KEMAHIRAN MENERANG.pptx

KEMAHIRAN
PENERANGAN /
ILUSTRASI MENGAJAR
BAGI PdP DALAM TALIAN
Unit PJ
APA ITU KEMAHIRAN MENERANG?
 Kemahiran menerang digunakan untuk
menyampaikan maklumat, konsep atau isi
kandungan pelajaran kepada pelajar, biasanya
dalam peringkat perkembangan.
 Semasa menggunakan kemahiran menerang, guru
memberi penerangan kepada pelajar tentang
sesuatu isi pelajaran dengan menggunakan contoh,
ilustrasi atau sumber pelajaran .
CONTOH KEMAHIRAN MENERANG
MENGGUNAKAN ILUSTRASI
 Guru menerangkan sifat kata dengan menggunakan beberapa contoh
ayat yang mengandungi sifat kata.
 Guru menerangkan sambil mendemonstrasikan cara melukis bentuk-
bentuk geometri.
 Guru menerangkan riwayat hidup seekor katak dengan
menggunakan ilustrasi denagn gambar- gambar.
 Guru menerangkan dan menghuraikan isi pelajaran denagn
merujukkan buku teks.
PRINSIP- PRINSIP PANDUAN PENGGUNAAN
KEMAHIRAN MENERANG
 Guru hendaklah merancang aktiviti pengajaran dengan memilih cara dan
bentuk penerangan yang sesuai.
 Masa untuk menggunakan kemahiran menerang hendaklah singkat.
 Pelajar - pelajar akan merasa bosan jika mereka disuruh duduk diam
untuk mendengar peneragan guru dalam tempoh masa yang lama.
 Untuk mengekalkan minat pelajar terhadap peneragan guru, kemahiran
variasi rangsangan hendaklah digunakan, terutama bagi penerangan yang
memerlukan masa yang melebihi satu minit.
 Perkataan dan istilah yang digunakan untuk menerangkan hendaklah
berdasarkan kebolehan dan pengalaman pelajar.
PRINSIP- PRINSIP PANDUAN PENGGUNAAN
KEMAHIRAN MENERANG (sambungan...)
 Penerangan haruslah berdasarkan pengetahuan pelajar yang lepas supaya
mereka dapat mengikutinya dengan mudah dan bermakna.
 Alat bantu mengajar yang digunakan untuk membantu guru
menerangkan sesuatu isi pelajaran hendaklah sesuai serta diuruskan
dengan teknik yang berkesan.
 Selepas aktiviti perancangan, guru hendaklah menggalakkan pelajar
bertanya mana- mana perkara yang mereka kurang faham.
 Contoh-contoh, ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan hendaklah
berdasarkan kebolehan dan pengalaman pelajar.
OBJEKTIF- OBJEKTIF PENGGUNAAN
KEMAHIRAN MENERANG
 Menyampaikan maklumat atau menjelaskan isi pelajaran dengan jelas.
 Memudahkan pelajar memahami konsep atau isi pelajaran dengan jelas.
 Menghuraikan sesuatu proses atau prosedur seperti langkah- langkah
menjalankan satu ujikaji atau menyelesaikan masalah matematik
 Menjelaskan sebab - sebab berlakunya sesuatu peristiwa atau meramalkan
kemungkinan berlakunya peristiwa tertentu.
KESAN- KESAN PENGGUNAAN KEMAHIRAN
MENERANG KE ATAS PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN
 Pelajar - pelajar dapat memahami konsep fakta dan bahan pengajaran
guru akan menjadi jelas iaitu isi pelajaran dapat difahami dengan lebih
cepat, mudah, tepat dan bermakna.
 Pelajar - pelajar juga dapat memahami sesuatu proses atau prosedur
secara terperinci dan teratur. Pelajar dapat menaakul sebab musabab
berlakunya sesuatu kejadian dengan lebih jelas.
 Pelajar - pelajar dapat menumpukan perhatian terhadap aktiviti
pengajaran guru jika penerangannya menarik dan bermakna. Ini dapat
meneguhkan lagi pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik
darjah.
KESAN- KESAN PENGGUNAAN KEMAHIRAN
MENERANG KE ATAS PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN (sambungan...)
 Contoh- contoh ilustrasi dan bahan pelajaran bukan sahaja dapat
merangsangkan pelbagai deria pelajar, tetapi juga memudahkan
kefahaman konsep dengan tepat serta mengukuhkan apa yang
diterangkan dalam ingatan mereka.
 Masa aktiviti pengajaran guru dapat dijimatkan kerana pelajar
dapat memahami dengan cepat dan ini boleh digunakan untuk
menambahkan aktiviti pembelajaran yang lain kepada pelajar.
KOMPONEN- KOMPONEN KEMAHIRAN
MENERANG
 Kemahiran menerang mengandungi empat komponen utama, iaitu :
 Komponen aras permulaan
 Komponen kemahiran ilustrasi
 Komponen penyusunan idea dan
 Komponen penutup
sambungan...
Aras
1. Aras Permulaan Penerangan guru:
 Menarik dan mengekalkan perhatian murid.
 Membangkitkan kesediaan murid untuk belajar.
 Jelas, ringkas dan tepat.
2. Kemahiran Ilustrasi Penggunaan contoh, sumber pelajaran:
 Sumber mencukupi
 sumber sesuai
 Sumber jelas dan menarik
3. Penyusunan Idea Pengurusan kemahiran menerangkan:
 idea dikembangkan secara teratur.
 variasi rangsangan berjaya digunakan.
 penerangan lisan jelas dan tepat.
4. Penutup Rumusan / Kesimpulan:
 Isi - isi penting dinyatakan secara bertulis.
 isi - isi disusun secara teratur.
 Penyataan penutup ringkas, tepat dan jelas.
CARA PENGENDALIAN PENGAJARAN MIKRO
 Guru pelatih yang memilih kemahiran menerang sebagai latihan dalam sesi
pengajaran mikro haruslah merujuk kepada prinsip- prinsip panduan
sebelum merancang aktiviti pengajarannya. Contoh- contoh dan alat bantu
mengajar haruslah disediakan untuk digunakan dalam aktiviti penerangan.
 Untuk menjalankan aktiviti penilaian, pensyarah dan guru- guru pelatih
yang terlibat menggunakan borang bimbingan kemahiran.
 CONTOH BORANG :
TERIMA KASIH
1 sur 13

Recommandé

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH par
KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAHKAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH
KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAHOfficial : Kementerian Pelajaran Malaysia
26.1K vues43 diapositives
Sebab sebab berlakunya lupaan dan strategi meningkatkan daya ingatan par
Sebab sebab berlakunya lupaan dan strategi meningkatkan daya ingatanSebab sebab berlakunya lupaan dan strategi meningkatkan daya ingatan
Sebab sebab berlakunya lupaan dan strategi meningkatkan daya ingatanfiro HAR
4.8K vues28 diapositives
Isu berkaitan sikap guru par
Isu berkaitan sikap guruIsu berkaitan sikap guru
Isu berkaitan sikap guruCahaya Cita-Cita
13.9K vues41 diapositives
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG) par
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) & Falsafah Pendidikan Guru (FPG)Noor Hidayah Ghazali
37.1K vues20 diapositives
Pendidikan Inklusif, isu, cabaran dan langkah mengatasi, faktor kritikal keja... par
Pendidikan Inklusif, isu, cabaran dan langkah mengatasi, faktor kritikal keja...Pendidikan Inklusif, isu, cabaran dan langkah mengatasi, faktor kritikal keja...
Pendidikan Inklusif, isu, cabaran dan langkah mengatasi, faktor kritikal keja...Harry Elson Anderson (IPGK Pulau Pinang)
20.5K vues4 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Tajuk 3 media pengajaran par
Tajuk 3 media pengajaranTajuk 3 media pengajaran
Tajuk 3 media pengajaranhani ibrahim
11.9K vues19 diapositives
Set induksi par
Set induksiSet induksi
Set induksiamira nurfahmida
8.4K vues9 diapositives
KURIKULUM PENDIDIKAN par
KURIKULUM PENDIDIKANKURIKULUM PENDIDIKAN
KURIKULUM PENDIDIKANsafyah
11.3K vues13 diapositives
Teori pembelajaran gagne par
Teori pembelajaran gagneTeori pembelajaran gagne
Teori pembelajaran gagneAlice Lee
12.6K vues7 diapositives
implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysia par
implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysiaimplikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysia
implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysiaDhashink
20.3K vues14 diapositives
Ciri ciri dan kualiti guru yg profesional par
Ciri ciri dan kualiti guru yg profesionalCiri ciri dan kualiti guru yg profesional
Ciri ciri dan kualiti guru yg profesionalawin awin
50.7K vues32 diapositives

Tendances(20)

Tajuk 3 media pengajaran par hani ibrahim
Tajuk 3 media pengajaranTajuk 3 media pengajaran
Tajuk 3 media pengajaran
hani ibrahim11.9K vues
KURIKULUM PENDIDIKAN par safyah
KURIKULUM PENDIDIKANKURIKULUM PENDIDIKAN
KURIKULUM PENDIDIKAN
safyah11.3K vues
Teori pembelajaran gagne par Alice Lee
Teori pembelajaran gagneTeori pembelajaran gagne
Teori pembelajaran gagne
Alice Lee12.6K vues
implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysia par Dhashink
implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysiaimplikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysia
implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysia
Dhashink20.3K vues
Ciri ciri dan kualiti guru yg profesional par awin awin
Ciri ciri dan kualiti guru yg profesionalCiri ciri dan kualiti guru yg profesional
Ciri ciri dan kualiti guru yg profesional
awin awin50.7K vues
Falsafah pendidikan guru par RENU PRIYA
Falsafah pendidikan guruFalsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guru
RENU PRIYA37K vues
Pengajaran makro par KPM
Pengajaran makroPengajaran makro
Pengajaran makro
KPM4.1K vues
Kepelbagaian sosial budaya par mas preity
Kepelbagaian sosial budayaKepelbagaian sosial budaya
Kepelbagaian sosial budaya
mas preity57.8K vues
model pemprosesan maklumat par Khasim Din
model pemprosesan maklumatmodel pemprosesan maklumat
model pemprosesan maklumat
Khasim Din30K vues
Kaedah dan teknik pengajaran tilawah al quran dan hafazan par Syaza Mohd Sabri
Kaedah dan teknik pengajaran tilawah al quran dan hafazanKaedah dan teknik pengajaran tilawah al quran dan hafazan
Kaedah dan teknik pengajaran tilawah al quran dan hafazan
Syaza Mohd Sabri28.5K vues
Gaya pembelajaran vak par Has Mira
Gaya pembelajaran vakGaya pembelajaran vak
Gaya pembelajaran vak
Has Mira15.7K vues
Pandangan tokoh terhadap pendidikan par ffyue
Pandangan tokoh terhadap pendidikanPandangan tokoh terhadap pendidikan
Pandangan tokoh terhadap pendidikan
ffyue46.5K vues
Peranan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran par Jenry Saiparudin
Peranan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaranPeranan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran
Peranan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran
Jenry Saiparudin26.4K vues
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa... par Syrvison Goh
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
Syrvison Goh20K vues

Similaire à KEMAHIRAN MENERANG.pptx

Kemahiran menerangkan dengan contoh, ilustrasi par
Kemahiran menerangkan dengan contoh, ilustrasiKemahiran menerangkan dengan contoh, ilustrasi
Kemahiran menerangkan dengan contoh, ilustrasiSohib AlQuran
5.3K vues2 diapositives
Modul KB 2 Menjelaskan par
Modul KB 2 MenjelaskanModul KB 2 Menjelaskan
Modul KB 2 MenjelaskanPratiwiKartikaSari
129 vues9 diapositives
Bab 1 modul kb 2 menjelaskan(1) par
Bab 1 modul kb 2 menjelaskan(1)Bab 1 modul kb 2 menjelaskan(1)
Bab 1 modul kb 2 menjelaskan(1)PratiwiKartikaSari
8 vues17 diapositives
BBD 10302 pedagogi (KEMAHIRAN PENGAJARAN) par
BBD 10302 pedagogi (KEMAHIRAN PENGAJARAN)BBD 10302 pedagogi (KEMAHIRAN PENGAJARAN)
BBD 10302 pedagogi (KEMAHIRAN PENGAJARAN)Fizz Scopio
17.2K vues46 diapositives
Ketrampilan dasar mangajar 1-2 par
Ketrampilan dasar mangajar 1-2Ketrampilan dasar mangajar 1-2
Ketrampilan dasar mangajar 1-2rangkaleuh
552 vues16 diapositives
Pengajaran Mikro par
Pengajaran MikroPengajaran Mikro
Pengajaran MikroSha Amran
891 vues17 diapositives

Similaire à KEMAHIRAN MENERANG.pptx(20)

Kemahiran menerangkan dengan contoh, ilustrasi par Sohib AlQuran
Kemahiran menerangkan dengan contoh, ilustrasiKemahiran menerangkan dengan contoh, ilustrasi
Kemahiran menerangkan dengan contoh, ilustrasi
Sohib AlQuran5.3K vues
BBD 10302 pedagogi (KEMAHIRAN PENGAJARAN) par Fizz Scopio
BBD 10302 pedagogi (KEMAHIRAN PENGAJARAN)BBD 10302 pedagogi (KEMAHIRAN PENGAJARAN)
BBD 10302 pedagogi (KEMAHIRAN PENGAJARAN)
Fizz Scopio17.2K vues
Ketrampilan dasar mangajar 1-2 par rangkaleuh
Ketrampilan dasar mangajar 1-2Ketrampilan dasar mangajar 1-2
Ketrampilan dasar mangajar 1-2
rangkaleuh552 vues
Pengajaran Mikro par Sha Amran
Pengajaran MikroPengajaran Mikro
Pengajaran Mikro
Sha Amran891 vues
pengajaran Mikro par Sha Amran
pengajaran Mikropengajaran Mikro
pengajaran Mikro
Sha Amran104 vues
Kumpulan 1 komponen pengajaran par pikaosman
Kumpulan 1 komponen pengajaranKumpulan 1 komponen pengajaran
Kumpulan 1 komponen pengajaran
pikaosman2.4K vues
K01947 20180528092619 k14 pengurusan alam pembelajaran par JANGAN TENGOK
K01947 20180528092619 k14 pengurusan alam pembelajaranK01947 20180528092619 k14 pengurusan alam pembelajaran
K01947 20180528092619 k14 pengurusan alam pembelajaran
JANGAN TENGOK979 vues
Pembelajaran terpadu modul 3 par vietry NIC
Pembelajaran terpadu modul 3Pembelajaran terpadu modul 3
Pembelajaran terpadu modul 3
vietry NIC10.1K vues
68284275 asmn-kepentingan-rph par Wei Fen Chua
68284275 asmn-kepentingan-rph68284275 asmn-kepentingan-rph
68284275 asmn-kepentingan-rph
Wei Fen Chua2.1K vues
Tugas 1 mata kuliah desain instruksional par Cecep Kustandi
Tugas 1 mata kuliah desain instruksionalTugas 1 mata kuliah desain instruksional
Tugas 1 mata kuliah desain instruksional
Cecep Kustandi328 vues

Dernier

BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf par
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdfBEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdfDidikSupriyadi6
45 vues8 diapositives
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptx par
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptxMPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptx
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptxNajwaAuliaSyihab
32 vues12 diapositives
3. LKPD STATISTIKA.pdf par
3. LKPD STATISTIKA.pdf3. LKPD STATISTIKA.pdf
3. LKPD STATISTIKA.pdfazizdesi
12 vues30 diapositives
Produk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docx par
Produk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docxProduk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docx
Produk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docxdiahprameswari1986
30 vues4 diapositives
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". par
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".Kanaidi ken
74 vues66 diapositives
STORYBOARD.docx par
STORYBOARD.docxSTORYBOARD.docx
STORYBOARD.docxJUMADAPUTRA
14 vues5 diapositives

Dernier(20)

3. LKPD STATISTIKA.pdf par azizdesi
3. LKPD STATISTIKA.pdf3. LKPD STATISTIKA.pdf
3. LKPD STATISTIKA.pdf
azizdesi12 vues
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". par Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken74 vues
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". par Kanaidi ken
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken16 vues
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx par Khoirul Ngibad
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Khoirul Ngibad12 vues
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD... par Kanaidi ken
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Kanaidi ken11 vues
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 par I Putu Hariyadi
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
I Putu Hariyadi19 vues
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx par ahmadmistari
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptxMateri Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
ahmadmistari156 vues
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ... par razakroy
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
razakroy18 vues

KEMAHIRAN MENERANG.pptx

 • 2. APA ITU KEMAHIRAN MENERANG?  Kemahiran menerang digunakan untuk menyampaikan maklumat, konsep atau isi kandungan pelajaran kepada pelajar, biasanya dalam peringkat perkembangan.  Semasa menggunakan kemahiran menerang, guru memberi penerangan kepada pelajar tentang sesuatu isi pelajaran dengan menggunakan contoh, ilustrasi atau sumber pelajaran .
 • 3. CONTOH KEMAHIRAN MENERANG MENGGUNAKAN ILUSTRASI  Guru menerangkan sifat kata dengan menggunakan beberapa contoh ayat yang mengandungi sifat kata.  Guru menerangkan sambil mendemonstrasikan cara melukis bentuk- bentuk geometri.  Guru menerangkan riwayat hidup seekor katak dengan menggunakan ilustrasi denagn gambar- gambar.  Guru menerangkan dan menghuraikan isi pelajaran denagn merujukkan buku teks.
 • 4. PRINSIP- PRINSIP PANDUAN PENGGUNAAN KEMAHIRAN MENERANG  Guru hendaklah merancang aktiviti pengajaran dengan memilih cara dan bentuk penerangan yang sesuai.  Masa untuk menggunakan kemahiran menerang hendaklah singkat.  Pelajar - pelajar akan merasa bosan jika mereka disuruh duduk diam untuk mendengar peneragan guru dalam tempoh masa yang lama.  Untuk mengekalkan minat pelajar terhadap peneragan guru, kemahiran variasi rangsangan hendaklah digunakan, terutama bagi penerangan yang memerlukan masa yang melebihi satu minit.  Perkataan dan istilah yang digunakan untuk menerangkan hendaklah berdasarkan kebolehan dan pengalaman pelajar.
 • 5. PRINSIP- PRINSIP PANDUAN PENGGUNAAN KEMAHIRAN MENERANG (sambungan...)  Penerangan haruslah berdasarkan pengetahuan pelajar yang lepas supaya mereka dapat mengikutinya dengan mudah dan bermakna.  Alat bantu mengajar yang digunakan untuk membantu guru menerangkan sesuatu isi pelajaran hendaklah sesuai serta diuruskan dengan teknik yang berkesan.  Selepas aktiviti perancangan, guru hendaklah menggalakkan pelajar bertanya mana- mana perkara yang mereka kurang faham.  Contoh-contoh, ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan hendaklah berdasarkan kebolehan dan pengalaman pelajar.
 • 6. OBJEKTIF- OBJEKTIF PENGGUNAAN KEMAHIRAN MENERANG  Menyampaikan maklumat atau menjelaskan isi pelajaran dengan jelas.  Memudahkan pelajar memahami konsep atau isi pelajaran dengan jelas.  Menghuraikan sesuatu proses atau prosedur seperti langkah- langkah menjalankan satu ujikaji atau menyelesaikan masalah matematik  Menjelaskan sebab - sebab berlakunya sesuatu peristiwa atau meramalkan kemungkinan berlakunya peristiwa tertentu.
 • 7. KESAN- KESAN PENGGUNAAN KEMAHIRAN MENERANG KE ATAS PENGAJARAN & PEMBELAJARAN  Pelajar - pelajar dapat memahami konsep fakta dan bahan pengajaran guru akan menjadi jelas iaitu isi pelajaran dapat difahami dengan lebih cepat, mudah, tepat dan bermakna.  Pelajar - pelajar juga dapat memahami sesuatu proses atau prosedur secara terperinci dan teratur. Pelajar dapat menaakul sebab musabab berlakunya sesuatu kejadian dengan lebih jelas.  Pelajar - pelajar dapat menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru jika penerangannya menarik dan bermakna. Ini dapat meneguhkan lagi pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah.
 • 8. KESAN- KESAN PENGGUNAAN KEMAHIRAN MENERANG KE ATAS PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (sambungan...)  Contoh- contoh ilustrasi dan bahan pelajaran bukan sahaja dapat merangsangkan pelbagai deria pelajar, tetapi juga memudahkan kefahaman konsep dengan tepat serta mengukuhkan apa yang diterangkan dalam ingatan mereka.  Masa aktiviti pengajaran guru dapat dijimatkan kerana pelajar dapat memahami dengan cepat dan ini boleh digunakan untuk menambahkan aktiviti pembelajaran yang lain kepada pelajar.
 • 9. KOMPONEN- KOMPONEN KEMAHIRAN MENERANG  Kemahiran menerang mengandungi empat komponen utama, iaitu :  Komponen aras permulaan  Komponen kemahiran ilustrasi  Komponen penyusunan idea dan  Komponen penutup
 • 10. sambungan... Aras 1. Aras Permulaan Penerangan guru:  Menarik dan mengekalkan perhatian murid.  Membangkitkan kesediaan murid untuk belajar.  Jelas, ringkas dan tepat. 2. Kemahiran Ilustrasi Penggunaan contoh, sumber pelajaran:  Sumber mencukupi  sumber sesuai  Sumber jelas dan menarik 3. Penyusunan Idea Pengurusan kemahiran menerangkan:  idea dikembangkan secara teratur.  variasi rangsangan berjaya digunakan.  penerangan lisan jelas dan tepat. 4. Penutup Rumusan / Kesimpulan:  Isi - isi penting dinyatakan secara bertulis.  isi - isi disusun secara teratur.  Penyataan penutup ringkas, tepat dan jelas.
 • 11. CARA PENGENDALIAN PENGAJARAN MIKRO  Guru pelatih yang memilih kemahiran menerang sebagai latihan dalam sesi pengajaran mikro haruslah merujuk kepada prinsip- prinsip panduan sebelum merancang aktiviti pengajarannya. Contoh- contoh dan alat bantu mengajar haruslah disediakan untuk digunakan dalam aktiviti penerangan.  Untuk menjalankan aktiviti penilaian, pensyarah dan guru- guru pelatih yang terlibat menggunakan borang bimbingan kemahiran.