Publicité

StroedeRalton - Whitepaper - ny loyalitetsløsning

Head of Digital, Relations & Loyalty Management at Agency Spring à Agency Spring
3 May 2016
StroedeRalton - Whitepaper - ny loyalitetsløsning
StroedeRalton - Whitepaper - ny loyalitetsløsning
StroedeRalton - Whitepaper - ny loyalitetsløsning
StroedeRalton - Whitepaper - ny loyalitetsløsning
Publicité
StroedeRalton - Whitepaper - ny loyalitetsløsning
StroedeRalton - Whitepaper - ny loyalitetsløsning
StroedeRalton - Whitepaper - ny loyalitetsløsning
StroedeRalton - Whitepaper - ny loyalitetsløsning
StroedeRalton - Whitepaper - ny loyalitetsløsning
Publicité
StroedeRalton - Whitepaper - ny loyalitetsløsning
StroedeRalton - Whitepaper - ny loyalitetsløsning
StroedeRalton - Whitepaper - ny loyalitetsløsning
StroedeRalton - Whitepaper - ny loyalitetsløsning
StroedeRalton - Whitepaper - ny loyalitetsløsning
Publicité
StroedeRalton - Whitepaper - ny loyalitetsløsning
Prochain SlideShare
K+p seminar solution sellingK+p seminar solution selling
Chargement dans ... 3
1 sur 15
Publicité

Contenu connexe

Publicité

StroedeRalton - Whitepaper - ny loyalitetsløsning

 1. Guide til succesfuld udvikling og implementering af en loyalitetsløsning Denne guide er udviklet af StroedeRalton for at hjælpe virksomheder med at forbedre relationen til jeres kunder gennem loyalitetsløsninger, som f.eks. en kundeklub. Guiden beskriver hvad en loyalitetsløsning er, og hvordan et loyalitetsprojekt kan startes op. Guiden henvender sig til virksomheder, der endnu ikke har en loyalitetsløsning.
 2. 2 Indhold Loyalitetsløsningen som fremtidens vinderstrategi............................................3 Forudsætninger ved beslutning om loyalitetsløsning..........................................4 Hvor ligger gevinsterne ved en loyalitetsløsning?..............................................5 Hvem kan bruge en loyalitetsløsning?.............................................................6 10 trin - Sådan udvikles den succesfulde loyalitetsløsning..................................7 1) Processen hen mod beslutningen om en loyalitetsløsning......................7 2) Er de rigtige spørgsmål stillet?...........................................................7 3) Data...............................................................................................8 4) Specifikationsfasen...........................................................................9 5) Benchmarking og platformvalg........................................................ 10 6) Designfasen.................................................................................. 10 7) Udvikling og Implementering.......................................................... 11 8) Dataanalyse.................................................................................. 11 9) Kommunikative spor...................................................................... 13 10) Opfølgning og rapportering........................................................... 13 Anbefaling................................................................................................ 14 Hvad er RelationPlus?................................................................................ 15
 3. 3 Loyalitetsløsninger er en af de få teknologier, der kan arbejde med individualisering af budskaberne, baseret på kundens reelle køb. Vores definition af begrebet ”loyalitetsløsning” Ordet ”loyalitetsløsning” dækker hos Stroede- Ralton over kanaluafhængige kommu­nikations- og datamanagement­plat­ forme, som udvikles med henblik på at fremme kundeloyaliteten og øge livstidsværdi- en på eksisterende B2C og B2B kunder.   Løsningerne funderes på en stærk og gennem- testet datamodel, som bliver det samlende fundament for transaktions-, profil-, adfærds- og rewarddata fra alle de touch points, I har med jeres kunder. Loyalitetsløsningen skaber herigennem en 360 graders indsigt i kundens interaktioner med jeres virksomhed.   Ved at kombinere ovenstående med avancere- de kundeanalyser, kanaluafhængige multi channel kampagneflows samt et fleksibelt loyalty management modul, bygges der komplette loyalitetsløsninger, som ikke kun giver vigtig viden om jeres kunder, men hvor platformen også eksekverer intelligent på den viden, der opsamles. Vi definerer dermed ikke en “simpel” e-mail-løsning, hvorigennem virksomheden sender den samme kommunikation til alle sine kunder, som en loyalitetsløsning.   StroedeRaltons definition af begrebet “loyali- tetsløsninger” er altså løsninger, som leverer den rette kommunikation og/eller reward til den rette kunde på det rigtige tidspunkt og i den kanal, jeres kunde selv vælger og som samtidig erstatter ”mavefornemmelsen” med kommunikation baseret på faktuelle data. Digitaliseringen har fuldstændig ændret virksomheders måde at kommunikere med sine kunder. Undersøgelser fra bl.a. Harvard Business School viser at virksomheder, der arbejder med at indsamle kritisk kunde­ information, analyserer denne og agerer på resultatet, er op til 22 gange mere profitable end konkurrenterne. I dag bruger de virksom- heder, der ”outperformer” markedet, alle individualiserede budskaber, baseret på kunde- data i alle deres salgskanaler – online såvel som offline. Analyser viser også, at CEOs generelt har gennemskuet vigtigheden af at holde fast på de eksisterende kunder. Ifølge Forrester var top 3 marketing KPI’er i 2013: Loyalitetsløsningen som fremtidens vinderstrategi 1 Kilde: Forrester - The Rise of Marketing Orchestration 2013 Det er her loyalitetsløsninger kommer ind i billedet. Loyalitetsløsninger er i princippet designet til at kunne opfylde tre ting: • Fastholde kunder over en længere periode • Øge frekvensen igennem mer- og krydssalg til faste kunder • Øge fortjeneste pr. transaktion 10 20 30 40 50 60 45%Forbedrekunde- oplevelsenpåtværsaf kanalerogtouchpoints 48%Øgelangsigtede relationermedkunderne 42%Øgeantallet afnyekunder Figur 1
 4. 4 Selv hvis I leverer de fordele kunderne forven- ter, kan de forsvinde, hvis I ikke samtidig servicerer dem effektivt. Loyalitetsløsninger kan reducere eller fjerne de gener, som mange oplever, fordi løsningerne kan personalisere kommunikationen. En analyse – se Figur 3 - viser, hvad I bør overveje at skåne kunderne for, hvis I vælger at bygge jeres egen løsning. En loyalitetsløsning skal bygges på kundens præmisser. Dem, der fejler, har ikke forstået at kunderne kun er med for at få gode tilbud og ekstra benefits. Dvs. at kunderne skal opleve en kontinuerlig højere værdi af at være medlem, end hvis de ikke var. Leveres det ikke, forsvinder tilknytningen til loyalitetsløs- ningen. Analysen i figur 2 viser, hvad kunderne efterspørger, når de tilmelder sig en loyalitets- løsning. Resultatet er næppe overraskende, men mange fejler netop her. I skal derfor som minimum have overvejet, hvorfor jeres kunder skal være medlem af jeres loyalitetsløsning, og hvor de kan finde begejstring for at være med hos jer - inden I tager skridtet til at udvikle jeres egen klub. Gevinsten er til gengæld til at få øje på for dem, der vælger en loyalitetsløsning. Forudsætninger ved beslutning om loyalitetsløsning Som beskrevet i figur 1 er discount en vigtig faktor, men det bør naturligvis ikke stå alene. 10 20 30 40 50 60 70 75% Tilbud eller gratis produkter 44% Forbedret kunde- service 42% Gratis fragt 33% Eksklusive produkter eller events 25% Udvidede åbnings- tider 80 Figur 22 10 20 30 40 50 60 49% 55% 39% 47% 45% 49% Uvidenhed om leveringstid At skulle gentage personlige informationer Ikke at modtage kvittering på returnerede varer Vente på at få penge tilbage for returnerede varer Modtage discount eller vouchers på varer, man ikke køber Udsolgte varer - både i butik og online Figur 33 2 Kilde: marketingcharts.com, 3 Kilde: e-commercefacts.com, 4 Kilde: Center for Retail Management at ­Northwestern University, 5 Kilde: signalmind.com, 6 Kilde: b2binternational.com, 7 Kilde: amazon.com, 8 Kilde: www.fast-fwd.co.uk
 5. 5 • Kundeklubmedlemmer køber for 46% mere end kunder, der ikke er medlem af en loyalitetsløsning.9 • 54% af kunderne efterspørger individualiserede tilbud og fordele.10 • 34% af kunderne køber mere, når de oplever god service.11 • 30% af kunderne køber mere, når de får en personligt stilet belønning.12 • Hos flere dagligvarekæder sker 65% - 95% af salget til kundeklubmedlemmer.14 Der skal i princippet to fundamentale elemen- ter til for at kunne få en loyalitetsløsning til at fungere optimalt: 1 Transaktionsdata kommer primært fra virksomhedens faktureringssystem, web­ shoppens forretningssystem og/eller fra den enkelte kasseterminal i butikken. Data beskriver ofte den enkelte transaktion i form af produktlinjer, priser og totalsum. Data er afgørende for at kunne beregne og optimere rewards til kunden. 2 Adfærdsdata kommer fra mange data­ kilder. De bliver hovedsaligt opsamlet fra virksomhedens berøringspunkter med kunderne. Det kan være et registreret call-center opkald, kundens besøg på virksomhedens hjemmesider eller apps, kundeforespørgsler, e-mails fra kunderne, logins på portaler, digitale footprints fra butikkerne via WIFI, ibeacons eller andre bluetooth-enabled devices. Det kan også være tilfredsheds­målinger fra kunder, konkurrencer, resultater fra spørgeskemaer eller eksempelvis responsdata fra tidligere kampagner rettet mod kunden. Så længe en data­registrering kan knyttes til en specifik kunde, har data en værdi. Virksomheder, der forstår at bruge kundedata til at give kunderne det, de ønsker, får mere tilfredse kunder, der bliver længere og køber mere. Kundefastholdelse og kundetilfredshed har langt større betydning for virksomheder end mange virksomhedsledere er klar over. Analyser viser at: • 12% - 15% af kunderne er loyale mod een enkelt detailbutik, hvor de lægger 55% - 70% af den samlede omsætning.4 • Bundlinjen kan øges 50% ved fastholdelse af 5% flere faste kunder.5 • 1% bedre kundetilfredshed giver 11% højere bundlinje.6 • Opbygning af loyalitet med 5% flere kunder vil give en øget ­gennemsnitlig profit pr. kunde på mellem 25% og 100%.7 Hvis I ikke har en loyalitetsløsning i dag, eller ikke bruger den I har effektivt og struktureret, vil der sandsynligvis være tab af både omsæt- ning og kunder. Analyser viser hvad dem, der bruger loyalitetsprogrammer og kundeklubber kan opnå af salgsresultater: • 5% højere omsætning og 15% bedre kundefastholdelse.8 Hvor ligger gevinsterne ved en loyalitetsløsning? BUTIK BUTIK Loyale kunder besøger butikker, hvor de er med- lemmer, 3 gange så ofte som gennemsnitskunden15 Loyale kunder bruger op til 67 % mere, hver gang de shopper13 4 Kilde: Center for Retail Management at Northwestern University, 5 Kilde: signalmind.com, 6 Kilde: b2binternational.com, 7 Kilde: amazon.com, 8 Kilde: www.fast-fwd.co.uk, 9 Kilde: Bain Company, 10 Kilde: consumerstrategist.com, 11 Kilde: consumerstrategist.com, 12 Kilde: consumerstrategist.com, 13 Kilde: InterMail 14 Kilde: Center for Retail Management at Northwestern University, 15 Kilde: InterMail
 6. 6 Men opbygning af loyalitetsløsninger er rele- vant for virksomheder, som alle kan nikke genkendende til følgende udfordringer: • Vi ved ikke hvilke kunder, der er de mest lønsomme • Vi har svært ved at fastholde vores kunder • Vi har svært ved at fremdyrke ægte loyalitet hos vores kunder • Vi har ikke en ”best practice” struktur for, hvordan vi ønsker at servicere vores kunder • Vi kan ikke give personaliserede tilbud baseret på transaktionsdata • Vi kan ikke koble transaktionsdata med adfærdsdata • Vi ved ikke, hvilke tilbud vores kunder helst vil have • Vi ved ikke, hvorfor og hvornår vores kunder forlader os Essensen er, at kundeloyalitet ikke kan ­begrænses til specifikke brancher. Nedenfor gennemgår vi en række ting I bør overveje, hvis I går med tanker om at ­etablere en loyalitetsløsning. Loyalitetsløsninger kan benyttes af alle typer virksomheder inden for alle brancher. Kunde­ loyalitet er et aktiv både for B2C og B2B virksomheder, og loyaliteten vil bidrage positiv til udviklingen i alle virksomheder. Effekten fra kundeloyaliteten kan dog være forskellig fra branche til branche. Nogle gange er effekten direkte målelig, mens den andre gange er en vigtig latent parameter for virksomhedens videre udvikling. De fleste forbinder en loyalitetsløsning med detailbranchen, og det er også her, man ofte ser de højprofilerede løsninger med stor markedsværdi. Hvem kan bruge en loyalitetsløsning? Vi ved ikke hvem, der er vores faste loyale og tilfredse kunder
 7. 7 2 Er de rigtige spørgsmål stillet? Når forretningsplanen er på plads og loyali- tetsskabende aktiviteter indgår i planen, så er det tid til at stille en række vigtige spørgsmål. Ofte får loyalitetsløsninger meget hurtigt et omfattende scope, da løsningerne er forret- ningskritiske. Det betyder, at store dele af organisationen bliver berørt, og løsningerne udvikler sig til at være forretningskritiske med en høj forretningsmæssig værdi på grund af den øgede kundeindsigt, mulighed for realtidseksekvering på indsigten samt den intelligente kommunikationsplatform. Gode råd til spørgsmål I skal have afstemt internt: • Er ledelsen committed? Ledelsen skal vide, at dette har konse- kvenser for store dele af organisationen. En beslutning om implementering af en loyalitetsløsning bør godkendes på højeste ledelsesniveau. • Er der commitment i organisationen? Organisationen skal være med på ideen. En loyalitetsløsning vil berøre mange afdelinger, og der skal leveres meget indhold til den segmenterede kommunika- tion i de forskellige kanaler. Det vil kræve commitment og motivation for at lykkes. • Er målsætningerne på plads? Er visionen på plads? Find fælles KPI-­ pejlemærker for år 1, år 2 og år 3... 1 Processen hen mod beslutningen om en loyalitetsløsning I bør altid have en forudgående strategiproces, for at undersøge om I overhovedet skal etable- re en loyalitetsskabende løsning. I kan med fordel tage stilling til disse tre ting: • I kan f.eks. starte hele processen, hvis I har behov for øge kundeloyaliteten, eller der påvises åbenlyse muligheder for at øge kundelivstidsværdien hos den eksisterende kundegruppe. • Det er en klar fordel at få designet kunder- nes optimale brugeroplevelse, hvis I ikke allerede har gjort det. Brugerrejsen kan være med til at holde jer fast på sporet, når I vælger at designe de efterfølgende loyalitetsskabende aktiviteter. • Opstil KPI’er og ting I ønsker at kunne se, personalisere og automatisere. KPI’erne skal løbende tilrettes, men de kan være med til at skabe god forståelse for ­projektet og give noget at pejle efter. Resultatet af processen er ofte en prioritering af identificerede opgaver ud fra en række værdisættende parametre og sluttelig ud­ arbejdelse af et overordnet roadmap (forretningsplan). 10 trin - Sådan udvikles den succesfulde loyalitetsløsning Nedenfor gennemgår vi 10 trin, der skal være styr på for at få den helt rigtige løsning:
 8. 8 3 Data For hver succesfuld loyalitetsløsning er data den afgørende nøglefaktor, hvis man vil sikre en høj kvalitet hos brugerne. Dårlige eller ukomplette data kan reducere jeres løsning til almindelig e-mail marketing. Det betyder i praksis, at data afgør om eksekveringen af løsningerne skal være bygget efter egne mavefornemmelser eller om aktiviteterne udvikles omkring standard analysealgoritmer eller prædiktive analyser. For detailbranchen kan den traditionelle RFM-model eksempelvis vise sig særdeles brugbar. (se RFM-model side 13) Så stil dig selv disse vigtige spørgsmål: • Har vi overhovedet data på vores eksisterende kunder? • Hvor omfattende er data på kunderne? • Kan vi tilgå data og på hvilken måde? • Ligger data i et struktureret format? • Kan data sammenkøres? Jo flere ja’er der er til spørgsmålene, desto større chance er der for, at I har det rette afsæt til at etablere en loyalitetsløsning. Mangel på data betyder ikke, at I ikke kan bygge en løsning, men gode data gør det lettere at komme i gang. • Er der allokeret ressourcer i organisationen? Mange løsninger fejler, fordi de ansvarlige ikke har mandat, og organisationen i stedet prioriterer ud fra egne afdelingsspecifikke målsætninger. • Er organisationen forandringsvillig? Loyalitetsløsninger vil ofte kræve en ændring i virksomhedens governance. Der skal eksempelvis udarbejdes regler for, hvem der må håndtere fejllister, manuel regulering af ikke tilskrevne rewards på medlemmer, håndtering af profildata, opdatering af status på permissions og meget andet. • Er det afsat budget til de næste år? Når man først er i gang, er det svært at lukke de igangsatte loyalitetsskabende aktiviteter. Det vil ofte påføre virksom­ heden badwill fra de eksisterende brugere af loyalitetsløsningen, hvis man stopper eller nedprioriterer loyalitetsløsningen.
 9. 9 I bør som minimum overveje at opbygge krav omkring nedenstående punkter, før I udsender en RFP til udvalgte leverandører: • Er platformen bygget på en ”proven” datamodel, som kan understøtte dine krav til loyalitetsløsningen? Som minimum skal modellen understøtte transaktionsdata. Bed om at få den gennemgået. • Hvad indgår i Loyalty Management modulet? Der er dyrt, hvis I efterfølgende skal til at udvikle logik til bonusprogram- mer og andre loyalitetsskabende programmer. Søg efter standardfunktion­ alitet, som kan dække jeres specificerede krav. • Hvor ligger snitfladerne til platformen? I skal være opmærksomme på, at ét system sjældent har state-of-the-art funktionalitet, som dækker alle jeres krav til funktionali- tet. Derfor er det vigtigt at kikke på platformens integrationsmuligheder. I dag bør løsningen som minimum tilbyde en række webservices, som giver mulighed for at integrere mod andre systemer. 4 Specifikationsfasen En grundregel er først at vælge en platform til en forretningskritisk og værdiskabende platform, når kravene til den ønskede plat- form er afdækket, specificeret og godkendt, da det ellers kan bringe jer over i en forkert løsning, der ikke passer til jeres behov og ønsker. Optimalt set kan disse krav bedst beskrives af interne ressourcer i virksomheden, da virksom- heden ofte har gjort sig indledende over­vejelser. Man har en grundlæggende indsigt i forretningen og processerne, som gør at man har lettere ved at definere virksomhe- dens ønsker – funktionelle såvel som tekniske. I forbindelse med afdækningen af krav og ønsker til platformen, er det en god idé at kvalificere disse i forhold til hinanden ved at give de enkelte krav en vægtet værdi. Den vægtede værdi kan eksempelvis beregnes ud fra forretningspotentialet, den tekniske kompleksitet, den organisatoriske implemen- terbarhed, risiko og lignende. Efterfølgende indgår den vægtede værdi som en del af RFP’en (Request for proposal). De højest vægtede krav bør naturligvis fremstå som de vigtigste krav i RFP’en. Udover at de vigtigste krav er understøttet i den kommende platform, skal man sikre sig, at platformen er fremtidssikret og i særdeles- hed er skalérbar, derfor vil liste med kravspecifikationer være en god ide at vedlæg- ge i en RFP. Hermed sikrer man, at alle ønsker og krav er adresseret over for de kommende leverandører.
 10. 10 5 Benchmarking og platformvalg Når tilbuddene fra leverandørerne kommer retur, skal der gennemføres en screening af tilbuddene. Til den proces gennemføres en benchmarking. Udgangspunktet for benchmarking er de angivne krav i RFP’en sammenholdt med de økonomiske betingelser. Når benchmarkingen er færdig, kan der gen- nemføres et argumenteret platformvalg, som vil gøre det lettere at få organisationen med på beslutningen. 6 Designfasen Efter at platformen er valgt, skal den ideelle loyalitetsløsning designes. Derfor udarbejdes en funktionel og teknisk løsningsbeskrivelse byggende på de vedtagne krav. Dette er et stykke iterativt arbejde, som pågår mellem den tekniske leverandør og virksomhe- den. Som oftest er den tekniske leverandør pennefører på beskrivelserne. Den endelige løsningsbeskrivelse vil dermed være fundamentet for loyalitetsløsningen. Det er et levende dokument, som bør følge løsnin- gen efterhånden, som den udvikler sig. I mange tilfælde fungerer disse beskrivelser også som egentlig dokumentation til løsnin- gen, når den først er implementeret. • Hvordan fungerer analysefunktionaliteten i løsningen, og hvordan er samspillet med kampagnemodulet? Hvis I ønsker en stærk og succesfuld loyalitetsløsning, er det vigtigt, at platformen kan arbejde i realtid med resultaterne fra forskellige analyser og sikre, at resultaterne indgår i kampagne- modulet. Det er vigtig i denne forbindelse at løsningen understøtter Live-Profiling, forstået på den måde, at segmentbereg- ninger og andre analyseresultater kalku leres ”on the fly”, således at man kan agere på kundernes adfærd tæt på realtime. • Tjek om platformen har multi-channel (Omni-channel) marketing funktionalitet. Der er afgørende, at alle kanaler er spil, når den personaliserede kommunikation skal leveres i rette tid og kontekst og i den relevante kanal. • Hvordan håndteres audits af rewards til medlemmerne? Man skal sikre at rewards eller bonusser kan dokumenteres.
 11. 11 8 Dataanalyse Efter implementering begynder det virkelige loyalitetsskabende arbejde. Udgangspunktet for alt taktisk og kommunikativt arbejde bør være underliggende kundeanalyser. Disse analyser skal gerne hjælpe med at give et nuanceret syn på medlemmerne af jeres loyalitetsløsning. Første spørgsmål er så, hvilke analyser I bør starte med? Datagrundlaget er oftest begrænsningen. Men ofte vil simple RFM-modeller kunne give et rigtig godt afsæt, og RFM-modellen vil også kunne bruges til at opsætte klare mål- sætninger for, hvordan loyalitetsprogrammet skal ændre størrelserne af de forskellige segmenter. RFM er en model, som definerer kundeseg- menter ud fra R (Recency) F (Frequency) og M (Monetary value). RFM modellen er bedst anvendelig på kundergrupper, hvor der er vis frekvens. RFM modeller vil ikke virke optimalt for eksempelvis bilforhandler- eller ejendoms- mæglerbranchen Model 3 (næste side) er et eksempel på data, der genereres i RFM modellen. Alene her vil I kunne finde massive gevinster ved bedre at forstå værdien af jeres kunder, ved at se dem opdelt i forskellige klasser eller segmenter. 7 Udvikling og Implementering Loyalitetsløsninger kræver ofte, at der skal gennemføres en del konfiguration på den indkøbte platform og integrationsarbejde til de bagvedliggende datakilder. Kompleksiteten afhænger af, hvor individuali- seret man ønsker sin loyalitetsløsning. For at lette implementeringen skal man forsøge at holde løsningen i et standard set-up. Derfor kan det være en stor fordel, at man har valgt et standardsoftware med en gennem­ prøvet underliggende datamodel. Der vil ikke være behov for store afklarende workshops, hvor man skal forsøge at designe en optimal datamodel. I stedet kan man ”føde” sine data ind i den indkøbte datamodel. Det betyder muligvis, at man i starten kun bruger 70 % af den indkøbte funktionalitet, men fordelene er mange, f.eks. at man kommer hurtigere i markedet med en løsning og ofte til en væsentlig lavere pris på implementeringen. Konfigurationsarbejdet er ofte også lettere med en standardsoftware. Logikken i løsning­ en er afprøvet, hvilket betyder, at konfigurationen gennemføres på parametre, som tidligere har vist sig effektive i en loyalitetsløsning.
 12. 12 Man kan vælge at øge kundeindsigten, hvis man kombinerer RFM analyserne med resultat­er fra klyngeanalyser byggende på evt. købsadfærd. I denne forbindelse er det vigtigt at have for øje, at man stiller krav til platformens data­ model. Resultaterne fra klyngeanalysen skal kunne importeres i datamodellen og knyttes til den enkelte profil, således at resultaterne kan bruges aktivt i personaliseringen af kommuni- kationen til kunderne. Model 3 Eksempel på en modificeret RFM-model
 13. 13 10 Opfølgning og rapportering Husk at kommunikere til organisationen! Alt er målbart, fordi vi har transaktionsdata, og vi kender medlemmet og historikken, så det er nemt at dokumentere successen. I kan identificere, hvilke kunder som er mest lønsomme og dokumentere afkastet for hver en krone, som investeres i marketingaktiviteter. Bare det at kunne viderekommunikere valide resultater, er en succes i sig selv. Sejrene skal på virksomhedens landkort med det samme. Det sikrer, at commitment til loyalitetsløsning­ en bevares. 9 Kommunikative spor Der er en række overvejelser, som skal gøres i det kommunikative spor. Når man har kundeanalysernes resultater betyder det, at man ikke er nødsaget til at navigere ud fra mavefornemmelser, så kommunikationen bør være skarp og ligetil. Men der er stadigvæk en række andre ­spørgsmål, som skal afklares. • Har vi valide permissions på ­loyalitetsløsningens medlemmer? Er permissions dækkende for det, vi ønsker at kommunikere? Eller skal der først opbygges et hvervnings- og aktiveringsprogram på inaktive eller mangelfulde permissions? • Hvilke mediekanaler skal i brug og i hvilken prioriteret rækkefølge? • Skal det være Multi-channel eller Omni-channel approach? • Hvad er ambitionsniveauet for kommunikationen?
 14. 14 Hvem er StroedeRalton? StroedeRalton er en af de største udbydere af fulfillmentservices, mailhåndtering og it-­ baserede loyalitetssystemer i Norden. Vi hjælper vores kunder med at optimere og automatisere deres direkte markedskommuni- kation på tværs af distributionskanaler. Vi kommunikerer med mere end 100 mio. modtagere hvert år. Stroede blev grundlagt i Göteborg i 1946 og har gennem årene udviklet nogle af Sveriges bedste markedsdatabaser. Ralton startede i Helsingborg i 1963 med pakketering og kuvertering. I 2004 fusionerede de to firmaer til StroedeRalton, der i 2007 blev opkøbt af danske InterMail. I 2012 skiftede det danske datterselskab Lettershop Mailservice også navn til StroedeRalton, og ved således at kombinere InterMails eksisterende aktiviteter med aktiviteterne i StroedeRalton tilbydes vores kunder i dag bredere og mere attraktive services inden for avancerede kommunika- tionsløsninger. StroedeRalton er en del af InterMail, en børsnoteret nordisk koncern med hoved­sæde i Hvidovre og lokalkontorer i Kungsbacka og Stockholm. Loyalitetsløsninger er dyre at etablere, men erfaringen viser, at det kan tage helt ned til seks måneder at nå break even på investering­ en, da det ganske enkelt er så værdifuldt for virksomheden, at det ikke kan betale sig at lade være med at bygge en. Vi vil anbefale jer at sikre en forankring af projektet i hele organisationen, da projektet kan falde sammen, hvis der ikke er konsensus om gennemførelsen på alle niveauer i alle afdelinger. Det er en opgave, der skal styres og afsættes ressourcer til fra allerhøjeste niveau. Husk at sikre, at de medarbejdere, der skal arbejde med loyalitetsløsningen, modtager træning på superbrugerniveau før ibrugtag- ning. Derved undgås unødige begynderfejl, som kan koste dyre lærepenge. Brug en samarbejdspartner/bureau, som har indsigt i digitalisering, hvis I ikke har kompe- tencen internt. Det kan spare jer for meget tid og mange ærgrelser. Vi håber, at vi har gjort hele opgaven mere overskuelig for jer og jeres virksomhed. Kontakt: Tel: +45 3686 3333 info@stroederalton.dk Anbefaling
 15. 15 Vores funktionalitet kan sammenfattes i følgende elementer: • Datahub • Et veldefineret API • En række dataanalyse algoritmer er standard i systemet • Loyalty Management modul • Multi-channel kampagnemodul • Kanal uafhængighed i eksekveringen af kampagner • Udvidet POS integration • Mastercard og Dankort kan fungere som loyalitetskort • Avanceret plugin til Apsis og BizWizard Loyalitetsløsningen RelationPlus giver dig et samlet overblik over din kundedatabase og hjælper dig med at målrette arbejdet mod dine mest attraktive kunder og -emner for herigennem at øge kundeloyaliteten. RelationPlus leverer et tydeligt billede over hver enkelt kunde og kan målrette ressourcer og gennemføre indsatser ud fra kundens stadier i kundelivscyklen (CLC). RelationPlus’ kernefunktionalitet spænder bredt. Men løsningens robusthed ligger i den underliggende datamodel. Den er vel­afprøvet på mange loyalitetsløsninger, og derfor er RelationPlus en solid datahub for enhver loyalitetsløsning. Kombinationen med et veldefineret API gør, at dataflowet mellem datakilderne bibringer den dynamik, som er nødvendig for at sikre en effektiv platform med realtidsvisninger af profiler og engagement. Udover at være det effektive fundament for datahåndteringen er RelationPlus’ Loyalty Management den perfekte overligger. Modulet er fuldt fleksibelt hvilket gør, at jeres reward­program kan optimeres 100 % til forretningen. Med et dertil hørende Kampagnemodul og indbyggede analysealgoritmer er RelationPlus den komplette løsning, når man skal udvikle den effektive loyalitetsløsning. Hvad er RelationPlus?
Publicité