Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à DSOJ PRilika2010 hr ili pr (20)

Plus de Drustvo Srbije za odnose s javnoscu(20)

Publicité

DSOJ PRilika2010 hr ili pr

 1.  
 2. Saradnja izmedju HRa i PRa Sanda Parezanovic
 3. Bez teorije, ali sa malo istra živanja... Interne komunikacije u velikim kompanijama
 4. Bez istraživanja , ali sa malo prakse... Interne komunikacije u Coca-Cola Hellenic
 5. COCA-COLA H ELLENIC U KO S ISTEMU Coca-Cola Hellenic posluje u okviru Coca-Cola sistema koji obuhvata više poslovnih sistema posvećenih proizvodnji
 6. CIFRE GOVORE Prodajemo proizvode u više d 200 zemalja Coca-Cola sistem je jedna od najvećih globalnih kompanija koja proizvodi najpoznatije svetske brendove/napitke Zapošljavamo preko 9 0 000 ljudi Poslujemo od Irske do najdaljeg istoka u Rusiji Osvežavamo više od 540 miliona potrošača Raspolažemo sa 79 fabrika Postojimo 124 godine
 7. PROIZVODNI PORTFOLIO/Srbija KVALITET KAO IMPERATIV
 8. Svaka komunikacija je izbor – od “jednosmerne” do “dvosmerne” 5. Engage 4. Involve 3. Consult 2. Inform 1. Tell Desired Outcome “ it’s mine” “ committed” “ acceptance” “ awareness” “ compliance” E-mails Manuals Bulletins Roadshows Co. Magazine Video Management Meetings Conferences Managing By Walking About Focus Groups Team briefings Workshops Agreeing Objectives Performance Appraisals Empowering Work Teams
 9. U čemu IC imaju najveći značaj, i ko radi šta?
 10. Kad kolege sarađuju....
 11. Zato smo razradili trogodišnju strategiju i... oformili Tim za promenu kulture u kompaniji koji je imao za cilj da na inovativan način promeni stil komunikacije u kompaniji , da je učini otvorenijom i dvosmernom, a sve to kroz sledeće aktivnosti: ANALIZA SITUACIJE Organizaciju raznih događaja za zaposlene • family days • sportski dani • klub volontera • proslave jubilanata i nove godine ... Internu komunikaciju • kvartalne sastanke menadžmenta • godišnje sastanke prodaje • interni magazin Spajamo • kutije za sugestije • nove oglasne table ... Nagrade i priznanja • veću transparentnost sistema nagrađivanja i grading sistema • reviziju bonusa • identifikaciju i dalji razvoj top 20 menadžera • odabir radnika kvartala • pokretanje akcije Budi kolega ...
 12. Uključiti zaposlene Umetnost je “kako?”
 13. Uključiti zaposlene
 14. Bez pravog zaključka...
 15.  
 16.  
Publicité