Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

אורן כחולי - מה הקשר בין לחץ לבריאות שלנו.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

אורן כחולי - מה הקשר בין לחץ לבריאות שלנו.pptx

Télécharger pour lire hors ligne

ד"ר אורן כחולי מסביר מהו הקשר בין הנפש לגוף, כיצד לחץ נפשי משפיע על הבריאות שלנו ואילו תובנות נוכל לקחת מהבנה זו לחיינו?

ד"ר אורן כחולי מסביר מהו הקשר בין הנפש לגוף, כיצד לחץ נפשי משפיע על הבריאות שלנו ואילו תובנות נוכל לקחת מהבנה זו לחיינו?

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

אורן כחולי - מה הקשר בין לחץ לבריאות שלנו.pptx

 1. 1. ‫ד‬ " ‫כחולי‬ ‫אורן‬ ‫ר‬ (Phd) ‫לחול‬ ‫קודש‬ ‫בין‬ : ‫הקשר‬ ‫מה‬ ‫לבריאות‬ ‫נפשי‬ ‫לחץ‬ ‫בין‬ ‫שלנו‬ ‫הפיזית‬
 2. 2. ‫רק‬ ‫נשארים‬ ‫אינם‬ ‫חווים‬ ‫שאנו‬ ‫הרגשות‬ ‫הרוח‬ ‫בעולמות‬ , ‫הבשר‬ ‫אל‬ ‫גם‬ ‫יורדים‬ ‫אלא‬ . ‫הצוואר‬ ‫באזור‬ ‫להתבטא‬ ‫יכול‬ ‫מתח‬ , ‫המקדש‬ ‫לבית‬ ‫בכתובים‬ ‫שמקביל‬ . ‫לא‬ ‫אלו‬ ‫וגם‬ ‫האחרונים‬ ‫המאורעות‬ ‫כל‬ ‫במקרה‬ ‫הזו‬ ‫החיבור‬ ‫נקודת‬ ‫סביב‬ ‫סובבים‬ ‫שלעתיד‬ ‫לארץ‬ ‫שמים‬ ‫שבין‬
 3. 3. ‫סטרס‬ ( STRESS ) ‫בעברית‬ ‫או‬ " ‫עקה‬ " - ‫הוא‬ ‫מסביב‬ ‫לגירויים‬ ‫מגיב‬ ‫גופנו‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫ויומיומיים‬ ‫מתמשכים‬ ‫וחרדה‬ ‫מתח‬ ‫במצבי‬ ‫בבית‬ ‫שונות‬ ‫מסיבות‬ ‫כתוצאה‬ / ‫בעבודה‬ / ‫הכללי‬ ‫ובציבור‬ ‫בחברה‬ , ‫אלה‬ ‫כל‬ ‫או‬ .
 4. 4. ‫של‬ ‫השקטות‬ ‫המגיפות‬ ‫אחת‬ ‫היא‬ ‫עקה‬ ‫המודרני‬ ‫העולם‬ , ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫ובמיוחד‬ ‫והפנים‬ ‫הביטחוניים‬ ‫האירועים‬ ‫שטף‬ ‫שבה‬ ‫ממסחרר‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫חברתיים‬ , ‫ומקשה‬ ‫היומיומי‬ ‫התפקוד‬ ‫על‬ ‫רבות‬ ‫פעמים‬ . ‫הלחץ‬ ‫עם‬ ‫ההתמודדות‬ ‫את‬ ‫שבעתיים‬ ‫מעצים‬ ‫זולתנו‬ , ‫ההכלה‬ ‫במבחן‬ ‫כולנו‬ ‫את‬ ‫ומעמיד‬ ‫והסובלנות‬ .
 5. 5. ‫חווים‬ ‫שאנו‬ ‫והשליליים‬ ‫החיוביים‬ ‫הרגשות‬ ‫והרוח‬ ‫הרגש‬ ‫בעולמות‬ ‫רק‬ ‫נשארים‬ ‫אינם‬ , ‫עצמו‬ ‫הבשר‬ ‫אל‬ ‫יורדים‬ ‫אלא‬ . ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫מתחים‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫שונה‬ ‫יכולת‬ ‫למציאות‬ ‫ולהסתגל‬ , ‫אינו‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫אולם‬ ‫התפקוד‬ ‫על‬ ‫המתחים‬ ‫מהשפעת‬ ‫חסין‬ ‫הגוף‬ ‫ומערכות‬ ‫איברי‬ ‫של‬ ‫התקין‬ . ‫גם‬ ‫נכון‬ ‫ההיפך‬ : ‫להתמודד‬ ‫מהצורך‬ ‫התעלמות‬ ‫ללא‬ ‫החיים‬ ‫בהנאות‬ ‫שקיעה‬ ‫או‬ ‫דברים‬ ‫עם‬ ‫נוספות‬ ‫בעיות‬ ‫יוצרים‬ ‫גבולות‬ .
 6. 6. ‫בריאה‬ ‫מלשון‬ ‫בריאות‬ ‫בריאותנו‬ ‫למען‬ , ‫מודעים‬ ‫להיות‬ ‫לנו‬ ‫כדאי‬ ‫החלק‬ ‫בין‬ ‫ההדדית‬ ‫ולהשפעה‬ ‫לקשר‬ ‫התחושתי‬ - ‫מחשבתי‬ - ‫גופנו‬ ‫לבין‬ ‫ריגשי‬ . ‫אין‬ ‫רחוקה‬ ‫או‬ ‫עקיפה‬ ‫בהשפעה‬ ‫המדובר‬ , ‫אלא‬ ‫מיידית‬ : ‫שמחים‬ ‫כשאנו‬ , ‫בגוף‬ ‫התאים‬ ‫כל‬ ‫להם‬ ‫המסייעים‬ ‫וסוכר‬ ‫בחמצן‬ ‫מיד‬ ‫מוזנים‬ ‫המרבית‬ ‫בצורה‬ ‫לתפקד‬ , ‫רווחה‬ ‫והורמוני‬ ‫וממלאים‬ ‫משתחררים‬ ‫ודופמין‬ ‫סרוטונין‬ ‫כמו‬ ‫ואופטימית‬ ‫חיובית‬ ‫בתחושה‬ ‫אותנו‬ . ‫המילה‬ " ‫בריאות‬ " ‫מלשון‬ ‫באה‬ " ‫בריאה‬ " , ‫והבריאה‬ ‫בריאה‬ ‫אכן‬ ‫היא‬ .
 7. 7. ‫נכון‬ ‫הוא‬ ‫ההיפך‬ ‫גם‬ : ‫עצובים‬ ‫כשאנו‬ , ‫לחץ‬ ‫חווים‬ ‫או‬ ‫בדיכאון‬ , ‫שלנו‬ ‫הגוף‬ ‫תאי‬ ‫כל‬ ‫וישירות‬ ‫מיידית‬ ‫מושפעים‬ , ‫מתאי‬ ‫החל‬ ‫לתאי‬ ‫ועד‬ ‫הרגליים‬ ‫אצבעות‬ ‫בקצה‬ ‫הציפורן‬ ‫הראש‬ ‫שיער‬ . ‫הרגשית‬ ‫התנועה‬ ‫כמו‬ , ‫גם‬ ‫חמצן‬ ‫פחות‬ ‫וקולטים‬ ‫מתכווצים‬ ‫התאים‬ ‫וסוכר‬ . ‫אדרנלין‬ ‫כמו‬ ‫דחק‬ ‫הורמוני‬ ‫גם‬ ‫וקורטיזול‬ ‫לשלל‬ ‫וגורמים‬ ‫משתחררים‬ ‫תופעות‬ : ‫מצטמצם‬ ‫העיכול‬ ‫מערכת‬ ‫תפקוד‬ ‫החיסון‬ ‫ומערכת‬ , ‫המנטלי‬ ‫התפקוד‬ ‫נפגעים‬ ‫המיני‬ ‫והתפקוד‬ .
 8. 8. ‫חוסר‬ ‫כוללים‬ ‫סטרס‬ ‫של‬ ‫נפוצים‬ ‫תסמינים‬ ‫הדם‬ ‫לחץ‬ ‫של‬ ‫איזון‬ , ‫בדם‬ ‫סוכר‬ ‫יתר‬ , ‫כאבים‬ ‫בחזה‬ , ‫אכילה‬ ‫או‬ ‫תיאבון‬ ‫וחוסר‬ ‫בחילות‬ ‫מופרזת‬ , ‫סחרחורות‬ , ‫המעי‬ ‫תסמונת‬ ‫הרגיז‬ , ‫ראש‬ ‫כאבי‬ , ‫להתרכז‬ ‫קושי‬ , ‫מצבי‬ ‫משתנים‬ ‫רוח‬ , ‫וחרדה‬ ‫דיכאון‬ , ‫הפרעות‬ ‫ועוד‬ ‫שינה‬ . ‫אף‬ ‫עלול‬ ‫האדם‬ ‫קשים‬ ‫במקרים‬ ‫אלכוהול‬ ‫לצרוך‬ , ‫סיגריות‬ , ‫וכימיקלים‬ ‫סמים‬ ‫מעוררים‬ ‫או‬ ‫מרגיעים‬ . ‫מאליו‬ ‫מובן‬ , ‫כי‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ , ‫משמעותית‬ ‫הפוגה‬ ‫אין‬ ‫כאשר‬ ‫המתח‬ ‫במצב‬ , ‫כרוניות‬ ‫מחלות‬ ‫נוצרות‬ ‫שונות‬ .
 9. 9. ‫בלחץ‬ ‫היממה‬ ‫שעות‬ ‫רוב‬ ‫שרוי‬ ‫כשהאדם‬ , ‫מסוגל‬ ‫אינו‬ ‫בנחת‬ ‫לאכול‬ ‫אפילו‬ . ‫בולע‬ ‫הוא‬ ‫שואב‬ ‫כמו‬ ‫ובמהירות‬ ‫בחופזה‬ ‫האוכל‬ ‫את‬ ‫אבק‬ , " ‫עוד‬ ‫להספיק‬ ‫צריך‬ ‫כי‬ ." ‫גם‬ ‫הארוחות‬ ‫בישול‬ ‫דורש‬ ‫הדבר‬ ‫שכן‬ ‫איכותיות‬ ‫אינן‬ ‫טריים‬ ‫ממזונות‬ ‫בבית‬ . ‫מתעכל‬ ‫אינו‬ ‫האוכל‬ ‫שצריך‬ ‫כמו‬ , ‫חומרי‬ ‫של‬ ‫ראוי‬ ‫ניצול‬ ‫ואין‬ ‫המזון‬ .
 10. 10. ‫הגוף‬ ‫של‬ ‫הבנייה‬ ‫וחומרי‬ ‫הדלק‬ ‫הינו‬ ‫המזון‬ , ‫או‬ ‫חוסרים‬ ‫יוצרים‬ ‫קלוקלים‬ ‫ואכילה‬ ‫ותזונה‬ ‫עודפים‬ . ‫על‬ ‫גם‬ ‫משפיע‬ ‫היומיומי‬ ‫הלחץ‬ ‫בלילה‬ ‫השינה‬ ‫איכות‬ . ‫עמוקה‬ ‫אינה‬ ‫השינה‬ ‫דיה‬ , ‫שהוא‬ ‫המנוחה‬ ‫את‬ ‫מקבל‬ ‫אינו‬ ‫והגוף‬ ‫תאים‬ ‫להתחדשות‬ ‫לה‬ ‫זקוק‬ , ‫רעלים‬ ‫סילוק‬ ‫לאיזון‬ ‫וחזרה‬ . ‫הולכים‬ ‫האלה‬ ‫החוליים‬ ‫כל‬ ‫לכך‬ ‫ערים‬ ‫שנהיה‬ ‫מבלי‬ ‫ונערמים‬ , ‫ומכאן‬ ‫הכרוניות‬ ‫המחלות‬ ‫לרוב‬ ‫הדרך‬ , ‫הנפוצות‬ ‫שלנו‬ ‫בעידן‬ .
 11. 11. ‫המקדש‬ ‫לבית‬ ‫רומז‬ ‫שלנו‬ ‫הצוואר‬ ‫אליזבט‬ ‫ד״ר‬ ‫בלקברן‬ ‫אפל‬ ‫אליסה‬ ‫וד״ר‬ , ‫הרגשות‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫חקרו‬ ‫התאים‬ ‫על‬ ‫אנוש‬ ‫כבני‬ ‫שלנו‬ ‫והתחושות‬ – ‫על‬ ‫ספציפית‬ ‫הטלומרים‬ , ‫קצוות‬ ‫שהם‬ ‫התא‬ ‫שבגרעין‬ ‫הכרומוזומים‬ . ‫בספרן‬ " ‫אפקט‬ ‫הטלומרים‬ " ‫את‬ ‫מראות‬ ‫הן‬ ‫הרגשות‬ ‫של‬ ‫המשמעותית‬ ‫ההשפעה‬ ‫ומוכיחות‬ ‫התא‬ ‫של‬ ‫הפיסיות‬ ‫על‬ ‫והתחושות‬ ‫לנפש‬ ‫גוף‬ ‫בין‬ ‫המעשי‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ .
 12. 12. ‫רבים‬ ‫במקומות‬ ‫להתבטא‬ ‫יכול‬ ‫נפשי‬ ‫מתח‬ ‫בגוף‬ - ‫קיימת‬ ‫בהם‬ ‫במקומות‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫מלכתחילה‬ ‫חולשה‬ . ‫האתרים‬ ‫שני‬ ‫אולם‬ ‫בגוף‬ ‫ביותר‬ ‫הנפוצים‬ , ‫ללחץ‬ ‫המגיבים‬ ‫שלנו‬ ‫השליליים‬ ‫ולרגשות‬ , ‫הכבד‬ ‫הם‬ ‫והצוואר‬ . ‫ולכן‬ ‫הפנימי‬ ‫האתר‬ ‫הוא‬ ‫הכבד‬ ‫מקורן‬ ‫המערבי‬ ‫בעולם‬ ‫המחלות‬ ‫מן‬ ‫רבות‬ ‫הכבד‬ ‫של‬ ‫לקוי‬ ‫בתפקוד‬ . ‫החיצוני‬ ‫האתר‬ ‫הצוואר‬ ‫הוא‬ , ‫הראש‬ ‫בין‬ ‫שמחבר‬ ‫החלק‬ , ‫המחשבות‬ ‫שבו‬ , ‫הגוף‬ ‫לבין‬ .
 13. 13. ‫של‬ ‫למקבילה‬ ‫נחשב‬ ‫הפיסי‬ ‫בגוף‬ ‫הצוואר‬ ‫העולם‬ ‫בין‬ ‫מחבר‬ ‫אשר‬ ‫המקדש‬ ‫בית‬ ‫לעולמנו‬ ‫העליון‬ . ‫התנ‬ " ‫מספר‬ ‫ך‬ , ‫שכאשר‬ ‫לאחיו‬ ‫יוסף‬ ‫התוודע‬ , " ‫ְוארי‬‫ו‬‫צ‬ ‫על‬ ‫ִפול‬‫י‬‫וי‬ ‫אחיו‬ ‫בנימין‬ ‫ויבך‬ , ‫על‬ ‫בכה‬ ‫ובנימין‬ ‫ָואריו‬‫ו‬ַ‫צ‬ ." ‫שניהם‬ ‫בכו‬ ‫מה‬ ‫על‬ ? ‫אומרת‬ ‫בתי‬ ‫שני‬ ‫על‬ ‫בכה‬ ‫שיוסף‬ ‫הגמרא‬ - ‫המקדש‬ , ‫והשני‬ ‫הראשון‬ , ‫בחלקו‬ ‫להיות‬ ‫שעתידים‬ ‫בנימין‬ ‫של‬ , ‫וייחרבו‬ ; ‫משכן‬ ‫על‬ ‫בכה‬ ‫ובנימין‬ ‫שילה‬ , ‫ועתיד‬ ‫יוסף‬ ‫של‬ ‫בחלקו‬ ‫שיהיה‬ ‫להיחרב‬ .
 14. 14. ‫לבית‬ ‫רומז‬ ‫שהצוואר‬ ‫אפוא‬ ‫נמצא‬ - ‫המקדש‬ . ‫בשיר‬ ‫גם‬ ‫מצוי‬ ‫דומה‬ ‫רמז‬ - ‫השירים‬ : ‫הפסוק‬ " ‫צווארך‬ ‫דוד‬ ‫כמגדל‬ " ‫לבית‬ ‫רומז‬ - ‫המקדש‬ , ‫המדרש‬ ‫שמסביר‬ ‫כפי‬ " : ‫נתון‬ ‫זה‬ ‫צוואר‬ ‫מה‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫בגובהו‬ , ‫בית‬ ‫כך‬ - ‫נתון‬ ‫המקדש‬ ‫עולם‬ ‫של‬ ‫בגובהו‬ ." ‫שלושה‬ ‫בצוואר‬ ‫מרכזים‬ : ‫הנשימה‬ ‫מרכז‬ / ‫הרספירטורי‬ , ‫הדם‬ ‫וכלי‬ ‫הלב‬ ‫מרכז‬ / ‫קארדיוואסקולארי‬ ‫העצבים‬ ‫ומרכז‬ . ‫המקדש‬ ‫מקום‬ ‫גם‬ ‫כך‬ . ‫וגם‬ ‫האחרונים‬ ‫המאורעות‬ ‫כל‬ ‫במקרה‬ ‫לא‬ ‫החיבור‬ ‫נקודת‬ ‫סביב‬ ‫סובבים‬ ‫שלעתיד‬ ‫אלו‬ ‫לארץ‬ ‫שמים‬ ‫שבין‬ ‫הזו‬ .
 15. 15. ‫אשר‬ ‫הלחץ‬ ‫רוב‬ ‫נאגר‬ ‫הצוואר‬ ‫בנקודת‬ ‫הרבות‬ ‫לבעיות‬ ‫גורם‬ . ‫תמיד‬ ‫חשוב‬ ‫לכן‬ ‫הצוואר‬ ‫את‬ ‫לשחרר‬ , ‫לו‬ ‫וליתן‬ ‫אותו‬ ‫לעסות‬ ‫ומודעות‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ . ‫שנתמיד‬ ‫ככל‬ , ‫גם‬ ‫כך‬ ‫המוריה‬ ‫בהר‬ ‫הצוואר‬ ‫ישוחרר‬ ‫בע״ה‬ . ‫ועוד‬ ‫זאת‬ , ‫מוגדר‬ ‫הנפשי‬ ‫הלחץ‬ ‫בכדי‬ ‫לא‬ ‫כ‬ ‫כיום‬ " ‫המחלות‬ ‫אבי‬ ." ‫התריע‬ ‫נחמן‬ ‫רבי‬ , ‫השמחה‬ ‫מקלקול‬ ‫באות‬ ‫המחלות‬ ‫שכל‬ . ‫פסק‬ ‫הרמב״ם‬ , ‫עבודת‬ ‫זו‬ ‫שמח‬ ‫שלהיות‬ ‫בקלות‬ ‫באה‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫רבה‬ ‫מידות‬ . ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫להתאמן‬ , ‫זאת‬ ‫ולקיים‬ ‫לדבר‬ ‫בכדי‬ .
 16. 16. ‫שכולנו‬ ‫וההתרחשויות‬ ‫הימים‬ ‫בתוך‬ ‫גם‬ ‫חווים‬ , ‫נקודות‬ ‫את‬ ‫תמיד‬ ‫למצוא‬ ‫עלינו‬ ‫החיוביות‬ ‫הזכות‬ , ‫בהן‬ ‫להחזיק‬ , ‫לאבד‬ ‫לא‬ ‫ככל‬ ‫ובנחת‬ ‫בשמחה‬ ‫ולהיות‬ ‫הנשימה‬ ‫את‬ ‫האפשר‬ .
 17. 17. ‫לכולנו‬ ‫איתנה‬ ‫בריאות‬ ‫בברכת‬ , ‫ד‬ " ‫כחולי‬ ‫אורן‬ ‫ר‬ DNHSc, Ph.D ‫אלטרנטיבית‬ ‫ברפואה‬ ‫מומחה‬

×