Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Makeisveron vaikutukset

878 vues

Publié le

Kasvua ja kilpailua haittaavasta makeisverosta tulisi luopua. Vero lisää yritysten hallinnollista taakkaa eikä terveysvaikutuksista ole näyttöä.

Publié dans : Alimentation
  • Soyez le premier à commenter

Makeisveron vaikutukset

  1. 1. Kasvua ja kilpailua haittaava makeisvero
  2. 2. Makeisvero vääristää kilpailua ja alentaa kilpailukykyä – ETL kanteli komissiolle • Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomavero (makeisvero) vääristää ravitsemuksellisesti samankaltaisten tuotteiden kilpailua. • Makeisvero on kiellettyä valtiontukea veron ulkopuolelle jääville, mutta tosiasiallisesti ja oikeudellisesti samankaltaisille tuotteille ja tuoteryhmille. • Makeis-, jäätelö ja virvoitusjuomavero on kilpailukykyhaitta, sillä se • Näivettää kotimaista valmistusta ja työllisyyttä • Vähentää investointeja • Heikentää vientikilpailukykyä • Lisää tuontia ETL:n kantelu EU komissiolle 17.6.2013 • Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta asettaa tuotteiden valmistajat eriarvoiseen asemaan (ml. mehut). • Vain osasta keskenään kilpailevista, samankaltaisista tuotteista ja tuoteryhmistä peritään valmistevero. • Veron ulkopuolelle jäävät tuotteet ja tuoteryhmät saavat hintaetua ja menestyvät siksi kilpailussa verotettuja tuotteita paremmin. • Valmisteverotus muodostaa kielletyn valtion tuen. 2
  3. 3. Makeisvero on syrjivä ja vääristää kilpailua • Makeis-, jäätelö-, mehu ja virvoitusjuomavero on syrjivä, koska se asettaa oikeudellisesti ja tosiasiallisesti samankaltaiset tuotteet eriarvoiseen asemaan • Empiiriset tutkimukset osoittavat, että verollisten ja verottomien tuotteiden välillä on selkeitä substituuttivaikutuksia ja makeisvero vääristää voimakkaasti markkinoita • Makeisveron laajentaminen uusiin tuoteryhmiin ei poista veron aiheuttamaa problematiikkaa, vaan siirtää sen uusiin tuoteryhmiin • Tullitariffi veronmääräysperusteena on diskriminoiva ja lähtökohtaisesti väärä jakoperuste keskenään kilpailevien, samankaltaisten tuotteiden valmisteverotukselle. • Verosta johtuva raportointi on kohtuuton ja Tullin mielivaltaiset päätökset tullinimikkeisiin kuuluvista tuotteista aiheuttavat suuria ongelmia ja kilpailuhaittoja yrityksille. • Keskittyneitä ja tiukan kilpailun päivittäistavaramarkkinoita ei saa häiritä kilpailua vääristävällä ja syrjivällä verolla. Makeisvero koskee vajaata viidennestä Suomen päivittäistavaramarkkinoiden myynnistä. 3
  4. 4. Esimerkkejä syrjivyydestä Valmisteverollisia Valmisteverottomia Jäätelöt Kakut, maitopohjaiset jälkiruuat Suklaat, makeiset Keksipohjaiset suklaapatukat, suklaa-vanukkaat, keksit, pullat, leivonnaiset Jäätelöpikari Vanukaspikari, jogurtit, pakastetut jäätelökakut Virvoitusjuoma, kivennäisvesi, energiajuomat Jogurttijuoma, maitopohjaiset juomat (mm. kaakao), kahvi, tee Mehut, mehukeitot, täysmehut, smoothiet, mehutiivisteet ja tiivisteiden laimennuksessa käytetty hanavesi Kahviin ja teehen lisätty vesi 4
  5. 5. Makeisvero aiheuttaa kilpailu- ja kilpailukykyhaitan • Verolliset tuotteet menestyvät kilpailussa hyllytilasta heikommin, koska korkeampi hinta heikentää kilpailuasemaa. • Valmistevero on nostanut hintoja 30–60 %. • Nousua lisää se, että vero on mukana kaupan katteissa • Myynti laskee, yksikkökustannukset nousevat • Suurin hinnannousu laimennetuissa mehuissa • Vero parantaa ulkomaisen valmistajan kilpailuetua. • Kotimainen ja ulkomainen valmistaja ovat täysin eri asemassa, koska maahantuojan hallinnollinen työ on huomattavasti kevyempää. • Kotimaisen valmistajan raportointitaakka voi olla jopa kymmenkertainen • Vero vaarantaa työpaikat ja investoinnit • Valmisteveron yritykselle aiheuttamat henkilöstövaikutukset ovat jopa 40–50 henkilötyövuotta. • Veron aiheuttamat tappiot elintarvikeketjulle paljon suuremmat kuin valtion saama verohyöty. • Verosta koituu myös tullille ja verohallinnolle ylimääräistä työtä, eikä sen todellista nettotuottoa tunneta. • Lain perusteluissa yritysvaikutuksia ei ole arvioitu 5
  6. 6. Makeisveroa ei voi perustella terveysvaikutuksilla • Yksittäisiä elintarvikeryhmiä ei voi yhdistää lihavuuden yleistymiseen. Lihavuutta aiheuttaa monet tekijät erityisesti fyysisen aktiivisuuden vähentyminen. Verojen ohjausvaikutus terveyteen on tutkimuksissa kyseenalaistettu. • Nyt verotetaan tuotteita • joissa ei ole sokeria (mm. kivennäisvedet, hanavesi, kevytvirvoitusjuomat) • joissa on vain luontaista sokeria (mm. täysmehut) • sekä tuotteita, joilla on EFSA:ssa hyväksytty terveysväite (Xylitol) • OECD: ”Epäterveellisten elintarvikkeiden valmisteveroilla voi olla ennakoimattomia vaikutuksia.” • ”Terveellisten tuotteiden ostaminen voi vähentyä, jotta raha riittää kallistuneisiin herkuttelutuotteisiin.” • ”Kallistuneiden herkkujen tilalle saatetaan ostaa muita yhtä epäterveellisiä tuotteita.” • Elintarviketeollisuus tukee kansanterveyttä laajalla tuotevalikoimalla ja vastuullisilla toimintatavoilla. 6

×