Publicité

navrh_programu_rada_rtvs_230301.NfTE.pdf

22 Feb 2023
navrh_programu_rada_rtvs_230301.NfTE.pdf
Prochain SlideShare
navrh_programu_rada_rtvs_230323.p6g8.pdfnavrh_programu_rada_rtvs_230323.p6g8.pdf
Chargement dans ... 3
1 sur 1
Publicité

navrh_programu_rada_rtvs_230301.NfTE.pdf

  1. Rada RTVS Telefón E-mail 0919/245354 rada@rtvs.sk Návrh programu riadneho rokovania Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v stredu 1. marca 2023 o 10,00 h. Návrh programu: 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania. 2. Operatívne informácie Rady RTVS a GR RTVS 3. Informácia o zmene spôsobu financovania RTVS (spravodajca DK) 4. Informácia o vysielaní RTVS v súvislosti s 5. výročím vraždy J. Kuciaka a M. Kušnírovej (spravodajcovia J. Chudík a J. Uličiansky) 5. Aktualizovaná Správa o hospodárení a plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu RTVS za IV. štvrťrok 2022 (spravodajca DK) 6. Vyhodnotenie plnenia povinností zo strany RTVS vyplývajúcich zo zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách (spravodajca DK) 7. Aktualizované vyhodnotenie vysielania programovej služby :Šport za rok 2022 a aktualizovaná koncepcia ďalšieho rozvoja tejto programovej služby (spravodajca I. Gallo) 8. Komplexná správa o činnosti a vysielaní Rádia_FM a vyhodnotenie vysielania tejto programovej služby za rok 2022 (spravodajca J. Balaščák) 9. Sťažnosti a podnety 10. Rôzne Zasadnutie Rady RTVS 1. marca 2023 sa uskutoční v budove SRo, Mýtna 1, Bratislava.
Publicité