Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Clientenforum hoorzitting welzijn

379 vues

Publié le

Toelichting van Netwerk tegen Armoede over cliëntenorganisaties en cliëntenforum binnen Integrale Jeugdhulp voor Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Clientenforum hoorzitting welzijn

 1. 1. Netwerk tegen Armoede Cliëntenorganisaties en cliëntenforum binnen Integrale Jeugdhulp
 2. 2. Wie zijn we ? - Netwerkorganisatie van 59 erkende verenigingen waar armen het woord nemen in Vlaanderen en Brussel - Verenigingen : Basiswerk en beleidsdialoog - Centrum Kauwenberg : vereniging en gezinswerking in Antwerpen - Netwerk : - Ondersteuning verenigingen - Beleidsdialoog rond diverse thema’s - Juridisch spoor 2
 3. 3. 3
 4. 4. Een klein beetje geschiedenis - Armoedetoets op besluiten decreet IJH - Gezinnen in armoede zijn oververtegenwoordigd binnen IJH - Van bij de opstart van IJH zijn gezinnen in armoede vertegenwoordigd geweest in verschillende organen van IJH - In decreet : IJH maximaal ontsluiten voor MIA en kwaliteitsvol proces is belangrijk, niet de procedure - Samen met VGPH, Vlaamse Jeugdraad en Uit De Marge tegen enge invulling participatie 4
 5. 5. Participatie – Is geen doel op zich – Belangrijke factor tot welslagen van een kwaliteitsvolle jeugdhulp – … maar niet op om het even welke manier – In verenigingen zit er ruime expertise over participatie: we sluiten nauw aan bij de leefwereld van kinderen, jongeren en ouders. – De expertise zit dan ook vervlochten in de dichte relatie waarmee we werken. 5
 6. 6. Participatie – Ons dagdagelijks proces in de vereniging is doordrongen van participatieve processen – Een vereniging werkt als een enabling niche. – Een vereniging werkt uit vertrouwen – Een vereniging werkt op alle grondrechten en op binnen- en buitenkant. – IJH is hier slechts een onderdeel van 6
 7. 7. Participatie – Participatie ≠ vertegenwoordiging – Participatie ≠ eng omlijnde expertise – Participatie = op micro, meso en macroniveau – Goede voorbeelden : • Voorziening in Antwerpen met ouderraad, samenwerking met org. waar ouders komen, inspraak, … • Doorlichting CKG door ouders en jongeren • Beleidsaanbevelingen in dialoog 7
 8. 8. Participatie – Participatie = er wordt rekening gehouden met onze mening vb. cliëntoverleg Antwerpen – Participatie = er wordt gepraat in onze taal – Participatie = er wordt erkend wat er aan de basis met mensen gebeurt en wat hun ervaringen zijn 8
 9. 9. Wat vinden we belangrijk aan een cliëntenforum ? –Erkenning en (h) erkenning –Onafhankelijkheid –Aandacht voor het voorveld –Specifieke projecten –Vertegenwoordiging is slechts 1 klein aspect 9
 10. 10. Uitdagingen • Proces boven procedure • Geen enge invulling van inhoud en structuur • Onafhankelijkheid bewaken • Flexibiliteit • Gaan we voor elk beleidsthema structuren uitbouwen die voor participatie moeten zorgen ? Zorgt voor verkokering en werkt aanbodgericht. Plaats voor de realiteit van mensen ? 10

×