Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Yeditepe üniversitesi hastanesi

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Yeditepe üniversitesi hastanesi

 1. 1. Mustafa Oğuz YAÇAN Yeditepe Üniversitesi Hastanesi/ Ġş Geliştirme Yöneticisi Hastanın kurumu tekrar tercihi… HASTANE ÇAĞRI MERKEZLERĠNĠN HASTAAĠDĠYETĠNĠ ARTTIRMADAKĠ ETKĠSĠ ÜZERĠNE ÖRNEK BĠR UYGULAMA
 2. 2. Hasta kurumu tekrar tercihi… 1) Amaç, 2) Tanımlar, CRM Kavramı, Sağlık Hizmetlerinin Pazarlanması Çağrı Merkezi Ayağı, Hasta Tutundurmaya Yönelik Çalışmalar 3) Kullanılan Veri Setinin Özellikleri, 4) Ölçümleme ve Sonuç.
 3. 3. 1) Amaç…Mevcuthastaları tekrarkurumagetirmek…
 4. 4. 2)Tanımlar a CRM Kavramı b. Sağlık Hizmetlerinin Pazarlanması c. Hasta Tutundurmaya Yönelik Çalışmalar
 5. 5. 2.a. CRM Kavramı… CRM, bir işletmenin müşterileri ile ilişkilerini yapısal yöntemlerle yönetebilmesini sağlayan tüm yöntem, yazılım ve genellikle de internet tabanlı çözümleri kapsayan bir bilgi teknolojisidir.
 6. 6. 2.b. Sağlık Pazarlamasında CRM… - Arz ve talep eşitsizliği - Hasta sadakati
 7. 7. 2.c. Hasta Tutundurmaya Yönelik Çalışmalar… - Randevu hatırlatmaları, - Memnuniyet ölçüm aramaları, - Özel gün tebrikleri, - Bebek 40 çıkarma araması, -Taburcu memnuniyet aramaları, - Kronik hastalıklar hatırlatmaları
 8. 8. 3) Kullanılan Veri Setinin Özellikleri… 2011 yılı itibariyle hastaneye gelen hastaların %10-%15’lik bir dilime rastgele geri arama yapılmaya başlanmıştır. Altışar aylık dilimlere ayrılan hasta sayıları, aynı altı ay içinde tekrar gelişleri ölçülerek değerlendirilmiştir
 9. 9. 4) Sonuç… Çağrı Merk. Çağrı Merk. Hastaneye Geri İle İle ulaşılmış Başvuran arama ulaşılmamış hastaların Hasta Sayısı sayısı hastaların gelme sayısı gelme sayısı 2010 ilk 6 ay 6.422 - - 194 2010 ikinci 6 ay 5.978 - - 174 2011 ilk 6 ay 7.228 900 372 238 2011 ikinci 6 ay 6.156 760 314 178 2012 ilk 6 ay 7.402 940 368 218
 10. 10. Teşekkürler

×