + Chia sẻ, cung cấp cho chủ sở hữu những thông tin về giấy tờ cần thiết cho việc bán. + Tìm kiếm khách hàng quan tâm mua bất động sản - Xử lý thông tin: + Xác định giá cả bất động sản bán + Tập trung ghi chép, miêu tả về bất động sản bán, chú ý đến những tính chất đặc biệt khác so với những bất động sản khác. + Soạn thảo những quảng cáo báo chí và tài liệu cung cấp thông tin về bất động sản. + Thiết lập cơ sở dữ liệu riêng về những bất động sản muốn bán. + Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về khách hàng mua + Tìm hiểu, phân tích cụ thể, chính xác về nhu cầu của những khách hàng mua và các điều kiện liên quan đến thương vụ. + Tận dụng những thông tin phản hồi từ những người không mua các bất động SV Ngô Trí Tiến Page 26
 27. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam sản đã giới thiệu, chia sẻ, cung cấp cho các bên tham gia những thông tin cần thiết về khía cạnh pháp lý, thuế và phí liên quan đến thương vụ. - Giao dịch với khách hàng: + Thỏa thuận với chủ sở hữu những điều khoản dịch vụ môi giới- kí kết hợp đồng dịch vụ môi giới. + Lên kế hoạch hành động phục vụ cho việc bán + Giới thiệu cho khách hàng mua bất động sản phù hợp với nhu cầu- Kí kết hợp đồng dịch vụ môi giới + Giúp đỡ, tạo điều kiện trong quá trình đàm phán giữa các bên tham gia + Dẫn dắt đến việc kí kết hợp đồng khởi điểm và soạn thảo hợp đồng này. + Hỗ trợ trong việc hoàn chỉnh hồ sơ và chuẩn bị công chứng. + Tham gia thực hiện các thỏa thuận theo hợp đồng khởi điểm. + Thực hiện các công việc liên quan đến thương vụ + Tham gia vào quá trình thanh toán, tổ chức các lần chi trả. + Hỗ trợ trong việc giải quyết vấn đề tại cơ quan Nhà nước, chính quyền liên quan đến thương vụ. - Kết thúc thương vụ: + Tham gia vào quá trình giao nhận bất động sản + Kết thúc thương vụ, nhận hoa hồng theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ môi giới. + Giải quyết các vấn đề sau thương vụ. 1.4 Nghiệp vụ môi giới bất động sản 1.4.1 Nghiệp vụ soạn thảo hợp đồng A. Hợp đồng dịch vụ môi giới: Là hợp đồng điều chỉnh phạm vi và trách nhiệm của nhà môi giới. Vì vậy có thể tự do thiết lập các điều khoản , xác định xem công việc của nhà môi giới chỉ hạn chế với những chức năng bình thường hay có thêm chức năng đặc biệt nào khác. Hợp đồng phải được thiết lập dưới dạng văn bản và xác định những tình huống làm hợp đồng trở SV Ngô Trí Tiến Page 27
 28. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam nên vô hiệu. Bản hợp đồng này là minh chứng cho ý chí thống nhất của hai bên( hay nhiều bên) trong đó có các qui định được thống nhất giữa các bên. Vì vậy có thể khẳng định rằng các bên cần soạn thảo hợp đồng sao cho các điều khoản được tất cả công nhận. Bên cạnh đó dưới góc độ nhà tư vấn, nếu chúng ta được thuê soạn thảo hợp đồng để phục vụ cho các công ty, trong đó hợp đồng thực hiện trong thời gian dài, thì chúng ta cần chú ý đến những điều khoản bảo đảm lợi ích của bản thân. Luôn xảy ra tình trạng, rằng sau khi khách hàng sử dụng xong dịch vụ của chúng ta, họ thường có xu hướng trốn chạy việc thanh toán tiền dịch vụ. Khách hàng thường có cả một “kho” lý do cho việc không chịu thanh toán này. Chính vì vậy nhà môi giới phải tính toán những điều khoản bảo vệ lợi ích của họ trong hợp đồng. Bên cạnh đó chúng ta cũng không được bỏ qua về trách nhiệm bảo đảm cho lợi ích của khách hàng, đặc biệt trong trường hợp cung cấp dịch vụ cho người mua bất động sản, đó chính là những tiêu chuẩn đạo đức của nghề môi giới mà chúng ta phải tuân theo. Với mục tiêu bảo vệ lợi ích của mình, nhà môi giới cần phải nhớ soạn thảo nguyên tắc thu phí và cách xác định mức hoa hồng môi giới. Hiện nay thông thường chấp nhận mức hoa hồng theo % giá trị bất động sản bán, mua( thường là 1% nếu giá trị bất động sản là nhà phố, và 2- 3% nếu là dự án bất động sản) hay mức tiền cho thuê( 50% thậm chí là 100% mức tiền cho thuê hàng tháng từ người cho thuê). Ngoài ra có thể tính hoa hồng theo bất cứ cách nào, nếu cả hai bên cùng chấp thuận. B. Hợp đồng khởi điểm Hợp đồng khởi điểm là yếu tố cần thiết trước khi đi đến kí kết hợp đồng chính thức. Việc kí kết hợp đồng khởi điểm,cho dù ở hình thức nào, cũng là sự chứng nhận kết thúc một giai đoạn quan trọng của nhà môi giới. Việc đặt cọc tiền cũng là thêm một yếu tố bảo đảm không cho các bên thay đổi, tránh những ý nghĩ thay đổi nhất thời. Trong hợp đồng khởi điểm cần cân nhắc cẩn thận các mốc giao nhận tiền, giao nhận bất động sản. Trong vấn đề này thì kinh nghiệm và khả năng tiên liệu của nhà môi giới trở nên vô cùng quớ giá. Hợp đồng khởi điểm cần xác định rõ hai vấn đề: SV Ngô Trí Tiến Page 28
 29. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam - Những điều khoản cơ bản của hợp đồng chính thức. - Thời hạn kí kết hợp đồng chính thức. Bản thân hợp đồng khởi điểm không đòi hỏi phải tuân theo một mẫu nhất định nào. Trong hợp đồng khởi điểm cần ghi rõ những loại giấy tờ nào còn thiếu cần bổ xung, trong đó có thể có những loại giấy tờ cần thiết khi kí hợp đồng chính thức. Nếu không thực hiện việc này thì có thể khách hàng sẽ quân, không biết hoặc vin vào cớ không ai nhắc nhở gì đến giấy tờ đó cả. Các loại phí phải trả cũng cần qui định cho các bên. Trong hợp đồng khởi điểm cần xác định 4 mốc thời gian liên quan đến viêc hoàn thành thương vụ sau: -Thời gian cắt hộ khẩu khỏi địa bàn -Thời gian di chuyển đồ đạc. -Thời gian kí kết hợp đồng chính thức. -Thời gian các khoản thanh toán. Vấn đề quan trọng nhất là làm sao soạn thảo một bản hợp đồng tốt, nghĩa là đảm bảo lợi ích của tất cả các bên. Cần nhớ một nguyên tắc cơ bản là: “ điều gì không có trong hợp đồng thì nó không tồn tại”. C. Hợp đồng chính thức: Để đi đến kí kết hợp đồng chính thức( hợp đồng được công chứng) đòi hỏi những sự chuẩn bị nhất định. Nhiệm vụ của nhà môi giới là thu thập đầy đủ tất cả các giấy tờ cần thiết để kí kết. Những giấy tờ này có thể là bản copy, nhưng bản gốc phải được cung cấp để đối chiếu. Việc chuẩn bị này không nên để đến gần lúc kí kết trước công chứng viên mới thực hiện. Việc chuẩn bị sớm các giấy tờ cần thiết cũng như các điều khoản hợp đồng không chỉ giúp việc soạn thảo hợp đồng công chứng, mà còn có thể giải quyết sớm những vấn đề chưa rõ ràng. Một vấn đề quan trọng khác là thống nhất phương thức trả tiền. Thông thường trong các giao dịch nhỏ người mua trả bằng tiền mặt. Hiện nay khi các dịch vụ ngân hàng ngày càng thuận tiện, việc sử dụng các dịch vụ này ngày càng rộng rãi thì có thể trả tiền vào tài khoản hay thực hiện việc chuyển khoản. Để khách hàng không cảm thấy SV Ngô Trí Tiến Page 29
 30. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam quá lo lắng, cần giải thích rõ ràng quá trình kí hợp đồng công chứng và thời điểm thanh toán tiền. 1.4.2 Nghiệp vụ thu thập thông tin Trong thực tế mỗi một bất động sản đều ẩn dấu trong đó một bí mật, sự huyền bí, tính hấp dẫn và thường xuyên là một vài khiếm khuyết nào đó. Nhà môi giới cần trực tiếp xem xét bất động sản do những nguyên nhân sau đây: - Mỗi một bất động sản đều khác nhau, không thể dựa trên kinh nghiệm để phán đoán. - Chỉ có sự ghi chép của bản thân mới có thể miêu tả chính xác bức tranh toàn cảnh về bất động sản, đánh giá chân thực hơn những lời miêu tả tốt đẹp về bất động sản của chủ sở hữu, bước đầu đánh giá được giá trị của bất động sản. Nếu nhà môi giới chỉ dựa trên lời của chủ sở hữu thì rất dễ gây ra sự hiểu biết lệch lạc, thiếu chân thực về bất động sản. - Chỉ có tại hiện trường bất động sản mới có thể xác định tính cách và sở thích của chủ sở hữu. - Cho phép nhà môi giới đưa ra những day câu hỏi cụ thể. Hơn nữa họ có thể được xem các giấy tờ liên quan ngay tại bất động sản. - Không rơi vào thế bị động khi khách hàng mua bất động sản hỏi xem chúng ta đã xem tận mắt bất động sản đó chưa. Để thu thập thông tin về tình trạng pháp lý của bất động sản, chúng ta đôi khi phải nhờ sự giúp đỡ của luật sư, nhà địa chất hay kiến trúc sư. Bằng con đường này chúng ta mới có thể hiểu rõ hơn về bất động sản. Để có được những thông tin đó, mỗi nhà môi giới đều phải xây dựng cho mình một phong cách, cách tiếp cận và xử lí riêng. Vấn đề này dựa trên nền tảng kiến thức về tâm lý, năng lực ứng xử, giao tiếp. “Nhất thân, nhì quen” vấn đề này đặc biệt đúng với thị trường Việt Nam. Đây cũng là câu nói nằm lòng của các nhà môi giới. Vấn đề này cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng các mối quan hệ với các cấp chính quyền, các ngành như: xây dựng, qui hoạch, kiến trúc, giao thông, địa chính, ngân hàng, tòa án, các văn phòng luật sư,công chứng và các văn phòng môi giới khác. SV Ngô Trí Tiến Page 30
 31. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam Thực tế cho thấy có những nhà môi giới năng lực chưa phải là giỏi nhưng với sự quen biết rộng và sâu của mình, họ đạt được những thành công lớn mà các nhà môi giới giỏi nghiệp vụ khác phải mơ ước. Để thành công trong sự nghiệp, nhà môi giới phải là người nhạy bén nắm bắt thông tin. Đôi khi trong những câu chuyện bâng quơ với một người chưa quen biết, nhà môi giới cũng có thể bắt được thông tin quan trọng, quyết định đến sự thành bại của thương vụ. Khi thực hành nghiệp vụ, nhà môi giới cần khéo léo hướng cuộc đối thoại đến chủ đề họ cần tìm hiểu. Trong lúc giao tiếp( với nhà môi giới khác hay với khách hàng), khi nói đến những thông tin mà chúng ta quan tâm, nhà môi giới nên nhìn thẳng, nhìn sâu vào mắt người đối thoại. Việc này giúp chúng ta vừa chứng tỏ sự trung thực của mình, vừa là phương pháp hữu hiệu để tìm hiểu xem có bao nhiêu % sự thật trong lời nói của người đối thoại. Đây là một phương pháp khó, nhưng lại không quá khó đối với những nhà môi giới có kinh nghiệm và nhạy cảm. B. Thu thập thông tin từ khách hàng: Ngay từ buổi nói chuyện đầu tiên nhà môi giới đã phải nắm bắt được từ khách hàng những thông tin cơ bản sau: - Những thông tin ban đầu. - Khả năng tài chính. - Thương vụ liên quan. - Giới hạn thời gian. - Liên lạc với khách hàng. - Xem xét bất động sản. - Những vấn đề thủ tục. - Ghi chép những thông tin thu lượm được. - Những chú ý chính. - Kiểm tra, cập nhật thông tin về bất động sản. - Ý nghĩa của thông tin phản hồi. Nhà môi giới cần dành nhiều thời gian, sự chú ý vào những thông tin phản hồi SV Ngô Trí Tiến Page 31
 32. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam nhận được từ khách hàng liên quan đến bất động sản mà họ cung cấp. Bằng cách này nhà môi giới thu thập thêm được những thông tin cụ thể về nhu cầu của khách hàng, đồng thời cũng có thêm được những thông tin về bất động sản. Việc này cũng được thực hiện cả trong khi nhà môi giới cùng khách hàng xem xét bất động sản. Trong quá trình xem xét bất động sản cùng khách hàng, nếu khách hàng thay đổi ý( yêu cầu, điều kiện…) nhà môi giới cần ghi chép sửa đổi đó vào trong sổ. Điều này cũng cần được thực hiện khi cùng khách hàng xem bất động sản, nếu nhà môi giới phát hiện, chú ý thấy những sự thiếu sót, bất hợp lý của bất động sản. Những chú ý riêng đó của nhà môi giới cũng cần ghi cẩn thận vào sổ tay. Nếu nhà môi giới nhận được thông tin rằng khách hàng thích bất động sản đó, họ cần bắt tay ngay vào việc thực hiện tất cả những động tác có thể, không để khách hàng phải tự suy tính, giúp khách hàng đưa ra những quyết định đúng đắn. Trong trường hợp cần thiết thì tham gia cùng khách hàng đàm phán và khéo léo dẫn dắt đến việc kí kết hợp đồng khởi điểm. Nhà môi giới cần cố gắng tìm hiểu về khách hàng một cách kĩ càng nhất. Khi đó họ có thể lựa chọn giới thiệu cho khách hàng ngôi nhà đáp ứng được sự mong đợi của họ, nhờ đó nhà môi giới cung cấp được dịch vụ tốt cho khách hàng và tiết kiệm được thời gian của mình. 1.4.3 Nghiệp vụ xử lí và quản lí thông tin Sau khi thu thập được một lượng thông tin dồi dào, vấn đề tiếp theo của chúng ta là chắt lọc và xử lí những thông tin đó. Đây là một việc đòi hỏi kinh nghiệm, kiến thức chuyên nghiệp của nhà môi giới. Thực tế là nhà môi giới bất động sản có được sự kiểm soát tương đối tốt những thông tin giao dịch thị trường. Những thông tin này rất quớ giá, chúng chính là vũ khí của nhà môi giới. Những dữ liệu mà ta thu thập được thường dưới dạng thông tin “thụ” hay nói cách khác đó là thông tin chưa qua xử lí. Các dữ liệu này có thể đúng mà cũng có thể sai do nhiều yếu tố khác nhau. Chính vì vậy, để có được một thông tin với chất lượng cao, các dữ liệu phải trải qua một quá trình phân tích, kiểm tra, đánh giá mà ta gọi là “ chu kì xử lí dữ liệu”: SV Ngô Trí Tiến Page 32
 33. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam Dữ liệu thụ-> Phân tích-> Dữ liệu đã được xử lí-> Sự lý giải, suy luận-> Thông tin. Thông tin có chất lượng cao là thông tin luôn được cập nhật và làm mới. Đặc biệt trong thị trường bất động sản thì có những thông tin ngày hôm nay còn mới nhưng đến ngày hôm sau đã trở nên lỗi thời. Việc sàng lọc những dữ liệu mà ta thu được về một bất động sản để đưa vào xử lí nhiều khi đòi hỏi rất nhiều thời gian công sức và thậm chí là cả tiền bạc. Ví dụ như cú một thông tin về một ngôi nhà cần bán trên báo chí với những dữ liệu về diện tích, số tầng, số phòng, giá…những dữ liệu này đôi khi không chuẩn xác do nhiều lí do khác nhau đòi hỏi người làm môi giới phải bỏ công sức và thời gian để kiểm chứng độ chính xác. Đây có thể coi là quá trình chuyển hóa từ thông tin thụ sang thông tin có chất lượng. Thông tin thu thập được chính là công sức, là tiền bạc nên việc quản lí, bảo vệ chúng là một nhiệm vụ quan trọng của nhà môi giới. Quản lí thông tin trên nguyên tắc: - Nguyên tắc bảo mật. - Không tiết lộ thông tin của khách hàng. - Không sử dụng thông tin của khách hàng để gây nên những bất lợi cho khách hàng. - Không sử dụng thông tin của khách hàng để thu lợi cho mình hoặc thu lợi cho bên thứ ba. Trừ các trường hợp đặc biệt: - Khách hàng đồng ý. - Theo yêu cầu của luật pháp hoặc các nhà chức trách. - Thông tin đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhà môi giới. Các phương pháp bảo mật: - - - Đặt password cho máy, file. Ổ cứng di động Cài đặt một số chức năng cho máy chủ. SV Ngô Trí Tiến Page 33
 34. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam - - - Tủ, két có khóa. Sử dụng máy hủy tài liệu . Giao những mảng công việc cho từng nhân viên. 1.4.4 Nghiệp vụ giao dịch với khách hàng A. Kĩ năng giao dịch trực tiếp: Cảm nhận đầu tiên là rất quan trọng đối với khách hàng. Thông thường cảm nhận này được xây dựng trong vòng dưới 30 giây đầu tiên gặp gỡ. Cần ý thức đước rằng chỉ trong thời gian ngắn, chúng ta phải bán, giới thiệu tất cả các ưu điểm của bản thân để thuyết phục được khách hàng. Nên nhớ rằng chỉ có một cơ hơi duy nhất để gây ấn tượng đầu tiên, vì vậy chúng ta không thể sai lầm.Nếu chúng ta không ngay lập tức gây ấn tượng tốt về văn phòng, về bản thân hay các dịch vụ của mình thì khó có cơ hội tiếp theo sau này với khách hàng. Trao đổi thông tin qua ngôn ngữ thân thể( truyền đạt thông tin bằng cử chỉ, điệu bộ…): - 80- 90% thông tin trao đổi. - Nhận biết được những dạng người khác nhau. - Giữ ánh nhìn thẳng vào mắt người đối thoại. - Hình ảnh đẹp, thân thiện. - Tự tin. Khéo léo gây quan hệ, thiện cảm, thấu hiểu và thông cảm lẫn nhau. Lời nói: - Mang lại 10- 20% thông tin: đặc biệt lần đầu tiên qua telephone. - Nói rõ ràng,chậm rãi. - Cân nhắc kĩ trước khi nói - Kĩ năng giải thích. - Chỉ truyền đạt sự việc, hiện tượng. SV Ngô Trí Tiến Page 34
 35. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam - - Không nên gây nhiễu cuộc đối thoại. Phương pháp kiểm tra: kiểm tra, giải thích, tiếp nối. B. Kĩ năng thư thoại: Nhà môi giới cần phải có kĩ năng tốt trong việc soạn thảo thư từ, văn bản. Phải biết cách viết quảng cáo, đơn chào hàng như thế nào, thư từ trao đổi, đơn từ đến cơ quan Nhà nước ra sao. Để viết một bức thư tốt đòi hỏi phải suy nghĩ xem chúng ta muốn truyền đạt điều gì. Trước khi viết nên suy nghĩ xem chúng ta muốn đạt được điều gì. Các nhà môi giới thường có mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng hay thông báo những vấn đề cần giải quyết từ phía họ. Những thông tin, nội dung của những thư tiếp theo phải logic với những thư trước. Cần phải đọc lại những gì đã viết trước đó, xem xét lại những ý chính đã chuẩn xác chưa. Nên nhớ rằng không bao giờ bức thư đầu tiên lại chuẩn xác nhất, phù hợp nhất. Nếu nhà môi giới hiểu được rằng nhiệm vụ của họ là tạo ra những phản ứng tích cực tử phía khách hàng thì việc tìm những từ ngữ thích hợp là vấn đề đương nhiên cần phải làm. Khi trả lời thư hay đồng ý thực hiện dịch vụ cho khách hàng cần cố gắng thể hiện ở thế chủ động chứ không phải thụ động. 1.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề môi giới bất động sản 1.5.1 Nhu cầu về bất động sản Chu kì phát triển kinh tế tác động đến sự phát triển của thị trường bất động sản và vì thế làm thay đổi lớn trong cung cầu về bất động sản. Tuy nhiên tại Việt Nam trong thời gian qua xảy ra tình trạng cầu về nhà, đất lại không trùng hợp với nhịp phát triển của nền kinh tế. Vấn đề này cần được nghiên cứu và phân tích thêm. Sự thay đổi về cầu bất động sản liên quan đến sự thay đổi về nhu cầu cũng như sức mua của nền kinh tế gia đình và các thành phần kinh tế trong thị trường. Vấn đề này cũng lại phụ thuộc ở một mức độ lớn vào tỉ lệ thất nghiệp trong xã hội, mức độ đô thị hóa, mức độ tập trung dân số. Ngoài ra môi trường tài chính cũng ảnh hưởng mạnh đến cầu thông qua khả năng vay vốn, tín dụng, thế chấp, trái phiếu bất động sản … SV Ngô Trí Tiến Page 35
 36. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam 1.5.2 Sức cung của bất động sản Cung của thị trường bất động sản liên quan đến tốc độ tăng trưởng và suy thoái của từng loại bất động sản khác nhau. Sự tăng về số lượng bất động sản, những dao động về bất động sản dựa trên giá bất động sản trên thị trường cũng như những chi phí xây dựng và ngược lại. Nói chung vấn đề cung bất động sản cũng phụ thuộc vào chu kì phát triển của nền kinh tế. Cung bất động sản còn phụ thuộc vào sự băng phát trong xây dựng. Cung bất động sản cũng xuất phát từ việc giải phóng mặt bằng, qui hoạch lại đô thị. Yếu tố này làm cho trong giai đoạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế có lượng cung về bất động sản lớn hơn giai đoạn nền kinh tế trưởng thành và ổn định. Cũng như cầu, cung bất động sản phụ thuộc một phần vào chính sách xã hội của Nhà nước, vào tính năng động của thị trường tài chính. 1.5.3 Nhân tố tài chính Hiện nay thị trường bất động sản tại Việt Nam đang có một số vùng có tốc độ tăng trưởng chậm, đe dọa sự phá sản của nhiều công ty kinh doanh bất động sản cũng như sự thua lỗ của các ngân hàng cho vay thế chấp hay để kinh doanh bất động sản. Đây là hậu quả tất yếu của một giai đoạn phát triển quá nóng trước đó. Tuy vậy tình trạng này lại có tính tích cực của nó. Đó là bài học cho nhà đầu tư. Họ sẽ phải thận trọng hơn rất nhiều trong quá trình đầu tư vào bất động sản. Tình trạng này sẽ tái sắp đặt lại thị trường đầu tư vào bất động sản. Chỉ có những công ty đủ mạnh, có chiến lược và phương án phát triển phù hợp mới trụ lại trên thị trường. Thị trường bất động sản là thị trường đòi hỏi sự cung tài chính rất lớn. Sự phát triển của thị trường này phụ thuộc phần lớn vào khả năng tim được các nguồn cung tài chính lớn và ổn định. Thành công của các tập đoàn kinh doanh bất động sản trên thế giới chính là dựa vào dòng vốn ổn định, sự lưu thông vốn dễ dàng và tự do. Tuy nhiên khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO, thị trường dịch vụ tài chính sẽ được rộng mở, các ngân hàng nước ngoài sẽ thâm nhập sâu vào thị trường tài chính, nguồn vốn nước ngoài sẽ chảy vào các lĩnh vực có tiềm năng phát triển. Các ngân hàng nước ngoài thường đưa ra các sản phẩm dịch vụ về bất động sản rất phong SV Ngô Trí Tiến Page 36
 37. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam phú, tạo điều kiện cho nhiều tầng lớp trong xã hội có thể sử dụng. Đương nhiên cùng với việc hội nhập này thì các ngân hàng Việt Nam cũng sẽ đổi mới nhanh chóng để đuổi kịp tiêu chuẩn thế giới. Chắc chắn đây sẽ là một động lực để thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản. Tuy nhiên chúng ta cần thận trọng, cân đối nguồn lực sẵn có với vốn nước ngoài để tránh tình trạng phát triển quá nóng, dẫn đến bị lệ thuộc. Ngoài ra việc thành lập, sát nhập các công ty kinh doanh bất động sản để tạo vốn, hay việc các định chế tài chính cũng bắt đầu tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản sẽ làm tăng các nguồn tài chính cho thị trường bất động sản. 1.5.4 Sự bất ổn định của thị trường bất động sản Từ những bài học về thị trường bất động sản trong lịch sử của Việt Nam cũng như của các nước phát triển trên thế giới cho thấy rằng, trong thị trường này tồn tại sự bất ổn định tự nhiên. Thị trường bất động sản có thể trải qua những thời kì dao động mạnh( có lúc mạnh hơn cả dao động của nền kinh tế) và nhiều khi không trùng lặp với chu kì phát triển kinh tế. Ngoài những giai đoạn khủng hoảng, suy thoái của nền kinh tế, còn tồn tại chu kì dao động tự nhiên với sự phản ứng chậm hơn của thị trường bất động sản so với chu kì kinh tế chung. Tương tự, khi nền kinh tế phát triển mạnh thì sự tăng trưởng của thị trường bất động sản cũng xảy ra chậm hơn. Tại các nước phát triển, theo qui luật thì trong giai đoạn kinh tế phát triển mạnh, vốn đầu tư được tập trung vào những ngành mũi nhọn, có hiệu quả kinh tế cao. Lợi nhuận thu được từ những thứ đó thường hấp dẫn hơn là việc đầu tư vào bất động sản. Ngược lại, trong giai đoạn mức tăng trưởng kinh tế chậm lại, thậm chí là khi kinh tế suy thoái thì dòng vốn chảy vào bất động sản cũng bị chậm trễ do khó có thể rút vốn đầu tư vào những khu vực kinh tế khác trước đó. Một thị trường bất động sản ổn định,hoạt động chuẩn mực cũng khó có thể tránh được tình trạng này. Qui luật trên thường diễn ra ở các nước phát triển, còn tại Việt Nam thì tình trạng bất ổn định trên thị trường bất động sản diễn ra nhiều năm nay. Ngoài những nguyên nhân khách quan thì sự vận động của thị trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan khác như: chính sách của Nhà nước, hành lang pháp lý trong kinh doanh, sự non yếu trong kinh doanh của nhà đầu tư thứ cấp, môi trường tài chính hạn hẹp…Chính những yếu tố này làm SV Ngô Trí Tiến Page 37
 38. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam cho thị trường bất động sản tại Việt Nam có tính bất ổn cao. Điều này cũng đồng nghĩa với cơ hội hoạt động cho các nhà môi giới bất động sản. 1.5.5 Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong môi giới bất động sản Việc toàn cầu hóa thông tin là giải pháp hữu hiệu cho mọi khía cạnh hoạt động của văn phòng môi giới. Nó giúp cho bản thân văn phòng môi giới có sự thống nhất bên trong về tổ chức, cũng như tin học hóa tất cả các mối quan hệ với môi trường bên ngoài ở phạm vi quốc gia và quốc tế. Sự thống nhất về tổ chức cho phép nâng cao năng suất lam việc, vì thế giảm chi phí và sớm hay muộn thì giá thành dịch vụ cũng sẽ được giảm cho khách hàng nếu thị trường tạo ra sức ép cạnh tranh giữa các văn phòng môi giới với nhau. Hiện nay khá nhiều công ty môi giới đã đưa dịch vụ của mình lên mạng internet. Đây là những công ty đi đầu trong việc chuẩn hóa dịch vụ của mình. Công nghệ thông tin sẽ từng bước được phổ thông hóa cho ngày càng nhiều các tầng lớp người dân, và đó sẽ là cơ sở để các văn phòng môi giới thực hiện chiến lược kinh doanh của mình nhờ công nghệ thông tin. 1.6 Các tiêu chí đánh giá hoạt động môi giới bất động sản Có rất nhiều tiêu chí đưa ra để đánh giá về hoạt động môi giới của một cá nhân hay một tổ chức. Dựa vào các tiêu chí đó chúng ta có thể đánh giá được thực trạng hoạt động của công ty hay sàn giao dịch, cũng như mức độ ảnh hưởng của nó đến thị trường trong khu vực. • Tính chuyên nghiệp. Đây là một tiêu chí đang được đòi hỏi ngày càng thiết thực trong cuộc sống và công việc hằng ngày. Đặc biệt là trong những ngành tiếp xúc và làm việc với khách hàng nhiều như môi giới bất động sản thì tính chuyên nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu. Và tính chuyên nghiệp được thể hiện và khẳng định qua hiệu quả làm việc của mỗi tổ chức. • Sự uy tín. Trong môi trường kinh doanh hiện đại, thì đường lối để xây dựng một tổ chức phát triển bền vững nhất đó chính là xây dựng sự uy tín. Trong thị trường bất động SV Ngô Trí Tiến Page 38
 39. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam cũng vậy, một tổ chức khi đã xây dựng được sự uy tín, tạo dựng được lòng tin từ các nhà đầu tư, chủ đầu tư chính là một yết tố quyết định đến sự thành công của mình. • Khả năng pháp lý, hỗ trợ pháp lý. Trong môi giới bất động sản, thì việc tư vấn pháp lý trong giao dịch là vô cùng quan trọng. Vì vậy hiểu biết về pháp luật hay hiểu biết về pháp luật liên quan đến bất động sản là một lợi thế của một tổ chức môi giới. Họ cần chuyên sâu, nghiên cứu kĩ cũng như luôn phải cập nhật những văn bản pháp luật mới để có thể bắt kịp thị trường. • Số lượng và chất lượng dự án được phân phối tại sàn. Đây là một trong những tiêu chí để đánh giá được tình trạng hoạt động của tổ chức. Nó thể hiện được sức mạnh của tổ chức môi giới trong việc bán hàng. Không phải ngẫu nhiên mà các chủ đầu tư có thể liên kết với một sàn nào đó trong việc phân phối sản phẩm của mình. Họ phải nắm rõ được tiềm năng cũng như khả năng của tổ chức đó để có thể chọn làm nhà phân phối cho sản phẩm của mình. Vì vậy đây cũng được coi là một tiêu chí để đánh giá hoạt động môi giới. 1.7 Kinh nghiệm một số nước trên thế giới 1.7.1 Nghề môi giới tại Thụy Điển Vào năm 1984, tại Thụy Điển bắt đầu thực hiện việc đăng kí hành nghề của các nhà môi giới bất động sản. Mục đích chính của qui định này chính là việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng thông qua những dịch vụ môi giới chuyên nghiệp. Một mục tiêu khác mà Thụy Điển mong đợi đạt được thông qua qui định trên là việc khơi thông, đẩy nhanh vòng quay của thị trường nhà ở thông qua việc đơn giản hóa, tiết kiệm thời gian trong giải quyết, hoạch định các nguồn cung nhà ở. Vào thời điểm đó chính quyền yêu cầu các hoạt động môi giới bất động sản tai các trung tâm đăng kí riêng cho chính quyền cấp tỉnh. Những qui định về hệ thống này được ghi rõ trong luật. Cơ quan Chính phủ có thẩm quyền quyết định về những điều luật trên là Bộ Tư pháp Thụy Điển. Để được hành nghề môi giới bất động sản, vào thời điểm đó ứng viên cần đạt được những yêu cầu sau: a, Tốt nghiệp trung học trở lên, b, Nộp một khoản tiền bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tối thiểu( khoảng SV Ngô Trí Tiến Page 39
 40. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam 10.000 USD), c, Quyết định cho phép hành nghề của cơ quan có thẩm quyền. Đơn khiếu nại trong trường hợp bị từ chối cấp chứng chỉ hành nghề được nộp tại Tòa án hành chính. Trong luật cũng tập trung điều chỉnh các hành vi, thuộc lĩnh vực dân sự- pháp lý, về quá trình thực hiện các yêu cầu môi giới của khách hàng, các cách xác định khoản hoa hồng cho nhà môi giới. Sau 10 năm thực hiện, đến năm 1995 Thụy Điển đưa ra những điều chỉnh về luật môi giới, trong đó có bốn mảng chính được điều chỉnh là: d, Những điều kiện bắt buộc để đăng kí hành nghề, e, Kiểm tra và theo dõi việc thực hiện nghề nghiệp của những người đã đăng ki. f, Vai trò của nhà môi giới giữa các bên khách hàng, g, Điều chỉnh các qui định cho phù hợp vơi môi trường chung của châu Âu. Cho đến thời điểm hiện tại, so với năm 1984 từ khi mới ban hành, luật môi giới bất động sản ở Thụy Điển đã được sửa đổi cơ bản. Một trong những điểm sửa đổi cơ bản nhất là việc xác định nhà môi giới như là một chuyên gia hoạt động độc lập, cho dù tính chất của các thương vụ môi giới có thay đổi đa dạng thế nào đi nữa thì họ vẫn là những người có khả năng thực hiện trọn vẹn nhất. Ngoài ra những điểm thay đổi quan trọng trong luật có thể kể đến là: a, Hạn chế việc đăng kí hành nghề môi giới chuyên nghiệp( hạn chế cấp chứng chỉ), b, Loại trừ khả năng nhà môi giới là đại diện ủy quyền cho một bên khách hàng, c, Cấm mua bất động sản bằng tiền của mình trong quá trình thực hiện thương vụ cho khách hàng, d, Cấm kinh doanh bất động sản và những hoạt động khác nếu chúng làm ảnh hưởng đến độ tin cậy cũng như vai trò của việc môi giới, e, Những yêu cầu đối với các bất động sản trong nước cũng trở nên có giá trị đối với bất động sản nằm ở nước ngoài, f, Thực hiện việc môi giới mà không đăng kí sẽ bị coi là phạm tội, g, Các vụ tranh chấp với khách hàng sẽ được giải quyết tại phòng bảo vệ quyền SV Ngô Trí Tiến Page 40
 41. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam lợi khách hàng. 1.7.2 Kinh nghiệm đào tạo nghề môi giới ở Thượng Hải, Trung Quốc Để đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường XHCN, thành phố Thượng Hải căn cứ vào qui định pháp luật, pháp qui liên quan, kêt hợp tình hình thực tế thành phố đã ban hành nhiều thông tư, qui phạm hành vi của người môi giới, bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự. Về lĩnh vực đào tạo thành phố đã ra một số qui định gồm một số nội dung như sau: - Người đủ 18 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại thành phố, trình độ văn hóa trên phổ thông trung học đã qua lớp huấn luyện thống nhất của cục quản lý nhà đất thành phố và đã tốt nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận tư cách người môi giới nhà đất thành phố Thượng Hải, có thể đề nghị hoạt động môi giới bất động sản. - Đối với người xin làm hoạt động môi giới bất động sản phải tổ chức các lớp huấn luyện và sát hạch thống nhất trước khi hành nghề. Cục nhà đất thành phố phụ trách định kì biên soạn tài liệu giảng dạy, đề cương sát hạch, đề thi thống nhất, thẩm tra và cấp phép cho tổ chức huấn luyện, sát hạch về giấy chứng nhận tư cách cho người thi đỗ. - Người đã qua huấn luyện, đã tốt nghiệp nhưng vì nguyên nhân hai năm không được nhận giấy chứng nhận tư cách người môi giới bất động sản, hoặc sau khi nhận giấy chứng nhận tư cách người môi giới bất động sản hai năm chưa hành nghề trong tổ chức môi giới bất động sản hoặc tự hành nghề thì phải sát hạch lại. Giấy tốt nghiệp hoặc chứng nhận tư cách người môi giới bất động sản đã cấp tất nhiên bị thủ tiêu. - Cứ hai năm một lần phải kiểm chứng lại các nhân viên đã có giấy chứng nhận tư cách người môi giới bất động sản. Công tác kiểm chứng được cơ quan quản lý giao dịch bất động sản khu huyện, cục qui hoạch đất đai tiến hành theo tổ chức thống nhất ủa cục nhà đất thành phố. - Nếu kiểm tra thấy giấy chứng nhận tư cách không hợp qui cách hoặc người không tham gia kiểm chứng không có lý do thì không được hoạt động môi giới bất động sản. Có thể thấy rõ sự chặt chẽ trong những qui định của thành phố Thượng Hải về việc đào tạo, quản lý nhà môi giới bất động sản. Những qui định trên cho thấy đòi hỏi SV Ngô Trí Tiến Page 41
 42. Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts. Vòng Thình Nam về việc đào tạo liên tục đối với nhà môi giới. Điều này buộc các nhà môi giới luôn phải cập nhật thông tin, tham gia các khóa đào tạo dưới nhiều hình thức. SV Ngô Trí Tiến Page 42
Publicité