Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
SASDER 1. ULUSAL KONGRESİ08-11 Kasım 2012, Cornelia Diamond Golf Resort – AntalyaORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil     Sosyal Güvenlik politika ve sistemleri, ekonomik, sosyal vesiyasal yapı koşullara gör...
Sağlık Mevzuatında Ortak DilOsmanlı İmparatorluğu döneminde işçilerle ilgili iş sağlığıve güvenliği konularında ilk özel t...
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil     1909 tarihli Nizamname ile 1910 tarihliHicaz Demir Yolu Memur ve MüstahdemlerineYardı...
TÜRKİYE’DEKİ HUKUKSAL BOYUTA.Uluslararası KaynaklarB.Ulusal Kaynaklar
A.Uluslar Arası Kaynaklar• BM Antlaşması (1945)• İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (10.10.1948)• Avrupa Sosyal Şartı ( 18...
Avrupa sosyal şartıMadde 3: Tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahipolma hakkıMadde 7: Çocukların ve...
B.Ulusal Kaynaklar•  T.C. Anayasası•  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu•  4857 Sayılı İş Kanunu•  818 Sayılı Borçlar Kanunu...
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil     12.06.1989 Tarih 89/391/EEC Sayılı Avrupa Birliği KonseyiDirektifleri esas alınarak,...
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil    İş kazaları ve meslek hastalıkları, gerek insani ve toplumsalbakımdan, gerekse ekonomik...
TÜRKİYE İŞ KAZALARINDA AVRUPA   BİRİNCİSİ, DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ    Her yıl Dünyada 270.000.000 işçi iş kazalarındayaralanm...
TÜRKİYE İŞ KAZALARINDA AVRUPA BİRİNCİSİ, DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil    İş Kazalarının neden olduğu can ve mal kayıplarının büyükboyutlara ulaşması tüm Dünyad...
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil     Ülkemizde çalışanların yaklaşık % 35‟inin SosyalGüvenlik Kapsamında olduğu gerçeği g...
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil    Ülkemiz her yıl , İş Kazaları ve Mesleki hastalıklarınedeniyle, Gayri Safi Milli Hasıl...
6331 sayılı kanun• Devlet –özel ayrımı kalkıyor• Hizmet sektöründe de iş güvenliği istihdamı• 50 altı işçi çalıştıran işye...
6331 sayılı kanun• Yayın tarihinde yürürlüğe girdi• 2013 yılbaşı 50 üzeri işyerleri tümü iş güvenliği istihdam edecek• Ço...
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil30 Haziran 2012 Tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan    6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞ...
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil       6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUMADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenm...
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil        6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUİş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çe...
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİNSAĞLANMASINDA DEVLETİN GÖREVİ    Devletin iş güvenliğiyle ilgili olarak yasa koyma, denetim ...
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil     Gerek 4857 Sayılı İş Kanununda Gerekse 6331 Sayılı İşSağlığı ve Güvenliği kanununda ...
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil     4857 Sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 79. – “Bir işyerinin tesis vetertiplerinde, çalışma yönte...
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil     6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu MADDE 12 – “(1) Ciddi,yakın ve önlenemeyen...
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil     6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu MADDE 25 – (1)İşyerindeki bina ve eklenti...
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil    6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 4857 sayılı İşKanunundan ayrılan en öneml...
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil    Böylece; İşyerleri Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olmaküzere sınıflara ayrıl...
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil   ĠĢverenlerin ĠĢ sağlığı ve güvenliği önlemlerinialmaları için önem taĢıyan bir diğer kon...
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil    Ġdari para cezaları ve uygulanması ile ilgili 6331 Sayılı ĠĢSağlığı ve Güvenliği Kanun...
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil     ĠĢyeri hekimleri ve iĢ güvenliği uzmanları ile ilgili; 6331Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güven...
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil     27.11.2010 tarih 27768 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşSağlığı ve Güvenliği Hizmet...
ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠ OLARAK          A B C SINIFI UZMAN TEMĠNĠ          Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞ...
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil   ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠÜlke genelinde hizmet verdiği Çözüm Ortaklarından Bazıları
Sağlık Mevzuatında Ortak DilANA PROJELERİMİZBURSA DEMİRTAŞORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Sağlık Mevzuatında Ortak DilANA PROJELERİMİZOZG ENERJİ
Sağlık Mevzuatında Ortak DilANA PROJELERİMİZİSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI
Sağlık Mevzuatında Ortak DilANA PROJELERİMİZMİLAS BODRUM HAVALİMANI YENİ DIŞ HATLAR TERMİNALİ İNŞAATI
Sağlık Mevzuatında Ortak DilANA PROJELERİMİZMİLTA BODRUM MARİNA
Sağlık Mevzuatında Ortak DilANA PROJELERİMİZİSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil          TURKISH DO & CO İKRAM HİZMETLERİ
Sağlık Mevzuatında Ortak Dilİtemsan Teknik ve Kargo
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
Sağlık Mevzuatında Ortak Dil             www.tezmedikal.com
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Sasder sunum [repaired]

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Sasder sunum [repaired]

 1. 1. SASDER 1. ULUSAL KONGRESİ08-11 Kasım 2012, Cornelia Diamond Golf Resort – AntalyaORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ
 2. 2. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil Sosyal Güvenlik politika ve sistemleri, ekonomik, sosyal vesiyasal yapı koşullara göre oluşmuştur. Bu bağlamda, Cumhuriyetten önceki dönemde sosyal güvenlikdin, ahlak ve gelenek kuralları üzerine kurulmuş olan Ahilik, Loncalar vevakıflar vasıtasıyla sağlanmaya çalışılmıştır.
 3. 3. Sağlık Mevzuatında Ortak DilOsmanlı İmparatorluğu döneminde işçilerle ilgili iş sağlığıve güvenliği konularında ilk özel tedbirler, Ereğli KömürBölgesi ile sınırlı olmak üzere 1867 yılında çıkarılan 186tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesidir. Bu Nizamname ve1869 tarihli Maadin Nizamnamesi ile işçilerin dinlenme vetatil zamanları, çalışma saatleri, ücretleri ve ücretlerinödeme biçimi, barınma ve iş kazalarına karşı koruyucuönlemler, madenlerde bir doktor ve ilaçlarınbulundurulması, kaza halinde durumun derhal o yerdekimemura ya da maden mühendisine bildirilmesi, işkazasına uğrayan işçilere ve ölümleri halinde ailelerinemahkemece kararlaştırılacak bir tazminat ve yardımparası verilmesi şeklinde getirilen hükümler, sosyal hayatıdüzenleyen ilk belgeler ve çalışmalar olması bakımındanönemlidir.
 4. 4. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil 1909 tarihli Nizamname ile 1910 tarihliHicaz Demir Yolu Memur ve MüstahdemlerineYardım Nizamnamesi daha çok işçilerin çalışmaşartları ve kısmen de kaza, hastalık, yaşlılık gibirisklere karşı öngördüğü yardımlarla dikkatçekicidir.
 5. 5. TÜRKİYE’DEKİ HUKUKSAL BOYUTA.Uluslararası KaynaklarB.Ulusal Kaynaklar
 6. 6. A.Uluslar Arası Kaynaklar• BM Antlaşması (1945)• İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (10.10.1948)• Avrupa Sosyal Şartı ( 18.10.1961)• ILO Sözleşmeleri ( 1919)• AB Yönergeleri (24.07.2003 / 25178 Bakanlar Kurulu Kararı)
 7. 7. Avrupa sosyal şartıMadde 3: Tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahipolma hakkıMadde 7: Çocukların ve gençlerin korunması hakkıMadde 9: Mesleğe yöneltme hakkıMadde 11: Sağlığın korunması hakkıMadde 12: Sosyal güvenlik hakkıMadde 15: Bedensel ya da zihinsel özürlülerin mesleksel eğitim, mesleğeve topluma yeniden uyum sağlamaları hakkı
 8. 8. B.Ulusal Kaynaklar• T.C. Anayasası• 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu• 4857 Sayılı İş Kanunu• 818 Sayılı Borçlar Kanunu• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 9. 9. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil 12.06.1989 Tarih 89/391/EEC Sayılı Avrupa Birliği KonseyiDirektifleri esas alınarak, hazırlanan İş Sağlığı ve GüvenliğiYönetmeliği, 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanarakyürürlülüğe girmiştir.
 10. 10. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil İş kazaları ve meslek hastalıkları, gerek insani ve toplumsalbakımdan, gerekse ekonomik bakımdan çok önemli bir sorundur. Uluslar arası Çalışma Örgütünün (ILO) tespitlerine görekazaların, yalnızca %2 „si korunması mümkün olmayan kazalar olup%98‟i genel olarak korunulabilen kazalardır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre Türkiyedefaaliyet gösteren 1 milyon 325 bin 749 işyerinde 10 milyon 30 bin 810işçi çalışmaktadır.
 11. 11. TÜRKİYE İŞ KAZALARINDA AVRUPA BİRİNCİSİ, DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ Her yıl Dünyada 270.000.000 işçi iş kazalarındayaralanmakta ve 1.825.000 işçi hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ise SSK Kayıtlarına göre her gün ortalama 172iş kazası yaşanmakta ve iş kazaları sonucu 4 kişi hayatınıkaybetmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucukaybedilen iş günü sayısı ise; 1 500 000 Gün/Yıl dan fazladır. Kayıt dışı faaliyetler ile özellikle meslek hastalıklarındakitespit ve takipteki güçlükler göz önünde bulundurulduğunda burakamların çok daha fazla olduğu bilinmektedir.
 12. 12. TÜRKİYE İŞ KAZALARINDA AVRUPA BİRİNCİSİ, DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ
 13. 13. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil İş Kazalarının neden olduğu can ve mal kayıplarının büyükboyutlara ulaşması tüm Dünyada konunun önemini ortaya koymaktadır. İş Kazalarının sonuçlarından en önemlisi tartışmasız çalışan insanın yaşamını yitirmesidir. Kuşkusuz insan yaşamının değerini ölçmek ve maliyetini değerlendirmek imkansızdır. İş Kazalarında en büyük bedeli işçi ödemektedir. İş Kazası sonucu yaşamını yitiren işçinin ailesi maddi ve manevi yıkıma uğramaktadır.
 14. 14. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil Ülkemizde çalışanların yaklaşık % 35‟inin SosyalGüvenlik Kapsamında olduğu gerçeği göz önündebulundurulduğunda konun önemi ve vahameti daha netanlaşılacaktır.
 15. 15. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil Ülkemiz her yıl , İş Kazaları ve Mesleki hastalıklarınedeniyle, Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) % 2 - 4‟ü kadar kaybauğramaktadır. 2011 yılı verilerine göre Türkiyenin Gayri Safi Milli Hasılanın(GSMH), 1 trilyon 185,2 milyar dolar olduğu gerçeği göz önündebulundurulursa, Ülkemiz iş kazaları ve mesleki hastalıklardan dolayı her yıl ortalama 25 – 50 milyar dolar kayba uğramaktadır.
 16. 16. 6331 sayılı kanun• Devlet –özel ayrımı kalkıyor• Hizmet sektöründe de iş güvenliği istihdamı• 50 altı işçi çalıştıran işyerleri kapsama dahil
 17. 17. 6331 sayılı kanun• Yayın tarihinde yürürlüğe girdi• 2013 yılbaşı 50 üzeri işyerleri tümü iş güvenliği istihdam edecek• Çok tehlikeli,tehlikeli işyerlerinde 50 işçi altı işletmeler 2013 haziran, az tehlikeli işyerleri ve devlet 2014 haziran sonunda kapsama alınacak
 18. 18. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil30 Haziran 2012 Tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İLE İLGİLİ TANIMLAR İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimdir. Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseselerdir.
 19. 19. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil 6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUMADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasınayönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerininsunulması için işveren;a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlıkpersoneli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahippersonel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını OrtakSağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir.Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlikesınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisiüstlenebilir.
 20. 20. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil 6331 Sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUİş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmeliklerMADDE 30 – Gereği; İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimindegörev alacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelininnitelikleri, işe alınmaları, görevlendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları,görevlerini nasıl yürütecekleri, işyerinde çalışan sayısı ve işyerinin yer aldığıtehlike sınıfı göz önünde bulundurularak asgari çalışma süreleri, işyerlerindekitehlikeli hususları nasıl bildirecekleri, sahip oldukları belgelere göre hangiişyerlerinde görev alabilecekleri.Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
 21. 21. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİNSAĞLANMASINDA DEVLETİN GÖREVİ Devletin iş güvenliğiyle ilgili olarak yasa koyma, denetim veyaptırım uygulama ödevleri vardır. 4857 sayılı İş Kanunu yaş, cinsiyet ve özel durumlarısebebiyle korunması gereken kişilerin çalışma şartlarınındüzenlenmesi amacıyla tüzük ve yönetmelikler çıkarılacağınınhükme bağlamıştır. Bu düzenleme çocuk ve genç işçiler, kadın işçiler, hamileişçiler, özürlüler gibi iş gücü açısından daha çok ve özel olarakkorunması gereken kesime yönelik özel düzenlemeler yapılacağınıhükme bağlaması açısından son derece önemlidir.
 22. 22. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil Gerek 4857 Sayılı İş Kanununda Gerekse 6331 Sayılı İşSağlığı ve Güvenliği kanununda iş güvenliğine ilişkin mevzuataçısından ortaya çıkan önemli farklılık , yapılacak idari düzenlemelerleilgili olarak tüzükten daha çok yönetmelik çıkarılacağının hükmebağlanmış olmasıdır. Yönetmeliklerin gelişen teknolojik koşullar ve ortaya çıkanyeni ihtiyaçlar nedeniyle daha kolay düzenleme yapılarakçıkartılabilmesi önemli bir avantajdır.
 23. 23. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 79. – “Bir işyerinin tesis vetertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerinyaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadarişyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş, birişçi ve bir işveren temsilcisi ile Bölge Müdüründen oluşan beş kişilik birkomisyon kararıyla, tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmendurdurulur veya işyeri kapatılır.” Hükmü Bulunmaktadır. Oysa iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için böylesınırlayıcı bir düzenleme yerine işçilerin sağlığını veya bedenselbütünlüklerini tehdit eden yakın ve ciddi bir tehlikenin varlığı yeterlisayılmalıydı.
 24. 24. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu MADDE 12 – “(1) Ciddi,yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren;a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yeregidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gereklitalimatları verir. Hükmü bulunmakta iken,
 25. 25. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu MADDE 25 – (1)İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya işekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespitedildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve butehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkatealınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Ayrıca çoktehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarlaçalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceğiişyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.Hükmü yer almıştır.
 26. 26. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 4857 sayılı İşKanunundan ayrılan en önemli faktörlerinden biri; İşyerlerinde Bakanlık Müfettişlerinin denetimleri, şikayet veya işkazasının meydana gelmesini beklemeksizin, Proaktif yaklaşımla, Oişyerinin ya kendi bünyesinde kuracağı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Birimi(ĠSGB) yada Bakanlıkça yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden(OSGB) alacağı hizmetle, önceden tehlikelerin belirlenmesi ve riskanalizlerinin yapılması ile iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasıöngörülmüştür.
 27. 27. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil Böylece; İşyerleri Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olmaküzere sınıflara ayrılırken, urdurulması Çok Tehlikeli İş Yerlerinde risk analizleri yapılmamış ise o işyerlerinin faaliyetlerinin durdurulması kararlaştırılmıştır. Bunları da ya kendi bünyesinde kuracağı İSGB veya Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş OSGB aracılığı ilesağlayacaktır.
 28. 28. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil ĠĢverenlerin ĠĢ sağlığı ve güvenliği önlemlerinialmaları için önem taĢıyan bir diğer konu da yaptırımlardır. İşverenler, gerekli önlemleri almadıklarında etkili ve caydırıcı cezalarla karşı karşıya kalacaklarını bildiklerinde iş güvenliği önlemlerini alma konusunda daha titiz davranabileceklerdir. Bakanlıkça yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) ise hem hizmet verdikleri İşyerlerine hem de Bakanlığa karşı sorumlulukları bulunduğundan, verilen İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin mevzuata uygun olması büyük önem arz etmekle birlikte yasal bir zorunluluktur.
 29. 29. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil Ġdari para cezaları ve uygulanması ile ilgili 6331 Sayılı ĠĢSağlığı ve Güvenliği Kanunu MADDE 4; İşyeri dışındaki uzman kişive kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadankaldırmaz. Ġdari para cezaları ve uygulanması ile ilgili 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu MADDE 26 ; alınmayan her bir önlem için ciddi idari para cezaları getirmekte iken eksikliğin veya uygunsuzluğun devam ettiği her ay içinde ceza tekrarlamaktadır.
 30. 30. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil ĠĢyeri hekimleri ve iĢ güvenliği uzmanları ile ilgili; 6331Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu MADDE 8; Çalışanın ölümüveya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğününbozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığınınmeydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya işgüvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.
 31. 31. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil 27.11.2010 tarih 27768 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşSağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 17. maddesinin üçüncüfıkrasında yer alan “Bakanlık, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilipverilmediğinin izlenmesi amacıyla kendi görev ve yetki alanına girenkonularda İSGB ve OSGB‟leri denetler.” hükmü çerçevesinde görevyapmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin EK-7 ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İHTAR TABLOSU İSGB VE OSGB’LERİN Yasal Sorumluluklarını belirlemektedir.
 32. 32. ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠ OLARAK  A B C SINIFI UZMAN TEMĠNĠ  Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠ  RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ  KOMPLE ĠġYERĠ OSGB HĠZMETLERĠ  Ġġ YERĠ HEKĠMĠ TEMĠNĠ  ÖZEL ALAN EĞĠTĠMLERĠ  ĠLK YARDIM EĞĠTĠMĠ  Hizmetlerimiz ile Ülke Genelinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü ĠnĢa etmekteyiz.
 33. 33. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠÜlke genelinde hizmet verdiği Çözüm Ortaklarından Bazıları
 34. 34. Sağlık Mevzuatında Ortak DilANA PROJELERİMİZBURSA DEMİRTAŞORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
 35. 35. Sağlık Mevzuatında Ortak DilANA PROJELERİMİZOZG ENERJİ
 36. 36. Sağlık Mevzuatında Ortak DilANA PROJELERİMİZİSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI
 37. 37. Sağlık Mevzuatında Ortak DilANA PROJELERİMİZMİLAS BODRUM HAVALİMANI YENİ DIŞ HATLAR TERMİNALİ İNŞAATI
 38. 38. Sağlık Mevzuatında Ortak DilANA PROJELERİMİZMİLTA BODRUM MARİNA
 39. 39. Sağlık Mevzuatında Ortak DilANA PROJELERİMİZİSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
 40. 40. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
 41. 41. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
 42. 42. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
 43. 43. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
 44. 44. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
 45. 45. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
 46. 46. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
 47. 47. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil TURKISH DO & CO İKRAM HİZMETLERİ
 48. 48. Sağlık Mevzuatında Ortak Dilİtemsan Teknik ve Kargo
 49. 49. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
 50. 50. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil
 51. 51. Sağlık Mevzuatında Ortak Dil www.tezmedikal.com

×