Publicité

navrh_programu_rada_rtvs_230323.p6g8.pdf

22 Mar 2023
navrh_programu_rada_rtvs_230323.p6g8.pdf
Prochain SlideShare
navrh_programu_rada_rtvs_230301.NfTE.pdfnavrh_programu_rada_rtvs_230301.NfTE.pdf
Chargement dans ... 3
1 sur 1
Publicité

navrh_programu_rada_rtvs_230323.p6g8.pdf

  1. Rada RTVS Telefón E-mail 0919/245354 rada@rtvs.sk Návrh programu riadneho rokovania Rady Rozhlasu a televízie Slovenska vo štvrtok 23. marca 2023 o 10,00 h. Návrh programu: 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania. 2. Operatívne informácie Rady RTVS a GR RTVS 3. Návrh Dodatku č. 1A na rok 2023 k Zmluve so štátom na roky 2023-2027 (spravodajca DK) 4. Informácia o aktualizovaní Koncepcie riadenia a rozvoja RTVS a jej programovej služby prerokovanej na zasadnutí Rady RTVS 15.12.2022 (spravodajcovia J. Chudík, J. Balaščák a DK) 5. Informácia o plnení uznesenia č. 230/2022 – interné pravidlá systému zaraďovania aktivít politických strán do vysielania RTVS (spravodajca J. Balaščák a T. Caban) 6. Vyhodnotenie vysielania programovej služby Jednotka v roku 2022 (spravodajca J. Chudík) 7. Informácia o veľkonočnom vysielaní RTVS (spravodajca J. Chudík a J. Uličiansky) 8. Informácia o činnosti zahraničných spravodajcov RTVS v roku 2022 (spravodajca J. Balaščák) 9. Komplexná informácia o realizácii projektu Kreatívnych centier za rok 2022 a harmonogram ďalšej realizácie projektu na rok 2023 (spravodajca J. Chudík) 10. Priebežná informácia o vysielaní relácie Cestou necestou (spravodajca J. Chudík) 11. Sťažnosti a podnety 12. Rôzne Zasadnutie Rady RTVS 23. marca 2023 sa uskutoční v budove SRo, Mýtna 1, Bratislava.
Publicité