Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Xarxes informàtiques

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Xarxes informàtiques

Eduard Barrionuevo Martines i Fabian Aponte Vela
2013 - 2014

4tA
ÍNDEX

Sistemes de numeració
1. Xarxes informàtiques
2. Parts d’una xarxa
Router
Commutador o switch
Targeta de xarxes
Tra...
Sistemes de numeració
Els ordinadors utilitzen el sistema binari. El sistema binari és un codi numèric que
utilitza dos sí...
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Xarxes Informàtiques
Xarxes Informàtiques
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 12 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Plus récents (20)

Publicité

Xarxes informàtiques

 1. 1. Xarxes informàtiques Eduard Barrionuevo Martines i Fabian Aponte Vela 2013 - 2014 4tA
 2. 2. ÍNDEX Sistemes de numeració 1. Xarxes informàtiques 2. Parts d’una xarxa Router Commutador o switch Targeta de xarxes Transmissió de dades 3. Configuració de la xarxa Adreça MAC Adreça IP 4. Arquitectura de xarxes 5. Sistemes operatius 3 4 4 4 4 5 7 7 7 8 10
 3. 3. Sistemes de numeració Els ordinadors utilitzen el sistema binari. El sistema binari és un codi numèric que utilitza dos símbols: el 0 i l’1. El nostre de numeració és el sistema decimal, que utilitza deu símbols: 0,1,2,3,4,5,6,7,8 i 9. Per convertir números del sistema decimal al binari utilitzem una taula com la següent: 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 En aquesta taula estan representades les potèmcies de 2, a la dreta de tot hi tenim 2º , després 21, 22, etc. És a dir, a la dreta de tot hi posem el número 1 i a la següent casella l’anem multiplicant per 2: 1, 2, 4, 8, 16, 32,... A partir del número decimal que vull convertir, busco quins números de la taula he de sumar per aconseguir-lo i hi poso 1 a sota, i hi poso 0 a aquells números de la taula que no utilitzo (els 0 a l’esquerra no serveixen per res). Exemple: Converteix el número 150 a codi binari. 512 256 128 1 64 0 32 0 16 1 8 0 4 1 2 1 1 0 Per tant el número 150 decimal és el 10010110 binari, ja que si sumem 128 més 16, més 4 i més 2, dóna 150. Per passar de binari a decimal, utilitzem també la taula. Copiem el número binari a la taula i sumem on hi hagi l’1. El resultat d’aquesta suma és el número decimal. Exemple: Quin és l’equivalent decimal del número binari 10101111? 512 256 128 1 64 0 32 1 16 0 8 1 4 1 2 1 1 1 El resultat és la suma de 128 + 32 + 8 + 4 + 2 + 1. Per tant, és el número 175. Cadascun dels 0 i 1 que circulen per l’ordinador s’anomenen bits. Un bit és la unitat mínima d’informació. Els bits es poden agrupar en: 1 byte 1 kbyte 8 bits 1024 bytes 1
 4. 4. 1 Mbyte 1 Gbyte 1 Tbyte 1024 kbytes 1024 Mbytes 1024 Gbytes 2
 5. 5. 1. Xarxes informàtiques Una xarxa d’àrea local, també conegusa com LAN. És un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica determinada. 3
 6. 6. 2. Parts de una xarxa informàtica Router: Aparell que permet conectar una xàrxa a internet. Permet l’entrada i sortida de dades a través de la línia telefònica. Commutador o switch: Dispositiu que permet connectar diferents ordinadors a la xarxa. Llegeix la informació que li arriba i la dirigeix a l’equip que la sol·licita. Tarjeta de xarxa: Placa que hi ha dins de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa de l’ordinador al switch. 4
 7. 7. Transmissió de dades: Mitjà utilitzat per a transmetre la informació. Pot ser de 4 tipus: ♥ Cable de coure de parells drenats. És el cable més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. ♥ Cable coaxial: té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica per evitar interferències. 5
 8. 8. ♥ Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car. ♥ Mitjà sense fil (wifi): La informació es transmet per ones de ràdio. 6
 9. 9. 3. Configuració de la xarxa. ♥ Adreça MAC: Número que identifica de manera unívoca la tarjeta de xarxes. Aquest número ve definit de fàbrica i és diferent per a cada ordinador. ♥ Adreça IP: Número que idenfitica a l’equip o ordinador dins de la xarxa. És el estil 192.168.0.190. 7
 10. 10. 4. Arquitectura de xarxes. L’arquitectura fa referència a l’estructura física de la xarxa, un cop interconnectats tots els dispositius. En xarxes de àrea local s’han utilitzat diversos tipus d’arquitectura: ♥ Bus: Els ordinadors surten d’un punt central. ♥ Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. ♥ Estrella: Els ordinadors es conecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. 8
 11. 11. ♥ Cel·lular: La xarxa es compon de àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil. 9
 12. 12. 5. Sistemes operatius. ♥ Què és un sistema operatiu? Programa o conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsis d’un sistema informàtica i permet la execució normal de la resta d’operacions. ♥ Tipus de sistemes operatius: • Windows • Linux. Programari lliure. 10

×