Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 7 Publicité

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Télécharger pour lire hors ligne

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Beata Jankowiak-Konik (WUW)

Prezentacja podczas webinarium z okazji udostępnienia w Bibliotece Nauki ponad 500 000 artykułów
15 listopada 2022
Platforma Otwartej Nauki

http://pon.edu.pl/aktualnosci/226-ponad-pol-miliona-artykulow-w-bibliotece-nauki

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Beata Jankowiak-Konik (WUW)

Prezentacja podczas webinarium z okazji udostępnienia w Bibliotece Nauki ponad 500 000 artykułów
15 listopada 2022
Platforma Otwartej Nauki

http://pon.edu.pl/aktualnosci/226-ponad-pol-miliona-artykulow-w-bibliotece-nauki

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Platforma Otwartej Nauki (20)

Plus récents (20)

Publicité

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

  1. 1. BEATA JANKOWIAK-KONIK b.konik@uw.edu.pl WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  2. 2. PUBLIKACJE WUW WYDANE OD RAZU W OTWARTYM DOSTĘPIE dane za lata 2017–2022 9 11 26 22 49 32 0 10 20 30 40 50 60 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  3. 3. MODELE OTWARTEGO DOSTĘPU W WUW - MONOGRAFIE PUBLIKACJA OD RAZU W OTWARTYM DOSTĘPIE WYŁĄCZNIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ LUB NIEWIELKI NAKŁAD DRUKOWANY – EGZ. BEZPŁATNE PUBLIKACJA OD RAZU W OTWARTYM DOSTĘPIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIEWIELKI NAKŁAD DRUKOWANY – SPRZEDAŻ PUBLIKACJA W WERSJI DRUKOWANEJ I ELEKTRONICZNEJ – SPRZEDAŻ PRZEZ 1 ROK PO SPRZEDANIU NAKŁADU DRUKOWANEGO UWOLNIENIE DO OTWARTEGO DOSTĘPU
  4. 4. MODEL OTWARTEGO DOSTĘPU W WUW - CZASOPISMA PUBLIKACJA OD RAZU W OTWARTYM DOSTĘPIE NIEWIELKI NAKŁAD DRUKOWANY – EGZ. BEZPŁATNE PUBLIKACJA W WERSJI DRUKOWANEJ I ELEKTRONICZNEJ – SPRZEDAŻ W PRENUMERACIE PO ½ ROKU UWOLNIENIE DO OTWARTEGO DOSTĘPU
  5. 5. INDEKSOWANIE / UDOSTĘPNIANIE PUBLIKACJI WUW Publikacje podlegają wstępnej ocenie • SCOPUS (publikacje książkowe i czasopisma) • Web of Science (publikacje książkowe i czasopisma) • ERIH+ (czasopisma) • DOAJ (czasopisma) • EBSCO (czasopisma i publikacje książkowe w otwartym dostępie) Publikacje nie podlegają wstępnej ocenie • CEEOL (publikacje książkowe i czasopisma) • Biblioteka Nauki (publikacje książkowe i czasopisma) • Index Copernicus (czasopisma)  własna strona internetowa www.wuw.pl
  6. 6. WUW W BIBLIOTECE NAUKI – MONOGRAFIE dane za okres: 1.04.2020-9.11.2022  5075 unikalnych wizyt; 13452 unikalnych pobrań plików 3 tytuły z największą liczbą unikalnych wizyt:  Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii – 761  Aegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski jubilee volume on the occasion of his 70th birthday – 556  Wielogłos w myśli o wychowaniu. 100 lat polskiej pedagogiki filozoficznej – 296 3 tytuły z największą liczbą unikalnych pobrań PDF:  Neurocybernetyka teoretyczna – 1987 pobrań  Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania… – 1237 pobrań  L'Europe et ses intellectuels – 1187 pobrań •
  7. 7. WUW W BIBLIOTECE NAUKI – CZASOPISMA dane za okres: 1.09.2020-9.11.2022  4755 unikalnych wizyt; 12687 unikalnych pobrań plików PDF 3 czasopisma z największą liczbą unikalnych wizyt:  Przegląd Europejski – 1124 wizyty  Kwartalnik Pedagogiczny – 860 wizyt  Studia Iuridica – 607 wizyt 3 czasopisma z największą liczbą unikalnych pobrań PDF:  Studia Iuridica – 2437 pobrań  Przegląd Europejski – 1554 pobrania  Przegląd Humanistyczny – 1541 pobrań

×