Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

OpenAIRE PROVIDE Dashboard for Turkish repository managers

This webinar highlights the functionalities of the PROVIDE Dashboard new developments and features.
bilingual webinar (English and Turkish)

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

OpenAIRE PROVIDE Dashboard for Turkish repository managers

 1. 1. @openaire_eu OpenAIRE Provide Arşiv Yöneticileri İçin Hizmetler Pedro Príncipe, OpenAIRE Support Officer WEBINAR – OPENAIRE TURKEY – 20/05/2020
 2. 2. OpenAIREiçeriksağlayıcıları içinteknoktadanhizmet AkademikArşiv yöneticileri,Veri Arşiviyöneticileri,AEyayıncıları içinhizmetler DESTEK, GELİŞTİRME, ZENGİNLEŞTİRME
 3. 3. OpenAIRE İçerikSağlayıcılarıKontrolPaneli 3 İçerik sağlayıcıların (akademik arşivler, veri arşivleri, dergiler, toplayıcılar, CRIS sistemleri) OpenAIRE ile etkileşime girdiği tek noktadan web hizmeti. OpenAIRE‘in arka uç hizmetlerinin çoğuna ön uç erişimi sağlar.
 4. 4. Birlikte çalışabilir üst veriler etkili içerik paylaşımı için anahtardır. Küresel standartlar kullanarak içeriklerinizi ortaya çıkarmak için doğrulama hizmetimizi kullanın ve OpenAIRE Yönergelerini nasıl uygulayabileceğinizi görün. VALIDATE
 5. 5. Dünya çapında daha geniş bir kitleye ulaşın Veri kaynağınızı OpenAIRE'ye kaydedin ve küresel bağlantılı ağın bir parçası olun. REGISTER
 6. 6. OpenAIREaltyapısınaentegreolmakiçinüst verileriniziortayaçıkarmadaOpenAIREyönergeleri https://guidelines.openaire.eu/en/latest/ OpenAIRE Yönergeleri Literatür,VeriSetleri,Yazılım,diğeraraştırmaçıktıları OpenAIRE,yapısıOpenAIREyönergelerindebelirtilenmodeleve semantiğeuyantümbilimselçıktılarınüstverikayıtlarınıkabuleder. AçıkErişimveAçıkErişimolmayanmateryallerdahiledilecektirve mümkünolduğundadiğerçıktılaralinklertasarlanacaktır. https://www.openaire.eu/data-aquisition-policy İçerik edinme politikası
 7. 7. Üst verilerinizi zenginleştirin. Daha fazla bağlantı sağlayın. OA Broker hizmeti, bilimsel iletişim verileri hakkında zengin bilgiler sunar. Sizi ilgilendirenleri öğrenin ve kayıtlarınızı zenginleştirmek için abone olun.ENRICH
 8. 8. OpenAIRE’in e-altyapı Topluluğu – BROKER Yayın arşivleri Araştırma Veri Arşivleri CRIS sistemleri Kayıtlar (örn. projeler) AE Dergiler Yazılım Arşivleri Doğrulama Temizleme Tekilleştirme Zenginleştirme İÇERİK SAĞLAYICILAR BİLGİ ALANI HİZMETLERİ Proje Girişim Fon sağlayıcı Fon Sonuç Yayın Veri Yazılım Organizasyon YÖNERGELER KULLANIM ŞARTLARI OpenAIRE’deki arşivler “potansiyel olarak ilgili” yayınlar hakkında üst veri bilgisi edinmek isteyebilir yani koleksiyonlarının bir parçası olun: yeni kayıtlar ekleyin, kayıtları ekstra üst veri bilgileriyle zenginleştirin.
 9. 9. OpenAIRE Broker taslağı OpenAIRE Broker Bildirimi OpenAIRE Bilgi Alanı Grafiği (tekilleştirme, çıkarım, Birleştirme) … Abonelikler Potansiyel Bildirimler abonelikler bildirimlerArşiv yöneticisi OpenAIRE Veri Kaynakları Arşivlerle ilgili “etkinlikler”i tanımlama (zenginleştirmeler & eklemeler) Etkinlik gönderme Teslim Edilen Bildirimler Etkinlikler (potansiyel bildirim): • İleti • Konu • Hedef Arşiv • Güven
 10. 10. Broker Zenginleştirme Etkinlikleri Arşivlerde bulunan alanlardan farklı alan değerleri ile ilgili etkinlikleri gruplayan makro kategorisi. ZENGİNLEŞTİRME / FAZLA Arşivin üst verilerinde bulunmayan alan değerleri ile ilgili etkinlikleri gruplayan makro kategorisi. ZENGİNLEŞTİRME / EKSİK AE Versiyonu Özet Konu sınıflandırması PID Yayın tarihi Proje bağlantısı Verisetlerine linkler Yazılımlara linkler Yayınlara linkler ESER BETA ACM, ARXIV, JEL, DDC, MESH ORCID
 11. 11. Etkinlik güveni Etkinlikler, yetkili olmayan bilgiler kullanarak kararlar alan algoritmalar tarafından üretilir; Belirsizliği ortaya çıkarmanın bir yolu olarak güven Kaydımı bu proje referansı ile güncellemeli miyim?
 12. 12. Kullanım istatistikleri Açık araştırma etkisi Açık Bilimi güçlendirir. OpenAIRE'nin küresel Açık Metrikler Hizmeti aracılığıyla kullanım verilerini paylaşın. Etki değerlendirme mekanizmalarını genişletmek için birleştirilmiş ortamın avantajlarından yararlanın. MEASURE
 13. 13. ● (1) Kullanım etkinliklerinin takibi veya (2) arşivlerdeki bilimsel çalışmaların COUNTER raporlarını alma ● COUNTER CoP'ye dayalı kuralları uygulama ● Bilimsel çalışmaların kullanım metriklerini birleştirme ● Kullanım etkinliklerini izlemek için arşiv eklentileri OpenAIRE Kullanım İstatistikleri – Nasıl çalışıyor
 14. 14. Metadata-Index UsageStatistics-DB ● Repository ● CRIS ● eJournal ● National Statistics Node ● Publisher PULL COUNTER Report PUSH tracked event IP-Anonym. processing script processing script Kullanım İstatistikleri Mimarisi ve İş Akışları
 15. 15. ● OpenAIRE Kullanım İstatistiklerine katılmak için dört adım 1. İndir. 2. Yapılandır. 3. Dağıt. 4. Doğrula (OpenAIRE tarafından). ● Veya COUNTER raporları toplamada OpenAIRE’ izin vermek için SUSHI sorgu adresini (endpoint) noktasını girin. İçerik sağlayıcılar için OpenAIRE Kontrol Panelindeki metrikler https://openaire.github.io/usage-statistics-guidelines/
 16. 16. https://provide.openaire.eu YENİ VERSİYON Kullanıcıların ihtiyaçlarına daha uygun Daha kullanıcı dostu bir etkileşim için Provide işlevlerini keşfedin
 17. 17. Thank you! PedroPrincipe pedroprincipe@sdum.uminho.pt

×