Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ÖZEL HASTANELERDE ÖZEL SAĞLIK  SİGORTASININ İŞLEYİŞİ VE     SORUNLARI   YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN  ÖĞR. GÖR. DR. D...
Özel Sağlık Sigortaları;sigortalıların sigorta süresi içerisindehastalanmaları veya herhangi bir kaza sonucuyaralanmaları ...
Türkiye’de sigortaya olan talep üzerine yapılanbir araştırmada, sigorta yaptırmak isteğinde olantüketiciler, yaptırmak ist...
• YAPILAN ÖN ÇALIŞMA SONUCU ELDE EDİLEN BULGULARIMIZ                     4
• Şirketlerin hazırladığı ürünler arasındaki farklı  fiyat uygulamalarının olduğu gözlemlenmiştir.Sektörde yer alan sağlı...
• Şirketlerin satış ve pazarlama ekiplerinin verilen teminatlar hakkında yeterli bilgiyi aktaramamaları nedeniyle sigort...
• Sigorta sözleşmelerinde yazan detay bilgilerin sigortalılar tarafından yeterince okunmaması nedeniyle verilen teminatl...
• Provizyon sürecinde, sigorta şirketinin, hastanın tedaviyi alacağı kurum veya daha önce tedavi aldığı diğer kurumlarda...
Provizyon sürecinde en sıkkarşılaşılan durumlar;• Kurum hatlarına ulaşamamak• Provizyon numarasının yanlış verilmesi• Pro...
• Hastanenin talep ettiği hasta katılım payları sorunların yaşanmasına neden olabilmektedir.• Diğer taraftan da, hastane ...
• Sigortalı adayının, sağlık özgeçmişinde azami iyi niyetle doğru beyan verdiği varsayılmaktadır. Fakat doğru bilgilerin...
• Hastaların, doktorlarını bilgilendirirken yanlış bilgiler vererek doktorların hatalı anamnez girmelerine neden olmalar...
• Sağlık kuruluşlarının acil bölümüne gelen hastaların masraflarını birçok sigorta şirketi karşılama taraftarı olmamakta...
• 2011 yılında sadece sigorta şirketleriyle hastalar ve hastaneler arasında açılmış 4700 adet dava olduğu saptanmış duru...
ÖnerilerÖzel sigorta satış kanallarının poliçeyi düzenlerken poliçede bulunan özel ve genel şartlar hakkında sigortalı ad...
Sigortalı adayının poliçedeki özel ve genel şartları mutlaka okumasının sağlanması gerekmektedir.            ...
Sigorta şirketlerinin; verilen teminatları, istisnaları, muafiyetleri, varsa bekleme sürelerini ve yenileme koşullarını ...
Tüm sigorta şirketlerinin bilgilere kolayca erişebileceği ortak bir bilgi bankası kurulmasıyla, provizyon süreçlerinin kı...
 Sigorta şirketlerinin hastanelerde kullanılan bilgi yönetim sistemleri ile entegre web provizyon sistemini geliştirmesin...
 Denetlemelerin daha sık olması aradaki sorunların daha çabuk çözülmesine yardımcı olacaktır.              ...
TEŞEKKÜR EDERİZ         21
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

öZel hastanelerde özel sağlik si̇gortasinin i̇şleyi̇şi̇ ve sorunlari

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

öZel hastanelerde özel sağlik si̇gortasinin i̇şleyi̇şi̇ ve sorunlari

 1. 1. ÖZEL HASTANELERDE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASININ İŞLEYİŞİ VE SORUNLARI YRD. DOÇ. DR. CEM DİKMEN ÖĞR. GÖR. DR. DİLEK LEYLA MAMÇU BURCU İŞLER
 2. 2. Özel Sağlık Sigortaları;sigortalıların sigorta süresi içerisindehastalanmaları veya herhangi bir kaza sonucuyaralanmaları halinde ayakta veya yatarakgerekli tedavi masraflarını poliçede yazılışartlarda karşılamaküzere hazırlanmış planlardır. 2
 3. 3. Türkiye’de sigortaya olan talep üzerine yapılanbir araştırmada, sigorta yaptırmak isteğinde olantüketiciler, yaptırmak istedikleri sigorta türleriiçerisinden ilk sıralarda %33,6’lık bir oran ile özelsağlık sigortasını belirtmişlerdir. 3
 4. 4. • YAPILAN ÖN ÇALIŞMA SONUCU ELDE EDİLEN BULGULARIMIZ 4
 5. 5. • Şirketlerin hazırladığı ürünler arasındaki farklı fiyat uygulamalarının olduğu gözlemlenmiştir.Sektörde yer alan sağlık sigorta poliçeleri, özelşartlar, kapsam, anlaşmalı kurum ağı gibikonularda genelde birbirinebenzer özellikler gösterse de,en önemli farkınfiyat olduğunu dile getirmekmümkündür. 5
 6. 6. • Şirketlerin satış ve pazarlama ekiplerinin verilen teminatlar hakkında yeterli bilgiyi aktaramamaları nedeniyle sigortalıların doğru bilgilendirilmesi konusunda aksaklıklar ortaya çıkmaktadır. 6
 7. 7. • Sigorta sözleşmelerinde yazan detay bilgilerin sigortalılar tarafından yeterince okunmaması nedeniyle verilen teminatların, muafiyet ve istisnaların net olarak algılanmadığı görülmektedir.Ayrıca grup sağlık sigortası kapsamına alınansigortalıların da teminat kapsamı hakkındayeterince bilgi sahibi olmaları her zamanmümkün olmamaktadır. 7
 8. 8. • Provizyon sürecinde, sigorta şirketinin, hastanın tedaviyi alacağı kurum veya daha önce tedavi aldığı diğer kurumlardan tetkik ve tedavileriyle ilgili bilgi istemi doğrultusunda zaman kayıpları yaşanması nedeniyle de sorunlar yaşanabilmektedir. 8
 9. 9. Provizyon sürecinde en sıkkarşılaşılan durumlar;• Kurum hatlarına ulaşamamak• Provizyon numarasının yanlış verilmesi• Provizyon sürelerinin uzaması• Yanlış teminat limiti verilmesi 9
 10. 10. • Hastanenin talep ettiği hasta katılım payları sorunların yaşanmasına neden olabilmektedir.• Diğer taraftan da, hastane tarafından istenebilecek, hastalığın teşhisi dışındaki tetkik talepleri de şirketlerle hastane arasında sorunların doğmasına neden olabilmektedir. 10
 11. 11. • Sigortalı adayının, sağlık özgeçmişinde azami iyi niyetle doğru beyan verdiği varsayılmaktadır. Fakat doğru bilgilerin verilmemesi halinde, sigorta şirketleri açısından sıkıntı yaşanabilmektedir. 11
 12. 12. • Hastaların, doktorlarını bilgilendirirken yanlış bilgiler vererek doktorların hatalı anamnez girmelerine neden olmaları da sigorta şirketinin hastaneye olan güveninin sarsılmasına yol açabilmektedir. 12
 13. 13. • Sağlık kuruluşlarının acil bölümüne gelen hastaların masraflarını birçok sigorta şirketi karşılama taraftarı olmamaktadır, bu durum da hastayı ve hastaneyi mağdur etmektedir. 13
 14. 14. • 2011 yılında sadece sigorta şirketleriyle hastalar ve hastaneler arasında açılmış 4700 adet dava olduğu saptanmış durumdadır.Bu şikayetlerin büyük bir kısmı, yapılansözleşmelere konu edilen teminatların sigortaşirketleri tarafından karşılanmamasındankaynaklanmaktadır. 14
 15. 15. ÖnerilerÖzel sigorta satış kanallarının poliçeyi düzenlerken poliçede bulunan özel ve genel şartlar hakkında sigortalı adayına açık ve güncel bilgi vermesi gerekmektedir. 15
 16. 16. Sigortalı adayının poliçedeki özel ve genel şartları mutlaka okumasının sağlanması gerekmektedir. 16
 17. 17. Sigorta şirketlerinin; verilen teminatları, istisnaları, muafiyetleri, varsa bekleme sürelerini ve yenileme koşullarını sigortalı adayına işin başında açık ve net olarak sigortalının anlayabileceği dille ifade etmesi, yaşanılacak sorunların minimize edilmesine yardımcı olacaktır. 17
 18. 18. Tüm sigorta şirketlerinin bilgilere kolayca erişebileceği ortak bir bilgi bankası kurulmasıyla, provizyon süreçlerinin kısaltılması konusunda işe yarar hale gelecektir. 18
 19. 19.  Sigorta şirketlerinin hastanelerde kullanılan bilgi yönetim sistemleri ile entegre web provizyon sistemini geliştirmesinin daha uygun ve yararlı olacağı düşünülmektedir. 19
 20. 20.  Denetlemelerin daha sık olması aradaki sorunların daha çabuk çözülmesine yardımcı olacaktır. 20
 21. 21. TEŞEKKÜR EDERİZ 21

×