Publicité

Citrix provisioning services

16 Mar 2015
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Citrix provisioning services(20)

Publicité
Publicité

Citrix provisioning services

 1. Citrix Provisioning Services Jarosław Sobel Polska Grupa Użytkowników Citrix Kraków, 05.03.2015
 2. Agenda • Citrix Provisioning Services – ogólny opis rozwiązania • Infrastruktura • Dysk, vDisk i wersjonowanie, WriteCache • Sieć • Zarządzanie serwerami • XA serwer step-by-step • Licencjonowanie • Znane problemy • Case Study – wdrożenie rozwiązania dla 350 serwerów i 3500 użytkowników • Środowisko przed wdrożeniem • Implementacja • Problemy • Stan obecny • Performance • Zalety i wady • PVS vs. MCS • Inne zastosowania • Podsumowanie Polska Grupa Użytkowników Citrix 22015-03-05
 3. Citrix PVS Polska Grupa Użytkowników Citrix 32015-03-05 • PVS – Provisioning Services • Technologia umożliwiająca provisioning maszyn wirtualnych z jednego „złotego obrazu” (GoldenImage) • Wykorzystuje sieć do przesyłania danych serwera PVS do serwera gościa (TargetDevice’a) – sterownik do wirtualnego dysku twardego • Na serwerze PVS znajduje się wirtualny dysk „vDisk” (formatVHD) serwera XenApp / stacjiVDI
 4. Citrix PVS – infrastruktura Polska Grupa Użytkowników Citrix 42015-03-05
 5. Citrix PVS – dysk, vDisk Polska Grupa Użytkowników Citrix 52015-03-05 PVS vDisk Partitions: C,U Citrix XenApp Persistent disk WriteCache vDisk Citrix XenApp Persistent disk WriteCache vDisk PVS vDisk Partitions: C,U Citrix XenApp Persistent disk vDisk vDisk Private Mode vDisk Standard Mode
 6. Citrix PVS – WriteCache Polska Grupa Użytkowników Citrix 62015-03-05 • Cache on device hard drive • Cache on device hard drive persisted (experimental phase only) • Cache in device RAM • Cache in device RAM with overflow on hard disk (>= 7.1) • Cache on a server • Cache on server persistent
 7. Citrix PVS – vDisk wersjonowanie Polska Grupa Użytkowników Citrix 72015-03-05
 8. Citrix PVS - sieć Polska Grupa Użytkowników Citrix 82015-03-05 PVS PVS NET1: Management/Data NET2: Streaming NET2: Streaming Site1 NET1: Management/Data Site2 PVS PVS DHCP DHCP SQL Cluster Citrix XenApp Citrix XenApp Citrix XenApp Citrix XenApp Citrix XenApp Citrix XenApp DHCP DHCP
 9. Citrix PVS – zarządzanie serwerami Polska Grupa Użytkowników Citrix 92015-03-05
 10. Citrix PVS – XA 6.5 step-by-step Polska Grupa Użytkowników Citrix 102015-03-05 • Utworzenie maszyny wzorcowej – XenApp 6.5 • InstalacjaTargetDevice software • XenConvertTool (do przygotowania i zgrania obrazu) • Konwersja do vDisku • Utworzenie „czystej maszyny” wirtualnej • Otwarcie obrazu do zapisu • Konfiguracja dodatkowego oprogramowania w środowisku PVS • „Preparing for XenApp Imaging and Provisioning” – usunięcie z farmy • Zamknięcie obrazu • Utworzenie maszyn wirtualnych dla XA workerów • Dodanie obiektów w konsoli PVS, utworzenie kont w AD • Dodanie vDisku oraz trybu dostępu (PRD,TST) • Uruchomienie maszyn wirtualnych • Dodanie serwerów do odpowiednich WorkerGroup
 11. Citrix PVS – licencjonownaie Polska Grupa Użytkowników Citrix 112015-03-05 XenApp Advanced XenApp Enterprise XenApp Platinum XenDesktop VDI XenDesktop Enterprise XenDeskto Platinum Central image management of XenApp servers (Provisioning Services) *Provisioning Services for XenApp Enterprise is only available for VMHosted applications instances running on a desktop operating system. - - x - x x Central image management of virtual desktops (Provisioning Services) *Physical desktop support not available with theXenDesktopVDI Edition - - - x x x XenDesktop 7.6 and XenApp 7.6 Features and Entitlements http://www.citrix.com/go/products/xendesktop/feature-matrix.html
 12. Citrix PVS – znane problemy Polska Grupa Użytkowników Citrix 122015-03-05 • Widok replikacji w konsoli (poprawka w wersji 7.6)
 13. Citrix PVS – znane problemy Polska Grupa Użytkowników Citrix 132015-03-05 • Hyper-V: • Brak wsparcia dla maszyn wirtualnych Gen. 2 (bootstrap file) –Win2k12/W8 • Problem z bootowaniem po PXE na kartach typu Synthetic • Opóźnienia podczas pobierania vDisku z PVSa – Hyper-V
 14. Case Study – środowisko przed wdrożeniem Polska Grupa Użytkowników Citrix 142015-03-05 • Liczba użytkowników - 3500 • Problemy z rejestrem – błędy zapisów na dysku • „Nierówne serwery” • 300-350 serwerów XenApp: • Przestrzeń zajęta przez jeden serwer – 60 GB • Przestrzeń zajęta przez wszystkie serwery – 21TB • Obawy: • Przepustowość sieci • Bootstorm
 15. Case Study - implementacja Polska Grupa Użytkowników Citrix 152015-03-05 • Citrix Consulting • 3 środowiska (w sumie około 350 serwerów) • 3 vDiski (po 60GB każdy) • 2 Site’y – po 3 serwery PVS (4vCPU, 16GB RAM, 550 GB storage) • Target Device • WriteCache na „dysku lokalnym” – 15GB • Przekierowanie logów • Przekierowanie bazy EdgeSighta • Przekierowanie pagefile’a • Przekierowanie dumpfile’a • Agent SCOMa, SCCMa (specjalna konfiguracja)
 16. Case Study - problemy Polska Grupa Użytkowników Citrix 162015-03-05 • Długi czas bootowania na Hyper-V • Problemy z kartą sieciową (podczas klonowania maszyn wirtualnych na Hyper-V) • KMS – problemy z kluczami dla Office’a • Problemy z hasłami komputerów w domenie
 17. Case Study – stan obecny Polska Grupa Użytkowników Citrix 172015-03-05 • Liczba użytkowników - 3500 • 300-350 serwerów XenApp: • Przestrzeń zajęta przez jeden serwer – 15GB (60TB) • Przestrzeń zajęta przez wszystkie serwery – 5TB (21TB) • Zysk na przestrzeni – 15TB !!! (realnie 12TB) • Codzienne restart – czyste środowisko • Brak problemów z „psuciem się” serwerów • Wdrożenie Citrix UPM (dodatkowe zarządzanie profilami)
 18. Case Study – PVS performance Polska Grupa Użytkowników Citrix 182015-03-05 • CPU • Średnie obciążenie – 5% • Maksymalne obciążenie – 20-25% • Dyski • IOPS – 10-20, w pikach 100 • Idle time – 95-100% • Transfery – 100-200kbps • Czasy odpowiedzi poniżej 5ms • Pamięć • Zajęte 4-6GB • Sieć • Transfer wychodzący - 60MBps (max) • Transfer wychodzący – 5-10MBps (średnie)
 19. Case Study – zalety i wady Polska Grupa Użytkowników Citrix 192015-03-05 • Codzienny restart serwerów +/- • Wersjonowanie +/- • Duża oszczędność storage’u + • Krytyczność sieci i komponentów serwerowych (noSPOF) - • Trudny troubleshooting (port mirroring, sniffing, CDFTraces) - • Krytyczny maintenance całego środowiska PVS - • Bezpieczeństwo serwerów PVS • Bezpieczeństwo vDisków • Łatwiejsze zarządzanie serwerami + • Możliwość balansowania zasobami • Trudny upgradeTarget Device software (otwarcieVHD) - • Trudna zmiana rozmiaru wielkości dyskuTarget Device (otwarcieVHD) -
 20. PVS vs. MCS Polska Grupa Użytkowników Citrix 202015-03-05 “MCS generates 1.6x or 60% more IOPS compared to PVS“ • MCS generates 21.5% more average IOPS compared to PVS in the steady- state (not anywhere near 60%) • This breaks down to about 8% more write IO and 13% more read IO • MCS generates 45.2% more peak IOPS compared to PVS (this is closer to the 50-60% range that we originally documented) • The read-to-write (R/W) IO ratio for PVS was 90%+ writes in both the steady-state and peak(nothing new here) • The R/W ratio for MCS at peak was 47/53 (we’ve long said it’s about 50/50 for MCS, so nothing new here) • The R/W ratio for MCS in the steady- state was 17/83 (this was a bit of a surprise, much like the first bullet)
 21. Inne zastosowania Polska Grupa Użytkowników Citrix 212015-03-05 • Serwery webowe – IIS, Apache, itp.. • Serwery aplikacyjne: • Citrix Universal Print Server
 22. Podsumowanie Polska Grupa Użytkowników Citrix 222015-03-05 • PVS • Przyspieszenie provisioningu serwerów XA/XD • Wersjonowanie • Zmniejszenie nakładów na storage • Zwiększenie wydajności (zmniejszenie liczby IOPS)
 23. Polska Grupa Użytkowników Citrix 232015-03-05 Pytania?
 24. Dziękuję za uwagę Polska Grupa Użytkowników Citrix 242015-03-05 Jarosław Sobel email: jarek.sobel@gmail.com www: xenthusiast.com twitter: @JarekSobel
Publicité