Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Triết học Tây Âu thời kì Trung Cổ

Ai muốn sử dụng file PowerPoint xin gửi tin nhắn đến email: n.xuantruong72@gmail.com

 • Soyez le premier à commenter

Triết học Tây Âu thời kì Trung Cổ

 1. 1. TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI KÌ TRUNG CỔ
 2. 2. • Nguyễn xuân trường • Lê thị mơ • Nguyễn thị diệu linh • Nguyễn đức tính • Nguyễn huỳnh thúy vi • Nguyễn thị thanh huyền • Nguyễn ngọc thiên lý Danh sách nhóm 1656090201 1656090094 1656090077 1656090181 1656090215 1656090064 1656090085
 3. 3. Thảo luận triết học Một số học giả cho rằng: “triết học bị nhấn chìm trong đêm trường trung cổ” bạn có suy nghĩ thế nào về vấn đề này?
 4. 4. Nội dung thuyết trình Điều kiện hình thành Một số đặc điểm Những khuynh hướng triết học cơ bản Tổng kết đánh giá
 5. 5. Điều kiện hình thành 476 1453 Sự sụp đổ của Đế chế la mã xác lập đế quốc Constantinople Phong kiến tây âu
 6. 6. Điều kiện hình thành Nền tảng của sản xuất xã hội là nông nghiệp Thần quyền lấn át thế quyền
 7. 7. Điều kiện hình thành Diễn ra nhiều cuộc thập tự trinh Giao lưu kinh tế tạo sự liên kết thị trường
 8. 8. Điều kiện hình thành Sự phát triển về giáo dục Ảnh hưởng của triết học công giáo
 9. 9. Nội dung thuyết trình Điều kiện hình thành Một số đặc điểm Những khuynh hướng triết học cơ bản Tổng kết đánh giá
 10. 10. Triết học trung cổ là tiếng đồng vọng của tôn giáo, là sự biện minh của thần học Một số đặc điểm theology
 11. 11. Mối quan hệ Một số đặc điểm lí tríđức tin
 12. 12. Một số đặc điểm “Hãy đừng tìm kiếm điểm chung giữa Athène và Jerusalem, giữa Hàn lâm viện và Giáo hội, giữa tà giáo và ThiênChúa giáo”. Tertullien (160 – 240)
 13. 13. Vs Một số đặc điểm Chủ nghĩa duy thực Chủ nghĩa Duy danh Cái đơn nhấtCái chung
 14. 14. Nội dung thuyết trình Điều kiện hình thành Một số đặc điểm Những khuynh hướng triết học cơ bản Tổng kết đánh giá
 15. 15. Những khuynh hướng triết học cơ bản Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Triết họccônggiáo tk ii – tk iv Triết họckinh viện thời cựcthịnh Triết học kinh viện thời suytàn
 16. 16. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Tertullien (Quintus Septimus Florens Tertuliano) (160 – 240)
 17. 17. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Tertullien Tiểu sử Carthage (La Mã) Luật sư xuất sắc Linh mục Mất (240 – 250)
 18. 18. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Tertullien Tác phẩm Về mệnh lệnh của lương tâm 44Tác phẩm Về xác thịtcủa chúa Chống lại bọn tà đạo Về sựphục sinh thể xác
 19. 19. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Tư tưởng Tertullien Chống lại các lạc giáo
 20. 20. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Tư tưởng Tertullien Đề caođức tin coi thường triết học “Credo quia absurdumest” (Tôi tinvì đó làđiều tráivới lý trí)
 21. 21. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Tư tưởng Tertullien Đặt nền móng cho tín điều “ Chúa ba ngôi ”
 22. 22. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Tư tưởng Tertullien thuyết giảng một thứ đạo đức khắc khổ
 23. 23. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Tư tưởng Tertullien “nhà sáng lập La ngữ của Giáo hội”
 24. 24. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Augustin (AuréliusAugustinus, Âu Tinh) (354 – 430) Tiến sĩ ân sủng Đại bàng của các nhà thông thái
 25. 25. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Augustin Tiểu sửThagaste– Algérie Kitô giáo Vô thần 33 tuổi Được rửa tội
 26. 26. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Augustin Tiểu sử linh mục, giám mục Mất 28/8/430 Phong thánh 1298
 27. 27. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con vì Chúa, nên tâm hồn con xao xuyến mãi cho tới khi nào nghỉ yên trong Chúa”. augustin
 28. 28. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 augustin Tác phẩm 232 Tự thuật(400) Tác phẩm Thành đô của thượng đế Về chúa ba ngôi Chống lại phái hàn lâm viện
 29. 29. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Tác phẩm Tự thuật (400) “Điều thiện ở nơi tôi là tác phẩm của Ngài, điều ác thì chỉ phát xuất từ nơi tôi mà thôi”
 30. 30. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Tác phẩm Mầu nhiệm ba ngôi “credo, ut intelligam” (tin để hiểu)
 31. 31. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Tác phẩm Thành đô của thiên chúa “Cuộc sống trần gian là nhà tập của cuộc sống đời đời”
 32. 32. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Tư tưởng augustin Chịu tác động của cicéron và chủ nghĩa platon mới Cicéron
 33. 33. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Tư tưởng Triết học hy lạp cổ đại ẩn chứa những hạt giống của triết học tâm linh
 34. 34. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Tư tưởng augustin “xin cho con được am hiểu ngài, am hiểu được con” “thần học” & “tâm lý”
 35. 35. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Tư tưởng augustin Chống lại phái hoài nghi xác lập quyền uy của kinh thánh
 36. 36. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Tư tưởng augustin “Intellige ut crede, crede ut intelligas” (Hãy hiểu để Tin; hãy Tin để hiểu)
 37. 37. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Tư tưởng 476 Roma thất thủ
 38. 38. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Tư tưởng VƯƠNG QUỐC TRẦN GIAN VƯƠNG QUỐC CỦA CHÚA
 39. 39. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Tư tưởng 1 2 3 Sáng tạo Sa ngã Mặc khải
 40. 40. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Tư tưởng 4 5 Cứu độ Cánh chung
 41. 41. Triếthọc công giáo tk ii – tk iv1 Tư tưởng augustin “thật là thẳm sâu bao nhiêu, Ôi con người” Tổ phụ của triết học hiện sinh hữu thần
 42. 42. Những khuynh hướng triết học cơ bản Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Triết họccônggiáo tk ii – tk iv Triết họckinh viện thời cựcthịnh Triết học kinh viện thời suytàn
 43. 43. Triếthọc kinh viện thời cực thịnh2 aristote 1215 1260 Cơ sở giáo lý của công giáo Dòng đaminh Dòng phanxico
 44. 44. Triếthọc kinh viện thời cực thịnh2 Albert le Grand (Anbe lơ Grăng) (1193 – 1280)
 45. 45. Albert le grand Tiểu sử Souabe (Đức) Vào dòng đaminh dạy tại đại học paris Mất năm 1280 Triếthọc kinh viện thời cực thịnh2 1245 - 1248 1193
 46. 46. Albert le grand Tác phẩm Thần học toàn thư Toàn thư về các tạo vật Nguyên nhân và sự hình thành của vũ trụ Triếthọc kinh viện thời cực thịnh2
 47. 47. Tư tưởng Albert le grand Rập khuân theo mô hình cấu trúc của aristote Triếthọc kinh viện thời cực thịnh2
 48. 48. Tư tưởng Albert le grand Triếthọc kinh viện thời cực thịnh2 Ve sầu phát ra tiếng từ ức Nhà ma thuật vĩ đại
 49. 49. Tư tưởng Albert le grand Triếthọc kinh viện thời cực thịnh2 Vũ trụ là hữu thể tối cao, là cội nguồn của vạn vật
 50. 50. Tư tưởng Albert le grand Triếthọc kinh viện thời cực thịnh2 có trước cái đơn nhấtCái chung
 51. 51. Tư tưởng Albert le grand Triếthọc kinh viện thời cực thịnh2 Bậc thầy lớn của triết học kinh viện Đặt nền tảng cho Thomas d’aquin
 52. 52. ThomasD’Aquin ( tô-ma a-qui-nô, tô-ma đa-canh) (1225 – 1274) Triếthọc kinh viện thời cực thịnh2 Tiến sĩ thiên thần
 53. 53. Thomas d’aquin Tiểu sử 1225 Sống tại tu viện biển đứcGia nhập dòng đaminh Triếthọc kinh viện thời cực thịnh2 5 tuổi 17 tuổi
 54. 54. Tiểu sử 1245 Đậu tiến sĩ thần học Mất 7/3/1274 Học tại cologne (đức) 1256 Thomas d’aquin Triếthọc kinh viện thời cực thịnh2
 55. 55. Tiểu sử 1323 Phong thánh Thomas d’aquin Triếthọc kinh viện thời cực thịnh2 Tiến sĩ thiên thần
 56. 56. Tác phẩm 4000 Tổng luận thần học chống lương dân Trang/ năm Tranh luận, đề nhiệm ý, … Chú giải về aristote Tổng luận thần học Triếthọc kinh viện thời cực thịnh2 Thomas d’aquin
 57. 57. Tác phẩm Triếthọc kinh viện thời cực thịnh2 Thomas d’aquin Được soạn vào lúc cuối đời Tổng luận thần học Gồm có 3 phần Khái luận gọn gàng về thần học dành cho sinh viên
 58. 58. Tư tưởng Thomasd’aquin Triết học & thần học không phải là một Triếthọc kinh viện thời cực thịnh2
 59. 59. Đức tin Thiên chúa Lí trí Tạo vật Tư tưởng
 60. 60. Tư tưởng khách thể Triếthọc kinh viện thời cực thịnh2 Lựa chọn Chủ thể
 61. 61. cảm tính lí tính Hình dạng Cái chung Cái riêng Tư tưởng Triếthọc kinh viện thời cực thịnh2
 62. 62. Tư tưởng Thomasd’aquin Ủng hộ sự thống trị của giáo hội đối với xã hội công dân Triếthọc kinh viện thời cực thịnh2
 63. 63. Tư tưởng Triếthọc kinh viện thời cực thịnh2 Vũ trụ Con người Luân lí Đạo đức
 64. 64. Tư tưởng Sinh viên đại học Triếthọc kinh viện thời cực thịnh2 Dòng tu (dòng đaminh)
 65. 65. Ảnh hưởng của Thomas d’aquin đối với tây âu
 66. 66. Những khuynh hướng triết học cơ bản Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Triết họccônggiáo tk ii – tk iv Triết họckinh viện thời cựcthịnh Triết học kinh viện thời suytàn
 67. 67. Duns scot (đơn xcốt) (1266 – 1308) Triếthọc kinh viện thời suy tàn3 Tiến sĩ tinh tế
 68. 68. Duns scot Tiểu sử Ái nhĩ lan Vào dòng phanxicô Đậu tiến sĩ Mất năm 1308 1305 1266 Triếthọc kinh viện thời suy tàn3
 69. 69. Tác phẩm Những đề luận về siêu hình học Khảo luận về nguyên lý sự vật Thiên bình luận triết học Opus oxoniense, Ordinatio … Duns scot Triếthọc kinh viện thời suy tàn3
 70. 70. Tư tưởng Duns scot Quy luật tối cao cho tư tưởng triết học Triếthọc kinh viện thời suy tàn3
 71. 71. Tư tưởng Kết quả Triếthọc kinh viện thời suy tàn3 Nguyên nhân cuối cùng
 72. 72. Tư tưởng Duns scot Về cơ bản, triết học của duns scot là triết học duy tâm Triếthọc kinh viện thời suy tàn3
 73. 73. Tư tưởng Duns scot Triết học bất lực trong việc cứu rỗi con người Triếthọc kinh viện thời suy tàn3
 74. 74. Tư tưởng Triếthọc kinh viện thời suy tàn3 Ủng hộ đặc ân vô nhiễm nguyên tội và đồng trinh trọn đời của đức maria
 75. 75. Nội dung thuyết trình Điều kiện hình thành Một số đặc điểm Những khuynh hướng triết học cơ bản Tổng kết đánh giá
 76. 76. Tổng kết đánh giá
 77. 77. lịch sử triết học phương tây pgs. Ts. Nguyễn tiến dung, nxb khxh Tài liệu tham khảo Lịch sử triết học tây phương, tập ii, học viện đaminh, 1998 Lịch sử triếthọc tây phương, Tập 3, lê tôn nghiêm, nxb tp.hcm
 78. 78. Từ điển công giáo phổ thông Jonh A. Hardon, S.J, nxb phương đông Tài liệu tham khảo Sách giáo lý hội thánh công giáo Hđgmvn, nxb tôn giáo, 2012 101 triết gia Mai sơn, nxb tri thức
 79. 79. Cám ơn Thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe Triết học tây âu thời trung cổ
 80. 80. Thảo luận triết học Một số học giả cho rằng: “triết học bị nhấn chìm trong đêm trường trung cổ” bạn có suy nghĩ thế nào về vấn đề này?

×