Petr Hovorka / Employer Branding & HR marketing

Petr Hovorka
Petr HovorkaEmployer Branding Strategist, Company Culture Designer, Chief Curator à BrandBakers, Winwinjob
„Nábor je mrtev. A co teď?!”
Employer Branding & HR marketing
Petr Hovorka
HR Days & #EDUCA 2016
Co vám dnes ukážu?
1. Značka zaměstnavatele a HR marketing
2. Co značka umí a co neumí
3. Pár příkladů
4. Postup budování značky a kampaň
5. Krátká rekapitulace
6. Pár tipů na cestu + 🎁
7. Vaše otázky
Chceme změnit svět náborové komunikace.
Lidé jsou pro nás energií a hybnou silou
byznysu, nikoli zdroji.
A energii je potřeba spíše přitahovat, než
nabírat.
Proč pečeme?
Slovník pekařů
• Nábor à Přitahování
• Lidské zdroje à Lidská energie
• Pohovor à Rozhovor o spolupráci
• Řadoví zaměstnanci à Zaměstnanci
• Klíčoví zaměstnanci à Lídři
Počet lidí na trhu práce v ČR
Nábor není úkol HR…
• Nábor patří šéfům
• Potřebujete:
1. důvěryhodně = ústy šéfů
2. prodat = získat srdce kandidátů
(<= obchodní dovednosti)
3. produkt = vaše firma a její firemní kultura
(<= marketing znalosti)
Profit for Shareholders People FirstCustomer Oriented
Kecy v kleci
Motivace se nemění…
Smysl
MistrovstvíAutonomie
Zdroj:
https://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation?la
nguage=cs
Smysl
PotenciálHra
Zdroj:
https://hbr.org/2015/11/how-company-culture-
shapes-employee-motivation
Mění se paradigma
Učení
se
Kariéra
Well-
being
Učení se
Kariéra
Důchod
Arbejdsglaede versus Karoshi
Makejte na sobě!
Jaký mají firmy problém?
1. Málo (správných) kandidátů
2. Nízká úroveň angažovanosti
3. Vysoká dobrovolná fluktuace
100%
fluktuace	není	
neobvyklá
Zdroj:	BrandBakers,	2016
34%
angažovanost	
zaměstnanců	v	ČR
Zdroj:	LMC,	2016
10%
Přechod	z	korporací	
do	SME
Zdroj:	Linkedin,	2016
Co umí značka a HR marketing?
HR MARKETING
EMPLOYER BRANDING
Přitáhnout Zapojit
Udržet• Více kandidátů
• Kratší čas
• Nižší náklady
• Více doporučení
• Vyšší angažovanost
• Nižší fluktuace
HR Marketing
Délka: 4-6 měsíců
Cena: 0,75 – 1,5M Kč
Postup:
vhled –> strategie (nabídka)
–> realizace (externí dopad)
Výstup *): kariérní stránky a
kampaň
Přínos: více kandidátů
*) Jedná se o nejčastější základní
výstupy, které symbolizují daný
přístup.
Značka zaměstnavatele
Délka: 9-12 měsíců
Cena: 1,5 – 3,5M Kč
Postup:
poznání –> strategie (pozice)
–> aktivace (interní a externí
dopad)
Projektový tým + celodenní
workshopy + interní komunikace
Výstup *): zaměstnanecká
brožura a program doporučení
Přínos: více kandidátů + vyšší
angažovanost + nižší fluktuace
Porovnání dvou přístupů
HR marketing / Business Case
• Úkol HR marketingové kampaně: dobře zacílit a přivést správné
kandidáty (zlepšit jejich kvalitu – relevanci pro firmu)
• Konverze kariérní stránek: 5-15% návštěvníků projeví o firmu zájem
(pošle CV); u nejlepších firem činí 30%
• Obvyklý výběrový tunel: 10 kandidátů / 5 rozhovorů / 1 zaměstnanec
Business Case:
• Kampaň za 300k Kč přivede na kariérní stránky 3 000 správných
kandidátů -> 5-15% zareaguje = 150 – 450 CV -> polovinu pozvete =
75 – 225 rozhovorů -> 15 – 45 přijmete
• Příprava nabídky, komunikační strategie, kariérních stránek s
kompletním obsahem, obvykle stojí 500k Kč
• Cena za hlavu:
první kampaň: 18k až 53k Kč (800/45 až 800/15)
každá další: 6,7k až 20k Kč (300/45 až 300/15)
Vhled TaktikaVhledVhled Strategie Realizace
Co?
(nabídka)
Jak?
(forma)
Čím?
(prostředky)
Kde?
(kanály)
Kdo?
(kandidát)
HR marketing
Značka zaměstnavatele ?!
ZNAČKA ZAMĚSTNAVATELE JE JAKO
SEX V PUBERTĚ: VŠICHNI O NĚM
MLUVÍ, NIKDO POŘÁDNĚ NEVÍ JAK
NA TO, VŠICHNI SI MYSLÍ, ŽE VŠICHNI
OSTATNÍ TO DĚLAJÍ, TAKŽE VŠICHNI
ŘÍKAJÍ, ŽE TO DĚLAJÍ...
Parafráze / Dan Ariely na téma Big Data
Značka není to, co říkáte vy...
...ale to, co říkají vaši zaměstnanci.
3 byznys důvody pro značku
1. vytváří bariéru
2.spojuje lidi
3.dodává čísla
Vytváří bariéru
„Značka
se nedá
zkopírovat,
jen špatně
napodobit.“
Petr Hovorka
Spojuje lidi
Dodává čísla
Špatná
reputace
stojí firmy
minimálně
10% navíc
ve mzdách.
Zdroj: https://hbr.org/2016/03/a-bad-
reputation-costs-company-at-least-
10-more-per-hire, 29.3.2016
Značka zaměstnavatele
Co
nabízíte?
Jací jste?
Proč jste
na světě?
DNA značky zaměstnavatele
Proč jste na světě / Ambi
Jací jste / Ambi
Co nabízíte / Ambi
Co nabízíte / Tieto
Náborová kampaň / IKEA
Náborová kampaň / Generali
Náborová kampaň / Symbio
Co nabízíte / MONETA Money Bank
Náborová kampaň / Aero Vodochody
Náborová kampaň / Kaufland
Značka zaměstnavatele / IFE
Příběh přitahování z Modřic
- konec roku 2014
- podpora managementu
- cíl: „Zaměstnavatel, na
kterého se stojí fronta“
- IFE v kraji neznámé
- prakticky žádný
marketing, pouze
inzerce
- interní doporučování:
- 32% (2014)
- 28% (2015)
Situace na začátku a dnes
- nábor = téma celé firmy
- hrdost zaměstnanců
roste – doporučují
- 41% nástupů na
základě interního
doporučení
- kampaň (3 měsíce):
- 360 telefonátů
- 600 dodaných CV
- 220 rozhovorů o
spolupráci
- 71 nových zaměstnanců
Jak pečeme značku (recept)
Poznání Strategie Aktivace
Poznání Strategie Aktivace
Proč u vás lidé
pracují ?
Podle čeho
se kandidáti
rozhodují ?
Co nenabízí
konkurence ?
Opravdová
Jak pečeme značku (ingredience)
RezonujícíJedinečná
Atraktivní
nabídka
(pozice)
Projektový tým
Interní komunikace
Co jsme zjistili
Co jsme zjistili
Co jsme zjistili
Poznání Strategie Aktivace
Ideál značky zaměstnavatele
Hledáme hrdiny,
technické inženýry do našeho
závodu v Brně
Pojďte s námi vyvíjet a vyrábět špičkové dveřní systémy
do kolejových vozidel pro celý svět.
NABÍZÍME JEN TO, ČEHO SI SAMI CENÍME:
Světový produkt
Vedení, nikoli řízení
Skvělou partu
Odvážní
Energičtí
Sami sebou
TAKOVÍ JSME A TAKOVÉ LIDI HLEDÁME:
Přijďte se k nám podívat, zavolejte, napište: IFE-CR,a.s. – Veronika Pudilová – HR specialist – Evropská 839 – 664 42 Modřice – ČR – Tel.: 724 140 140
Popis skupin kandidátů
Mirek, inženýr kvality Honza, operátor ve výrobě
Inzerce PR
Inzerce
PR
Konference
Veletrhy příležitostí
Billboardy
Citylight
LinkedIn Ads
Bannery
PR
Newsletter
Firemní stránka
Diskusní skupiny
PPC
Prezentace
(SlideShare)
Program doporučení
WEBOVÉ
STRÁNKY
LINKEDIN
ON-LINE
ZPRAVODAJ
MČ
NOVINY
TISK
KOMUNIKAČNÍ
KANÁLY
TECHNICKÝ
INŽENÝR
OUTDOOR
EVENTY
REFERENCE
Výběr kontaktních míst
Poznání Strategie Aktivace
Zaměstnanci na prvním místě
1. Převedení měsíčních prémii do fixu
2. Měsíční setkání všech zaměstnanců
3. Posílení interní komunikace (časopis)
4. Vzdělávání liniových manažerů
5. Program finanční gramotnosti
6. Otevřený program práce s talenty
7. Koučováním k růstu lidí a společnosti
Brožura
nová motivace a odměna
zapojení týmů
komunikace a podpora
Program doporučení
Billboardy
Plakáty ve vlacích
Kariérní stránky
HR marketing / Faurecia
Kariérní microsite
Obsah komunikace
Kariérní profil na Facebooku
Bannery ve vyhledávačích
Z nuly na sto / Faurecia
5	měs. 750k 250	FTE 3k	/	FTE
Rekapitulace
Pojďme ještě jednou
funkce
byznys přínosy
části DNA značky
fáze
ingredience
3
Argumenty pro management
1. Prozíraví začali
Většina společností v ČR již s budováním značky zaměstnavatele začala.
2. Moudří vítězí s lidmi
Zaměstnanci, kteří rozumí a souzní s myšlenkami společnosti (značkou),
podávají několikanásobně lepší výkony než ti, kteří pracující ve společnosti
především "pro výplatu a benefity".
3. Hloupí dávají slevy
Společnosti se silnou značkou zaměstnavatele nepociťují tak významný
tlak na zvyšování mezd jako značky průměrné.
4. Chytří investují
Chytré společnosti dlouhodobě investují do majetku (značky) a méně
krátkodobě utrácejí za inzerci.
Zdroj: Jak přesvědčit CEO, aby vám schválil budget na Employer Branding?, BrandBakers 2016
„Nábor	je	mrtev.	A	co	teď	?!“
Employer Branding
Kopa	praktických	tipů	pro	budování	
značky	zaměstnavatele
1.	díl	– Přínosy	a	měření
2.	díl	– Správné	kroky	na	začátku
3.	díl	– Vytýčení	ideálu	a	stanovení	cesty
4.	díl	– Souznění	se	značkou	uvnitř
5.	díl	– Představení	se	na	trhu	práce
Petr	Hovorka
Doporučená literatura
Nechceme Vás opít rohlíkem :)
Jen Vám ukázat, jak se buduje
silná značka zaměstnavatele a tvoří
smysluplný HR marketing.
Termíny 2017 již brzy na
www.brandbakers.cz
KÓD: #hrdays2016,	#EDUCA2016
Chcete vědět více? Napište Zuzaně
zuzana.stroblova@brandbakers.cz
POUKÁZKA 2 000 Kč NA WORKSHOP
„Náboru odzvonilo,
budoucnost je
v přitahování.“
Petr Hovorka / Employer Brand Baker
+420 602 271 011
petr.hovorka@brandbakers.cz
cz.linkedin.com/in/petrhovorka1
@Petr_Hovorka1
1 sur 70

Recommandé

Nábor je mrtev, a co teď?! Značka zaměstnavatele par
Nábor je mrtev, a co teď?! Značka zaměstnavateleNábor je mrtev, a co teď?! Značka zaměstnavatele
Nábor je mrtev, a co teď?! Značka zaměstnavatelePetr Hovorka
378 vues98 diapositives
Značka zaměstnavatele a HR marketing par
Značka zaměstnavatele a HR marketingZnačka zaměstnavatele a HR marketing
Značka zaměstnavatele a HR marketingPetr Hovorka
726 vues66 diapositives
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop par
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding WorkshopPetr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding WorkshopPetr Hovorka
845 vues172 diapositives
Petr Hovorka / Trendy ve vývoji pracovních nabídek par
Petr Hovorka / Trendy ve vývoji pracovních nabídekPetr Hovorka / Trendy ve vývoji pracovních nabídek
Petr Hovorka / Trendy ve vývoji pracovních nabídekPetr Hovorka
400 vues43 diapositives
BrandBakers trendy HR marketingu 2015 par
BrandBakers trendy HR marketingu 2015BrandBakers trendy HR marketingu 2015
BrandBakers trendy HR marketingu 2015BrandBakers
6.3K vues16 diapositives
Nábor zaměstnanců jako marketing a obchod / Recruiting in the Footsteps of Ma... par
Nábor zaměstnanců jako marketing a obchod / Recruiting in the Footsteps of Ma...Nábor zaměstnanců jako marketing a obchod / Recruiting in the Footsteps of Ma...
Nábor zaměstnanců jako marketing a obchod / Recruiting in the Footsteps of Ma...BrandBakers
2K vues32 diapositives

Contenu connexe

Tendances

BrandBakers workshop - Kontaktní místa a zážitek v náborovém procesu par
BrandBakers workshop - Kontaktní místa a zážitek v náborovém procesuBrandBakers workshop - Kontaktní místa a zážitek v náborovém procesu
BrandBakers workshop - Kontaktní místa a zážitek v náborovém procesuBrandBakers
1.1K vues83 diapositives
BrandBook par
BrandBookBrandBook
BrandBookBrandBakers
4.3K vues23 diapositives
BrandBakers - představení pekařů (společnosti) par
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)BrandBakers
9.6K vues16 diapositives
BrandBakers / Poctivý HR marketing par
BrandBakers / Poctivý HR marketingBrandBakers / Poctivý HR marketing
BrandBakers / Poctivý HR marketingBrandBakers
3.6K vues29 diapositives
Petr Hovorka - Náboru odzvonilo par
Petr Hovorka - Náboru odzvoniloPetr Hovorka - Náboru odzvonilo
Petr Hovorka - Náboru odzvoniloBrandBakers
1.7K vues33 diapositives
Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016 par
Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016
Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016BrandBakers
1.4K vues76 diapositives

Tendances(20)

BrandBakers workshop - Kontaktní místa a zážitek v náborovém procesu par BrandBakers
BrandBakers workshop - Kontaktní místa a zážitek v náborovém procesuBrandBakers workshop - Kontaktní místa a zážitek v náborovém procesu
BrandBakers workshop - Kontaktní místa a zážitek v náborovém procesu
BrandBakers1.1K vues
BrandBakers - představení pekařů (společnosti) par BrandBakers
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
BrandBakers9.6K vues
BrandBakers / Poctivý HR marketing par BrandBakers
BrandBakers / Poctivý HR marketingBrandBakers / Poctivý HR marketing
BrandBakers / Poctivý HR marketing
BrandBakers3.6K vues
Petr Hovorka - Náboru odzvonilo par BrandBakers
Petr Hovorka - Náboru odzvoniloPetr Hovorka - Náboru odzvonilo
Petr Hovorka - Náboru odzvonilo
BrandBakers1.7K vues
Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016 par BrandBakers
Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016
Petr Hovorka / Employer Branding / The Best of 2016
BrandBakers1.4K vues
Petr Hovorka / BrandBakers - Jak vám může pomoci značka s byznysem? par BrandBakers
Petr Hovorka / BrandBakers - Jak vám může pomoci značka s byznysem?Petr Hovorka / BrandBakers - Jak vám může pomoci značka s byznysem?
Petr Hovorka / BrandBakers - Jak vám může pomoci značka s byznysem?
BrandBakers452 vues
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele? par BrandBakers
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers - Podle čeho si lidé vybírají zaměstnavatele?
BrandBakers1.7K vues
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing? par BrandBakers
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
BrandBakers745 vues
Digitální Employer Branding par Jan Koudela
Digitální Employer BrandingDigitální Employer Branding
Digitální Employer Branding
Jan Koudela2.1K vues
BrandBakers Workshop Obsah naborove komunikace par BrandBakers
BrandBakers Workshop Obsah naborove komunikaceBrandBakers Workshop Obsah naborove komunikace
BrandBakers Workshop Obsah naborove komunikace
BrandBakers1.2K vues
Trendy v Employer Brandingu v Ceske republice 2018 par BrandBakers
Trendy v Employer Brandingu v Ceske republice 2018Trendy v Employer Brandingu v Ceske republice 2018
Trendy v Employer Brandingu v Ceske republice 2018
BrandBakers1.7K vues
BrandBakers - představení práce pekárny par BrandBakers
BrandBakers - představení práce pekárnyBrandBakers - představení práce pekárny
BrandBakers - představení práce pekárny
BrandBakers555 vues
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu par Petr Hovorka
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka236 vues
Petr Hovorka / Obsahová strategie pro náborovou komunikaci par BrandBakers
Petr Hovorka / Obsahová strategie pro náborovou komunikaciPetr Hovorka / Obsahová strategie pro náborovou komunikaci
Petr Hovorka / Obsahová strategie pro náborovou komunikaci
BrandBakers903 vues
Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v ČR 2016 par BrandBakers
Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v ČR 2016Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v ČR 2016
Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v ČR 2016
BrandBakers5.7K vues
Atraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazeče par BrandBakers
Atraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazečeAtraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazeče
Atraktivní náborová komunikace / jak získat ty nejtalentovanější uchazeče
BrandBakers1.9K vues
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace par Petr Hovorka
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu praceHR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
HR MARKETING – Budovani vztahu s lidmi na trhu prace
Petr Hovorka759 vues
Učíme starého psa novým kouskům par BrandBakers
Učíme starého psa novým kouskůmUčíme starého psa novým kouskům
Učíme starého psa novým kouskům
BrandBakers2.1K vues
Personalni marketing v praxi par menseek
Personalni marketing v praxiPersonalni marketing v praxi
Personalni marketing v praxi
menseek5.9K vues

En vedette

Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing? par
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?Petr Hovorka
1.6K vues1 diapositive
Sociální sítě v HR par
Sociální sítě v HRSociální sítě v HR
Sociální sítě v HRMarie Kozmová
961 vues60 diapositives
Is HR in the Business of Marketing? par
Is HR in the Business of Marketing?Is HR in the Business of Marketing?
Is HR in the Business of Marketing?Customer Engagement Magazine
5.2K vues53 diapositives
BrandBakers / Employer Branding and HR Marketing Case Studies par
BrandBakers / Employer Branding and HR Marketing Case StudiesBrandBakers / Employer Branding and HR Marketing Case Studies
BrandBakers / Employer Branding and HR Marketing Case StudiesBrandBakers
1.3K vues18 diapositives
Přitáhnout (značkou) nebo přetáhnout (za prachy)? par
Přitáhnout (značkou) nebo přetáhnout (za prachy)?Přitáhnout (značkou) nebo přetáhnout (za prachy)?
Přitáhnout (značkou) nebo přetáhnout (za prachy)?Petr Hovorka
377 vues18 diapositives
Nábor zaměstnanců jako marketing a obchod / Recruiting in the Footsteps of Ma... par
Nábor zaměstnanců jako marketing a obchod / Recruiting in the Footsteps of Ma...Nábor zaměstnanců jako marketing a obchod / Recruiting in the Footsteps of Ma...
Nábor zaměstnanců jako marketing a obchod / Recruiting in the Footsteps of Ma...Petr Hovorka
625 vues33 diapositives

En vedette(18)

Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing? par Petr Hovorka
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
Petr Hovorka / Co je to Employer Branding a co HR marketing?
Petr Hovorka1.6K vues
BrandBakers / Employer Branding and HR Marketing Case Studies par BrandBakers
BrandBakers / Employer Branding and HR Marketing Case StudiesBrandBakers / Employer Branding and HR Marketing Case Studies
BrandBakers / Employer Branding and HR Marketing Case Studies
BrandBakers1.3K vues
Přitáhnout (značkou) nebo přetáhnout (za prachy)? par Petr Hovorka
Přitáhnout (značkou) nebo přetáhnout (za prachy)?Přitáhnout (značkou) nebo přetáhnout (za prachy)?
Přitáhnout (značkou) nebo přetáhnout (za prachy)?
Petr Hovorka377 vues
Nábor zaměstnanců jako marketing a obchod / Recruiting in the Footsteps of Ma... par Petr Hovorka
Nábor zaměstnanců jako marketing a obchod / Recruiting in the Footsteps of Ma...Nábor zaměstnanců jako marketing a obchod / Recruiting in the Footsteps of Ma...
Nábor zaměstnanců jako marketing a obchod / Recruiting in the Footsteps of Ma...
Petr Hovorka625 vues
BrandBakers - Lov spravnych lidi socialnimi sitemi par BrandBakers
BrandBakers - Lov spravnych lidi socialnimi sitemiBrandBakers - Lov spravnych lidi socialnimi sitemi
BrandBakers - Lov spravnych lidi socialnimi sitemi
BrandBakers849 vues
Kultura si dává strategii k obědu. Přednáška o firemní kultuře. par Petr Hovorka
Kultura si dává strategii k obědu. Přednáška o firemní kultuře.Kultura si dává strategii k obědu. Přednáška o firemní kultuře.
Kultura si dává strategii k obědu. Přednáška o firemní kultuře.
Petr Hovorka951 vues
BrandBakers – co jsme upekli par BrandBakers
BrandBakers – co jsme upekliBrandBakers – co jsme upekli
BrandBakers – co jsme upekli
BrandBakers2K vues
Seminarni prace - navrh letni kampane KOFOLA par Marek Baco
Seminarni prace - navrh letni kampane KOFOLASeminarni prace - navrh letni kampane KOFOLA
Seminarni prace - navrh letni kampane KOFOLA
Marek Baco2.9K vues
What Does Content Marketing Have to Do With HR & Recruiting? - Ron Tite par SocialHRCamp
What Does Content Marketing Have to Do With HR & Recruiting? - Ron TiteWhat Does Content Marketing Have to Do With HR & Recruiting? - Ron Tite
What Does Content Marketing Have to Do With HR & Recruiting? - Ron Tite
SocialHRCamp590 vues
Strategic Marketing Skills for HR Professionals - Seattle SHRM presentation b... par HPI, LLC
Strategic Marketing Skills for HR Professionals - Seattle SHRM presentation b...Strategic Marketing Skills for HR Professionals - Seattle SHRM presentation b...
Strategic Marketing Skills for HR Professionals - Seattle SHRM presentation b...
HPI, LLC756 vues
Životopis je mrtvý: Jak se dnes hledá práce a zaměstnanci na LinkedInu? [Jose... par José Kadlec
Životopis je mrtvý: Jak se dnes hledá práce a zaměstnanci na LinkedInu? [Jose...Životopis je mrtvý: Jak se dnes hledá práce a zaměstnanci na LinkedInu? [Jose...
Životopis je mrtvý: Jak se dnes hledá práce a zaměstnanci na LinkedInu? [Jose...
José Kadlec1.1K vues
Budování značky atraktivního zaměstnavatele - EDUCA2015 par Martin Trita
Budování značky atraktivního zaměstnavatele - EDUCA2015Budování značky atraktivního zaměstnavatele - EDUCA2015
Budování značky atraktivního zaměstnavatele - EDUCA2015
Martin Trita392 vues
Náborová kampaň s využitím sociálních médií - EDUCA2015 par Martin Trita
Náborová kampaň s využitím sociálních médií - EDUCA2015Náborová kampaň s využitím sociálních médií - EDUCA2015
Náborová kampaň s využitím sociálních médií - EDUCA2015
Martin Trita427 vues
Why Is Marketing Everything par Fatmir Hyseni
Why Is Marketing EverythingWhy Is Marketing Everything
Why Is Marketing Everything
Fatmir Hyseni35.8K vues

Similaire à Petr Hovorka / Employer Branding & HR marketing

EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy? par
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?Martin Trita
157 vues58 diapositives
2FRESH Talks: Employer Branding jako důvod, proč pracovat pro vaši značku par
2FRESH Talks: Employer Branding jako důvod, proč pracovat pro vaši značku2FRESH Talks: Employer Branding jako důvod, proč pracovat pro vaši značku
2FRESH Talks: Employer Branding jako důvod, proč pracovat pro vaši značku2FRESH
48 vues40 diapositives
Jak na znacku zamestnavatele? par
Jak na znacku zamestnavatele?Jak na znacku zamestnavatele?
Jak na znacku zamestnavatele?Petr Hovorka
539 vues70 diapositives
Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014 par
Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014
Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014BrandBakers
5.1K vues11 diapositives
Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com) par
Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)
Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)Michal Krutiš
5.2K vues34 diapositives
Úspěšný HR marketing v limitech společnosti par
Úspěšný HR marketing v limitech společnostiÚspěšný HR marketing v limitech společnosti
Úspěšný HR marketing v limitech společnostiBrandBakers
1.5K vues18 diapositives

Similaire à Petr Hovorka / Employer Branding & HR marketing(20)

EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy? par Martin Trita
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
EDUCA2016 - Jak začít přitahovat správné lidi (nejen) do výrobní firmy?
Martin Trita157 vues
2FRESH Talks: Employer Branding jako důvod, proč pracovat pro vaši značku par 2FRESH
2FRESH Talks: Employer Branding jako důvod, proč pracovat pro vaši značku2FRESH Talks: Employer Branding jako důvod, proč pracovat pro vaši značku
2FRESH Talks: Employer Branding jako důvod, proč pracovat pro vaši značku
2FRESH48 vues
Jak na znacku zamestnavatele? par Petr Hovorka
Jak na znacku zamestnavatele?Jak na znacku zamestnavatele?
Jak na znacku zamestnavatele?
Petr Hovorka539 vues
Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014 par BrandBakers
Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014
Výzkum trendů HR marketingu v České republice 2014
BrandBakers5.1K vues
Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com) par Michal Krutiš
Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)
Marketingový workshop: Představení: Krutiš (www.krutis.com)
Michal Krutiš5.2K vues
Úspěšný HR marketing v limitech společnosti par BrandBakers
Úspěšný HR marketing v limitech společnostiÚspěšný HR marketing v limitech společnosti
Úspěšný HR marketing v limitech společnosti
BrandBakers1.5K vues
2017 trendy Employer Brandingu 2017 par BrandBakers
2017 trendy Employer Brandingu 20172017 trendy Employer Brandingu 2017
2017 trendy Employer Brandingu 2017
BrandBakers2.5K vues
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu par BrandBakers
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer BrandinguPetr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
Petr Hovorka / O značkách a lidech / Intro do Employer Brandingu
BrandBakers4K vues
Buďte firma, na kterou kandidáti letí. par Matej Matolin
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Buďte firma, na kterou kandidáti letí.
Matej Matolin30 vues
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek? par Petr Hovorka
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Employee Experience – Zkušenost nebo zážitek?
Petr Hovorka163 vues
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele par BrandBakers
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavateleBrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
BrandBakers615 vues
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE par BrandBakers
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠEEmployer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
Employer Branding Workshop / Akademie personalistiky při VŠE
BrandBakers373 vues
Tréninkový manuál pro manažery přímého prodeje par Oldřich NAVRÁTIL
Tréninkový manuál pro manažery přímého prodeje Tréninkový manuál pro manažery přímého prodeje
Tréninkový manuál pro manažery přímého prodeje
Oldřich NAVRÁTIL1.5K vues
Employer Branding v roce 2021 par Petr Hovorka
Employer Branding v roce 2021Employer Branding v roce 2021
Employer Branding v roce 2021
Petr Hovorka162 vues
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz... par Taste
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...
Taste129 vues
Poslední středa: Jak vytěžit informace, které máte o svých zákaznících par H1.cz
Poslední středa: Jak vytěžit informace, které máte o svých zákaznícíchPoslední středa: Jak vytěžit informace, které máte o svých zákaznících
Poslední středa: Jak vytěžit informace, které máte o svých zákaznících
H1.cz124 vues
EBE2018 - Jak se buduje Employer Brand s minimálními náklady?/Alza - M. Premus par BrandBakers
EBE2018 - Jak se buduje Employer Brand s minimálními náklady?/Alza - M. PremusEBE2018 - Jak se buduje Employer Brand s minimálními náklady?/Alza - M. Premus
EBE2018 - Jak se buduje Employer Brand s minimálními náklady?/Alza - M. Premus
BrandBakers128 vues
CIF 2018 - Jak na HR marketing na sociálních sítích? | LCG New Media par LCG New Media
CIF 2018 - Jak na HR marketing na sociálních sítích? | LCG New MediaCIF 2018 - Jak na HR marketing na sociálních sítích? | LCG New Media
CIF 2018 - Jak na HR marketing na sociálních sítích? | LCG New Media
LCG New Media246 vues

Plus de Petr Hovorka

Southwest Airlines Story par
Southwest Airlines StorySouthwest Airlines Story
Southwest Airlines StoryPetr Hovorka
26 vues12 diapositives
Ladění týmu – workshop par
Ladění týmu – workshopLadění týmu – workshop
Ladění týmu – workshopPetr Hovorka
76 vues38 diapositives
Vize – nastroj leaderu par
Vize – nastroj leaderuVize – nastroj leaderu
Vize – nastroj leaderuPetr Hovorka
170 vues3 diapositives
Dusevni zdravi zamestnancu par
Dusevni zdravi zamestnancuDusevni zdravi zamestnancu
Dusevni zdravi zamestnancuPetr Hovorka
270 vues2 diapositives
Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy? par
Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy?Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy?
Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy?Petr Hovorka
255 vues29 diapositives
Konec Employer Brandingu par
Konec Employer BrandinguKonec Employer Brandingu
Konec Employer BrandinguPetr Hovorka
90 vues2 diapositives

Plus de Petr Hovorka(20)

Ladění týmu – workshop par Petr Hovorka
Ladění týmu – workshopLadění týmu – workshop
Ladění týmu – workshop
Petr Hovorka76 vues
Vize – nastroj leaderu par Petr Hovorka
Vize – nastroj leaderuVize – nastroj leaderu
Vize – nastroj leaderu
Petr Hovorka170 vues
Dusevni zdravi zamestnancu par Petr Hovorka
Dusevni zdravi zamestnancuDusevni zdravi zamestnancu
Dusevni zdravi zamestnancu
Petr Hovorka270 vues
Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy? par Petr Hovorka
Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy?Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy?
Jak restartovat firemni kulturu a posilit vztahy?
Petr Hovorka255 vues
Axians: Hodnoty vznikaly zespoda par Petr Hovorka
Axians: Hodnoty vznikaly zespodaAxians: Hodnoty vznikaly zespoda
Axians: Hodnoty vznikaly zespoda
Petr Hovorka103 vues
Uspesnejsi diky lidem: Leadership koncept par Petr Hovorka
Uspesnejsi diky lidem: Leadership konceptUspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Uspesnejsi diky lidem: Leadership koncept
Petr Hovorka1.6K vues
Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka) par Petr Hovorka
Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)
Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy (+ případovka)
Petr Hovorka864 vues
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele par Petr Hovorka
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavateleJak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
Jak udelat vyzkum pro znacku zamestnavatele
Petr Hovorka123 vues
EMPLOYER BRANDING V CR: TOP 2019 & TRENDY 2020 par Petr Hovorka
EMPLOYER BRANDING V CR: TOP 2019 & TRENDY 2020EMPLOYER BRANDING V CR: TOP 2019 & TRENDY 2020
EMPLOYER BRANDING V CR: TOP 2019 & TRENDY 2020
Petr Hovorka1.3K vues
Petr Hovorka – Re-branding story par Petr Hovorka
Petr Hovorka – Re-branding storyPetr Hovorka – Re-branding story
Petr Hovorka – Re-branding story
Petr Hovorka383 vues
Employer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy par Petr Hovorka
Employer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmyEmployer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy
Employer Branding: Budování značky zaměstnavatele uvnitř firmy
Petr Hovorka471 vues

Petr Hovorka / Employer Branding & HR marketing