Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Dr korhan an kurumsal kaynak yönetimi [repaired]

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Dr korhan an kurumsal kaynak yönetimi [repaired]

 1. 1. Sağlıkta Kaynak Yönetimi UygulamalarıDr Korhan AN Kasım 2012Sağlık Sektörü İş Geliştirme Direktörü – Orta Asya & Türkiye & Doğu-Batı Afrika
 2. 2. Türkiye’de Sağlık İşletmeciliği• Sağlıkta Bilişim Yatırımları = HBYS (MEDULA’ya veri gönderebilsin yeter)• En az yatırımla nasıl idare edebilirim?• Sağlıkta İnsan Kaynağı yetersizliği• Kalifiye personel açığı• Sonuçlara dayalı sağlık işletmeciliği = “Ne kadar kazanıyorum – Ne kadar harcıyorum”• Sağlık Bakanlığı ve SGK baskısı = Finansal darboğaz
 3. 3. Gelişmiş Ülkelerde Sağlık İşletmeciliği• Sağlık Bilişimi yatırımları çok yüksek• Hataları minimuma indirgemek için komple entegre Hastane Enformasyon Sistemleri• Kurumsal Kaynak Yönetimi ve Planlaması = “Kaynakları Etkin Kullan - Daha Az Harca - Daha Çok Kazan”• İnsan Kaynakları Yönetimi ve Talent Management (Yetenek Yönetimi) = Kim, nerede, hangi işi daha iyi yapabilir?• Hasta İlişkileri Yönetimi = Sadakati nasıl artırabilirim• Veriyi Bilgiye dönüştürme (Karar destek sistemleri) = Ölçebildiğin sürece değerlendirebilirsin
 4. 4. Sağlık Kaynakları Nelerdir? Medical / Nursing Buildings Medical Items Clinical Support Equipment Goods | Supplies Administrative ICT Finance / Money Capital – Operational - Project
 5. 5. Sağlık Kaynaklarının “Yaşam Döngüsü” Operational / In @ Start @ End Use Motivate, Train,Workforce Attract & Recruit Leave Deploy & ServeMedical Rationalise & Procure &supplies and Contract End Source Receive / UseGoodsBuildings, Build & Acquire / Sustainably Use andEquipment & Commission. Dispose. MaintainICT Project. Project Review TransactionFinance / Strategy, Plan & Account & Processing.Money Budget Report Information.
 6. 6. Sağlıkta İnsan Kaynakları
 7. 7. Sağlıkta İnsan Kaynağı Kalitesi
 8. 8. Talent Management (Yetenek Yönetimi)
 9. 9. Hasta İlişkileri Yönetimi ve Sadakat
 10. 10. Hasta İlişkileri Yönetimi için CRM
 11. 11. Karar Destek Sistemleri ve Raporlama
 12. 12. Sağlıkta Bilişim Uygulamaları İş Zekası Yönetici Raporları ve Karar Destek Sistemi Bütçe Planlama ve Kurumsal Kaynak EPM Performans Yönetimi ERP Yönetimi HBYS Hasta İlişkileri ve Kampanya Yönetimi CRM
 13. 13. Çözüm Önerileri – İş Uygulamaları İş Zekası Yönetici Raporları ve Karar Destek Sistemi Bütçe Planlama ve Kurumsal Kaynak EPM Performans Yönetimi ERP Yönetimi HBYS Hasta İlişkileri ve Kampanya Yönetimi CRM

×