Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

CV med faglige overvejelser

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

CV med faglige overvejelser

  1. 1. CURRICULUM VITAE Pernille Sandager Borup Tranebærvej 25 9440 Aabybro 29 70 95 15 psborup@hotmail.co m ERHVERVSERFARING Marts 2010 – Bostøttemedarbejder ved socialpsykiatrien, Brønderslev Kommune Feb. 2009 – marts 2010 Socialrådgiver ved Familiegruppen Nord, Aalborg Kommune Jul. 2008 – feb. 2009: Misbrugsbehandler ved Region Nordjyllands misbrugscenter, Hobro Jan. 2007 – april 2007: Socialrådgiver i vikariat ved Integrationscenteret, jobcenter, Aalborg Kommune Maj 2004 – sep. 2005: Støtte/ kontaktperson som socialrådgiver ved Netværket, Aalborg Kommune Jan. 2004 – sep. 2006: Pædagog i fritidsordningen på Skipper Clement Skolen, Aalborg Nov. 2003 – jan. 2004: Socialrådgiver i vikariat ved integration, Sejlflod Kommune Aug. 2003 – nov. 2003: Socialrådgiver i vikariat ved Børne- og Kulturforvaltningen, Hjørring Kommune Maj 2003 – juni 2003 Socialrådgiver i vikariat ved Børn og ungegruppen, Støvring Kommune Jan. 2003 – Jul. 2003: Kontaktperson som socialrådgiver ved distrikt Svenstrup og Vest, Aalborg Maj 2002 – jan. 2003: Socialrådgiver i vikariat i visitationen på Kontakten i Aalborg Kommunes Ungdomscenter Jul. 2001 – nov. 2001: Tilkaldevikar på døgninstitutionen Bøgen, Hjallerup Apr. 2001 – sep. 2001: Ansat ved Nordjyllands Amts Stop-Ecstacy projekt Vognen i Blokhus Jul. 2000 – Nov. 2001: Tilkaldevikar i boligen på døgninstitutionen Bratbjærggaard. Øster Uttrup Aug. 1997 – maj 2004: Tilkalde lærervikar på Skipper Clement Skolen, Aalborg UDDANNELSFORLØB 1998 – 2001: Socialrådgiver, Aalborg Universitet 1993 – 1996: Matematisk student, Nørresundby Gymnasium & HF 1992 – 1993: High School i Urbandale, Des Moins, Iowa, USA Side 1 af 3
  2. 2. 1982 – 1992: Folkeskole, Vester Hassing FRIVILIGT ARBEJDE Nov. 1997 – nov. 1998: Telefonrådgiver ved UngLinien, var med til at starte det op Jun. 1997 – maj 1998: Voksen ven samt bestyrelsesmedlem i Børn Voksen Venner 1998 – sep. 2002: Underviser og besvarelse af internet brevkasse i Unge Snakker Sikkert Sex Jan. 2001 – okt. 2001: Var med i styregruppen til projekt Sex er sund i Hjørring DIVERSE KURSER OG TEMADAGE 2013: Kursus i dobbeltdiagnose 2012: 3 ugers kursus i kognitive behandlingsmetoder og teorier 2009: Temadag etniske minoritetsunge og misbrug 2008: Temadag om Misbrug og psykisk sygdom v. Henrik Rindom 2005: Girafsprog I og II FAGLIGE OVERVEJELSER Jeg har i behandlingsarbejde ved Kontakten arbejdet ud fra en systemteoretisk tankegang og har i misbrugsbehandling samt bostøtten arbejdet med kognitiv adfærdsterapi. Denne måde at arbejde på, falder mig meget nemt, da den hænger utrolig godt sammen med min naturlige måde at tænke og handle på. Mit fokus er fremadrettet med respekt for og anerkendelse af opvækstens betydning. Generelt har jeg en anerkendende tilgang til mennesker, hvor jeg gennem anerkendende adfærd, sprog og mimik støtter den enkelte i at finde ressourcerne ved sig selv og se sine udviklingsmuligheder. Jeg oplever at det er vigtigt at give dette videre og går gerne foran i forhold til at sætte et godt eksempel. Jeg finder motivationsarbejde utrolig spændende, det kan til tider være en langvarig proces, men at se et menneske fastholde eller beslutte sig for en positiv forandring i sit liv er meget givende. Det er her vigtigt at være godt fagligt funderet, men lige så vigtigt er det at have de sociale og menneskelige kvaliteter der kræves for et arbejde med mennesker. Jeg har oplevet at tværfagligt samarbejde meget givtigt, hver faggruppe har deres fokus område og jeg har således lært utroligt meget af mine kollegaer fra andre faggrupper. Min oplevelse er at sparring på tværs af faggrupper øger kvaliteten i arbejdet. Samarbejde generelt omkring borgere der sikre at alle arbejder i samme retning gør at udviklingspotentialet øges. Jeg oplever det således givende og inspirerende at arbejde på tværs af faggrupper. Jeg finder gensidig respekt afgørende for at kunne indgå i arbejde med andre mennesker. Det er vigtigt, at mennesker føler sig set og hørt, hvis de skal opnå tillid og dermed kunne tage imod hjælp og støtte. Jeg mener ligeledes det er vigtigt ikke at have ambitioner på andres vegne, da ønske om forandring skal Side 2 af 3
  3. 3. komme indefra den enkelte. Det er derfor afgørende at jeg som fagperson har respekt for hvor i motivationscirklen borgen befinder sig og at borgeren oplever at det er dem der er beslutningstagere i deres eget liv. Jeg mener humor kan være en god indgangsvinkel til at opnå en god kontakt, samtidig kan det også være godt at grine, når og hvis tingene strammer til, så det igen kan være til at holde ud at tale om og være tilstede i. Dertil er det en god metode til at holde fokus, og sikre at samtalen ikke bliver for trist. Jeg mener, det er utroligt vigtigt, at alle på en arbejdsplads tager ansvar for at skabe og sikre et godt arbejdsmiljø. Dette er afgørende for at arbejdet på stedet bliver optimalt. Jeg mener, humor kan være en god indgangsvinkel til at opnå en god kontakt og så det kan give lidt ekstra overskud og energi sammen med kollegaer. Jeg anser det også som afgørende at eventuelle konflikter håndteres ærligt og oprigtigt, men med respekt og forståelse for hinandens perspektiv og baggrund. PERSONLIGT OG PRIVAT Jeg er 38 år, gift med Gregers, og mor til Kaisa, Filippa og Johanna på henholdsvis 4, 7 og 9 år. Jeg er udadvendt, humørfyldt samt rolig, afbalancere og troværdig og frem-står også som sådan. Jeg har en god evne til at skabe en god og tillidsfuld kontakt til andre. Jeg har en god intuitiv fornemmelse for sociale relationer, hvorfor jeg ofte opnår en god og hurtig kontakt til selv kontaktsvage mennesker. For mig er det vigtigt, at det er sjovt at være til samt at gå på arbejde, hvorfor humor og selvironi fylder meget for mig. Jeg er meget social, hvorfor også jeg bruger meget af min fritid sammen med venner og familie. Jeg er helt vild med at rejse og aller helst med rygsæk til varme himmelstrøg. Pt. med små børn går det meste tid dog med at være sammen med børnene om forskellige aktiviteter. Side 3 af 3

×