Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Teknologiateollisuus ennakointi (u)(20)

Plus de Varsinais-Suomen ennakointiakatemia(17)

Publicité

Teknologiateollisuus ennakointi (u)

 1. VALMISTAVA TEKNOLOGIATEOLLISUUS ENNAKOINTI VARSINAIS-SUOMI Alustavia tuloksia ja profiilit https://ennakointiakatemia.fi/ Otto Kanervo Tilastoasiantuntija, VTT Varsinais-Suomen liitto
 2. 2 Yritysten liikevaihdon vuosimuutos Varsinais-Suomessa Q12019 Tekno 1,3%, koko teollisuus +1,8%
 3. Ennakointiakatemian kevään 2019 työpajoissa (6 kpl) osallistujia puhuttivat seuraavat ilmiöt: 3
 4. Valmistavan teknologiateollisuuden kevään työpajan tuloksia: ILMIÖKARTTA FUTURESPLATFORM.com 4
 5. Teknologiateollisuus kevään työpajan tuloksia: ILMIÖIDEN ÄÄNESTYSTULOS FUTURESPLATFORM.com 5
 6. FUTURESPLATFORM.com Teknologiateollisuus työpajan tuloksia: AIKAJÄNNE JA VAIKUTUS 6
 7. JATKUVA OPPIMINEN Jatkuva oppiminen, elinikäinen oppiminen: on monen eri tekijän summa. Tässä yhdistyy niin työssä oppiminen, uudelleen kouluttautuminen, erilaiset mentorointiratkaisut. Toteutuu koulutusorganisaatioiden ja työelämän tiiviissä vuorovaikutuksessa. Ammatit ovat nyt suuremmassa muutoksessa kuin koskaan. Osaamisen laaja-alaisuutta tarvitaan yhä enemmän ja enemmän. Nykyään ei voi olla enää yhden osaamisen varassa. Resurssoinnin haasteet ja työnjaon sopiminen (yritykset, oppialitokset, yksilö, yhteiskunta) LOGISTIIKAN UUSI AIKA JA VALMISTUS 4.0 Uudet logistiikkaratkaisut ja ne vaikuttavat mm. kestävään kehitykseen ja valmistus 4.0. Kaikki projektit erilaisia. Siitä syntyy tulos. Ihmiset sitoutuneet alueseen ja haluavat pitää työpaikat alueella. Yritykset monipuolistuvat ja tarvitaan erilaisia näkökulmia. Erityisesti isot yritykset. KAUPUNGISTUMINEN Kaupungistuminen ei ehkä ilmiönä ole kaikilla toimialoilla keskeinen (esim. satamatoiminnot) Vakka- Suomen alueella. Osalla toimialoilla keskeinen asia/ilmiö jo nyt, osalla myöhemmin. Hyvät liikenneyhteydet (niin tie- kuin tietoliikenne) edellytyksenä, että houkuttelevuus säilyy. Teknologiateollisuus kevään työpajan tuloksia: OSALLISTUJIEN KOMMENTTEJA 7
 8. YRITYSTEN MUODOSTAMAT EKOSYSTEEMIT Yritysten yhteistyö ja b to b -tyyppiset ratkaisut korostuvat alueilla voimakkaasti esimerkiksi logististen ratkaisujen toteutuksessa. Vahvistaa alueellista yhteistyötä, verkostoitumista, mikä on esim. yritysten sijoituspäätöksissä keskeinen asia. Yritysten muodostamien ekosysteemien sisäiset työmarkkinat voivat joustavoittaa työvoiman saatuvuuden jäykkyyksiä. TYÖVOIMAPULA JA POSIITIVINEN RAKENNEMUUTOS Nopean reagoinnin tarve korostuu, muutokset ovat nopeita. Koulutuksen ennakointi aivan "kirjaimellisesti" on haastavaa. Käynnissä olevien koulutusohjelmien aikana tulevat isot muutokset ovat haastavia" Jatkuvan oppimisen ja osaamisen päivittäminen on avainasemassa. Maahanmuuttajapotentiaalin hyöydyntäminen toisen asteen koulutuksen kautta sisältää tulevaisuuspotentiaali Teknologiateollisuuden kevään työpajan tuloksia: OSALLISTUJIEN KOMMENTTEJA 8
 9. 9
 10. 10
 11. ENNAKOINTITYÖ JATKUU SYKSYLLÄ 2019 Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian tulevaisuustyö jatkuu heti elokuussa seuraavan suunnitelman mukaisesti: ● Uusina klustereina ennakointiprosessiin otetaan mukaan hyvinvointi ja logistiikka. ● Ennakointikarttoja työstetään eteenpäin seminaareissa ja verkossa syksyllä 2019. ● Ennakointia syventään yritys- ja henk​ilönäkökulmista keväällä tuotetun ilmiö-kartaston pohjalta (profiiliennakointi). ● Ennakointityöpajojen työskentelyjen tuloksena rakennetaan tulevaisuustarinoita kevään 2020 aikana.​ ● Ennakointiprosessin tulokset julkaistaan Ennakointiakatemian nettisivuilla.​ Seuraa työtä osoitteessa: https://ennakointiakatemia.fi/ 11
Publicité