Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı - Sınıflar

Tehlikeli madde taşımacılığı

 • Soyez le premier à commenter

Tehlikeli Madde Taşımacılığı - Sınıflar

 1. 1. TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI
 2. 2. TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI @Tehlikeli maddeler risk derecelerine göre dokuz sınıfa ayrılmaktadır. @Tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin kurallar belirlenirken her bir ürün için ayrı ayrı hükümler getirilmektedir. @Her bir sınıf ayrı ayrı etiketlerle ifade edilmekte aynı zamanda ambalajlama, etiketleme, taşıma ve işaretlemelerde her bir sınıf için ayrı kurallar ve hükümler getirilmektedir.
 3. 3. TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI SINIFI ADI ETİKETİ ÖRNEK 1 PATLAYICI MADDE VE NESNELER TNT, ANFO, DİNAMİT, ASKERİ MÜHİMMAT 2 GAZLAR PROPAN, BÜTAN, AERESOL 3 ALEVLENİR SIVILAR BENZİN, TİNER, BOYA
 4. 4. TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI SINIFI ADI ETİKETİ ÖRNEK 4.1 ALEVLENİR KATILAR FOTOĞRAF FİLMLERİ, KASET BANTLARI 4.2 KENDİLİĞİNDEN YANMAYA YATKIN MADDELER KÖMÜR, SODYUM 4.3 SU İLE TEMAS ETTİĞİNDE ALEVLENİR GAZLAR AÇIĞA ÇIKARAN MADDELER KALSİYUM, KARPİT, ÇİNKO TOZU 5.1 YÜKSELTGEN MADDELER HİDROJEN PROKSİT, AMONYAKLI İNCELTİCİ
 5. 5. TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI SINIFI ADI ETİKETİ ÖRNEK 5.2 ORGANİK PEROKSİTLER ORGANİK PEROKSİT, AMONYUM NİTRAT 6.1 ZEHİRLİ MADDELER TARIM İLACI, SİYANÜR, ARSENİK 6.2 BULAŞICI MADDELER HASTANE ATIKLARI, AŞILAR, TANI NUMUNELERİ 7 RADYOAKTİFLER URANYUM, RADYUM, PLÜTONYUM
 6. 6. TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI SINIFI ADI ETİKETİ ÖRNEK 8 AŞINDIRICI MADDELER ÇAMAŞIR SUYU, AKÜ SUYU, TUZ RUHU… 9 MUHTELİF TEHLİKELİ MADDELER VE NESNELER CAN YELEKLERİ, PİLLER, ASBEST, ERİTİLMİŞ METALLER
 7. 7. TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI @Tehlikeli maddeler sınıflandırılırken risk derecelerine ve yapısal özelliklerine göre de farklı numaralar alabilmektedir. @Birleşmiş milletler her tehlikeli madde için bir numara belirlemiş ve bu numara uluslararası ortamda kabul görmüştür.
 8. 8. TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI @Tehlikeli maddeler risk dereceleri ve özelliklerine göre paketleme grupları içerisine dahil olabilmektedir. @Paketleme grupları tehlikeli maddelerin risk ve tehlike durumlarını ifade etmektedir. @Sınıf 1, 2, 5.2, 6.2, 4.1 (bazıları) ve 7 dışındaki tehlikeli maddeler dışında kalan sınıflara paketleme uygulanmaktadır.
 9. 9. TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI @Paketleme grupları: @Paketleme Grubu-I: Çok Tehlikeli Maddeler @Paketleme Grubu-II: Orta Tehlikeli Maddeler @Paketleme Grubu-III: Az Tehlikeli Maddeler
 10. 10. TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI @Sınıflandırma amacıyla, 101,3 kPa basınçta 20 derece veya daha düşük başlangıç erime noktası veya erime noktasına sahip maddeler sıvı olarak kabul edilmektedir. @Tehlikeli maddenin tek bir maddeden oluşmaması ve bileşik bir özellikte olması halinde tehlikeli maddeyi oluşturan bileşiklerin ayrı ayrı sahip oldukları en yüksek risk derecesi tehlikeli maddenin sınıfını ve paketleme grubunu ifade etmektedir.
 11. 11. SINIF-1 PATLAYICI MADDE VE NESNELER GENEL ÖZELLİKLER @ Çevreye hasar verebilecek bir hızda, sıcaklıkta ve basınçta, kimyasal tepkimeler sonucu gazlar oluşturabilen, katı veya sıvı maddeler (veya madde karışımları). @ Patlayıcı olmayan ve kendine yeterli, ekzotermik kimyasal tepkimeler sonucu ısı, ışık, ses, gaz veya duman veya bunların bir karışımı biçiminde etki vermek üzere tasarlanmış maddeler veya madde karışımları (Piroteknik); @ Kendileri patlayıcı olmayan, ancak patlayıcı gaz, buhar veya toz bulutu oluşturabilecek maddeler, Sınıf 1'in maddeleri değildir.
 12. 12. SINIF-1 PATLAYICI MADDE VE NESNELER GENEL ÖZELLİKLER @ Patlayıcı nesneler: Bir veya daha fazla patlayıcı veya piroteknik madde içeren nesneler; @ Patlama yoluyla pratik bir etki veya bir piroteknik etki oluşturmak üzere imal edilmiş ve yukarıda söz edilmeyen maddeler ve nesneler. @ NOT: Dikkatsizlik sonucu veya kaza ile ateş alması veya taşıma sırasında tepkimenin başlaması sonucunda, alete, fırlama, ateş, duman, ısı veya yüksek ses ile hiç bir dış hasar vermeyecek kadar düşük miktarda ya da özellikle patlayıcı ve/veya piroteknik madde içeren aygıtlar, Sınıf 1 zorunluluklarına tabi değildir.
 13. 13. SINIF-1 PATLAYICI MADDE VE NESNELER ALT GRUPLARI @ Bu sınıfta yer alan maddeler kendi içerisinde altı gruba ayrılmaktadır: 1.1 Kütle Halinde Patlayan Maddeler 1.2 Kütle Halinde Patlamayan Ama Parça Tesirli Maddeler 1.3 Kütle Halinde Patlamayan Ama Hava Basıncı ve Parça Tesiri Nedeniyle Düşük Tehlike İçeren, Yangın Tehlikesi Bulunan Maddeler 1.4 Özel Bir tehlike Teşkil Etmeyen ve Patlama Riski Düşük Olan Maddeler 1.5 Kütle Halinde Patlayan Düşük Tehlikeli Maddeler 1.6 Kütle Halinde Patlamayan, Riski Çok Az Olan Maddeler
 14. 14. A. Birincil Patlayıcı Madde B. Birincil Patlayıcı Madde İçeren ve İki veya Daha Fazla Etkin Koruyucu Özelliği Olmayan Nesne C. İtici Patlayıcı Madde veya Diğer Yavaş İnfilaklı Patlayıcı veya Benzeri Patlayıcı Madde İçeren Nesne D. İkincil İnfilaklı Patlayıcı Madde veya Kara Barut veya İkincil İnfilaklı Patlayıcı Madde İçeren Nesne E. Tepkime Başlatacak Düzeneği Olmadan Sevk Yükü Olan, İkincil İnfilaklı Patlayıcı Madde İçeren Nesne F. Kendi Kendine Tepkime Başlatma Sistemi Olan Bir İkincil İnfilaklı Patlayıcı Madde İçeren, Sevk Yükü Olan veya Olmayan Nesneler G. Isıl Teknik Madde veya Bir Isıl Teknik Madde İçeren Nesne veya Hem Patlayıcı Hem de Bir Aydınlatıcı, Yangın Çıkartıcı, Gözyaşı veya Duman Üretici Madde İçeren Nesne SINIF-1 PATLAYICI MADDE VE NESNELER UYUM GRUPLARI G. Hem Patlayıcı Madde Hem de Beyaz Fosfor İçeren Nesne. J. Hem Patlayıcı Madde Hem de Yanıcı Bir Sıvı veya Jel İçeren Nesne. K. Hem Patlayıcı Madde Hem de Zehirleyici Bir Kimyasal Madde İçeren Nesne L. Patlayıcı Madde veya Patlayıcı Madde İçeren ve Özel Bir Risk Taşıyan ve Bu Nedenle Her Türün Birbirinden Yalıtılması Gereken Nesne N. Yalnızca Aşırı Derecede Duyarsız İnfilak Maddesi İçeren Nesne S. Kaza ile İşlevsel Hale Gelmesi Sonucunda Oluşacak Tehlikeli Etkilerin Ambalaj İçinde Sınırlı Kalacağı Bir Biçimde Paketlenmiş veya Tasarlanmış ve Tehlike Oluşması Halinde Tüm Basınç veya Fırlatma Etkilerinin Sınırlı Olup Ambalajın Hemen Yakınında Yapılacak Yangınla Mücadele veya Diğer Acil Önlem Alma Çabalarını Engellemeyen Madde veya Nesne
 15. 15. SINIF-2 GAZLAR GENEL ÖZELLİKLERİ @ 50 °C'de buhar basıncı 300 kPa'dan (3 bar) büyük olan veya 101,3 kPa standart basıncında 20 °C'de tamamen gaz halde olan maddedir. @ Saf bir gaz, üretim süreçlerinde oluşan veya ürünün dengesini koruma amacıyla katılan diğer bileşenleri, bu bileşenlerin seviyesi gazın sınıflandırılmasını veya taşıma koşullarını (örneğin, dolum oranı, dolum basıncı, test basıncı gibi) değiştirmemesi kaydıyla içerebilir.
 16. 16. SINIF-2 GAZLAR GAZLARIN SINIFLANDIRILMASI @ Gazlar Dokuz alt gruba ayrılır: 1. Sıkıştırılmış Gazlar 2. Sıvılaştırılmış Gazlar 3. Soğutulmuş Sıvılaştırılmış Gazlar 4. Çözülmüş Gazlar 5. Gaz İçeren Küçük, Aerosol Püskürtücüler ve Kaplar 6. Basınç Altında Gaz İçeren Diğer Nesneler 7. Özel Gereksinimlere Tabi Olan Basınçlandırılmamış Gazlar 8. Basınç Altındaki Kimyasallar 9. Adsorbe Gaz
 17. 17. SINIF-2 GAZLAR GAZLARIN GRUPLANDIRILMASI @ Sınıf – 2’deki madde ve nesneler (aerosollar hariç) tehlike özelliklerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar: A NEFES KESİCİ O YÜKSELTGEN F ALEVLENİR T ZEHİRLİ TF ZEHİRLEYİCİ, ALEVLENİR TC ZEHİRLEYİCİ, AŞINDIRICI TO ZEHİRLEYİCİ, ALEVLENİR TFC ZEHİRLEYİCİ, ALEVLENİR, AŞINDIRICI TOC ZEHİRLEYİCİ, ALEVLENİR, AŞINDIRICI
 18. 18. SINIF-2 GAZLAR GAZLARIN GRUPLANDIRILMASI @ Bu grupların içerisinde T harfi ile gösterilen gruplar diğer grupların üstünde önceliğe sahiptir. @ F ile gösterilen grup ise A ve O ile gösterilene göre daha fazla üstündür. @ IMDG ve ICAO kurallarına göre gazlar öncelikli risk ve tehlikeleri açısından 3 gruba ayrılırlar: Bölüm 2.1 Yanıcı Gazlar (F ile gösterilenler) Bölüm 2.2 Yanıcı Olmayan, Zehirli Olmayan Gazlar (A veya O ile gösterilenler) Bölüm 2.3 Zehirli Gazlar (T ile gösterilenler)
 19. 19. SINIF-3 ALEVLENİR SIVILAR GENEL ÖZELLİKLERİ @ Sınıf-3 içerisinde yer alan madde ve nesnelerin sınıf içerikleri; 50⁰C sıcaklıkta ve buhar basınçları 300 kPa (3 bar)’dan daha azdır, 101,3 kPa standart basınç altında ve 20⁰C tamamen gazlaşmazlar ve parlama noktaları 61⁰C’den daha düşüktür.
 20. 20. SINIF-3 ALEVLENİR SIVILAR ALT GRUPLAR F EK TEHLİKESİ OLMAYAN YANICI SIVI MADDELER F1 TUTUŞMA NOKTASI 61⁰C VE ALTINDA OLANLAR F2 TUTUŞMA NOKTASI 61⁰C ÜZERİNDE OLAN VE KENDİ TUTUŞMA DERECESİ VEYA ÜZERİNDE TAŞIMAYA VERİLEN VEYA TAŞINAN MADDELER FT ZEHİRLİ VE YANICI SIVI MADDELER FT2 PESTİSİDLER FC YANICI VE AŞINDIRICI SIVI MADDELER FTC YANICI, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI SIVI MADDELER D PATLAYICI ÖZELLİĞİ GİDERİLMİŞ PATLAYICI MADDE
 21. 21. SINIF-4.1 ALEVLENİR KATILAR GENEL ÖZELLİKLERİ @ Çabuk tutuşabilir katı maddeler ve nesneler, @ Kendinden reaktif katılar veya sıvılar, @ Duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar, @ Kendiliğinden tepkimeye giren maddelerle ilgili maddeler. @ ****Bu sınıftaki maddelerin Ambalajlama Grubu I olamaz.
 22. 22. SINIF-4.1 ALEVLENİR KATILAR ALT GRUPLARI F Alevlenir katılar, ikincil riski olmayan F1 Organik F2 Organik, erimiş F3 İnorganik FO Alevlenir katılar, yükseltgen FT Alevlenir katılar, zehirli FT1 Organik, zehirli; FT2 İnorganik, zehirli; FC Alevlenir katılar, aşındırıcı FC1 Organik, aşındırıcı; FC2 İnorganik, aşındırıcı; D İkincil riski olmayan duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar; DT Duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar, zehirli SR Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler SR1 Sıcaklık kontrolü gerekmeyenler; SR2 Sıcaklık kontrolü gerekenler.
 23. 23. SINIF-4.2 KENDİLİĞİNDEN YANMAYA YATKIN MADDELER GENEL ÖZELLİKLERİ @ Piroforik maddeler, karışımlar ve çözeltiler (sıvı veya katı) dahil olmak üzere, küçük miktarlarda olsa bile hava ile temas ettiğinde beş dakika içinde tutuşan maddelerdir. Bunlar Sınıf 4.2 içerisinde kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler olarak tanımlanır. @ KENDİLİĞİNDEN ISINAN maddeler ve nesneler, karışımlar ve çözeltiler dahil olmak üzere, hava ile temas ettiğinde hiçbir enerji kaynağı olmadan ısınmaya yatkın maddeler. Bu maddeler, yalnızca büyük miktarlarda (kilogram olarak) ve uzun bir süre sonunda (saatler veya günler) tutuşur.
 24. 24. SINIF-4.2 KENDİLİĞİNDEN YANMAYA YATKIN MADDELER ALT GRUPLAR S İkincil riski olmayan, kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler S1 Organik, sıvı S2 Organik, katı S3 İnorganik, sıvı S4 İnorganik, katı S5 Organometalik SW Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan SO Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, zehirli; ST Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, zehirli: ST1 Organik, zehirli, sıvı; ST2 Organik, zehirli, katı; ST3 İnorganik, zehirli, sıvı; ST4 İnorganik, zehirli, katı; SC Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, aşındırıcı: SC1 Organik, aşındırıcı, sıvı; SC2 Organik, aşındırıcı, katı; SC3 İnorganik, aşındırıcı, sıvı; SC4 İnorganik, aşındırıcı, katı;
 25. 25. SINIF-4.3 SU İLE TEMAS ETTİĞİNDE ALEVLENİR GAZLAR AÇIĞA ÇIKARAN MADDELER GENEL ÖZELLİKLERİ @ Su ile reaksiyona girerek, hava ile patlayıcı karışımlar oluşturmaya yatkın alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeleri ve benzer maddeleri içeren nesneleri kapsar.
 26. 26. SINIF-4.3 SU İLE TEMAS ETTİĞİNDE ALEVLENİR GAZLAR AÇIĞA ÇIKARAN MADDELER ALT GRUPLAR W Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan ikincil riski olmayan maddeleri ve benzer maddeleri içeren nesneler: W1 Sıvı; W2 Katı; W3 Nesneler; WF1 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler, sıvı, alevlenir; WF2 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler, katı, alevlenir; WS Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler, katı, kendiliğinden ısınan; WO Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler, yükseltgen, katı; WT Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler, zehirli: WT1 Sıvı; WT2 Katı; WC Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler, aşındırıcı: WC1 Sıvı; WC2 Katı; WFC Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler, alevlenir, aşındırıcı.
 27. 27. SINIF-5.1 YÜKSELTGEN MADDELER GENEL ÖZELLİKLERİ @ Kendilerinin alevlenir olmaları gerekmediği halde, genellikle oksijen vererek başka malzemelerin yanmasına neden olan veya buna katkıda bulunan maddeleri kapsar.
 28. 28. SINIF-5.1 YÜKSELTGEN MADDELER ALT GRUPLAR O Yükseltgen maddeler, ikincil riskli olmayan ve bu gibi maddeleri içeren nesneler: O1 Sıvı; O2 Katı; O3 Nesneler; OF Yükseltgen maddeler, katı, alevlenir; OS Yükseltgen maddeler, katı, kendiliğinden ısınan; OW Yükseltgen maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan katı; OT Yükseltgen maddeler, zehirli: OT1 Sıvı; OT2 Katı; OC Yükseltgen maddeler, aşındırıcı: OC1 Sıvı; OC2 Katı; OTC Yükseltgen maddeler, zehirli, aşındırıcı.
 29. 29. SINIF-5.2 ORGANİK PEROKSİTLER GENEL ÖZELLİKLERİ @ Zararlı alevlerin ve gazların çıkması @ Patlayarak bozulma @ Şiddetli bir biçimde yanma @ Ciltte ve organlarda aşınmaya neden olabilir. @ Alt grupları; @ P1 Organik Peroksitler, sıcaklık kontrolü gerektirmeyen @ P2 Organik Peroksitler, sıcaklık kontrolü gereken @ Organik peroksitler, arz ettikleri tehlike derecelerine göre yedi tipe ayrılır. Organik peroksit tipleri, teste tabi tutulduğu ambalaj içinde taşınmasına izin verilmeyen A tipinden, Sınıf 5.2'in hükümlerine tabi olmayan G tipine kadar değişir. @ B tipi ve F arasındaki sınıflandırma, bir ambalaj içerisinde bulunmasına izin verebilecek azami miktar ile doğrudan doğruya ilişkilidir.
 30. 30. SINIF-6.1 ZEHİRLİ MADDELER GENEL ÖZELLİKLERİ @ Deneyimlerle veya hayvanlar üzerindeki deneylerle bilinen, oldukça küçük miktarları tek bir etki ile veya kısa süreli etki ile insan sağlığına zararlı olan veya öldüren, solunum yolu ile veya deriden emilim ile veya sindirim yoluyla etkili olan maddeleri kapsar. @ Genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar, bu Sınıfın koşullarını karşılıyorsa, bu Sınıfa atanır.
 31. 31. SINIF-6.1 ZEHİRLİ MADDELER ALT GRUPLAR T Zehirli maddeler, ikincil riski olmayan: T1 Organik, sıvı; T2 Organik, katı; T3 Organometalik maddeler; T4 İnorganik, sıvı; T5 İnorganik, katı; T6 Sıvı, pestisitlerde kullanılan; T7 Katı, pestisitlerde kullanılan; T8 Numuneler; T9 Diğer zehirli maddeler; TF Zehirli maddeler, alevlenir: TF1 Sıvı; TF2 Sıvı, pestisitlerde kullanılan; TF3 Katı; TS Zehirli maddeler, kendiliğinden ısınan, katı TW Zehirli maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan: TW1 Sıvı; TW2 Katı; TO Zehirli maddeler, yükseltgen: TO1 Sıvı; TO2 Katı; TC Zehirli maddeler, aşındırıcı: TC1 Organik, sıvı; TC2 Organik, katı; TC3 İnorganik, sıvı; TC4 İnorganik, katı; TFC Zehirli maddeler, alevlenir, aşındırıcı; TFW Zehirli maddeler, alevlenir, su ile temas ettiğinde gazlar açığa çıkartan. ;
 32. 32. SINIF-6.2 BULAŞICI MADDELER GENEL ÖZELLİKLERİ @ ADR amaçları uyarınca, bulaşıcı maddeler, patojen içerdiği bilinen ve içermesi beklenen maddelerdir. Patojenler, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olabilecek mikroorganizmalar (bakteriler, virüsler, riketsiya, parazitler, mantar dahil) ve prionlar gibi diğer ajanlar olarak tanımlanır. @ Genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar, biyolojik ürünler, tanılayıcı örnekler ve hastalık bulaşmış canlı hayvanlar, bu Sınıfın koşullarını karşıladıkları takdirde bu
 33. 33. SINIF-6.2 BULAŞICI MADDELER GENEL ÖZELLİKLERİ @ Alt gruplar: @ I1 İnsanları etkileyen bulaşıcı maddeler @ I2 Yalnızca hayvanları etkileyen bulaşıcı maddeler @ I3 Klinik atık @ I4 Biyolojik Maddeler
 34. 34. SINIF-7 RADYOAKTİFLER GENEL ÖZELLİKLERİ @ Bu maddeler özel kaplar içerisinde nakledilirler. Kapların mutlak suretle hasarsız olması gerekmektedir. @ Personel mahallinden, besin maddelerinden, banyo edilmemiş filmlerden, ilaçlardan ve kimyasal maddelerden uzağa istiflenmelidirler. @ Aktivite dereceleri bakımından 3 gruba ayrılırlar; Sınıf 7.1, Sınıf 7.2, Sınıf 7.3
 35. 35. SINIF-8 AŞINDIRICI MADDELER GENEL ÖZELLİKLERİ @ Temas halinde cildin veya mukoza zarlarının epitel dokularına kimyasal etki ile zarar veren veya sızıntı olması halinde diğer maddelere veya taşıma araçlarına hasar veren veya yok eden maddeler içeren maddeleri ve nesneleri kapsar. @ Ayrıca bu sınıf yalnızca suyun varlığında aşındırıcı sıvı oluşturan veya havanın doğal neminin varlığında aşındırıcı buhar veya duman üreten diğer maddeleri de kapsar.
 36. 36. SINIF-8 AŞINDIRICI MADDELER ALT GRUPLAR C1-C4 Asitli maddeler: C1 İnorganik, sıvı; C2 İnorganik, katı; C3 Organik, sıvı; C4 Organik, katı; C5-C8 Bazik maddeler: C5 İnorganik, sıvı; C6 İnorganik, katı; C7 Organik, sıvı; C8 Organik, katı; C9-C10 Diğer aşındırıcı maddeler: C9 Sıvı; C10 Katı; C11 Nesneler; CF Aşındırıcı maddeler, alevlenir: CF1 Sıvı; CF2 Katı; CS Aşındırıcı maddeler, kendiliğinden ısınan: CS1 Sıvı; CS2 Katı; CW Aşındırıcı maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan: CW1 Sıvı; CW2 Katı; CO Aşındırıcı maddeler, yükseltgen: CO1 Sıvı; CO2 Katı; CT Aşındırıcı maddeler, zehirli ve bu maddeleri içeren nesneler: CT1 Sıvı; CT2 Katı; CT3 Nesneler; CFT Aşındırıcı maddeler, alevlenir, sıvı, zehirli; COT Aşındırıcı maddeler, yükseltgen, zehirli.
 37. 37. SINIF-9 MUHTELİF TEHLİKELİ MADDELER VE NESNELER GENEL ÖZELLİKLERİ @ Taşıma sırasında diğer sınıfların başlıklarınca kapsanmayan, bir tehlike arz eden maddeleri ve nesneleri kapsar.
 38. 38. SINIF-9 MUHTELİF TEHLİKELİ MADDELER VE NESNELER ALT GRUPLAR M1 İnce toz şeklinde solunduğunda sağlığı tehlikeye sokabilen maddeler; M2 Yangın durumunda dioksinleri oluşturabilen maddeler ve aparatlar; M3 Alevlenir buhar yayan maddeler; M4 Lityum piller; M5 Cankurtaran araç gereçleri; M6-M8 Çevresel açıdan tehlikeli mallar: M6 Sulu çevre kirleticisi, sıvı; M7 Sulu çevre kirleticisi, katı; M8 Genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar; M9-M10 Yükseltilmiş sıcaklık maddeleri: M9 Sıvı; M10 Katı; M11 Başka bir sınıftaki tanımlara karşılık gelmeyen ama taşıma sırasında tehlike arz eden diğer maddeler.
 39. 39. TEHLİKE ÖNCELİĞİ TABLOSU KÜÇÜK SINIF SOLA BÜYÜK SINIF ÜSTE YERLEŞTİRİLECEK!!!

×